Bez kategorii
Like

Gaz łupkowy – spotkanie ekspertów w NIK

26/09/2012
459 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Dlaczego szacunki zasobów gazu łupkowego w Polsce tak drastycznie się różnią? Czy obowiązujące prawo dobrze zabezpiecza interesy państwa wobec firm, które uzyskały koncesje? Czy zastosowana technologia wydobywcza jest bezpieczna dla środowiska?

0


 

Na te pytania próbowali odpowiedzieć eksperci zaproszeni do siedziby NIK przed rozpoczęciem audytu poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Celem kontroli jest ocena działalności administracji publicznej w związku z poszukiwaniem, wydobyciem i zagospodarowaniem gazu łupkowego. Izba chce przyjrzeć się pracom zmierzającym do ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego, planom jego zagospodarowania, wywiązywania się podmiotów ze zobowiązań wynikających z koncesji oraz sprawowaniu przez organy władzy publicznej nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień dotyczących poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego.

 

Kontrolę rozpoczyna panel ekspertów.

– Ten panel ma nam pomóc w odpowiedzi na pytanie, co w systemie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce wymaga kontroli i naprawy – wyjaśnia Piotr Miklis, szef wrocławskiej delegatury NIK.

 

Kontrolerzy wysłuchali opinii ekspertów m.in.  z Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, NFOŚiGW, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, PGNiG. Eksperci zostali także poproszeni o wyrażenie opinii po zakończeniu kontroli. Wyniki audytu NIK przedstawi Sejmowi i opinii publicznej wiosną 2013 roku.

 

Dyskusja skoncentrowała się wokół trzech głównych kwestii: rozbieżnych szacunków dotyczących zasobów gazu łupkowego, szczelności obowiązujących przepisów oraz wpływu ewentualnego wydobycia gazu na środowisko naturalne. Na pytania kontrolerów odpowiadali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Kierujący tą ostatnią instytucją prof. Jerzy Nawrocki, na pytanie o powód rozbieżności w szacunkach zasobów gazu łupkowego w Polsce, odpowiedział, że jego zdaniem myli się w tym przypadku świat nauki ze światem polityki i biznesu. W tym pierwszym zupełnie naturalne jest, że przy małej ilości danych wejściowych oraz metodach opartych na rachunku prawdopodobieństwa uzyskamy odmienne wyniki.

– Świat nauki nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia, a Państwowy Instytut Geologiczny starał się być zawsze rzetelny, informując o wszelkich ograniczeniach podawanych przez siebie wyników – tłumaczy Nawrocki. NIK przyjrzy się wszystkim pracom zmierzającym do ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego w naszym kraju.

W spotkaniu wzięli też udział profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Marek Szydło przedstawił analizę prawną, w której wypunktował słabości przepisów regulujących wydobycie i zagospodarowanie gazu łupkowego w Polsce. Z kolei prof. Krzysztof Świerkosz opowiedział o potencjalnych skutkach wydobycia gazu z łupków dla środowiska naturalnego.

– Pogodzenie prac wydobywczych z postulatem ochrony przyrody jest w tym przypadku jak najbardziej do pogodzenia, ale musimy się do tego naprawdę dobrze przygotować. Jesteśmy to winni naszym dzieciom, którym niewiele przyjdzie po bezpieczeństwie energetycznym, jeśli będą zmuszone żyć na ekologicznej pustyni – zaznacza ekspert, który podczas panelu opowiedział o incydentach, do jakich przy okazji wydobycia gazu łupkowego doszło m.in. w USA. 

Najwyższa Izba Kontroli opublikuje wyniki audytu w specjalnym raporcie, który wiosną 2013 roku zostanie przekazany najważniejszym osobom w państwie, w tym Prezydentowi, Premierowi, posłom, senatorom oraz członkom rządu. Dokładnie ten sam raport zostanie opublikowany przez NIK w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Źródło: NIK

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758