POLSKA
Like

Gliwice: KRS wspomaga oszusta

22/10/2017
2433 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
Gliwice: KRS wspomaga oszusta

Krajowy Rejestr Sądowy ma w obrocie gospodarczym szczególne znaczenie. Oto bowiem zgodnie z art. 17.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnione w nim wpisy objęte są domniemaniem prawdziwości.

Niestety, praktyka pokazuje, że istniejące wpisy bywają mylące, i to za wiedzą sądu.

0


Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS. Kolejna spółka należąca do rodziny Gąsiorów – Biuro Handlowo – Usługowe MAGA sp. z o.o. (KRS 0000180232).

 

Zgodnie z istniejącym wpisem powstała w samej końcówce istnienia PRL – 24 stycznia 1989 r.

 

Wg stanu na 22 października 2017 r. z siedzibą w Gliwicach, ul. Lutycka 6.

.

MAGA krs 1

.

Gąsior-junior posiada lwią część udziałów, ciut nestorka rodu lat 92, natomiast zarząd, tak samo jak w wirtualnej spółce FUNT tworzy Sylwia Witalińska-Gąsior, a prokurentem jest Józef.

.

MAGA krs 4

.

Firma jest w tak dobrej kondycji, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne kwoty 5.546,00 zł albowiem w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne (art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

MAGA krs 6

Gdyby przyjąć najbardziej niekorzystny wariant egzekucji i fiskus zająłby nieruchomość należącą do firmy MAGA (jeśli by taka była) koszt wyniósłby ok. 450,- zł.

 

Czterysta pięćdziesiąt!

 

Oznacza to, że zdaniem gliwickiej skarbówki MAGA nie dysponowała nawet używanym komputerem.

 

Jak zatem ma się to do deklarowanego kapitału zakładowego w wysokości 60.000,- zł?

 

 

To najmniejszy problem.

 

Pismem (data wpływu do KRS 18 listopada 2016 r.) Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Gliwicach wnosi o przymuszenie zarządu spółki MAGA do ujawnienia adresu firmy, albowiem:

Z informacji będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, iż ww. spółka nie posiada faktycznej siedziby pod adresem uwidocznionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

SONY DSC

.

Do pisma załączone jest oświadczenie aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Lutyckiej 6, który jednoznacznie stwierdza, że MAGA sp. z o.o. nie wynajmuje tam żadnych pomieszczeń.

.

SONY DSC

.

KRS wobec tych pism nie pozostał bezczynny.

 

12 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie przymuszające prez. Witalińską – Gąsior do ujawnienia adresu firmy.

 

I to pod groźbą ponawianej grzywny w wysokości 2000,- zł.

.

SONY DSC

.

Postanowienie wysłano na adres uwidoczniony w KRS, co zakończyło się jego zwrotem.

.

SONY DSC

.

Tym niemniej kolejny referendarz zajmujący się sprawą spółki MAGA 10 marca 2017 roku umorzył postępowanie przymuszające.

 

Bo co tam, że urzędnicy skarbowi nie potrafią namierzyć firmy na Lutyckiej.

 

Co z tego, że właściciel nieruchomości informuje, że nigdy żadnej umowy najmu z MAGA sp. z o.o. nie zawierał.

 

Nic to, że poczta nie potrafi odnaleźć adresata.

 

Ważne jest to jedynie, że Józef Gąsior przyszedł do sądu i oświadczył, że firma znajduje się pod tym adresem.

.

SONY DSC

.

I okazał umowę podnajmu, której jednak na próżno szukać w aktach, choć znajdują się tam dostępne dla wszystkich pisma z nadrukiem „tajemnica skarbowa”.

Umowa podnajmu jest najwyraźniej objęta klauzulą najwyższego utajnienia.

Żarty na bok.

 

Referendarz Wioro nawet przez moment nie zastanowił się, jakim cudem MAGA sp. z o.o. miała zawartą 31 stycznia 2013 roku umowę podnajmu pomieszczeń, skoro w tym czasie wiązała ją z ówczesnym właścicielem nieruchomości umowa najmu, wypowiedziana rok później.

.

SONY DSC

.

Sąd w Gliwicach nie podjął w tym zakresie żadnych czynności wyjaśniających.

 

 Tylko pozornie powyższe może wydawać się pozbawione sensu.

 

Walka Gąsiora o to, by spółka MAGA była postrzegana jako istniejąca rzeczywiście jest w istocie walką o doniosłość prawną wystawionych przez nią faktur.

 

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot niezarejestrowany – nieistniejący.

 

To samo dotyczy podatku dochodowego.

 

NSA w wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r (I FSB 426/09) stwierdził:

 

 Sąd odnośnie rozumienia pojęcia „podmiotu nieistniejącego” wskazał na, znajdujący potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, prezentowany przez organy pogląd, że jest to nie tylko podmiot faktycznie nieistniejący, jest nim także podmiot stwarzający formalne pozory istnienia, który jednak rzeczywiście nie uczestniczy w obrocie prawnym.

 

Nie powinno ulegać nawet najmniejszym wątpliwościom, że MAGA sp. z o.o. wykazuje jedynie pozory działalności.

Mimo deklarowania idących w dziesiątki miliony złotych obrotów MAGA sp. z o.o. nie posiada żadnego majątku, nawet starego samochodu dla prezesa.

 

Jedyne konto jest puste a jego historia nie wykazuje, by było wykorzystywane do jakichkolwiek przepływów choć w 1% odpowiadającym kwotom wyszczególnionym w złożonym sprawozdaniu finansowym.

 .

SONY DSC

.

Mój informator twierdzi, że 21 milionów zł, jakie rzekomo stanowiły obrót spółki, powstał wskutek wystawienia całkowicie pozornych faktur m.in. na prace ziemne w pewnej podzawierciańskiej miejscowości, co było niczym innym, jak tylko pomocnictwem w wyłudzeniu dopłat unijnych na wielką skalę.

 

 

 

22.10 2017

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758