BIZNES
Like

Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

21/03/2014
841 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

Konferencja  naukowa na temat „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie w Krajowej Radzie Spółdzielczej,  ul. Jasna 1, IV piętro.  Celem Konferencji jest zaprezentowanie mechanizmu pieniądza jako długu, w tym problemu zadłużenia kredytowego w Polsce, jako kluczowych kwestii kapitalizmu oraz wskazanie autonomicznych i prospołecznych rozwiązań społeczno – gospodarczych. Zapraszamy

0


Narastający kryzys ma nie tylko charakter finansowy i gospodarczy, lecz jest kryzysem całej współczesnej cywilizacji i powszechnej świadomości.  Jednocześnie dotyka wielu różnych sfer naszej egzystencji. Podstawowe przyczyny kryzysu finansowego tkwią w wadliwych mechanizmach finansowych oraz w psychice  ludzi, zdominowanej przez egoizm, bezwzględną rywalizację oraz rządzę dominacji i władzy.

Najważniejszym  i jednocześnie najmniej znanym problemem w gospodarce, jest mechanizm pieniądza odsetkowego i spekulacji, który powoduje, że wszyscy: osoby, rodziny, firmy, samorządy i państwa – nieustannie się zadłużają i nie są w stanie tego długu spłacić.  Działania naprawcze, podejmowane  przez rządy i organizacje międzynarodowe nie usuwają wadliwości systemów finansowych.

Konferencja podejmuje problemy: pieniądza jako długu, spekulacji na rynkach finansowych, anulowania długów jak w starożytności, koncentracji własności w rękach nielicznych, państwa chroniącego bogatych, opatrznie rozumianego indywidualizmu i wolności, które powodują rozpad ustroju kapitalistycznego i współczesnej cywilizacji.  Jednocześnie zaprezentowane zostaną koncepcje nowych rozwiązań społeczno-gospodarczych, w tym dotyczące pieniądza i  realizowanego już projektu waluty lokalnej.

Konferencja wpisuje się w nurt, prowadzonych w naszym środowisku od kilku lat, prac analityczno-badawczych i publikacyjnych, dotyczących najważniejszych  mechanizmów finansowych i rozwiązań  gospodarczych służących ludziom, a nie korporacjom.

 

Udział w Konferencji jest odpłatny na miejscu w dniu obrad, w kwocie 70 zł brutto ( za powielone referaty i catering). Zgłoszeń należy dokonywać na e-mail: konferencja27032014@krs.org.pl lub tel. 22 828 65 15. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program Konferencji

pt.   Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie

w sali im. prof. Stanisława Wojciechowskiego –  Prezydenta II RP w Krajowej Radzie Spółdzielczej,

w „Gmachu pod Orłami”, ul. Jasna 1, IV piętro.

 

8.30 – 9.30 –  Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 – Otwarcie i powitanie:

prof. dr hab. Andrzej Zawiślak – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania                 – Szkoły Wyższej

Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

 

I SESJA
Przemoc finansowa i rewolucja pracy

 9.45 –  9.55    Wprowadzenie

9.55 – 10.15   Sprzeciw wobec władzy łupieskich systemów finansowych – prof. dr hab. inż.

Włodzimierz Bojarski, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej;

10.15 – 10.35    Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych         

dr inż. Aleksander Kisil, dyrektor   Instytutu Skutecznego Przywództwa i

 Zarządzania   Uczelni Łazarskiego;

10.35  – 10.55    Ocena nadzoru państwa nad działalnością kredytową –  inż. Wojciech Sawicki,

Klub Inteligencji Polskiej,

10.55  – 11.15    Formy przemocy finansowo-prawnej – Stanisław Adamczyk, Klub Inteligencji

Polskiej.

11.15 – 11.30   Pytania i dyskusja

11.30 –  11.45   Przerwa na kawę

II SESJA

Kryzys jako stymulator zmian

11.45  – 11.50   Wprowadzenie

11.50 – 12.10   Indywidualizm i wolność jako fundament współczesnych doktryn społeczno-

                          ekonomicznych oraz ograniczenie ekonomii społecznej – prof. dr hab. Artur

Śliwiński, Europejski Monitor Ekonomiczny;

12.10  –  12.30   Kryzys Kapitalizmu – dr n. przyr. Szczęsny Z. Górski 

12.30  – 12.50   Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy   

               nowego ustroju społecznego –  Izabela Litwin, prezes Fundacji „Jesteśmy Zmianą”

12.50  – 13.10   Zasady anulowania długów – Jacek Rossakiewicz, Klub Inteligencji Polskiej

13.10 – 13.25   Pytania i dyskusja

13.25 – 13.40   Przerwa na kawę

III SESJA

Uwarunkowania kredytowe, unijne, dewizowe i dochodu podstawowego

13.40  – 13.45   Wprowadzenie

13.45 – 14.05   Stopa procentowa a kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw – prof. dr hab.

Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej;

14.05  – 14.25  Kryzys i regulacje unijne dotyczące banków spółdzielczych w Polsce, zagrożenia i

               szanse –  Piotr Huzior, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Banków

                Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,

14.25  – 14.45  Wypływ kapitału z Polski w warunkach polskiego prawa dewizowego w okresie

              członkostwa w UE – dr Ryszard Ślązak, Klub Inteligencji Polskiej,

14.45  – 15.05   Debata na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego na przykładzie

                wybranych krajów – dr Agata Sylwestrzak.

15.05 – 15.20   Pytania i dyskusja

15.20 –  16.20   Przerwa obiadowa

 

IV SESJA

Nowe koncepcje wobec wyzwań współczesności

16.20  – 16.25   Wprowadzenie

16.25 – 16.45   Zarys koncepcji  ekonomii obywatelskiej i nowego ustroju – dr inż. Krzysztof

Lachowski, prezes Towarzystwa Spółdzielców, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa,

16.45  – 17.05   Bezpieczeństwo ekonomiczne. Dywidenda Kredytu Społecznego a dochód

                Gwarantowany – Janusz Lewicki, redaktor  dwumiesięcznika  MICHAEL

17.05  – 17.25    Gospodarka Dobra Wspólnego w świetle zasad Społecznej Gospodarki Rynkowej

– Mirosława Machnicki, prezes Stowarzyszenia Rytm Ziemi;

17.25  – 17.45   Projekt polskiej waluty lokalnej – DOBRY –  jako sposób samoobrony finansowej –  

                Dariusz Brzozowiec , autor i lider projektu.

17.45 – 18.50   Pytania i dłuższa dyskusja

18.50 – 19.00   Podsumowanie i zakończenie

 

Organizatorami Konferencji są: Krajowa Rada Spółdzielcza  i Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

 

Do pobrania

Zaproszenie ogólne i program

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758