KULTURA
Like

Kabaretu w wydaniu SDP ciąg dalszy – prezes Krystyna Mokrosińska członkiem REM

02/07/2019
1285 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
Kabaretu w wydaniu SDP ciąg dalszy – prezes Krystyna Mokrosińska członkiem REM

Red. Mokrosińskiej gratulujemy, to oczywiste. Co do oświadczenia, podpisanego przez prezesa i wiceprezesów ZG SDP, to:   po pierwsze: Rada Etyki Mediów skupia środowiska zdecydowanie szersze, niż SDP i stwierdzenie, iż „nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce”, należy włożyć do szuflady z napisem NSF (non-science fiction). Po drugie: SDP nikogo nie musi do pracy w REM delegować. Skoro powołuje się w jej skład członków Stowarzyszenia, w dodatku z takim dorobkiem jak red. Mokrosińska, to należy przyjąć fakt poszerzenia Rady do wiadomości, a nie odcinać się od części własnego, SDP-owskiego dorobku. Po trzecie: informując o oświadczeniu red. Gadowskiego & Co. żurnaliści z Olsztyna celnie zauważyli, iż podpisała je ekipa Prezydium ZG SDP, nie cały Zarząd Główny. Dowcip polega na tym, iżsygnatariusze […]

0


Red. Mokrosińskiej gratulujemy, to oczywiste.

Co do oświadczenia, podpisanego przez prezesa i wiceprezesów ZG SDP, to:

 

po pierwsze:

Rada Etyki Mediów skupia środowiska zdecydowanie szersze, niż SDP i stwierdzenie, iż „nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce”, należy włożyć do szuflady z napisem NSF (non-science fiction).

Po drugie:

SDP nikogo nie musi do pracy w REM delegować. Skoro powołuje się w jej skład członków Stowarzyszenia, w dodatku z takim dorobkiem jak red. Mokrosińska, to należy przyjąć fakt poszerzenia Rady do wiadomości, a nie odcinać się od części własnego, SDP-owskiego dorobku.

Po trzecie:

informując o oświadczeniu red. Gadowskiego & Co. żurnaliści z Olsztyna celnie zauważyli, iż podpisała je ekipa Prezydium ZG SDP, nie cały Zarząd Główny. Dowcip polega na tym, iżsygnatariusze pisma z dn. 25. czerwca br. dziwnym trafem powiadomili o nim wszystkich członków Zarządu Głównego SDP (dla niektórych odcięcie się od nominacji red. Mokrosińskiej było niemiłą niespodzianką), ale nie poczekali, aż wyrażą swoje zdanie.

Po czwarte:

jeśli pisze się o REM, jako tworze upolitycznionym, to jak nazwać obecne wcielenie SDP???

PS: By the way, czołówko polskiej żurnalistyki, „w latach 90-tych” od dłuższego już czasu pisze się tak: „w latach 90.”.

 

Z dziennikarskim pozdrowieniem

Bogusław Sarat,

Prezes Oddziału na Wychodźstwie SDP-Lublin

 

 

***

Posted on June 25, 2019

Prezes Krystyna Mokrosińska członkiem REM

 

Honorowa prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krystyna Mokrosińska, weszła w skład Rady Etyki Mediów VIII kadencji na lata 2019-2022.

Przewodniczącym Rady wybrano Ryszarda Bańkowicza, wiceprezesami Helenę Ciemińską-Kowalik i Krzysztofa Bobińskiego, sekretarzem zaś Barbarę Markowską-Wójcik. Rada liczy 13 osób. W jej składzie znaleźli się dziennikarze należący do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Towarzystwa Dziennikarskiego, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Związku Zawodowego Dziennikarzy, Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S. A. Wizja oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego.

Celem Rady Etyki Mediów, powołanej w 1995 roku, jest zajmowanie stanowisk i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla mediów oraz dla ludzi związanych z nimi zawodowo. Podstawą do wydawania opinii są zasad y ujęte w Karcie Etycznej Mediów opracowanej w 1995 roku przez członków Konferencji.

