POLSKA
Like

Instytut Socjologii UR awansował na 11 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”

23/05/2014
1525 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
no-cover

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego został doceniony w rankingu jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu socjologii. W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy  z dotychczasowego 18 miejsca awansował na 11. Jest to bardzo miłym zaskoczeniem i docenieniem przez Kapitułę Rankingu kierowaną przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Socjologii. W rankingu oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych). O miejscu instytucji naukowo-dydaktycznej decydowały wskaźniki. Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych. Po pierwsze uwzględniano preferencje pracodawców – liczbę wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań z dwóch ostatnich […]

0


IS-IMG_0547

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego został doceniony w rankingu jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu socjologii. W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy  z dotychczasowego 18 miejsca awansował na 11. Jest to bardzo miłym zaskoczeniem i docenieniem przez Kapitułę Rankingu kierowaną przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Socjologii.

W rankingu oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych). O miejscu instytucji naukowo-dydaktycznej decydowały wskaźniki. Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych.

Po pierwsze uwzględniano preferencje pracodawców – liczbę wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań z dwóch ostatnich lat. W tym roku badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw (w roku 2013 próba obejmowała 1500 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazywały trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają (lub najchętniej by zatrudnili).

Po drugie brano pod uwagę ocenę przez kadrę akademicką – liczbę wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Każdy z respondentów określał dziedzinę lub dyscyplinę nauki, w której kształci, oraz obszar, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badania zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, a wskaźnik w tym kryterium obejmuje wyniki badań z trzech ostatnich lat.

Po trzecie brano w analizie publikacje – liczbę publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych bazy SCOPUS.

Po czwarte uwzględniano cytowania – liczbę cytowań publikacji z lat 2009-2013 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2014).

Po piąte liczono H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2014). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

Na znaczący awans rzeszowskiej socjologii, która z miejsca 18 w krótkim czasie przesunęła się na 11 pozycję wśród najlepszych polskich uczelni kształcących socjologów, wpłynęło wiele zmiennych.

Instytut Socjologii UR-ks.prof. W. Jedynak

Zdaniem dyrektora Instytutu Socjologii UR ks. prof. dr hab. Witolda Jedynaka, sukces w rankingu najlepszych instytutów socjologii wynika z efektywnego współdziałania pracowników Instytutu Socjologii, którzy modyfikują i unowocześniają kształcenie na kierunku socjologia, dostosowując je nie tylko do aktualnych potrzeb naukowo-badawczych, ale przede wszystkim do tego, by absolwenci kończący socjologię rzeszowską byli atrakcyjni i konkurencyjni na rynku pracy.

– Wykorzystując dotacje unijne Instytut Socjologii UR modernizuje swoja bazę naukowo-dydaktyczną. Szczególnym osiągnięciem jest otwarcie dwóch nowoczesnych pracowni przeznaczonych do badań CATI oraz FGI. W Instytucie Socjologii utworzono nowe specjalności, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Organizowane są kursy praktyczne, staże, wizyty studyjne, itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia doktoranckie. Instytut Socjologii UR jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Współpracuje z lokalnym środowiskiem, którego praktycznym wyrazem są cyklicznie organizowane konkursy dla młodzieży na temat miasta Rzeszowa i Podkarpacia. Wszystkie te i inne przedsięwzięcia wpływają na dobrą ocenę Instytutu Socjologii – uważa ks. prof. dr hab. Witold Jedynak, dyrektor Instytutu Socjologii UR.

0

Adam Kulczycki http://www.gazetaparlamentarna.pl

Doktor socjologii, dziennikarz, niezależny publicysta. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zainteresowania: polityka wschodnia (Ukraina, Rosja, Białoruś), Francja, Polonia świata, poezja, problematyka społeczna, współczesna rodzina, problematyka regionalna

182 publikacje
62 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758