Bez kategorii
Like

Ciągle mamy wielkie stopy

03/10/2012
539 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. I zdumieli się ekonomiści bo liczyli na obniżki.

0


 

Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości jest zaskoczony.

– RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co jest decyzją zaskakującą, zarówno w obliczu wyraźnego osłabienia presji inflacyjnej (spadek dynamiki PKB wyraźnie poniżej potencjału, spadek dynamiki płac, wzrost bezrobocia, spadek inflacji bazowej) jak i ostatnich wypowiedzi prezesa NBP Marka Belki, który zapowiedział rozpoczęcie cyklu obniżek stóp – komentuje Morawski. – Między październikiem a listopadem nie pojawią się krytyczne dane, które zmienią obraz sytuacji, już jest jasne, że obniżka stóp będzie potrzebna – dlatego oczekiwałem jej teraz. Widać jednak, że RPP szuka „twardych” dowodów na to, że inflacja zacznie się w końcu obniżać. Takiego dowodu ma  dostarczyć listopadowa projekcja inflacji i wtedy najprawdopodobniej dojdzie do obniżenia stóp procentowych. Czy będzie to cięcie o 0,5 pkt proc.? Takim ruchem RPP pokazałaby, że na początku października nie doceniała spowolnienia gospodarki, dlatego w tym momencie nie obstawiałbym tak silniej obniżki.  

 

Ignacy Morawski wciąż oczekuje, że w ciągu sześciu-dziewięciu miesięcy stopy procentowe zostaną obniżone o 100 punktów bazowych ponieważ silne hamowanie gospodarki będzie wywierało dużą presję na spadek inflacji. Jego zdaniem, oddalanie momentu pierwszej obniżki może nawet wzmocnić ten efekt.

 

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbyło się w dniach 2-3 października 2012 r. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, tj.:

·        stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

·        stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

·        stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

·        stopa redyskonta weksli 5,00% w skali rocznej;

 

W uzasadnieniu decyzji Rady czytamy:

 

„Dostępne informacje wskazują, że aktywność gospodarcza na świecie w III kw. br. trzymuje się na niskim poziomie. Recesji w  strefie euro  towarzyszy jedynie umiarkowany wzrost aktywności w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie w wielu  krajach wschodzących ma miejsce  dalsze spowolnienie  wzrostu gospodarczego. Uwzględniając niekorzystne perspektywy wzrostu gospodarczego, we wrześniu banki centralne największych gospodarek rozwiniętych dokonały dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, głównie poprzez ogłoszenie zwiększenia dotychczasowych lub rozpoczęcia nowych programów tzw. luzowania ilościowego.

Zwiększenie ekspansji monetarnej  przez główne banki centralne przyczyniło się do  pewnej poprawy nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, sprzyjając  wzrostowi cen niektórych  aktywów finansowych.  Jednocześnie  wobec pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie  zahamował wzrost cen surowców na rynkach światowych. Choć niższe tempo wzrostu  aktywności gospodarczej na świecie sprzyja obniżeniu się inflacji, to wciąż relatywnie wysoki poziom  cen surowców oddziałuje w kierunku  utrzymania  jej  na podwyższonym poziomie w wielu krajach.

Dane o  aktywności gospodarczej  w Polsce  w  lipcu i sierpniu,  w tym  wyhamowywanie wzrostu produkcji przemysłowej,  utrzymujący się spadek produkcji budowlano-montażowej oraz dalsze  obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej, sygnalizują kontynuację  osłabienia koniunktury w III kw. Także dane z rynku pracy, w tym spadek zatrudnienia i niski wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw oraz stopniowo rosnąca stopa bezrobocia, sygnalizują możliwe osłabienie  popytu ze strony sektora prywatnego. Wskazuje  na to  również pogorszenie się większości wskaźników koniunktury.

Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszy stopniowe osłabianie  się dynamiki akcji kredytowej  dla gospodarstw domowych,  w tym  dalszy spadek wartości kredytów konsumpcyjnych, oraz utrzymanie umiarkowanego wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw.

W sierpniu inflacja CPI ponownie się  obniżyła (do  3,8%),  pozostając jednak  powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%).  Równocześnie obniżyła się inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii.  Nastąpił także pewien spadek  oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W ocenie Rady, w najbliższych  kwartałach  inflacja będzie się stopniowo obniżać, czemu sprzyjać będzie wygasanie  statystycznych  efektów  bazy w warunkach obniżającej się dynamiki popytu w gospodarce, jednak do końca bieżącego roku pozostanie ona powyżej celu inflacyjnego 2,5%. W średnim okresie spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie sprzyjało powrotowi inflacji do celu, choć ryzykiem dla obniżenia inflacji pozostają wysokie ceny surowców na rynkach światowych.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Rada dokona złagodzenia polityki pieniężne”.

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758