Rada poprzedniej kadencji, w roku 2018, rozpatrzyła i wydała oświadczenia w 518 sprawach, a już w ciągu pięciu miesięcy 2019 roku – wpłynęło ponad 270 doniesień. Wśród rozpatrywanych spraw była m.in. sprawa listu prezydentów pięciu polskich miast, którzy po śmierci Pawła Adamowicza apelowali o analizę materiałów TVP na temat tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

 

Skład Rady Etyki Mediów (2019-2022)

P r e z y d i u m

Ryszard Bańkowicz – przewodniczący

Helena Kowalik-Ciemińska – wiceprzewodniczący

Krzysztof Bobiński – wiceprzewodniczący

Barbara Markowska-Wójcik – sekretarz

C z ł o n k o w i e    R a d y

Ryszard Bańkowicz

Helena Kowalik-Ciemińska

Krzysztof Bobiński

Urszula Dembińska-Nowakowska

Wojciech Dorosz

Hanna Kordalska-Rosiek

Andrzej Krajewski

Barbara Markowska-Wójcik

Krystyna Mokrosińska

Nina Nowakowska

Marek Nowicki

Tomasz Obertyn

Ernest Zozuń

 

Oficjalna strona REM: http://www.radaetykimediow.pl/

 

SDP-Olsztyn nt. oświadczenia Prezydium ZG SDP

 

W związku z wyborem nowej Rady Etyki Mediów, prezydium Zarządu Głównego SDP wydało oświadczenie, w którym „protestuje przeciwko używaniu szyldu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przez obecnie działającą Radę Etyki Mediów”, ponieważ – jak zaznaczają autorzy „Oświadczenia” – Rada „nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią stanowiska są prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób związanych ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, utworzonym w 1982 w miejsce zlikwidowanego dekretem o stanie wojennym SDP oraz współpracujących z SDRP organizacji”.

Sygnatariusze „Oświadczenia” podkreślają: „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największa i najstarsza organizacja dziennikarska w Polsce przypomina, iż nie uczestniczy w pracach tej Rady ani z nią nie współpracuje”.

 

Za: https://sdpolsztynpl.wordpress.com/2019/06/25/prezes-krystyna-mokrosinska-czlonkiem-rem/

 

Oświadczenie ZG SDP w sprawie „Rady Etyki Mediów”

 

Zarząd Główny SDP stanowczo protestuje przeciwko używaniu szyldu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przez obecnie działającą „Radę Etyki Mediów”, ponieważ Rada ta nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią „stanowiska” są prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób związanych z Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, utworzonym w 1982 w miejsce zlikwidowanego dekretem o stanie wojennym SDP oraz współpracujących z SDRP organizacji.

Tymczasem w komunikacie opublikowanym 25 czerwca 2019 r. przez  press.pl poinformowano, iż w składzie „Rady Etyki Mediów” wybranym na bieżącą kadencję znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ SDP nikogo nie delegowało i nie deleguje do pracy w tej „Radzie Etyki Mediów”.

SDP nie bierze udziału w pracach Rady od czasu jej likwidacji w 2013 r. przez tworzące ją podmioty.

Konferencja Mediów Polskich reprezentująca w latach 90-tych najważniejsze i największe instytucje funkcjonujące na rynku mediów w Polsce, która w 1995 r. powołała do życia Radę Etyki Mediów, została zlikwidowana w 2013 r. Zdaniem większości z podmiotów powołujących Radę, wyczerpała ona wówczas swoją formułę działania. Postulat rozwiązania Rady zgłosił 29 sierpnia 2013 r. ówczesny prezes TVP Juliusz Braun. Współtworzące Radę Etyki Mediów, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wystąpiło z Konferencji 7 kwietnia 2011 r. w proteście przeciwko stałemu ignorowaniu głosu stowarzyszenia w Radzie, a w proteście przeciwko upolitycznieniu działań Rady Etyki Mediów występowali z niej kolejni jej członkowie, m.in. red. Anna Pietraszek, red. Teresa Bochwic, red. Tomasz Bieszczad i red. Maciej Iłowiecki. Red. Maciej Iłowiecki uzasadniał swoją decyzję o opuszczeniu Rady w październiku 2011 r. tym, że Rada Etyki Mediów nie chciała potępiać donosicielstwa, agresji, stronniczości dziennikarzy oraz tym, iż „usprawiedliwiała wszelkie ich zachowania”.

Obecna „Rada Etyki Mediów” powołana jest w 2015 r. przez stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich utworzone z organizacji, które pozostały w Konferencji Mediów Polskich (w kształcie z 1995 r.) po opuszczeniu jej przez największe tworzące ją podmioty, m.in. Polskie Radio, TVP , KSD i SDP. W niczym nie przypomina Rady, która była tworzona przez całe środowisko dziennikarskie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największa i najstarsza organizacja dziennikarska w Polsce przypomina, iż nie uczestniczy w pracach tej Rady ani z nią nie współpracuje.

 

W imieniu Zarządu Głównego SDP

Krzysztof Skowroński, prezes SDP

Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP

Witold Gadowski, wiceprezes SDP

 

25. czerwca 2019 r.

 

Za: https://sdp.pl/oswiadczenie-zarzadu-glownego-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-w-sprawie-rady-etyki-mediow/

0

Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758