Globalnie i Lokalnie
Like

Czy Strefa Płatnego Parkowania w centrum Inowrocławia jest legalna?

21/10/2014
1236 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
Czy Strefa Płatnego Parkowania w centrum Inowrocławia jest legalna?

Wszystko wskazuje na to, że od ponad pięciu lat w Inowrocławiu bezprawnie pobiera się opłatę za parkowanie w centrum miasta. Problem polega na tym, że powołana do życia przez władze miasta Strefa Płatnego Parkowania, od samego początku została oznakowana nieistniejącymi w Polsce (patrz odpowiednie rozporządzenia) znakami drogowymi.

0


 

CAM00196

 

W rozporzadzeniu w  punkcie 5.2.50. Strefa płatnego parkowania, czytamy:
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania”  stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone
dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego.
Znak D-44 ma wymiary ustalone dla grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku D-44. Symbole stosowane na znaku D-44 pokazano na rys. 5.2.50.2.

Jak widać na zdjęciu, w Inowrocławiu postawiono tablice znakopodobne wyraźnie różniące się od prawidłowego znaku D-44. Na tych tablicach widnieje napis “Parkowanie płatne” zamiast “Postój płatny”.

porównanie

Uważam, że skoro strefa została oznakowana niezgodnie z przepisami, to ona nie istnieje, a jeżeli ona nie istnieje, to bezprawnie w okresie od  1 lipca 2009 r. do 30 września 2014 r. pobrano od kierowców z tytułu opłat za parkowanie kwotę 3.629.060,60 zł.

Próbowałem wyjaśnić tę sprawę w miejscowym Urzędzie Miasta wysyłając do Prezydenta Miasta mail z pytaniami:

1. Kiedy (proszę podać datę) postawiono te tablice zamiast prawidłowych (zgodnych ze wzorem w rozporządzeniu) znaków D-44?
2. Ile od tej daty do dnia 30 września 2014 r. wpłynęło pieniędzy do budżetu miasta z tytułu pobieranej opłaty za parkowanie w SPP?
3. Kto jest odpowiedzialny (imię i nazwisko) za postawienie tych tablic zamiast znaków drogowych?
4. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osoby odpowiedzialnej za to niedopatrzenie?
5. Jak zamierza Pan zwrócić obywatelom bezprawnie pobrane pieniądze?

Jednak spotkał sie on z kompletnym niezrozumieniem tematu lub, co gorsze, z niechęcią zrozumienia. Swiadczy o tym otrzymana odpowiedź:

CCF20141017_00000

Może ktoś potwierdzi czy mam rację i podpowie jak zatrzymać tę radosną twórczość naszych znakologów? Inaczej mogą się pojawić i takie znaki:

inno B-20 inno Znak_D-51

Inne zapisy autora:

0

Avatar
lub czasopisma

Jestem taksówkarzem ( w zawieszeniu :) ). Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Jestem dziennikarzem obywatelskim portalu 3obieg.pl. Należę do KUKIZ'15. Jestem asystentem społecznym posła Pawła Skuteckiego.

32 publikacje
20 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816