HYDE PARK
Like

Islam a Chrześcijaństwo

27/05/2016
1440 Wyświetlenia
2 Komentarze
35 minut czytania
no-cover

Twój Pan objawił aniołom: „Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie, więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich, więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!” – Koran 8:12   Każdego roku, tysiące domów i kościołów chrześcijańskich jest podpalanych lub burzonych przez muzułmanów, a setki chrześcijan, w tym kilkudziesięciu księży, pastorów, zakonnic i innych pracowników kościelnych jest mordowanych z rąk islamskich ekstremistów. Częstym uzasadnieniem tych zbrodni jest rzekome „bluźnierstwo” lub „obraza” islamu.   Niewiele jest brutalnych odwetów ze strony chrześcijan za dyskryminację, porwania, gwałty, tortury, okaleczenia i morderstwa popełniane przez muzułmanów w krajach islamskich. Nikt również nie słyszał o aktach terroryzmu w imię Jezusa Chrystusa. Również muzułmańscy duchowni na Zachodzie nie boją się o swoje bezpieczeństwo, w […]

0


Kłamstwo w Islamie 2aaaaa

Twój Pan objawił aniołom: „Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie, więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich, więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!” – Koran 8:12

 

Każdego roku, tysiące domów i kościołów chrześcijańskich jest podpalanych lub burzonych przez muzułmanów, a setki chrześcijan, w tym kilkudziesięciu księży, pastorów, zakonnic i innych pracowników kościelnych jest mordowanych z rąk islamskich ekstremistów. Częstym uzasadnieniem tych zbrodni jest rzekome „bluźnierstwo” lub „obraza” islamu.

 

Niewiele jest brutalnych odwetów ze strony chrześcijan za dyskryminację, porwania, gwałty, tortury, okaleczenia i morderstwa popełniane przez muzułmanów w krajach islamskich. Nikt również nie słyszał o aktach terroryzmu w imię Jezusa Chrystusa. Również muzułmańscy duchowni na Zachodzie nie boją się o swoje bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do swoich chrześcijańskich odpowiedników na Bliskim Wschodzie, Nigerii lub innych regionach zdominowanych przez Islam.

 

Tak duże różnice są zakorzeniona w samym fundamencie omawianych religii, które pochodzą od odmiennych nauk przedstawionych przez Jezusa i Mahometa…

 

Zwróćmy, więc uwagę na poniżej przedstawione porównanie nauk płynących od Mahometa i Chrystusa

 

Dyskryminacja

 

Islam

 

Koran 30:45

 

Tak jest, aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaską tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Zaprawdę, On nie miłuje niewierzących!

 

Koran 03:32

 

Powiedz: „Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!”

 

Koran 22:38

 

Zaprawdę, Bóg broni tych, którzy uwierzyli! Zaprawdę, Bóg nie miłuje żadnego zdrajcy i niewiernego!

 

Chrześcijaństwo

 

1 Tymoteusz 2:4

 

, …który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

 

Przemoc w islamskiej i chrześcijańskiej nauce

 

Islam

 

Sahih Muslim 01:33

 

Wysłannik Allaha powiedział: dostałem rozkaz walczyć z ludźmi dopóki nie zaświadczą, że nie ma boga prócz Allaha, że Mahomet jest wysłannikiem Allaha, a oni odprawią modlitwę, i będą płacić zakat, a jeśli to zrobią, ich krew i mienie będzie miało gwarancję ochrony w moim imieniu, z wyjątkiem, gdy jest to uzasadnione prawem…

 

Chrześcijaństwo

 

Mateusz 26:52

 

Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.

