POLSKA
Like

Czy Kaczyński przyjmie obywatelstwo Ukrainy ?

07/01/2014
793 Wyświetlenia
1 Komentarze
11 minut czytania
no-cover

Rumuński prezydent Traian Băsescu po zakończeniu swojej drugiej kadencji w przyszłym roku zamierza przyjąć obywatelstwo Mołdawii. Poinformował o tym dzisiaj w wywiadzie dla rumuńskiej gazety România Liberă.„Chciałbym, aby wszyscy Rumuni mieszkali w jednym kraju, aby mieli jedno obywatelstwo. Po wygaśnięciu moich pełnomocnictw prezydenckich chętnie zostałbym obywatelem Mołdawii. Jeśli jedno obywatelstwo jest niemożliwe dla Rumunów po obu brzegach Prutu, chciałbym wtedy mieć dwa obywatelstwa” – powiedział Băsescu. „…(źródło) „5 grudnia odbyła się w gmachu węgierskiego parlamentu uroczystość, podczas której premier Viktor Orbán przyznał obywatelstwo węgierskie 500-tysięcznej osobie, aplikującej o nie na podstawie uproszczonej procedury, obowiązującej od stycznia 2011 roku. Korzystają z niej przede wszystkim Węgrzy z państw sąsiednich, zamieszkujący tereny odłączone od Węgier na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku […]

0


Rumuński prezydent Traian Băsescu po zakończeniu swojej drugiej kadencji w przyszłym roku zamierza przyjąć obywatelstwo Mołdawii. Poinformował o tym dzisiaj w wywiadzie dla rumuńskiej gazety România Liberă.„Chciałbym, aby wszyscy Rumuni mieszkali w jednym kraju, aby mieli jedno obywatelstwo. Po wygaśnięciu moich pełnomocnictw prezydenckich chętnie zostałbym obywatelem Mołdawii. Jeśli jedno obywatelstwo jest niemożliwe dla Rumunów po obu brzegach Prutu, chciałbym wtedy mieć dwa obywatelstwa” – powiedział Băsescu. „…(źródło)

„5 grudnia odbyła się w gmachu węgierskiego parlamentu uroczystość, podczas której premier Viktor Orbán przyznał obywatelstwo węgierskie 500-tysięcznej osobie, aplikującej o nie na podstawie uproszczonej procedury, obowiązującej od stycznia 2011 roku. Korzystają z niej przede wszystkim Węgrzy z państw sąsiednich, zamieszkujący tereny odłączone od Węgier na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku „…..”Od dojścia do władzy partii Fidesz wzrosło zaangażowanie władz węgierskich w sprawy liczącej ok. 2,5 miliona społeczności Węgrów zamieszkującej państwa sąsiednie. Jest to tradycyjnie istotny element politycznego węgierskiej prawicy. Rząd Orbána akcentuje hasła jedności narodu węgierskiego i potrzebę budowania „solidarności narodowej ponad granicami państwa”. Jednym z pierwszych działań rządu było przyjęcie w maju 2010 roku ustawy wprowadzającej uproszczoną procedurę ubiegania się o obywatelstwo dla Węgrów mieszkających za granicą. W nowej konstytucji wzmocniono przepis o odpowiedzialności państwa za los społeczności Węgrów za granicą, „….(źródło )

Besarabia – taka jest historyczna nazwa terytorium dzisiejszej Mołdawii – może powrócić w granice Rumunii, „jeśli Rumuni po dwóch stronach Prutu będą tego chcieli” – powiedział rumuński prezydent Traian Basescu w wywiadzie dla dziennika „Romania Libera”. Podkreślił, że minęły 92 lata od połączenia Rumunii i Besarabii po I wojnie światowej, a w tym roku przypada „70. rocznica zajęcia tej prowincji przez Związek Sowiecki”. Wskazał na pozytywne efekty połączenia: „granica UE znajdzie się na Dniestrze, co przyczyni się do demokratycznych przemian w regionie i pobudzi inne kraje, takie jak Ukraina, aby wejść do UE”….”Prezydent Rumunii dodał, że „tylko w tym roku 70 tysięcy mieszkańców Besarabii otrzymało obywatelstwo Rumunii”. Stwierdził, że w ostatnich tygodniach, po otwarciu dwóch nowych konsulatów rumuńskich w Mołdawii, sprawy uległy przyśpieszeniu. Na pytanie, co będzie, gdy połowa ludności Mołdawii uzyska rumuńskie obywatelstwo, odpowiedział: – Nic się nie stanie: będzie nas więcej – Rumunów. „…..”Czy Rumunia wchłonie Mołdawię”…”Według prezydenta Rumunii, Traiana Basescu, stanie się to w ciągu najbliższego ćwierć wieku „…(źródło)

