NEWS
Like

Pozew o zapłatę przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro

25/05/2023
285 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
Pozew o zapłatę przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro miał wiarygodną wiadomość, wiedzę i świadomość o bezprawnych działaniach funkcjonariuszy publicznych stricte stalinowskich w przedmiotowej sprawie, ponieważ otrzymał za zwrotnym potwierdzeniem odbioru petycję z dnia 14 kwietnia 2022 r. z żądaniem podjęcia określonych decyzji i zaniechał czynności, choćby nadzorczych i określonych w art. 304 k.p.k., czym doprowadził do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, niedopełniając obowiązków, działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 189 pozbawienie człowieka wolności, popełnił przestępstwo niezawiadomienia o czynie zabronionym, tj., czyn z art. 240 § 1 k.k.

0


Jelenia Góra, dnia 25 maja 2023 r.

 

Grzegorz Niedźwiecki

  1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Tel. 0048 791830093

POLSKA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sekretariat Trybunału
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Międzynarodowy Trybunał Karny

Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, Holandia

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Generalna

 

Powód:

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

PESEL 61072301251

 

Pozwany:

Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

Wartość przedmiotu sporu: 1 600 000 €.

 

Pozew

o naprawienie szkody w związku z niezawiadomieniem organów ścigania o czynie zabronionym

 

— Oczekuję najsurowszego wymiaru kary dla sprawcy oraz surowego ukarania wszystkich, którzy mieli świadomość nieprawidłowości, patologicznego zachowania funkcjonariuszy, nie reagowali tak, jak zareagować powinni — oświadcza Grzegorz Niedźwiecki z Jeleniej Góry. Zbigniew Ziobro nie wydał polecenie prokuraturze, aby niezwłocznie postawiła zarzuty dla sprawców.

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro miał wiarygodną wiadomość, wiedzę i świadomość o bezprawnych działaniach funkcjonariuszy publicznych stricte stalinowskich w przedmiotowej sprawie, ponieważ otrzymał za zwrotnym potwierdzeniem odbioru petycję z dnia 14 kwietnia 2022 r. z żądaniem podjęcia określonych decyzji i zaniechał czynności, choćby nadzorczych i określonych w art. 304 k.p.k., czym doprowadził do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, niedopełniając obowiązków, działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 189 pozbawienie człowieka wolności, popełnił przestępstwo niezawiadomienia o czynie zabronionym, tj., czyn z art. 240 § 1 k.k.

Petycja-do-władz-najwyższych-o-ochronę-państwa-prawa

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Petycja-do-wladz-najwyzszych-o-ochrone-panstwa-prawa.pdf

 

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

  • 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 189 pozbawienie człowieka wolności, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Nie budzi wątpliwości fakt, że do koteryjnych, politycznych postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania prowadzeniem przez 4444 dni egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. by nie doszło, gdyby organ egzekucyjny uszanował ducha i literę prawa i postąpił w postępowaniu I Co 3259/08 w dniu 13 stycznia 2009 r. tak jak uczyniła to SSR w Jeleniej Górze Anna Romańczyk-Symonowicz, oddalając postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r. wadliwy wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (vice I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973).

Nie budzi wątpliwości fakt, że wyłączną winę za szesnastoletni terror państwowy ponoszą polityczni funkcjonariusze publiczni, których działania podważyła SSR w Jeleniej Górze Anna Romańczyk-Symonowicz, oddalając postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r. wadliwy wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (vice I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973).

Nie budzi wątpliwości fakt, że ten dramat powinien być zakończony przy wstępnej kontroli formalnej wniosku wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r., co potwierdza m.in. milczące załatwienie sprawy przez prezesów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Rejonowego w Złotoryi i Sądu Rejonowego w Legnicy, na żądanie z dnia 9 marca 2023 r. rozwiania wątpliwości i udzielenia odpowiedzi mających fundamentalne znaczenie w sprawie.

Żaden funkcjonariusz nie ma usprawiedliwienia i uzasadnienia na stosowanie prze szesnaście lat terroru państwowego.

Art. 32 – Równość i zakaz dyskryminacji

Art. 363. Sposoby naprawienia szkody

Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody

 

Szkód kradzieży szesnastu lat życia nie da się naprawić. Są to miliony złotych, utrata zarobków, godnej emerytury i zdrowia. Nie da się czasu cofnąć.

Nie budzi wątpliwości fakt, że Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono 14 dni wolności.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 zasądzający łącznie 2000 zł grzywny za urojone przestępstwo materialnie i w znaczeniu prawnoprocesowym nie istnieje i w myśl art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k. nie może być w obrocie prawnym.

Brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro winien w myśl art. 363 § 1 k.p.c. w zw. z art. 77 Konstytucji RP zapłacić zadośćuczynienie pieniężne w wysokości 1 600 000 € za wyrządzenie szkody w związku z bezprawnym pozbawieniu wolności.

Ogólne zasady i warunki handlowe, w tym taryfa opłat (OWH)

  • Zatrzymanie, kara pozbawienia wolności 5000 € za godzinę 75 000 € za godzinę.

13 dni x 24 + 8 = 320 godzin x 5 000 € = 1 600 000 €

 

Mediacji i innego środka pojednawczego nie przeprowadzono. Powód jest otwarty na ugodowe załatwienie sprawy. Warunkiem ugody jest przywrócenie stanu poprzedniego, wznowienie z urzędu postępowania II K 38/19 na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k. bądź wniesienie kasacji od wadliwego, politycznego wyroku II K 38/20 oraz wniesienie skargi do Izby Odpowiedzialności Zawodowej na politycznych funkcjonariuszy:

 

„Trzeba ich Skazać” – producenci przestępców

5490 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5893 dni co stanowi 16 lat, 1 miesiąc i 19 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758