no-cover
07 września, 2019
POLSKA

Stulecie polskiej zjednoczonej chrześcijańskiej demokracji

7 i 8 września 1919 roku odbył się w Krakowie kongres zjednoczeniowy polskich ugrupowań o charakterze chrześcijańsko demokratycznym działających na terenie różnych zaborów. Powołanie ogólnopolskiego stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji spowodowało znaczne wzbogacenie polskiego życia politycznego przez...

1101
0
Like
5 lat temu
no-cover
03 września, 2019
POLSKA

Alternatywa dla września 1939 roku

W imieniu nie tylko własnym, ale też i mojego pokolenia którego paru przedstawicieli jeszcze żyje, muszę zareagować na niedopuszczalne dywagacje na temat okoliczności wybuchu II wojny światowej. O wyborze polskiej postawy wobec spisku dwóch bandyckich mocarstw zmierzającego do zniszczenia świata zaczynając od...

841
0
Like
5 lat temu
Zrównoważony budżet
30 sierpnia, 2019
POLSKA

Zrównoważony budżet

Nareszcie po upływie trzydziestu lat zbliżamy się do normalnie funkcjonującego państwa o zrównoważonym budżecie. Nie należy tego faktu traktować jako nadzwyczajnego zjawiska, ale też nie można czynić z niego nienaruszalnego tabu. W Polsce przedwojennej tak mniej więcej traktowano budżet państwa, rząd który...

1888
0
4
5 lat temu
no-cover
27 sierpnia, 2019
POLSKA

Właściwa data wybuchu II WS

Data 1 września 1939 roku nie dla wszystkich jest dniem wybuchu II wojny światowej. W Sowietach uznawano dzień 3 września za datę agresji angielsko francuskiej o czym powiadomił Mołotow w swoim wystąpieniu. Do dziś w historiozofii sowieckiej i rosyjskiej uważa się że ta wojna zaczęła się od „nie sprowokowanej i...

1015
0
Like
5 lat temu
W przededniu wojny – wspomnienia
25 sierpnia, 2019
POLSKA

W przededniu wojny – wspomnienia

Rok 1939 był to „dziwny rok” w którym w którym podobnie jak u Sienkiewicza w odniesieniu do roku 1647 pojawiły się najrozmaitsze znaki zwiastujące wielkie wydarzenia. Wiosna, jak wówczas już w 1648 roku, przyszła wcześnie, lato było piękne i urodzajne, zbiory zbóż na Wołyniu były wcześniejsze i obfitsze...

1191
0
1
5 lat temu
Stalin – Istota nieznana
19 sierpnia, 2019
Strona główna

Stalin – Istota nieznana

Ze względu na fakt że żyjemy w świecie stworzonym w znacznej mierze przez Stalina , o czym zresztą niedawno pisałem, wyjaśnienie fenomenu jego osobowości jest niezbędne dla poszukujących dróg wyjścia z tego dziedzictwa. Trzeba zacząć od tego że prawdziwego życiorysu Stalina nie ma, istnieją tylko...

3223
0
3
5 lat temu
Czy Stalin tylko „przyśpieszył” wybuch II wojny światowej?
13 sierpnia, 2019
POLSKA

Czy Stalin tylko „przyśpieszył” wybuch II wojny światowej?

Najwyraźniej pośpieszając z przypomnieniem 80 rocznicy napaści Hitlera na Polskę dokonanej w spółce ze Stalinem umieszczona została informacja o formalnych aktach tej zbójeckiej spółki związanych bezpośrednio z tą zbrodnią. Autor i aktor występujący jako Łęski / nie wiem czy to nazwisko czy pseudonim/ nadał...

1680
1
2
5 lat temu
no-cover
08 sierpnia, 2019
POLSKA

Jakie pożytki z UE

68 lat temu w Paryżu został podpisany traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – prekursora obecnej UE. Traktat miał na celu zjednoczenie wysiłków w budowie europejskiej potęgi gospodarczej przez organizację wspólnego rynku z poszanowaniem suwerenności państw członkowskich. Znalazło to wyraz w...

1171
0
Like
5 lat temu
Uwagi na temat Powstania Warszawskiego
03 sierpnia, 2019
Artykuły redakcyjne

Uwagi na temat Powstania Warszawskiego

Dyskusje na temat Powstania Warszawskiego nie cichną nawet po 75 latach....

3049
2
4
5 lat temu
no-cover
27 lipca, 2019
POLSKA

Średnie i małe przedsiębiorstwa – polskie przeznaczenie

Spotkanie z panią von der Leyen poświęcone było w znacznej mierze polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, bowiem w Polsce wielkich przedsiębiorstw od wielu lat prawie nie ma. Nie mam nic przeciwko popieraniu tego rodzaju przedsiębiorstw, trzeba się tylko zastanowić co mają robić i dla kogo pracować. Nie stać...