 

Jak postrzega się karę śmierci

 

Islam

 

Sahih Muslim 4206

 

… A on umieścił ją w rowie aż do piersi i kazał ludziom by ją ukamienowali. Khalid b Walid wystąpił z kamieniem, który rzucił w jej głowę a krew jej trysnęła na twarz Khalid’a, tak ją prześladował. Apostoł Allaha (niech pokój będzie z nim) usłyszał jego przekleństwa (Khalida), …. Następnie on (Prorok) powiedział: Khalid, bądź delikatny. Przez Niego, w którego ręku jest moje życie, ona złożyła taką pokutę, że nawet, jeśli bezprawny poborca ​​podatkowy pokutowałby, byłoby mu wybaczone. Następnie dał polecenie dotyczące jej, modlił się nad nią a ona została pogrzebana. – Ukamienowanie Kobiety za cudzołóstwo.

 

Sahih Bukhari Vol 2, Book 23, Hadith 413

 

„Żydzi przyprowadzili do Proroka kobietę i mężczyznę, którzy popełnili cudzołóstwo. Rozkazał, by oboje ukamienować na śmierć, obok miejsca za meczetem, na pogrzebowe modlitwy”

 

Chrześcijaństwo

 

Jan 8:4 – 9

 

Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty, co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli, o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich:, Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

 

Grabież

 

Islam

 

Sahih Bukhari 44: 668

 

Opowiedziane przez „ABAYA bin Rafa’a bin Raft 'bin Khadij:.. Mój dziadek powiedział:” Byliśmy w towarzystwie Proroka w Dhul-Hulaifa Ludzie odczuwali głód i zdobyli kilka wielbłądów i owiec, (jako łup) Prorok był za ludźmi. Pobiegli i umieścili mięso ubitych zwierząt w garnkach i zaczęli to gotować. (Kiedy Prorok przyszedł) rozdysponował garnki…, a następnie rozdał zwierzęta (z łupów), w odniesieniu do dziesięciu owiec, jako równa jednego wielbłąda…

– grabieże w trakcie wypraw wojennych Mahometa

 

Chrześcijaństwo

 

Mateusz 19:16 – 18

 

A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu:, Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go:, Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, … – nie kradnij…

 

Kłamstwo

 

Islam

 

Sahih Bukhari 49: 857

 

Opowiedziane przez UM Kulthum bint Ukba: Ona usłyszała Apostoła Allaha, który powiedział: „Ten, który sprawia, ​​pokój między ludźmi przez wymyślanie dobrych informacji lub mówiąc dobre rzeczy, nie jest kłamcą.” – Okłamywanie

 

Sahih Muslim 6303

 

… Kłamca nie jest ten, kto stara się doprowadzić do pojednania między ludźmi i mówi dobrze (w celu uniknięcia sporu)… Ibn Shihab powiedział, że nie słyszy, by udzielono zwolnienie w czymś, co ludzie mówią, jako kłamstwo, jednak dozwolono w trzech przypadkach: w walce, do wniesienia pojednania wśród osób i narracji słów męża do żony i narracji słów żony do męża (w skręconej formie w celu doprowadzenia do pojednania między nimi). –  Okłamywanie

 

Chrześcijaństwo

 

Mateusz 19:18 – 19

 

…Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! – Nie kłam

 

Niewolnictwo

 

Islam

 

Sahih Muslim 3901

 

…Pojawił się niewolnik i obiecał wierność Bożemu Apostołowi… on (Prorok) nie wiedział, że on był niewolnikiem. Potem przyszedł jego Pan i zażądał go z powrotem, po czym Apostoł Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Sprzedaj mi go. I kupił go za dwóch czarnych niewolników, …

 

Koran 16:71

 

Bóg wywyższył jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr. Lecz ci, którym dano więcej, nie oddadzą swoich dóbr swoim niewolnikom, tak iżby byli równi. Czyżby zaprzeczali dobroci Boga?

 

Koran 16:75

 

Bóg przytacza, jako przykład pewnego sługę – niewolnika, który nie ma nad niczym władzy, oraz tego, kogo zaopatrzyliśmy zaopatrzeniem pięknym, z którego on rozdaje skrycie i jawnie. Czy oni są jednakowi? Chwała niech będzie Bogu! Ale większość ludzi nie wie.

