Czy Strefa Płatnego Parkowania w centrum Inowrocławia jest legalna?

Wszystko wskazuje na to, że od ponad pięciu lat w Inowrocławiu bezprawnie pobiera się opłatę za parkowanie w centrum miasta. Problem polega na tym, że powołana do życia przez władze miasta Strefa Płatnego Parkowania, od samego początku została oznakowana nieistniejącymi w Polsce (patrz odpowiednie rozporządzenia) znakami drogowymi.