Globalnie i Lokalnie
Like

Rosja ustawia homoseksualistów

12/06/2013
946 Wyświetlenia
1 Komentarze
16 minut czytania
Rosja ustawia homoseksualistów

„Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawę zakazującą „propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych” wśród nieletnich. Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tym nawet do 15 dni aresztu. „….”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać „propagowania homoseksualizmu”, ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o „atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych” oraz „równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji”.

0


 

Zakazuje także „narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami”. „Działania” takie ustawa kwalifikuje jako „szkodzące zdrowiu dzieci”. „…..” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza – poza karą grzywny – deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „….”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „….”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „…(źródło )

 

Lisicki „ Winnicki „Lider Ruchu Narodowego: Moskwa nie jest głównym zagrożeniem „….” Przypominam o tym wszystkim, bo organizatorzy Marszu Niepodległości z Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u postanowili wykorzystać jego potencjał do budowy nowej formacji politycznej – Ruchu Narodowego. „…..”Czytam wpis na blogu współtwórcy ruchu Roberta Winnickiego po podpisaniu porozumienia pomiędzy abp. Michalikiem i patriarchą Cyrylem, przy entuzjastycznym poparciu Tuska i Komorowskiego. Winnicki stwierdza: Podpisanie dokumentu ocenić należy pozytywnie„. I wykłada swoje poglądy na Rosję: „Dla polskiej prawicy jest zaś dobrym przypomnieniem, co stanowi główne zagrożenie dla kultury i cywilizacji, dla Polski i Polaków: nie jest nim Moskwa, a demoliberalizm, laicyzm i konsumpcjonizm” …..(więcej)

 

Lekcje seksu dla czterolatka”…”Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci – wynika z konferencji współorganizowanej przez MEN „…..”Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks”,”….”Była poświęcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie”, które WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. „…”edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia. „…..”Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.” „….(więcej )

 

Czy za dwadzieścia lat pedofilia nie stanie się norma jak homo małżeństwa….” Oburzenie homolobby wywołał amerykański, konserwatywny showman radiowy Rush Limbaugh, który porównał ruch na rzecz uznania społecznego dla pedofilii do ruchu na rzecz poparcia małżeństw homoseksualnych. A do tego stwierdził, żelewica może – krok po kroku – taki projekt przepchnąć „…(więcej )

 

Grzegorz Górny „Jednocześnie w świecie akademickim i kulturze masowej rozpowszechnia się klimat przyzwolenia na traktowanie dziecka jako obiektu seksualnego. „….”holenderski działacz gejowski i seksuolog dr Frits Bernard. To on ukuł pojęcie tzw. pedofilii pozytywnej, twierdząc, że współżycie z dorosłymi wyzwala w dzieciach osobowość i wspiera ich rozwój emocjonalny. Zapytany przed śmiercią, jaki czynnik może spowodować społeczną akceptację pedofilii, odpowiedział jednym słowem: „czas” …..(więcej)

—–

Mój komentarz

 

Już widzę oczyma wyobraźnie jak Tusk w jakimś pijanym widzie będąc z wizytą u towarzysza Putina rozpocznie propagowanie projektowanego programu szkolnego swojego ministerstwa edukacji jako czegoś niezwykle dobrego dla rosyjskich dzieci . I oczyma wyobraźni widzę go skutego , siedzącego w rosyjskim więzieniu i, a następnie deportowanego z Rosji .

 

I proszę bardzo pierwszy homoseksualizator Polski Tusk może trafić do więzienia nie z ręki Kaczyńskiego , ale Putina . I nie za zrujnowanie Polski , ale za homoseksualityczny atak na rosyjskie dzieci .

 

Zostawmy na bok przyjemne wizje i wróćmy do rzeczywistości .

 

Rosjanie mają kilka powodów do rozprawienia się z lobby homoseksualnym w Rosji i rozpoczęcia prześladowania homoseksualistów . Michalkiewicz twierdzi ,że homoseksualiści są proletariatem zastępczym współczesnej lewicy . W Europie można nawet mówić o euro socjalizmie jako o homo socjalizmie , czy homo komunizmie . To drugie jest tym bardziej usprawiedliwione ,że jego fundamentem ideologicznym jest marksizm kulturowy . I tutaj warto sobie przypomnieć tezę profesora Śpiewaka komu w Europie służyli socjaliści , komu służyli lewicowi aktywiści . Kto ich wykorzystywał do swoich celów .

 

„Profesor Śpiewak „Zresztą program KPP był całkowicie sprzeczny z interesami Polski . W imieniu Polaków oddawano Niemcom cały Śląsk , Gdańsk , Pomorze Nadwiślańskie „….”Ale nie tylko polscy komuniści oddawali znaczne połacie swojego państwa sąsiadom .Hasła o oderwaniu Alzacji i Lotaryngii od Francji , Sudetów od Czechosłowacji , okręgu Kłajpedy od Litwy , Tyrolu od Litwy wysuwane były przez partie komunistyczne Francji , Woch, Litwy , Czechosłowacji „…” Zastanawiające jest to ,że partie komunistyczne w Europie robiły ustępstwa niemal wyłącznie na rzecz Niemiec i Rosji „……(więcej)

 