 

Chrześcijaństwo

 

W tradycji Chrześcijańskiej, w naukach Chrystusa i Apostołów nie ma choćby najmniejszej zachęty do zniewalania innych ludzi, wręcz przeciwnie niewolnictwo postrzegane jest, jako zło. Trzeba podkreślić, że handel niewolnikami w kręgu kultury zachodniej nie odbywał się w zgodzie z Chrześcijańską nauką i tradycją a w zniesieniu niewolnictwa najbardziej przyczynili się Chrześcijanie.

 

Własnoręczne zabicie jeńców

 

Islam

 

Abu Dawud 4390

 

Opowiedziane przez Atiyyah al-Qurazi: Byłem wśród jeńców Banu Qurayzah. Oni (towarzysze) sprawdzili nas, i ci, którym zaczęły rosnąć włosy łonowe (pubes) zginęli, a ci, którym nie, nie zostali zabici. Byłem wśród tych, którym nie wzrosły jeszcze włosy

 

„Wtedy ludzie z plemienia Qurayza poddali się i Apostoł uwięził ich w Medynie. Po czym Apostoł wyszedł na targ w Medynie i zaczął kopać rowy. Po czym posłał po nich i ścinał im głowy, wrzucając je do rowów, gdy przyprowadzano ich partiami. Było ich wszystkich 600 lub 700 choć niektórzy uważają, że aż 800 lub 900.” P464, „SiratRasul Allah”, Muhammad bin Ishaq, tłum. Alfred Guillaume (773 r. n.e.)

 

Chrześcijaństwo

 

Żadne źródło nie podaje by Chrystus lub jego Apostołowie osobiście kogoś zabili, wręcz przeciwnie, Chrystus został ukrzyżowany a jego uczniowie sami zostali poddani prześladowaniom.

 

Zlecenie zabójstwa za obrazę

 

Islam

 

„Wtedy nastąpił rajd Salima Ibn Umayra al-Amri przeciwko Abu Afakowi, Żydowi. Abu Afak był z Banu Amr Ibn Awf i był starcem, który osiągnął wiek stu i dwudziestu lat. Był Żydem i podżegał ludzi przeciwko Apostołowi Allaha i tworzył satyryczne wersety na temat Mahometa. Salim Ibn Umayr, który był wielkim [„weeper” = żałobnik] i który brał udział w wyprawie na Badr, powiedział „Składam przysięgę, że zabiję Abu Afaka lub prędzej umrę”. Salim czekał na sposobność aż nadeszła gorąca noc a Abu Afak spał na otwartej przestrzeni. Salim Ibn Umayr wiedział to, więc położył swój miecz na wątrobie Afaka i pchał aż miecz [przebił ciało Afaka i] osiągnął łóżko. Wróg Allaha krzyknął zaś ludzie będący jego kompanami pognali w jego kierunku, zabrali go do jego domu a następnie pochowali. (Szyickie źródło: Kitab Al Tabaqat Al Kabir (Księga Spraw Głównych) vol.2, Ibn Sa’d, str. 37)

 