906
0
Like
5 lat temu
Sukcesy gospodarcze
24 lipca, 2019
POLSKA

Sukcesy gospodarcze

0,1 % deficytu budżetowego i wskaźnik 49% PKB zadłużenie publiczne mają świadczyć o sukcesie gospodarczym Polski. Niewątpliwie na tle wyników poprzednich rządów wygląda to dobrze i rokuje nadzieje na lepszą przyszłość – taka jest opinia ludzi mniej więcej zorientowanych i trudno z nią się nie zgodzić. Jest...

1007
0
Like
5 lat temu
„Pokorne cielę…
19 lipca, 2019
Globalnie i Lokalnie

„Pokorne cielę…

Po co polska reprezentacja znalazła się w PE pisałem kilkakrotnie, a ostatnio z racji wyborów do tego zgromadzenia wysoko płatnych nierobów. W normalnym świecie powinno dziwić zjawisko że ludzie zajmujący poważne stanowiska w swoim kraju porzucają je dla jawnej synekury, lub jeszcze gorzej dla ról farsowych, bo do...

1251
0
1
5 lat temu
no-cover
15 lipca, 2019
POLSKA

Program wyborczy

Wybory do PE zostały wygrane przez PiS w relacji 45,4 % do 38,5 % Koalicji Europejskiej i 6,1% „Wiosny” licząc jedynie „biorących”. W sumie była to przewaga nad opozycją jedynie o 0,8 % na co należy zwrócić szczególną uwagę ze względu bardzo wysoką frekwencję wyborczą – 45,7 %, niemal dwukrotnie...

911
0
Like
5 lat temu
no-cover
08 lipca, 2019
POLSKA

Losy Polski, losy świata

Przypadkowo natrafiłem na dyskusję na temat otwarcia frontu zachodniego w Europie pod najogólniejszym tytułem „ Francja czy Bałkany”. Churchill, który pierwszy pośpieszył z pomocą Sowietom i przez cały czas wojny ją promował zorientował się w pewnym momencie że wpuszczenie Stalina do Europy jest niebezpieczne...

828
0
Like
5 lat temu
no-cover
04 lipca, 2019
POLSKA

Sprawy nie tylko mieszkaniowe

Ze względu na zainteresowanie problemem mieszkaniowym wywołanym moja skromna notką „mieszkania, mieszkania, mieszkania” pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka aspektów tej sprawy wykraczających niekiedy znacznie poza prozaiczny cel lokalowy. Mam na uwadze chociażby sprawę „życzliwości” naszych sąsiadów...

991
0
Like
5 lat temu
Mieszkania, mieszkania, mieszkania!
01 lipca, 2019
POLSKA

Mieszkania, mieszkania, mieszkania!

HRL /Heritage Real Estate/  Think Tank ocenia że w Polsce brakuje 2,1 mln mieszkań, a w 2030 roku będzie ich brakować 2,7 mln. Nie kwestionując tych liczb, chociaż w mej ocenie z końca lat dziewięćdziesiątych ubw. brakowało ich „tylko” 1,5 mln, a niski poziom budownictwa w ostatnich trzydziestu latach nie...

972
0
Like
5 lat temu
no-cover
28 czerwca, 2019
Globalnie i Lokalnie

Europa niemiecko rosyjska

Pisałem ostatnio na temat UE i Rosji w kontekście określonej „odwilży” we wzajemnych stosunkach, dzisiaj mamy następny dowód na przyśpieszanie tego procesu. Powrót Rosji do Rady Europy nazwany nawet aktem „haniebnym” wskazuje wyraźnie że komuś się śpieszy z umocnieniem stosunków z Rosją. Czy ma to być...

942
0
Like
5 lat temu
no-cover
26 czerwca, 2019
Bez kategorii

Kryzys z władzą w UE

Próba dokonania wyboru nowych władz w KE zakończyła się niepowodzeniem, co zresztą nietrudno było przewidzieć. Zmiany jakie przechodzą kraje unijne musiały znaleźć w końcu odbicie w kierownictwie UE, a szczególnie w trybie jego powoływania. W dotychczasowej praktyce wystarczyło że pani kanclerka wyznaczyła...

1071
0
Like
5 lat temu
Atak na samorządy
21 czerwca, 2019
POLSKA

Atak na samorządy

Totalna opozycja przegrawszy sromotnie pierwsze starcie w tegorocznych wyborach próbuje różnych sposobów walki z rządem sięgając ostatnio do samorządu przeciwstawiając go na siłę władzy centralnej. Po pierwsze trzeba wyjaśnić czy samorząd jest z natury instytucją antyrządową. Wszystko zależy od zapisu...

1574
0
Like
5 lat temu
no-cover
15 czerwca, 2019
POLSKA

„Odwilż” w stosunkach z Rosją

Wspólne z Rosją zabiegi o uratowanie Mołdawii z rządów przestępczej oligarchii świadczą po raz wielokrotny o tradycyjnej gotowości na kompromis z każdym kto tylko objawi chęć grabieży. Bowiem pokój jest rzeczą cenną, wartą poświęcenia szczególnie obcej wolności, a nawet bytu. Cała historia Europy XX i XXI...

953
0
Like
5 lat temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758
« Poprzednia strona