NEWS
Like

Nowelizacja ustawy o biokomponentach w Senacie. KORONy proponują poprawki

05/11/2022
203 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Uchwalona przez Sejm, głosami rządzących i opozycji, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wzbudza sprzeciw Związku Zawodowego Rolnictwa „Korona”. Przewodnicząca Związku Alina Ojdana i były prezes Elewarru z lat 2018-2022 wystąpili do Senatu z propozycjami poprawek do ustawy. Mimo przyjęcia Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 80%, projektowana ustawa zmierza do ograniczenia udziału biokomponentów w paliwach, a nie upraszcza istniejącej legislacji – wyjaśnia dr Korona portalowi Serwis21 – Dlatego proponujemy uchylenie większości zapisów i wprowadzenie wskaźników udziału biokomponentów na czas bezterminowy, a nie roczny. W przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne i nikt nie będzie miał głowy w parlamencie by uchwalić kolejną nowelizację. Poniżej propozycje poprawek do druku senackiego nr 854 zgłoszonych przez KORONY: 1)               W Art. 1. stanowiącym W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 […]

0


Uchwalona przez Sejm, głosami rządzących i opozycji, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wzbudza sprzeciw Związku Zawodowego Rolnictwa „Korona”. Przewodnicząca Związku Alina Ojdana i były prezes Elewarru z lat 2018-2022 wystąpili do Senatu z propozycjami poprawek do ustawy.

Mimo przyjęcia Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 80%, projektowana ustawa zmierza do ograniczenia udziału biokomponentów w paliwach, a nie upraszcza istniejącej legislacji – wyjaśnia dr Korona portalowi Serwis21 – Dlatego proponujemy uchylenie większości zapisów i wprowadzenie wskaźników udziału biokomponentów na czas bezterminowy, a nie roczny. W przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne i nikt nie będzie miał głowy w parlamencie by uchwalić kolejną nowelizację.

Poniżej propozycje poprawek do druku senackiego nr 854 zgłoszonych przez KORONY:

1)               W Art. 1. stanowiącym W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu: „Art. 35b. W 2023 r.: – proponujemy skreślić w 2023 roku.

Działalność gospodarcza potrzebuje stabilności rozwiązań ustawowych, a nie nieustannych zmian. Perspektywa jednego roku (do końca 2023 roku) jest perspektywą zbyt krótką, która nie pozwala podejmować średnio i długoterminowych decyzji gospodarczych, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy kalendarz wyborczy (październik 2023) a następnie tworzenie nowego rządu. Na kolejną zmianę przepisów w IV kwartale może zabraknąć czasu, a decyzje podejmowane będą w pośpiechu bez realnej dyskusji i refleksji. Z tych względów proponujemy skreślić zwrot „w 2023 roku” i pozostawić przyjęte rozwiązanie na okres bezterminowy.

2)  Art. 1 Pkt. 1)   w brzmieniu minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1a, wynosi 80% – uchylić

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawowymi minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego określone jest zgodnie z art.23 ust.1b na poziomie 85%. Początkowo w nowelizacji ustawy proponowano 60%, później 75%, teraz 80%, co świadczy że proponowane poziomy mają niewielkie znaczenie. Nie wyjaśniono dlaczego poziom 80% jest zasadny, a poziom planowany w dotychczasowej ustawie na okres po 2022 roku – 85% jest już niezasadny. W świetle powyższego proponujemy skreślić cały przepis.

3) Art.1 pkt. 3) w brzmieniu minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w art. 23b ust. 1, w oleju napędowym wynosi 5,2% – uchylić.

Zgodnie z przepisami dotychczasowymi Minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 1, wynosi: 1) 3,2% – w benzynach silnikowych; 2) 6,2% – w oleju napędowym. Nowelizacja proponuje zmniejszenie minimalnej ilości biokomponentów w oleju napędowym o 1%. Nie przytoczono żadnego sensownego uzasadnienia takiej propozycji zmiany. W komunikacie prasowym z dnia 4.08.2022 Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych zauważa fakt blendowania w 2023 roku z 6,2% do 5,2%, co powoduje że uwzględniając także inne zapisy nowelizacji NCW jako takie traci w praktyce na znaczeniu.

4) Art.1 pkt. 4)     w brzmieniu udział biowęglowodorów ciekłych wykorzystanych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, nie może przekroczyć 0,9% – uchylić

W komunikacie prasowym z dnia 4 sierpnia 2022 r. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych oceniając ten przepis stwierdziła, że: uprawnia do stosowania większego dolewu biowęglowodorów ciekłych, a więc biokomponentów nie wytwarzanych obecnie w Polsce. Temu służy zwiększenie limitu dla tego rodzaju biopaliw do 0,9%. W świetle takiej oceny, powstaje pytanie czy celem ustawodawcy jest zwiększenie importu biokomponentów zagranicznych kosztem krajowych?

5) Odnośnie art.1 pkt. 5) tj. udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, nie może przekroczyć 0,5%.”, trudno nie zauważyć pewnej niekonsekwencji ustawodawcy. W dotychczas obowiązującej ustawy o biokomponentach znalazł się bowiem zapis o minimalnym w roku 2020 wskaźniku 0,1% dla udziału biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w części A załącznika nr 1 do ustawy (art.35a ust.2) i maksymalnym poziomie 7% dla udziału biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne (art.35a ust.1). Teraz zaś wprowadza się maksymalny (przedtem był minimalny) udział 0,5% dla surowców określonych w załączniku nr 1 czyi także dla surowców części A m.in. dla alg, bioodpadów, słomy, obornika, luski, nasion, itd. i surowców części B czyli zużyty olej kuchenny, tłuszcze zwierzęce (część B). Zatem wprowadzenie tego zapisu budzi nasze wątpliwości.

zob.

https://serwis21.blogspot.com/2022/10/nowelizacja-ustawa-o-biokomponentach.html

Daniel Alain Korona: Nowelizacja ustawy o biokomponentach nie spowoduje obniżki cen

0

sprzeciw21

267 publikacje
0 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758