Wyprawa Salima B. Umayra celem zabicia Abu Afaka; Abu Afak był jednym z klanu B.Ubayda. Wyraził on swoje niezadowolenie, kiedy Apostoł zamordował al-Harith b. Suwayd b. Samit; wtedy (Abu Afak) powiedział: „Długo żyję, ale nigdy nie widziałem zgromadzenia ludzi bardziej wiernych swoim zobowiązaniom, i swoim aliantom w chwili potrzeby, od synów Qayla [od momentu], kiedy się zebrali; ludzi, którzy pokonali góry i nigdy się nie poddali. [Teraz] Przybył jeździec, aby podzielić ich na dwie części, [mówiąc] „Dozwolone”, „Zakazane” odnośnie wszystkich spraw, Jeśli wierzylibyście w chwałę lub majestat, wtedy poszlibyście za Tubba” [Tubba był najeźdźcą z Jemenu, który napadł na część aktualnej Arabii Saudyjskiej. Plemię Qaylitów skutecznie dało mu radę] Apostoł [kiedy dotarły do niego te słowa] powiedział, „Kto zajmie się dla mnie tym łajdakiem?”. Po czym Salim b. Umayr, brat B. Amr b. Auf poszedł i zabił Afaka. Następnie Umama b. Muzayriya wydał oświadczenie usprawiedliwiające to morderstwo w celu obrony religii Allaha oraz człowieka Allaha (tzn. Mahometa); w owym oświadczeniu stwierdza, że Afak był synem Szatana i próbuje zasiać wątpliwości w kwestii tego, kto zabił Afaka, chociaż stwierdza również „Wszelako wiem czy [mordercą] był człowiek czy dżinn, kto zabił Cię w nocy” (biografia Muhammada autorstwa Ibn Ishaq’a, str. 675)

 

Sahih Bukhari 56:369

 

Opowiadane przez Jabir bin Abdullah: Apostoł Allaha powiedział:, „Kto chce zabić Ka’b bin Al-Ashraf, który skrzywdził Boga i Jego Posłańca?” Następnie Muhammad bin Maslama wstał, mówiąc: „O Boży apostole! Chciałbyś żebym go zabił?” Prorok powiedział: „Tak,” Muhammad bin Maslama powiedział:, „Więc pozwól mi powiedzieć (fałsz) kłamstwa (czyli oszukać Ka’b).?? Prorok powiedział:” Możesz to powiedzieć…”

 

Chrześcijaństwo

 

Brak. Chrystus nigdy nie nawoływał do przemocy, do zemsty, gdyż zemsta jak wszyscy wiemy eskaluje przemoc.

 

Wojna, jako środek do szerzenia religii

 

Islam

 

Sahih Muslim 4645

 

Rozdział: Wysoka pozycja raju zarezerwowana przez Boga dla mudżahedinów.

 

…Abu Sa’id, kto z radością przyjmuje Boga, jako swego Pana, islam, jako swoją religię i Mahometa, jako swojego Apostoła jest jeszcze konieczne uprawnienie, aby wejść do Raju. On (Abu Said) zastanawiał się nad tym i powiedział: Wysłanniku Allaha, powtórz to dla mnie. On (Prorok) zrobił i powiedział: Nie ma innego aktu, który podnosi pozycję człowieka w Raju do wyższej pozycji o sto razy (wyższa), a wysokość od jednej pozycji do drugiej jest równa wysokości nieba od ziemi. On (Abu Said) powiedział:, Czym jest ten czyn? On odpowiedział: Dżihad na drodze Boga! Dżihad na drodze Boga!

 

Chrześcijaństwo

 

Mateusz 5:9 – 11

 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

 

Pożądanie seksu

 

Islam

 

Koran 33:50

 

„O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg, jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!”

 

Chrześcijaństwo

 

Według źródeł Chrześcijańskich i historycznych Chrystus żył w celibacie, koncentrując się na nauczaniu.

 

Seksualne wykorzystanie dzieci

 

Islam

 

Sahih Bukhari 58:236

 

Khadidża zmarła trzy lata przed wyjazdem Mahometa do Medyny. Został tam mniej więcej dwa lata a następnie ożenił się z Aiszą, gdy miała sześć lat i skonsumował małżeństwo, gdy miała dziewięć lat

 

Sahih Bukhari 62: 64

 

Przekazała Aisza:, że prorok ożenił się z nią, gdy ożenił się z nią, gdy miała sześć lat, i skonsumował małżeństwo, gdy miała dziewięć lat, i że została z nim dziewięć lat ( aż do jego śmierci)

 

Chrześcijaństwo

 

Chrystus żył w celibacie. Nigdy nie krzywdził dzieci.