Jędrzej Bielecki „ Prawo ziemi przy przyznawaniu obywatelstwa do likwidacji? Zagrożony jeden z fundamentów Wielkiej Rewolucji. „….”Nastroje wrogości do muzułmańskich Francuzów potwierdza Emmanuel Riviere, dyrektor największego instytutu badania opinii publicznej kraju TNS Sofres. „….”Aby zachować tożsamość Francji, radykalna zmiana warunków przyznawania obywatelstwa jest konieczna – mówi „Rz” Louis Alliot, wiceprezes Frontu, a prywatnie partner Marine Le Pen. – Obywatelem nie może być nikt, kto został wcześniej skazany, nie wykaże się znajomością francuskiej kultury, nie zrzeknie się obywatelstwa drugiego kraju. Ale co najważniejsze: punktem wyjścia musi być prawo krwi, a nie prawo ziemi – dodaje. „….”W Niemczech od dawna podstawą przyznania obywatelstwa jest prawo krwi, choć w 2000 r. lekko została uchylona furtka do otrzymania obywatelstwa dla mieszkających w Republice Federalnej od dziesięcioleci Turków. „….”Nad Sekwaną głównym sposobem uzyskania obywatelstwa pozostaje prawo krwi, zgodnie z którym obywatelem lub obywatelką Francji zostaje każdy, kogo jeden z rodziców jest Francuzem niezależnie od miejsca urodzenia. „….(źródło )

Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. „…”Projekt zakładał, że uprawnionymi do otrzymania Karty Polaka byłyby osoby narodowości lub pochodzenia polskiego stale mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które:

posiadały obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz wskutek sytuacji po wojnie 1939–1945 znalazły się poza jej granicami i pozbawione zostały obywatelstwa polskiego;
będąc obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkując jej terytorium wyemigrowały wskutek prześladowań politycznych, narodowościowych, religijnych lub z przyczyn ekonomicznych;
nie posiadając nigdy obywatelstwa polskiego wykażą, że swym pochodzeniem, działalnością, używaniem języka polskiego jako mowy potocznej i wychowaniem potomstwa zaznaczyły w sposób oczywisty przywiązanie do narodowości polskiej.

„….”Posiadacz Karty Polaka miałby prawo do uzyskania „wizy narodowościowej”, nieograniczonego w czasie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez obowiązku posiadania środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu, obciążających cudzoziemców, dostępu do szkół publicznych wszystkich szczebli na zasadach obowiązujących obywateli polskich, świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich, nauki języka polskiego w formach zorganizowanych i poznania literatury kraju pochodzenia (na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw nauki) oraz otrzymywania orderów i odznaczeń przysługujących obywatelom polskim za zasługi i cnoty obywatelskie, wybitne osiągnięcia i zasługi cywilne i wojskowe położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały Rzeczypospolitej lub w służbie społeczeństwu, a także zwolnienia w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej z opłat i danin publicznych, obciążających cudzoziemców. Uprawnienia posiadacza Karty Polaka przysługiwałyby również jego dzieciom. „…(źródło)
—-
Mój komentarz

Polska prowadzi pozbawiona honoru podłą politykę wobec potomków powstańców , wobec potomków polskich bohaterów .

W Polsce , w kondominium ,protektoracie, czy jak kto chce nazwać ten dziwny ustrojowy socjalistyczny twór wnuk różnego rodzaju niemieckich socjalistów w tym esesmana mordującego Polaków w rzezi Powstania Warszawskiego , wnuk esesmana mordującego Polaków w Oświęcimiu , czy wnuk gestapowca katującego polskich bohaterów w kazamatach policji politycznej socjalistycznej III Rzeszy Hitlera maja większe prawa niż wnukowi mordowanych przez nich Polaków
Wnuki hitlerowców bez żadnych pozwoleń mogą mieszkać w Polsce , pracować, kupować nieruchomości , zakładać firmy . A co Polska Tuska oferuje potomkom polskich polskich powstańców , których losy rzuciły , lub pozostawiły poza granicami Polski .Pogardę i niechęć. Karat Polaka to jakiś ponury żart .

Niemcy , Węgry, Rumunia to przykłady jak należy traktować Polaków przez Polskę .

Polska ma bogatszą i bardziej złożoną historie niż takie Niemcy .Jest fragmentem rozbitej Rzeczpospolitej i to powinno być także uwzględnione w naszej polityce przyznawania obywatelstwa . Rumunia i Mołdawia pokazują jak wbrew interesom swoich wrogów można odbudować podzielone państwo .

Wejście do Unii oznaczało faktyczne przyznanie obywatelstwa 500 milionom obcokrajowców. I nic się nie stało . Dlaczego więc nie powinniśmy jednostronnie przyznać obywatelstwo nie tylko wszystkim etnicznym Polakom, ale również wszystkim potomkom obywateli II Rzeczpospolitej , czy nawet I Rzeczpospolitej czyli faktycznie wszystkim mieszkańcom Ukrainy i Białorusi .
Powinniśmy starć się zawrzeć umowy z Ukrainą i Białorusią , Litwą o prawie do masowego, uproszczonego posiadania podwójnego obywatelstwa.

Proces reintegracji Rzeczpospolitej przyspieszyłyby gesty polskich i ukraińskich polityków , takie jak prezydenta Rumuni Traian Băsescu

Kto w czasie Powstania Warszawskiego dopuścił by do głowy myśl że razem z potomkami mordujących Polaków gestapowców i esesmanów stworzymy wspólny obszar celny , ekonomiczny i graniczny ?

Więc dlaczego myśl o naturalnej odbudowie Rzeczpospolitej propaganda reżimowa i niemieckie polskojęzyczne gazety i media przedstawiają jako rzecz niemożliwą
video Wywózki Polaków na Syberię
video Władimir Bukowski o planowanym połączeniu ZSRR z UE.
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter


0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758