NEWS
Like

AFERA WGI – komunikaty Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej dla pokrzywdzonych oraz terminy rozpraw

30/07/2013
1720 Wyświetlenia
6 Komentarze
4 minut czytania
AFERA WGI – komunikaty Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej dla pokrzywdzonych oraz terminy rozpraw

Ten komunikat jest szalenie ważny, powinni się z nim zapoznać wszyscy zainteresowani. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Prokuratura Okręgowa powiadamiają pokrzywdzonych w aferze WGI jedynie poprzez prasę, tj. nie zostaną wysyłane do pokrzywdzonych żadne indywidualne zawiadomienia. Pokrzywdzeni powinni zatem działać kierując się powyżej wskazanymi komunikatami sądu i prokuratury.

0


1. Prokuratura Okręgowa w komunikacie prasowym ogłoszonym dnia 25.07.2013 i dostępnym pod adresem: http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/32196?d=all

informuje o umorzeniu śledztwa w sprawie WGI i poucza pokrzywdzonych o możliwości doręczenia im postanowienia o umorzeniu oraz o możliwości zażalenia tego postanowienia.

W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia w/w komunikatu (tj. tylko do dnia 01.08.2013) pokrzywdzeni przez WGI mogą wystąpić z wnioskiem do Prokuratury Okręgowej o doręczenie postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 31.12.2012, sygn. Akt VI Ds. 392/12 (adres na który należy wysłać wniosek o doręczenie postanowienia: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa).

Następnie w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia można wnieść na nie zażalenie.

Wniesienie zażalenia po tym terminie będzie bezskuteczne.

WGI3

2. Sąd Okręgowy ogłosił komunikat w sprawie karnej przeciwko członkom zarządu WGI DM dostępny w prasie i pod adresem:

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=4688310&announcementTypeAlias=kom

Wcześniej był tez komunikat prokuratury w tej sprawie:

http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/28214?d=all

Pomimo, że co do zasady lista oskarżycieli posiłkowych jest zamknięta to jednak ostateczna decyzja o dopuszczeniu oskarżycieli posiłkowych może zostać podjęta przez sąd po ustaleniu zainteresowania oskarżycieli posiłkowych udziałem w pierwszej rozprawie dnia 12.09.13. Zatem Ci spośród pokrzywdzonych, którym zależy na zostaniu oskarżycielem posiłkowym powinni pojawić się na pierwszej rozprawie głównej dnia 12.09.2013 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, sala 230 (252) o godz. 9.30, i oświadczyć, zanim zostanie otwarty przewód sadowy (czyli zanim zostanie odczytany akt oskarżenia), że chcą zostać oskarżycielami posiłkowymi (w miarę możliwości należy uzasadnić swoje stanowisko, aby przekonać sąd, żeby postanowił o rozszerzeniu liczby oskarżycieli posiłkowych).

Pokrzywdzeni, którzy nie zostaną oskarżycielami posiłkowymi nie będą strona postępowania, mogą jednakże przychodzić na rozprawy jako publiczność, tak jak każda inna osoba.

Informacje o uprawnieniach oskarżycieli posiłkowych:

http://pomoc-spoleczna.wieszjak.pl/przemoc-w-rodzinie/263359,Dlaczego-warto-byc-oskarzycielem-posilkowym-w-sprawie-karnej.html

Terminy rozpraw w w/w sprawie karnej sygn. akt XII K 294/12 przeciwko zarządowi WGI DM zostały już wyznaczone do końca b.r.:

– 12.09.2013r. godz. 9:30 , sala 230 (252);

– 17.09.2013r. godz. 9.30 , sala 352

– 08.10.2013r. godz. 9.30 , sala 348

– 17.10.2013r. godz. 9.30 , sala 230

– 22.10.2013r. godz. 9.30 , sala 230

– 28.10.2013r. godz. 9.30 , sala 352

– 15.11.2013r. godz. 9.30 , sala 218

– 19.11.2013r. godz. 9.30 , sala 352

– 21.11.2013r. godz. 9.30 , sala 226

– 28.11.2013r. godz. 9.30 , sala 226

– 02.12.2013r. godz. 9.30 , sala 352

– 06.12.2013r. godz. 9.30 , sala 352

– 09.12.2013r. godz. 9.30 , sala 218

– 16.12.2013r. godz. 9.30 , sala 348

3. Pierwsze posiedzenie w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Consulting odbędzie się dnia 11.09.13 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, sygn. akt III K 604/12.

4. Posiedzenie w sprawie karnej przeciwko pracownikom KNF / KPWiG, sygn. akt V K 619/10, odbędzie się dnia 11.09.13 o godz. 11.30, sala 361 w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej), 00-517 Warszawa.

Istnieje możliwość przyłączenia się do tego postępowania w trybie art. 55. § 3. kpk, który stanowi: „Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania.”

Więcej o aferze WGI:

https://3obieg.pl/dosc-bezkarnosci-aferzystow-z-wgi

http://www.uwazamrze.pl/artykul/1015124.html(bardzo obszerny artykuł, ale płatny)

http://www.rp.pl/artykul/933693.html

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706160,986462-Miliony-WGI-wyparowuja.html

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758