 

Różnice między chrześcijaństwem a islamem zaczynają się u źródła:

 

Prorok Mahomet był właścicielem niewolników, erotomanem, złodziejem i mordercą – jak mówi Koran jest „pięknym wzorem do postępowania” i „przykładem” dla ludzkości do naśladowania

 

– „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.- Koran 33:21  a także „najwyższy standard charakteru”. – „Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!” – Koran 68:4

 

Według źródeł Chrześcijańskich Jezus był pacyfistą i sługą – i „chodzić i postępować jak Chrystus”

 

– „Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.” – 1 Jan 2:6.

 

W przeciwieństwie do Mahometa, który nakazywał ataki i wyprawy wojenne przeciwko chrześcijanom, Jezus powiedział swoim uczniom, by modlili się za nieprzyjaciół.

 

Warto podkreślić zarzuty muzułmanów w stosunku do Chrześcijan – „przecież w Starym Testamencie też macie wersy pełne przemocy!!!” Tak, Stary Testament, też obfituje w wersy opisujące przemoc. Jednak jest zasadnicza różnica między Koranem a Biblią. Koran według samych muzułmanów i według samego proroka Mahometa, był objawiony tylko jemu, cała księga, wszystko, co się w niej znajduje jest słowem Allaha, które zostało przekazane bezpośrednio Mahometowi, a najważniejsza sura w Koranie jest ta ostatnia, gdyż jak sam Koran mówi wersy nowsze, które są w sprzeczności z wcześniejszymi, zawsze anulują starsze. Ostatnią surą Koranu jest sura 9, gdzie możemy znaleźć takie słowa, słowa, które są słowami Allaha – „ … Bóg kocha tych, którzy Go boją się. Po upływie świętych miesięcy, zabijajcie niewiernych wszędzie gdzie ich napotkacie, bierzcie ich w niewolę, oblegajcie im miasta, ze wszystkich stron stawcie na nich zasadzki. Jeżeli się nawrócą, i odprawiać będą modlitwy, zapłacić powinni haracz święty: zostawcie ich w pokoju. Pan jest miłosierny i łaskawy.” (9:4-5).

 

W przeciwieństwie do Koranu, Biblia jest zbiorem wielu ksiąg spisywanych przez wielu autorów w ciągu wielu setek a nawet tysięcy lat. W Starym Testamencie znajdziemy księgi teologiczne, genealogiczne, historiograficzne a nawet poezję ( np. słynną pieśń nad pieśniami). Również Nowy Testament nie jest jednolitą Księgą. Zawiera Ewangelie, listy Apostołów czy Apokalipsę. Temat, który porusza różnicę między Biblią a Koranem jest na tyle obszerny, że nie można go omówić w kilku zdaniach. Jednak różnice między tymi Księgami są od razu widoczne dla czytelnika.

 

Jednym z argumentów, które głoszą muzułmanie w obronie własnej religii, jest kontekst historyczny. Mówi się, że Mahomet żył w innej epoce, epoce pełnej przemocy i innych norm moralnych i obyczajowych.  Chrystus również głosił swoje nauki w podobnej epoce. Epoce, w której Izrael, jako państwo znajdował się pod okupacją rzymską, jednak nie nawoływał do przemocy, nie prowadził zbrojnej walki, głosił jedynie naukę o Bogu i o miłości.

 

Różnice nawet w kontekście historycznym są widoczne dla każdego, niezależnie czy jest się osobą wierzącą czy nie.

 

 

Nie można więc powiedzieć, że obydwie religie są do siebie podobne, że obydwie religie są religiami pokoju. Jedyną cechą wspólną jest monoteizm.

