HYDE PARK
Like

Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy

20/03/2023
210 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy

Nikt nie podważył faktu, że do sprokurowanych procesów karnych by nie doszło, gdyby organ egzekucyjny, czyli SSR Lucyna Domagała, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt I Co 3259/08, oddaliła wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

0


Jelenia Góra, dnia 20 marca 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

  1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Tel. 0048 791830093

POLSKA

 

Międzynarodowy Trybunał Karny

Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, Holandia

 

Zawiadomienie o przestępstwie

niedopełnienia obowiązku, przekroczenia uprawnień, szesnastoletniego terroru państwowego i bezprawnego pozbawienia wolności

 

Zarzuty obejmują:

Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy SSR Edyta Zaczkowska

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy – SSO Joanna Otto

I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 

w związku z niedopełnieniem obowiązku ustawowego

wydania na żądanie w myśl art. 157 § 1 k.p.k. nieodpłatnie stronie, której orzeczenie bezpośrednio dotyczy uwierzytelnionego odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19.

 

Zostałem nielegalnie, bezprawnie, po gangstersku, politycznie, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego skazany przez zbrodniarzy w togach:

 

za zbrodnie zbrodniarzy:

 

 

Uzasadnienie

 

Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy i Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy chcą bezprawnie pozbawić Grzegorza Niedźwieckiego wolności, ofiarę prowadzenia przez 4444 dni egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 w sposób upokarzający, sprzecznie z prawem (vide uchwała SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), za zamianę rzekomej grzywny w łącznej wysokości 2000 zł na 50 dni pozbawienia wolności, mimo, że wyrok o sygnaturze II K 38/19 nie istnieje i nie może być w myśl art. 439 § 1 pkt 6 i 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 6-11 k.p.k. w obrocie prawnym.

Sędziowie z sekcji wykonywania orzeczeń sądowych SSR w Legnicy Marian Woźny i SSR w Legnicy Monika Gliniecka-Kaczmarek wydali postanowienia egzekucyjne przy pustym stole sędziowskim, nie legitymując się w myśl art. 11 § 1 k.k.w. odpisem lub wyciągiem, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, wyrokiem karnym II K 38/19, otrzymanym z wydziału karnego.

Sędzia sądu odwoławczego SSO w Legnicy Aleksander Żurakowski zalegalizował bezprawne pozbawienie wolności, nie legitymując się w myśl art. 11 § 1 k.k.w. odpisem lub wyciągiem, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, wyrokiem karnym II K 38/19, twierdząc, że zobowiązanie Grzegorza Niedźwieckiego do zapłaty grzywny po usunięciu przez sąd barków formalnych jest niewiarygodne. Orzekł subiektywnie, w oparciu o domniemanie, zamiast sprawdzić wiarygodność oświadczającego wolę na sali sądowej.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Legnicy i Sądu Okręgowego w Legnicy nie umożliwili oskarżonemu wglądu do akt sądowych twierdząc, że akta sprawy o sygnaturze II K 38/19 są w Departamencie Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej. Nie zawiesili wykonania orzeczenia sądowego do czasu zwrotu akt sądowych i zapoznania się z materiałem dowodowy. Pozbawili Grzegorza Niedźwieckiego prawa do rzetelnego procesu sądowego i do obrony we wszelkich stadiach postępowania.

Sprawa zawisła w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, ponieważ istnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze i negatywne przesłanki procesowe do wznowienia postępowania II K 38/19 z urzędu i umorzenia postępowania ze względu na przedawnienie karalności.

Prokurator Krajowy nie potwierdza i nie zaprzecza, że akta sprawy Sądu Rejonowego w Legnicy o sygnaturze akt II K 38/19 są w Departamencie Postępowania Sądowego. Nie udziela odpowiedzi stronie czy dysponuje aktami i w jakim celu, kiedy zwróci akta II K 38/19 do jednostki macierzystej. Nie wyznaczył wnioskodawcy Grzegorzowi Niedźwieckiemu terminu do wglądu w akta sprawy II K 38/19. Podobnie jak prezesi sądów legnickich, nie wydaje na żądanie na podstawie art. 157 § 1 k.p.k. nieodpłatnie stronie, której orzeczenie bezpośrednio dotyczy uwierzytelnionego odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19.

