Bez kategorii
Like

Bilans Kapitału Solidarności

22/06/2012
572 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
no-cover

Najgorszym grzechem przedsiębiorcy jest marnowanie kompetencji osób oddających mu prawo do rozporządzania swoim czasem pracy.

0


 

Jeżeli jest to przedsiębiorstwo zorganizowane dla zysku, opłacające ten czas zgodnie z umową cywilną, problem odpowiedzialności za jego marnotrawstwo można sprowadzić do wymiaru pieniężnego. Zysk przedsiębiorcy będzie mniejszy, co może mieć niewielkie znaczenia dla pracującego. Inaczej jest gdy motywacja pracowników powodowana jest poczuciem solidarności. Tak jak to jest w przedsiębiorstwie społecznym. Tu marnotrawstwo czasu przeznaczanego do działania przez solidarnego członka wspólnoty odpowiedzialności, stawia osobę organizującą pracę społeczną w sytuacji nadużycia moralnego. Czeka go utrata powagi, wiarygodności, zaufania.
 
Prawda ta znana jest inicjatorom stowarzyszenia pomocy wzajemnej w rozwijaniu metod pracy patriotycznej i obywatelskiej CYBERPOLIS. Dlatego zaproponowałem, by jednym z warunków koniecznych dla zawiązania stowarzyszenia, było zarejestrowanie czasu jaki planujemy poświęcić na jego rozwój.
 
Wstępnie przyjęliśmy, że w pierwszym okresie praca społeczna członków naszego stowarzyszenia polegać będzie na pomaganiu w dostarczaniu wiedzy i umiejętności skupianych w kilku KRAJOWYCH OŚRODKACH KOMPETENCJI do placówek edukacyjnych. Węzłem pośrednim do tego dostarczania, osią spotkania doświadczeń i potrzeb, mają być TERENOWE KUŹNIE SAMORZĄDNOŚCI.
 
Tak wyznaczony został przedmiot głównych zadań merytorycznych stowarzyszenia CYBERPOLIS. Szczegółowo określone one będą corocznie w zamierzeniach programowych (zagadnieniach, zadaniach). Ostateczne decyzje podejmą władze stowarzyszenia, bowiem już samo sformułowanie propozycji wymaga zorganizowanych prac projektowych. Wymaga zbilansowania podejmowanych zamierzeń z prawdopodobnymi możliwościami.
 
Ryzyko pojawiające się w terminie „przed-się-biostwo społeczne”, dotyczy właśnie błędów w zbilansowaniu prawdopodobnych zamierzeń i możliwości. Ryzyko popełnienia błędu jest sytuacją naturalną. Nasze stowarzyszenie zawiązujemy w przekonaniu, że rozwój następuje w warunkach niepewności. Że tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. Kto nie konfrontuje swoich spekulacji z rzeczywistością. Kto poprzestaje na czystej, jak to mawiają „akademickiej”, spekulacji.
 
Istnienie ryzyka powoduje, że dobre „bilansowanie sił i zamiarów”, dobre zorganizowanie służby wsparcia organizacyjnego, jest warunkiem skutecznego „zarządzania ofiarnością i deficytami”. Jak określam pracę zarządzających w przedsiębiorstwie społecznym. Cyberprzestrzeń pozwala na wsparcie tego bilansowania cyfrowymi bibliotekami pamięci. Innymi słowy, pozwala na wsparcie ich pracy nowymi narzędziami gospodarki społecznej. Gospodarki zdolnej do rejestrowania i raportowania nie tylko w pieniądzu, lecz i w bardziej odpowiedniej dla owoców solidarności mierze, którą jest czas pracy. Czas dostarczania określonej kompetencji. Ekonomii XXI wieku, szukającej nowych narzędzi do księgowania zdarzeń, do raportowania ich w sposób podnoszących wiarygodność przedsięwzięcia i skuteczność współpracy. Ekonomii korzystającej i wzmacniającej zaufanie między ludźmi. 
 
Potrzeba posiadania urządzenia księgowego do bilansowania solidarności wynika z moich wieloletnich praktycznych doświadczeń „zarządzania ofiarnością i deficytami”. Organizując konkretne działania, podobnie jak inni praktycy, robiłem sobie różne mniej lub bardziej prymitywne zestawienia. Tym razem, przygotowując się do pracy o zasięgu krajowym, pracy w której liczę na wsparcie osób o najróżniejszych kompetencjach, chciałbym wykorzystywać bardziej zaawansowane, sieciowe narzędzie. Mam nadzieję, że będzie to możliwe dzięki umiejętnościom i pracowitości członka Grupy inicjatywnej Cyberpolis Jerzego Wawro. Jerzy otworzył w googlach witrynę do otwartego wykonania takiej aplikacji, w formie open source.
 
Ta notka jest zatem wstępnym ogłoszeniem o poszukiwaniu informatyków do współwykonania  sieciowego programu BILANS KAPITAŁU SOLIDARNOŚCI, zgodnie z poniższymi, bardzo wstępnymi założeniami. Program ten będzie wykorzystany do zorganizowania pracy społecznej w stowarzyszeniu Cyberpolis.
 