Socjalistyczna ideologia politycznej poprawności dążąca do sterroryzowania ludzi , homoseksualizacji prawa i zniszczenia rodziny jest „religią niewolników „ . Służy ona hegemonistycznym Niemcom w rozbiciu społeczeństw i przejęciu nad nimi i ich krajami kontroli. Rosja nie może sobie pozwolić , aby Niemcy dzięki swojej ideologicznej V Kolumnie rozpoczęli proces demontażu Rosji i rozsadzenia jej od wewnątrz . Reakcja Rosjan jest tym bardziej zrozumiała ,że już raz udało się Niemcom od środka zniszczyć imperium

 

Cyprian Pogonowski „Aleksander Helphand („Parwus”, Izrael Gelfand 1867-1924), „przyjaciel” Róży Luksemburg. Helphand zwerbował Lenina w Szwajcarii, by działał jako agent rządu niemieckiego do przeprowadzenia likwidacji frontu niemiecko-rosyjskiego za pomocą rewolucji komunistycznej w Rosji. Plan Helphanda doprowadzenia do wybuchu rewolucji w Rosji był przedstawiony rządowi niemieckiemu 9 marca 1915 r. i został oficjalnie zarejestrowany w aktach niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie 9 marca 1917 r. pod numerem: A 86/29 WK, 11C, secr. Tom 5. Przyjęcie planu Helphanda i finansowanie go przez rząd niemiecki dostarczyło niemieckich funduszy państwowych na przemienienie kliki konspiratorów, z Leninem na czele, w rosyjską potęgę rewolucyjną. Prof. Ryszard Pipes (z Harvard University) ocenia, że na ten cel Niemcy wydały równoważnik 10 ton złota. „….(źródło )

 

Może warto tutaj przypomnieć jak potężna bronią jest dywersja ideologiczna , która potrafi być potężniejszą bronią niż armie . Niemcy wprowadzając poprze swojego agenta Lenina socjalizm w Rosji wygrały wojnę ideologiczną . Niemiecki przewrót ideologiczny w Rosji jakim było wprowadzenie socjalizmu dokonał spustoszeń i zniszczeń na taką skalę ,że Rosja do dzisiaj jest cieniem , resztkami tego czym była .

 

W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie.  „…”W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  – wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.  Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli „…..”W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.   „…..”. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. „…..”O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. „…(więcej )

 

Jeżeli w tej chwili ktoś się dziwi co się w tej chwili dzieje w Polsce , dlaczego Tusk i jego kamaryla tak forsownie homoseksualizują Polskę, jeśli ktoś nie może pojąć powodów skali upadku Polski , jej depopulacji , upadku nauki i gospodarki to metoda zniszczenia Imperium Rosyjskiego , jego los powinien być dla Polaków przestrogą .

 

Wkleiłem film,niezwykle interesujący wywiad z profesorem Antony Suttonem , który twierdzi ,że rewolucja i zniszczenie Rosji to wspólne dzieło Niemiec i finansjery z Wall Street i londyńskiego City.

 

video „

„>Wall Street i Rewolucja Bolszewicka – Profesor Antony Sutton napisy

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie

 

Grecja nie jest już krajem rozwiniętym, ale rynkiem wschodzącym, takiej oceny dokonali analitycy z MCSI. „…”o pierwszy przypadek, gdy rozwinięta gospodarka została zdegradowana do indeksu rynków wschodzących przez MSCI. „….(źródło )

 

Piotr Cywiński „W języku rosyjskim Unia Europejska już dziś nazywana jest „jewrosojuzem”. Na marginesie dyskusji niemieckiej lewicy o sytuacji we wspólnocie i przyszłości eurowaluty, wyłania się pytanie dotyczące naszego podwórka: skoro istnienie państw narodowych i powrót do własnych walut byłoby – jak uzmysławia posłanka Kipping – „niemarksistowskie”, to czy Donald Tusk, zdecydowany na możliwie najszybszą zamianę złotówek na euro jest kryptomarksistą? Kim w ogóle jest szef naszego rządu, bo to, że jest złym premierem wiadomo już na pewno. „….(źródło )

 

Rumunia powinna wystąpić z Unii Europejskiej – podpowiada prof. Jakub Aleksander Mirrlees, brytyjski laureat Nagrody Nobla z ekonomii.Jak podaje „Głos Rosji”, w wywiadzie dla rumuńskiego portalu Caleaeuropeana.ro ekonomista powiedział, że dla rozwoju rumuńskiej gospodarki najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjście z UE, ponieważ w przeciwnym wypadku Bruksela po prostu „nie pozwoli na wzrost Rumunii”. Prof. Mirrlees porównał politykę UE wobec Rumunii z „kaftanem bezpieczeństwa”.Wypowiedź Brytyjczyka nie została jednak upubliczniona w prasie i została poddana cenzurze. Rozpowszechniają ją za to internauci. „…(źródło )

 

Tadeusz Rozłucki „Nauczyciel skazany za posiadanie dziecięcej pornografii, przywrócony do pracy w szkole. Na Wyspach Brytyjskich sporym echem w ostatnich dniach odbiła się sprawa nauczyciela w jednej ze szkół podstawowych, który decyzją władz edukacyjnych dostał pozwolenie na prace z dziećmi, po tym jak skazano go za posiadanie dziecięcej pornografii. Sprawa budzi tym większe zdziwienie, że w wielu szkołach na Zachodzie zakazuje się obecnie obnoszenia z symbolami religijnymi, organizowania jasełek. A za krytyczne słowa o gejach i homoseksualizmie wylatuje się z pracy. „….(źródło )

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758