HYDE PARK
Like

FANATYZM RELIGIJNY

30/04/2013
1002 Wyświetlenia
2 Komentarze
13 minut czytania
no-cover

NIE PCHAJ SIĘ TAM GDZIE JESTEŚ NIE PROSZONY!   Pewien Wielki Król wyprawił swojemu synowi ucztę weselną. Posłał swych niewolników aby powiadomić zaproszonych ale ci nie chcieli przyjsć. Posłał do nich raz jeszcze innych ale ci znów odmówili. Wielki Król był bardzo cierpliwy i posyłał do nich jeszcze kilka razy swojch sług. Okazało się jednak że niewdzięcznicy żle potraktowali sług Wielkiego Króla. Jednych przepędzili i pobili kijami a jeszcze innych zabili sami zas poszli do swoich zajęć. Jedni do handlu a inni do prac domowych i uprawy roli. Rozgniewał się Wielki Król wymierzył karę niewdzięcznikom i polecił wyjsć swoim sługom na drogi i rozstaje  i sprosić na ucztę weselną wszystkich, którzy zaproszeniem nie pogardzą. Prawych i nieprawych, dobrych i niegodziwych […]

0


NIE PCHAJ SIĘ TAM GDZIE JESTEŚ NIE PROSZONY!

 

Pewien Wielki Król wyprawił swojemu synowi ucztę weselną. Posłał swych niewolników aby powiadomić zaproszonych ale ci nie chcieli przyjsć. Posłał do nich raz jeszcze innych ale ci znów odmówili. Wielki Król był bardzo cierpliwy i posyłał do nich jeszcze kilka razy swojch sług. Okazało się jednak że niewdzięcznicy żle potraktowali sług Wielkiego Króla. Jednych przepędzili i pobili kijami a jeszcze innych zabili sami zas poszli do swoich zajęć. Jedni do handlu a inni do prac domowych i uprawy roli. Rozgniewał się Wielki Król wymierzył karę niewdzięcznikom i polecił wyjsć swoim sługom na drogi i rozstaje  i sprosić na ucztę weselną wszystkich, którzy zaproszeniem nie pogardzą. Prawych i nieprawych, dobrych i niegodziwych nawet. Wszystkich, którzy przychylnie zareagują na zaproszenie Wielkiego Króla.

Mateusza 22 – 1-10

Również Syn wyznaczył siedemdziesięciu swoich sług i posłał ich do miast i wiosek by spraszali biesiadników na ucztę weselną. I powiedział im tak:

Kto słucha was, ten słucha także mnie. A kto lekceważy was, ten lekceważy także mnie. Kto zaś lekceważy mnie, ten lekceważy również Tego, który mnie posłał”.

Mateusza 10- 1 i 16

Sala weselna zapełniła sie po brzegi zaproszonymi i każdy dostał białą długą szatę weselną. I uradował się Wielki Król i Jego Syn widząc taki tłum gosci w białych szatach.

Mateusza 22 – 1-10

I dziwili się słudzy Wielkiego Króla i pytali jeden drugiego:

-Kim są ci ubrani w białe długie szaty i skąd przyszli?

Objawienie 7-13

A wszyscy którzy zostali zaproszeni na ucztę weselną spiewali piesń nową, której się nauczyli z polecenia Wielkiego Króla. I przygrywali sobie na harfach a odgłos muzyki był jak odgłos gromu i wielu wód.

Przyszli tam też i bez zaproszenia pewni ludzie i usiedli wsród zaproszonych, którzy piesnią umilali sobie oczekiwanie na rozpoczęcie uczty weselnej ale nikt z tych co się wdarli na ucztę bez zaproszenia nie zdołał się tej piesni  nauczyć. Otwierali tylko usta lecz głosu nie mogli z siebie wydać, tak jak tamci, których liczba została ustalona.