Mam nadzieję, że doświadczenia zebrane przy jego przygotowaniu i wykorzystaniu będą przydadzą się moim rodakom, do skutecznego inwestowania swojej energii w jakość naszych Rzeczy wspólnych.  
 
 
WSTĘPNE ZAŁOŻENIA
SIECIOWEGO PROGRAMU
BILANS KAPITAŁU SOLIDARNOŚCI
 
Kapitałem solidarności  jest czas pracy społecznej zadeklarowany przez osobę o określonej kompetencji do wykorzystania dla realizacji zamierzeń przyjętych przez zorganizowaną wspólnotę za przedmiot współodpowiedzialności. 
 
Bilans kapitału solidarności jest narzędziem księgowym służącym do rejestrowania i raportowana czasu i kompetencji potrzebnych do osiągnięcia zamierzenia przyjętego do realizacji przez zorganizowaną wspólnotę oraz czasu i kompetencji możliwych do wykorzystania tę wspólnotę.
 
Innymi słowy Bilans kapitału solidarności stanowi dla zorganizowanej wspólnoty pamięci i wartości, cyfrową bibliotekę pamięci pomocną dla efektywnego wykorzystywania ofiarowanego czasu i kompetencji dla kultywowania wybranych wartości.
 
Prowadzenie Bilansu kapitału solidarności (BKS) wymaga prowadzenia przez wspólnotę KATALOGÓW, REJESTRÓW, KSIĘGI OPERACJI oraz sporządzania RAPOROTÓW.
 
Zapisy do KATOLOGÓW obejmować będą: KOMPETENCJE osób wykonujących pracę, WĘZŁY organizacyjne odpowiedzialności za bilansowanie pracy, OKRESY CZASU wykonania pracy.
 
Zapisy do REJESTRÓW obejmować będą: ZADANIA oraz OSOBY które te zadania będą realizować w określonych węzłach organizacyjnych.
 
Zapisy do REJESTRÓW prowadzić będą administratorzy systemu BKS poprzez KSIĘGĘ OPERACJI prowadzoną w centrali oraz w poszczególnych węzłach organizacyjnych.
 
Efektem zapisów zdarzeń do prowadzonych REJESTRÓW będą RAPORTY: ZAMIERZEŃ, POTENCJAŁÓW i DEFICYTÓW.
 
 
A. KATALOGI
 
KOMPETENCJI 
           Informatyk
            Prawnik
            Nauczyciel
            Opiekun
            Publicysta
            Grafik
            ….
 
WĘZŁÓW
           Powiat
           Województwo
           Polska
 
OKRESÓW CZASU
           Tydzien
            Miesiąc
            Rok
 
 
B. REJESTRY
 
Rejestr ZADANIE
ñ Nazwa zadania (indeks do 1000)
ñ Typ zagadnienia (indeks do 100)
ñ Poziom wykonywania (kontaktów terenowych) trzy poziomy (indeksy) zgodnie z faktycznym stanem:  powiat (do 1000), województwo (do 20), cała Polska
ñ Rodzaje wymaganych kompetencji (do 10 -ciu)
ñ Wymagany czas w poszczególnych kompetencjach (w układzie dla miesięcy oraz dla miejsc )  
 
Rejestr OSOBY
ñ Nazwisko
ñ Kompetencja
ñ Deklarowany czas miesięczny
ñ Propozycja deklarowanego zadania  
  
C. KSIĘGA OPERACJI
 
      Wprowadzenie zapisu zamierzeń
            Deklaracja zadania czasu
            Deklaracja
            Oświadczenie
 
Wprowadzenie zapisu wykonań
            Potwierdzenie wykonania zadania
            Potwierdzenie wykonania pracy
  
D. RAPORTY ZAMIERZEŃ
 
Raport POTRZEB
            Raport potrzebnego czasu globalnie
            Raport potrzebnego czasu w podziale na kompetencje
            Raport potrzebnego czasu w podziale na miesiące
 
Raport POTENCJAŁÓW
            Raport zadeklarowanego czasu globalnie
            Raport zadeklarowanego czasu w podziale na kompetencje
            Raport zadeklarowanego czasu w podziale na miesiące
 
Raport DEFICYTÓW
            Raport niedoboru/nadwyżki potrzebnego czasu globalnie
            Raport niedoboru/nadwyżki  potrzebnego czasu w podziale na kompetencje
            Raport niedoboru/nadwyżki potrzebnego czasu w podziale na miesiące
 
E. RAPORTY WYKONAŃ
 
Raport ŚWIADCZENIA CZASU PRACY
            Raport świadczenia czasu globalnie
            Raport świadczenia czasu w podziale na kompetencje
            Raport świadczenia czasu w podziale na okresy
 
==============================
Przypis z 2 lipca 2012
Awizowane zaproszenie od Jerzego Wawro tutaj
http://netsociety.nowyekran.pl/post/67227,fenomen-open-source
 
 
0

Andrzej Madej

Od urodzenia praktyk przedsiebiorczosci.

40 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758