no-cover
29 stycznia, 2013
Bez kategorii

29 stycznia 2013 – wtorek

Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są...

707
1
Like
11 lat temu
no-cover
28 stycznia, 2013
Bez kategorii

28 stycznia 2013 – poniedziałek

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się...

654
0
Like
11 lat temu
no-cover
27 stycznia, 2013
Bez kategorii

27 stycznia 2013 – III niedziela zwykła

wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy...

528
0
Like
11 lat temu
no-cover
26 stycznia, 2013
Bez kategorii

26 stycznia 2013 – sobota

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa - Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy...

641
0
Like
11 lat temu
no-cover
25 stycznia, 2013
Bez kategorii

25 stycznia 2013 – piątek

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie...

951
2
Like
11 lat temu
no-cover
24 stycznia, 2013
Bez kategorii

24 stycznia 2013 – czwartek

Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie...

501
0
Like
11 lat temu
no-cover
23 stycznia, 2013
Bez kategorii

23 stycznia 2013 – środa

zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko...

448
0
Like
11 lat temu
no-cover
22 stycznia, 2013
Bez kategorii

22 stycznia 2013 – wtorek

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem...

560
0
Like
11 lat temu
no-cover
21 stycznia, 2013
Bez kategorii

21 stycznia 2013 – poniedziałek

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze ze starego ubrania i robi się gorsze...

543
0
Like
11 lat temu
no-cover
20 stycznia, 2013
Bez kategorii

20 stycznia 2013 – II niedziela zwykła

Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam...

559
0
Like
11 lat temu
no-cover
19 stycznia, 2013
Bez kategorii

19 stycznia 2013 – sobota

Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale...

498
0
Like
11 lat temu
no-cover
18 stycznia, 2013
Bez kategorii

18 stycznia 2013 – piątek

Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach...

468
0
Like
11 lat temu
no-cover
16 stycznia, 2013
Bez kategorii

17 stycznia 2013 – czwartek

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do...

520
0
Like
11 lat temu
no-cover
16 stycznia, 2013
Bez kategorii

16 stycznia 2013 – środa

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On...

543
0
Like
11 lat temu
no-cover
15 stycznia, 2013
Bez kategorii

15 stycznia 2013 – wtorek

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z...

473
0
Like
11 lat temu
no-cover
13 stycznia, 2013
Bez kategorii

14 stycznia 2013 – poniedziałek

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za...

593
0
Like
11 lat temu
no-cover
13 stycznia, 2013
Bez kategorii

13 stycznia 2013, Niedziela Chrztu Pańskiego

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje...

461
0
Like
11 lat temu
no-cover
12 stycznia, 2013
Bez kategorii

12 stycznia 2013, sobota

Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos...

493
0
Like
11 lat temu
no-cover
11 stycznia, 2013
Bez kategorii

11 stycznia 2013, piątek

upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego...

452
0
Like
11 lat temu
no-cover
10 stycznia, 2013
Bez kategorii

10 stycznia 2013, czwartek

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od...

451
0
Like
11 lat temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758
Następna strona »