Artykuły redakcyjne
Like

Czy 11 listopada 2013 będzie poligonem służb policyjnych?

06/06/2013
1164 Wyświetlenia
4 Komentarze
4 minut czytania
Czy 11 listopada 2013 będzie poligonem służb policyjnych?

Czy właśnie jedenasty listopada będzie tym dniem który jako poligon działań służb zjednoczonych pod rygorami nowej ustawy, dostarczy nam kolejnych Czajek, Caków i nieidentyfikowanych komand składających z funkcjonariuszy wszelkich służb, pacyfikujących patriotów?

0


images1

  • Czy salwy z broni gładkolufowej do bezbronnego tłumu staną się tradycją Święta Niepodległości?
  • Czy wzrok i nadwyrężona psychika funkcjonariusza (podobnie jak u sierż. Karola Caka), działającego w „napięciu i silnym stresie” bedzie w stanie odróżnić kobietę w widocznej ciąży oraz osoby których wygląd wskazywałby, że są niepełnosprawne lub nie ukończyły 13 lat ?
  • Czy w dzień Niepodległości przelana zostanie polska krew?

imagesZa rok MSW ma przedstawić obu izbom parlamentu ocenę funkcjonowania nowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego.

 

 

 

 

 

Znowelizowana ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która uregulowała użycie i wykorzystywanie kajdanek, pałek, broni gładkolufowej i tzw, ostrej ustaliła, jakie konkretne środki przysługują ponad 20 służbom. Uściśliła też sposoby i okoliczności posługiwania się nimi, które wcześniej regulowane były przez przepisy wewnętrzne poszczególnych formacji.

Jeśli chodzi o użycie broni palnej pozostawiono obowiązek oddania „strzału ostrzegawczego”. „pełna procedura składa się z: okrzyku identyfikującegoformację (np. „Policja!”), ostrzeżenia słownego („Stój, bo strzelam!”), oddania strzału”.

Od tej procedury funkcjonariusz możne odstąpić, gdyby realizowanie tejże proceduru groziło bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia osoby uprawnionej [do oddania strzału] lub innej osoby.

Do tej pory, przepisy pozwalały oddziałom Policji na użycie broni palnej na rozkaz dowódcy. Wprawdzie nowe zasady zakazały użycia broni palnej przez oddziały zwarte jakiejkolwiek formacji, jednak wyodrębniono dwa wyjątki – bezpośredniego zagrożenia życia i ogłoszenia „stanu wyjątkowego” (wprowadzany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów), kiedy może strzelać policja i wojsko, mając obowiązek oddania salwy ostrzegawczej.

imagesWobec kobiet w widocznej ciąży i osób, których wygląd wskazywałby, że są niepełnosprawne lub nie ukończyły 13 lat, można użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładniających. Stosowanie broni palnej może być uzasadnione tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia”. Jak mówią nowe przepisy „ BOR i ABW nie będą mogły już używać kaftanów bezpieczeństwa i pasów obezwładniających. Inspekcja Transportu Drogowego nie może posługiwać się kolczatkami, kajdankami na nogi i pojazdami służbowymi, jako część blokady drogowej. Odebrano możliwość zastosowania paralizatorów przez Służbę Więzienną, ale przekazano to prawo ABW, BOR, SOK oraz strażom marszałkowskim, leśnym i łowieckim. Agencja będzie mogła mieć psy służbowe”.

Nowymi środkami, Wprowadzonymi przez ustawę nowe środki dla niektórych służb, takie jak „materiały wybuchowe” do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód oraz „środki pirotechniczne do ogłuszania lub chwilowego oślepiania”.

Zapisy ustawy wykluczyły mniej drastyczne środki takie jak ;

  • prowadnice,

  • broń gazowa,

  • blokady stawu kolanowego,

  • zasłony na twarz.

Gdyby siły policyjne okazały się niewystarczające, dopuszczalne będzie użycie oddziałów wojska, które wtedy nabiera takie same prawa jak policja.

0

Andrzej Slonawski

Moje działania dziennikarskie poświęcone są ludzkim sprawom w myśl zasady - "razem z Wami, wspólnie dla Was", oparte na dewizie - "jeśli uważasz, że zrobiłeś już wszystko, znaczy to - że masz wiele spraw do załatwienia". Mam tez wspaniałą Rodzinę, oraz sprawdzonych przyjaciół

190 publikacje
123 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758