Objawienie 14 – 2 – 4

 

I siedziała posród nich pewna niewiasta cudzoziemka  i opowiadała wokół jak cierpi jej córka, gdyż była bardzo chora. A gdy zobaczyła Syna, który się przechadzał posród stołów zaczeła go o pomoc upraszać. Ale Syn nie odpowiedział jej ani słowem. Widzieli to zaproszeni i prosili Syna by Ten kazał ją odprawić. On jednak powiedział do nich:

-Tylko zaproszeni goscie mają prawo o cokolwiek poprosić na uczcie weselnej!

Lecz ta cudzoziemka choć nieproszona podeszła do Syna i złożywszy mu hołd powiedziała:

-Panie, proszę, pomóż mi.

A Syn odrzekł:

Czy byłoby słuszne na uczcie zabrać chleb zaproszonym i dać go obcym i tym którzy takiego zaproszenia nie otrzymali?

Ona odrzekła na to:

Tak! Panie ale przecież obcy i nie zaproszeni też mogą pożywić się resztkami ze stołu zaproszonych.

Wtedy Syn odpowiadając rzekł do tej kobiety:

-O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak sobie życzysz.

Mateusza 15 – 21-28

 

I poszedł Syn dalej zobaczyć cóż za goscie na ucztę się zeszli.

A zapytali go inni jak odróżnić drzewo dobre od spruchniałego.

I odezwał się Syn do nich i powiedział:

-Każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny. Ale czy spruchniałe może wydać owoc wyborny?

Rozpoznacie ich po owocach.

A inni wołali do Syna.

– Panie! Panie!

Lecz On odwrócił się do nich tyłem a do tych w białych szatach powiedział:

-Pamiętajcie! Nie każdy kto mówi do mnie Panie, Panie, będzie gosciem na uczcie weselnej, lecz tylko ten kto wykonuje wolę mojego Ojca, Wielkiego Króla.

I ja im wtedy powiem:

Nigdy was nie znałem!

Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia!

Mateusza 7- 17-23

 

Wszedł i sam Wielki Król na ucztę weselną, którą przygotował dla swego jedynego Syna. I przyglądał się gosciom i zaraz zobaczył tam ludzi nie odzianych w białe szaty, które przygotował dla zaproszonych. I powiedział do nich:

-Jak się tu dostaliscie nie mając na sobie szat weselnych?

A ci oniemieli i zatrwożyli się. Wiedzieli bowiem, że są uzurpatorami, którym brak pokory i na ucztę przybyli bez zaproszenia. Byli oni bowiem jak te spruchniałe drzewa nie wydające wybornych owoców i wszystko robili na pokaz aby ich ludzie widzieli.

Wtedy Wielki Król rzekł do swych sług:

-Zwiążcie im ręce i nogi i wyrzućcie ich w ciemnosć na zewnątrz.

Bo wielu jest zaproszonych ale mało wybranych by zasiadać na uczcie weselnej.

Mateusza  22 – 11-14

 

 

Zaproszeni na ucztę weselną musieli zatem spełniać pewne warunki by w niej uczestniczyć:

Po I

-Musieli przyjąć zaproszenie na ucztę weselną.

Tak więc każdy musiał okazać wielką pokorę, skruchę i wiarę w obietnice Wielkiego Króla i uwierzyć w Jego Syna.

Po II

-Każdy z nich musiał mieć białą szatę wierzchnią co oznacza, że uznano ich za sprawiedliwych, godnych honorowego miejsca przed Wielkim Królem na Jego niebiańskim dworze.

Po III

-Musieli znać i spiewać nową piesń.

Jak donosi Jan ta melodyjna pieśń przypomina huk wodospadów i grzmot piorunów. Wznosi ją 144 000 śpiewaków.

Objawienie 14:2, 3

A czym jest ta „nowa pieśń”? Ma ona związek z powziętymi przez Wielkiego Króla  zamierzeniami co do Królestwa i z cudownymi srodkami, jakich dostarczył za posrednictwem swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Dlaczego jednak tylko 144 000 potrafią się nauczyć piesni wspomnianej w Objawieniu 14:3? Ponieważ jedynie oni zostali uznani przez Boga za synów i namaszczeni duchem swiętym. Wyłącznie oni są wykupieni z ziemi, by wejsć w skład tego niebiańskiego Królestwa, i tylko oni „będą kapłanami i będą z nim z Jezusem Chrystusem królować przez tysiąc lat”, żeby doprowadzić ludzkość do stanu doskonałosci.

