prawd

Śledź – ale z głową
26 września, 2014
HYDE PARK

Śledź – ale z głową

Przynależność do mniej­szości, na­wet jed­nooso­bowej, nie czy­ni ni­kogo sza­leńcem. Is­tnieje praw­da i is­tnieje fałsz, dopóki ktoś upiera się przy praw­dzie, na­wet wbrew całemu światu, po­zos­ta­je nor­malny. Czytaj, ucz się. No dobrze, odpowiadam tym którzy twierdzą iż wiedzą kto jest...

897
1
Like
10 lat temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758