 

„Zwalczaj wszystkich na drodze Allaha i zabijaj tych, którzy nie wierzą w Boga.”  Mahomet (Ibn Ishak 992)

 

„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Jezus (Mateusza 5:14)

 

Wielu muzułmanów uważa terrorystów, którzy zabijają w imię Allaha za przestępców, jednak nie mogą zaprzeczyć, że Mahomet zabijał także w imię Allaha.

 

Jaki przykład daje Jezus chrześcijanom do naśladowania, czy Chrześcijanin pod wpływem Ewangelii może zostać terrorystą?

 

Różnice między wczesnymi muzułmanami a wczesnymi chrześcijanami:

 

Dżihad czy Ewangelizacja

 

Islam

 

Sahih Bukhari 53:355

 

Opowiedziane przez Abu Musa Al-Ashari: Beduin zapytał Proroka: „Człowiek może walczyć ze względu na łup, a inny może walczyć tak, żeby zdobyć sławę u ludzi, a trzecim powodem może być walka, aby pokazać swoją pozycję (tj. odwaga), które z nich można uznać za walkę z przyczyny Boga „? Prorok powiedział: „Ten, który walczy tak, by Słowo Boga (czyli Islam) było najważniejsze, walczy z powodu Allaha.”

 

– Nacisk na Dżihad (Droga Mahometa)

 

Chrześcijaństwo

 

Marek 15:16

 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

 

– Nacisk na Ewangelizację

 

Islam

 

W ciągu pierwszych trzech dekad od śmierci Mahometa, muzułmanie za pomocą miecza stworzyli islamskie imperium na gruzach zdobytych państw.

 

Chrześcijaństwo

 

Pomimo ogromnych prześladowań, pierwsi Chrześcijanie nie uciekali się do przemocy głosząc naukę Chrystusa.

 

Islam

 

W ciągu pierwszych 100 lat po śmierci Mahometa, muzułmanie „wypowiedzieli” świętą wojnę pięciu największym religiom ówczesnego świata.

 

Chrześcijaństwo

 

Pierwsi Chrześcijanie przemierzali wiele krajów głosząc Ewangelię, nie używając przemocy.

 

Islam

 

Od samego początku wyznawcy Allaha prowadząc dżihad grabili i kradli.

 

Sahih Bukhari 44: 668

 

Opowiedziane przez „ABAYA bin Rafa’a bin Raft 'bin Khadij:.. Mój dziadek powiedział”: Byliśmy w towarzystwie Proroka w Dhul-Hulaifa Ludzie odczuwali głód i zdobyli kilka wielbłądów i owiec, (jako łup) Prorok był za ludźmi. Pobiegli i umieścili mięso ubitych zwierząt w garnkach i zaczęli to gotować. (Kiedy Prorok przyszedł) rozdysponował garnki…, a następnie rozdał zwierzęta (z łupów), w odniesieniu do dziesięciu owiec, jako równa jednego wielbłąda… – grabieże w trakcie wypraw wojennych Mahometa…

 

„Kiedy odkrył on ich militarną niekompetencję, nie mógł powstrzymać się pokusie zawładnięcia ich dobrami. Atak i splądrowanie kwitnącego osiedla żydowskiego Khaibaru wydaje się zaspokoić apetyt jego niezadowolonych zwolenników.” – Encyklopedia Britanica

 

Koran 8:41

 

I wiedzcie, iż cokolwiek weźmiecie w postaci łupów, to piąta część należy do Boga i Jego Posłańca, do jego krewnych i sierot, do ubogich i do podróżnego – jeśli wierzycie w Boga i w to, co zesłaliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia, w, dniu spotkania dwóch zastępów. A Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

 

Koran 48:20

 

Bóg obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie. On przyśpieszył to dla was, a powstrzymał ręce ludzi od was, aby to było znakiem dla wiernych i aby On poprowadził was drogą prostą.