Gdzie tu są zasady działania organów państwa, obowiązek przestrzegania prawa, zasady praworządności i obowiązku poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka?

 

Nikt nie podważył faktu, że do sprokurowanych procesów karnych by nie doszło, gdyby organ egzekucyjny, czyli SSR Lucyna Domagała, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt I Co 3259/08, oddaliła wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Wina sprokurowanych procesów karnych leży wyłącznie po stronie politycznych sędziów, nie ma skutku bez przyczyny.

 

Analiza sfingowanej sprawy II K 38/19 prowadzonej z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary

 

SSR w Legnicy Kazimierz Chłopecki wydał w dniu 12 marca 2019 r. wyrok nakazowy w sprawie II K 38/19 o przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. mimo, że nie doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego na służbie.

SSR w Legnicy Aneta Andel wydała w dniu 24 września 2020 r. kapturowy wyrok w sprawie… II K 38/20 o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k., mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela o przestępstwo znieważenia osoby (patrz apelacja) i stawiennictwa oskarżyciela prywatnego na jakiejkolwiek rozprawie głównej.

PPR w Jeleniej Górze Anna Surowiak złożyła w dniu 3 listopada 2020 r. apelację PR 3 Ds. 359.2017 od zmiany kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia przez SSR Anetę Andel, która nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego jako sędzia w sprawie… II K 38/19.

SSO w Legnicy Paweł Pratkowiecki wydał w dniu 17 grudnia 2020 r. wyrok IV Ka 436/20 utrzymujący w mocy wyrok… II K 38/19, który nie zapadł (w dniu 24 września 2020 r. wydano wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20).

SSR w Legnicy Mariola Majer-Świrska wydała w dniu 18 stycznia 2021 r. postanowienie II K 38/19 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sygnaturze akt sprawy podanej na wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24.09.2020 r., nie będąc sędzią obsadzonym w sprawie II K 38/19 i to już po abstrakcyjnym uprawomocnieniu przez sąd apelacyjny nieistniejącego wyroku II K 38/19.

SSR w Legnicy Marian Woźny wydał w dniu 15 lutego 2022 r. postanowienie II.1 Ko 16/22 zarządzające wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności za urojoną grzywnę w łącznej wysokości 2000 zł, pomijając etap przejściowy prac społecznie użytecznych i myląc za jaki czyn skazano Grzegorza Niedźwieckiego.

SSR w Legnicy Monika Gliniecka-Kaczmarek wydała w dniu 5 grudnia 2022 r. postanowienie II 1.Ko 3557/22 zarządzające uchylić postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy zamiany wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności na prace społecznie użyteczne i zarządzić ponownie wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności za urojoną grzywnę w łącznej wysokości 2000 zł, nie legitymując się odpisem lub wyciągiem orzeczenia do wykonania, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, otrzymanego od wydziału karnego w trybie art. 11 § 1 k.k.w.

SSO w Legnicy Aleksander Żurakowski wydał w dniu 8 lutego 2023 r. postanowienie IV Kzw 470/22 utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie SSR w Legnicy Moniki Glinieckiej-Kaczmarek, ignorując fakt zobowiązania Grzegorza Niedźwieckiego do zapłaty grzywny po uzupełnieniu braków formalnych przez sąd odwoławczy i pomijając bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1, 9-11 k.p.k.

 

Takimi metodami skazano Generała Augusta Fieldorfa „Nila” i Rotmistrza Witolda Pileckiego na karę śmieci.

„Trzeba ich Skazać” – producenci przestępców

 

5390 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5827 dni co stanowi 15 lat, 11 miesięcy i 14 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758