Jedynie o nich powiedziano, że „śpiewają jak gdyby nową pieśń” w obecności samego Boga. Objawienie 20:6

 

Wprawdzie spiewają tę nową piesń Synowi a nie Wielkiemu Królowi ale wysławiają Jezusa za nowe rzeczy, których on  Syn Boży  dokonał dla ich dobra.

Jako posrednik nowego przymierza, uprawomocnił je swoją krwią i w ten sposób umożliwił powstanie tego nowego narodu.

 

Ten nowy naród wyraźnie zidentyfikował apostoł Piotr. W liscie do współchrzescijan napisał:

„Wy jesteście ‚rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność — żebyście szeroko oznajmili wspaniałe przymioty’ tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła”

1 Piotra 2:9.

 

Po IV

-Mieli wydawać owoce, wyborne owoce.

Jezus Chrystus powiedział: „Nie może dobre drzewo rodzić złego owocu ani drzewo spróchniałe nie może wydawać szlachetnego owocu”. „Faktycznie więc ludzi tych rozpoznacie po ich owocach”

Mat. 7:18, 20.

Chrystianizm, religia założona przez Jezusa, to „dobre drzewo”, więc w przeciwieństwie do fanatyzmu nie może rodzić złych owoców. Jezus nigdy nie namawiał swych uczniów do tego, by sobie lub drugim zadawali cierpienia fizyczne czy psychiczne, rzekł:

„Będziesz miłować swego bliźniego jak siebie samego”

Mat. 22:39.

Jego nasladowcy mieli odnosić się życzliwie nawet do wrogów.

Prawdziwi naśladowcy Jezusa wyruszyli do ludzi różnych narodowości nie z ogniem i mieczem, lecz ze spisanym Słowem Bożym i dowodzili swych racji w sposób pokojowy. W drodze do obcych krajów nie towarzyszyły im oddziały zbrojne, niosące gwałt, tortury i smierć. Chrzescijanie za przykładem swojego Mistrza głosili wszystkim dobrą nowinę o Królestwie Bożym i zachęcali ich do zastanowienia się nad orędziem zawartym w Pismie Świętym. Plonem owej działalnosci były między innymi owoce ducha:

„miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą”

Gal. 5:22, 23.

To wyborne owoce które nie mogą się urodzić na spruchniałym drzewie o którym wspomniał Jezus. Wiemy zatem kim są ci którzy podstępem chcieli wejsć na ucztę weselną to ci którzy nie wydają wybornych owoców.

Apostoł Paweł ostrzegał, że nadejdzie czas, gdy pojawią się uzurpatorzy, którzy wprawdzie przybiorą miano chrzescijan, lecz nie będą zgodnie z tym postępować, a więc wydawać dobrych owoców.  Powiedział:

„Wiem, że po moim odejściu dostaną się między was ciemiężycielskie wilki, nie obchodzące się czule z trzodą, a spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów” Dzieje 20:29, 30.

Odstępcy ci dali początek chrzescijaństwu, składającemu się dzis z setek skłóconych kosciołów, których nauki jedynie z pozoru pochodzą od Chrystusa. W rzeczywistości są to „rzeczy przewrotne”  wymysły ludzkie, a nie prawdy ze Słowa Bożego. Własnie wsród tych fałszywych chrzescijan rozpleniły się złe owoce, zrodzone przez fanatyzm.

Czy jestes fanatykiem religijnym?

Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.

0

Naftali

Badam i szanuję Biblię jako Słowo Boga. Chcę zawsze powiedzieć prawdę i nie obrażać nikogo słowem.Nienawidzę religijnego fanatyzmu.

7 publikacje
41 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758