 

Sahih al-Bukhari 2787

 

Słyszałem Apostoła Allaha mówiącego „Przykład Mudżahedina na drodze Allaha – i Allah wie najlepiej, kto walczy w jego sprawie – jest jak osoba, która nieustannie pości i modli się. Allah gwarantuje, że przyjmie do Raju Mudżahedina walczącego w jego sprawie, jeśli ten zostanie zabity. W innym wypadku wróci on do domu bezpiecznie, z nagrodami i łupami wojennymi”

 

Chrześcijaństwo

 

Dzieje Apostolskie  42-45

 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

 

Islam

 

Niewolnictwo – od najwcześniejszych czasów po teraźniejszość niewolnictwo jest ściśle związane z Islamem.

 

Volume 6, Book 60, Number 435

 

(…) Wtedy ubrałem się i poszedłem do rezydencji Apostoła Allaha, i ujrzałem, [Apostoł] stał w swoim pokoju na piętrze, do którego dostał się za pomocą drabiny, i czarny niewolnik Apostoła Allaha był (siedział) na pierwszym stopniu. Powiedziałem do niego „Powiedz (Prorokowi), że Umar bin Al-Khattab jest tutaj” (…)

 

Chrześcijaństwo

 

Niewolnictwo jest sprzeczne z naukami Chrystusa. Do zniesienia niewolnictwa głównie przyczynili się Chrześcijanie.

 

Islam

 

Muzułmanie od najdawniejszych czasów karali śmiercią za apostazję.

 

Volume 9, Book 84, Number 58

 

Przekazał Abu Bruda, „Abu Musa powiedział… Zaprawdę był tam przy Abu Musie skuty w kajdany człowiek. Muadh zapytał:, „Kim jest ten [człowiek]?” Abu Musa odpowiedział: „Był Żydem, został Muzułmaninem, a następnie powrócił do Judaizmu.” Następnie Abu Musa poprosił Muadha, aby usiadł, ale Muadh powiedział: „Nie usiądę dopóki go nie zabijesz. To jest werdykt Allaha i Jego Wysłannika.” I powtórzył to trzykrotnie. Następnie Abu Musa nakazał, aby zabito tego człowieka i został on zabity…”

 

Chrześcijaństwo

 

Brak nakazu agresji wobec apostatów.

 

Islam

 

Po śmierci Mahometa ( prawdopodobnie został otruty), członkowie rodziny i towarzysze proroka prowadzili krwawą walkę o władzę.

 

Chrześcijaństwo

 

Uczniowie Jezusa nigdy nie uciekali się do przemocy wobec siebie.

 

Islam

 

W ciągu pierwszych 240 lat 11 z 32 pierwszych kalifów została zamordowana przez muzułmanów.

 

Chrześcijaństwo

 

W ciągu pierwszych 240 lat 14 z 25 pierwszych papieży zginęło męczeńską śmiercią zadaną przez pogan (nigdy z rąk innych chrześcijan).

 

Islam

 

Następcy Mahometa żyli w związkach poligamicznych oraz utrzymywali haremy z setkami seksualnych niewolnic.

 

Chrześcijaństwo

 

Następcy apostołów żyli w celibacie.

 

Islam

 

Islamskie meczety na podbitych terenach były budowane za pieniądze z przymusowych podatków od podbitych nie-muzułmanów (dżizja).

 

Chrześcijaństwo

 

Kościoły chrześcijańskie były wznoszone przez chrześcijan za pieniądze z dobrowolnych składek.

 

Jak widać w powyższym tekście obie religie są w dużym kontraście wobec siebie. Moralność zawarta w Koranie jest denerwująco niejasna dla wszystkich, którzy chcą porównać ją z tym, co jest zawarte w Biblii. Źródła Islamskie i Chrześcijańskie obalają fałszywą tezę, że Mahomet i Jezus głosili moralnie równoważne nauki lub że obie religie są takie same.

 

Źródło – Biblia, Koran, Hadisy


Piotr G. Żurek

 

Materiał pochodzi z mojego bloga crusader1973.blogspot.co.uk

0

Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758