Mazowsze
1

Zwyrodnialcy pracujący w Policji fałszują dokumenty, poświadczają nieprawdę za przyzwoleniem i pod ochroną niezawisłych i niezależnych

02/06/2013
1694 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
Zwyrodnialcy pracujący w Policji  fałszują dokumenty, poświadczają nieprawdę   za przyzwoleniem i pod ochroną  niezawisłych i niezależnych

Wykazy dowodów rzeczowych • Zwyrodnialec mł. asp. Jarosław Krzęcio z KRP VI Warszawa Praga Północ, który 24 lipca 2007r. bezprawnie pozbawił wolności świadka, który w dniu 25 lipca 2007r prowadził żałosną czynność procesową określoną jako okazanie, z datą sporządzenia 25 lipca 2007r sporządził wykaz dowodów rzeczowych o numerze „0” – jest to dokument fałszywy, poświadczający nieprawdę ujmując to delikatnie. Kserokopia dokumentu k.49 a) sporządzający dokument zwyrodnialec poświadczył nieprawdę w poz. 1, że dowód rzeczowy prezerwatywa został ujawniony protokołem przeszukania wykreślenia na k.10v dokonane na podstawie art.229 k.p.k. nie potwierdzają takiego faktu, o tym więcej tutaj https://3obieg.pl/nowe-stalinowskie-metody-falszowania-dokumentow b) uzupełniono dokument o nowe pozycje 4 i 5 odręcznie dopisane w bliżej nieokreślonym czasie, dowód ten nigdy nie został ujawniony w rzeczywistości, ale […]

0


Wykazy dowodów rzeczowych
• Zwyrodnialec mł. asp. Jarosław Krzęcio z KRP VI Warszawa Praga Północ, który 24 lipca 2007r. bezprawnie pozbawił wolności świadka, który w dniu 25 lipca 2007r prowadził żałosną czynność procesową określoną jako okazanie, z datą sporządzenia 25 lipca 2007r sporządził wykaz dowodów rzeczowych o numerze „0” – jest to dokument fałszywy, poświadczający nieprawdę ujmując to delikatnie. Kserokopia dokumentu k.49
a) sporządzający dokument zwyrodnialec poświadczył nieprawdę w poz. 1, że dowód rzeczowy prezerwatywa został ujawniony protokołem przeszukania wykreślenia na k.10v dokonane na podstawie art.229 k.p.k. nie potwierdzają takiego faktu, o tym więcej tutaj https://3obieg.pl/nowe-stalinowskie-metody-falszowania-dokumentow
b) uzupełniono dokument o nowe pozycje 4 i 5 odręcznie dopisane w bliżej nieokreślonym czasie, dowód ten nigdy nie został ujawniony w rzeczywistości, ale taki dowód pojawił się w aktach sprawy był nawet badany, na tym dowodzie nie ujawniono żadnych śladów linii papilarnych nie tylko mojego syna, co jest rzeczą niemożliwą jeśli nikt nie ingeruje w dowody – o tym będzie w późniejszym czasie ;
c) zmieniono treść dokumentu poprzez zmianę numerów dowodów rzeczowych, pierwotną numerację zamazano czyniąc ją nieczytelną i naniesiono nowe inne numery dowodów rzeczowych z treści dokumentu bez nazwy k.187 wynika, że przestępstwa dokonano 15 listopada 2007r prawie cztery miesiące od zatrzymania;
d) numer sprawy D-I-4724/07 został uczyniony nieczytelnym pieczątką imienną asesora Wojciech Misiewicza z Prokuratury Rejonowej, numer ten jest inny niż na k.50;
e) dokument nie został zarejestrowany w żadnym rejestrze sporządzonych dokumentów pozycja „0” jaka została wpisana wskazuje na nieprzestrzeganie obowiązującego prawa, w dokumencie tym są dwie daty, które podważają wiarygodność tego dokumentu:
– data dokumentu 25.07.2007r
– data przyjęcia do magazynu depozytowego 09.08.2007r

• Zwyrodnialec sierż. szt. Agnieszka Sułowicz z KRP VI Warszawa Praga Północ, która od 25 lipca 2007r prowadziła bezprawne śledztwo przeciwko mojemu synowi, o tym można przeczytać również tutaj

areszt wydobywczy – era metod stalinowskich w nowym wydaniu


z datą sporządzenia 25 lipca 2007r sporządza wykaz dowodów rzeczowych o numerze ”00” – dokument fałszywy, poświadczający nieprawdę ujmując to delikatnie. Kserokopia dokumentu k.50
a) od numeru k.50 rozpoczynał się protokół przesłuchania mojego syna przed jego przenumerowaniem, który otrzymała obrona, o tym można przeczytać tutaj
b) numer sprawy D-I-4274/07 wskazany w k.50 nie jest takim samym numerem sprawy pod którym zostały zarejestrowane dowody w wykazie dowodów rzeczowych k.49 numer sprawy D-I-4724/07 (numer ten został uczyniony nieczytelnym pieczątką imienną asesora Prokuratury Rejonowej),
c) błędny numer sprawy D-I-4274/07 wskazany w k.50 został wpisany w dwóch pozycjach wykonanych ekspertyz KOBN 080/07 poz. 4 i KOBN 083/07 poz.1 i są to błędne oznaczenia dowodów rzeczowych po ich bezprawnym przepakowaniu w inne opakowania;
d) wykaz dowodów rzeczowych k.50 sporządzony przez zwyrodnialca sierż. szt. Agnieszkę Sułowicz został sporządzony w bliżej nie określonym czasie. Z zeznań sierż. szt. Agnieszki Sułowicz jako św. w śledztwie sygn. akt 1Ds 301/08 z uzasadnienia umorzenia str.7 wynika „iż faktycznie analizując akta sprawy dostrzegła, iż w wykazie dowodów rzeczowych z dnia 25.07.2007r nie wykazano zabezpieczonego od pokrzywdzonej oraz od syna materiału biologicznego i dlatego sporządziła dodatkową kartę wykazów dowodów rzeczowych”, w dokumencie tym są trzy daty, które podważają wiarygodność tego dokumentu:
– data dokumentu 25.07.2007r
– data przy podpisie sporządzającego dokument 11.08.2007r
– data przyjęcia do magazynu depozytowego 22.10.07
e) sporządzający ten dokument poświadczył nieprawdę, że w protokole orzeczenie ginekologiczne k.20 ujawniono dowód opisany w poz. 7 „wymaz z pochwy zabezp. na pałeczkach wymazowych;
f) sporządzający ten dokument poświadczyła nie prawdę, że w protokole pobrania materiału dowodowego od syna ujawniono dowód opisany w poz. 6 „ślady biologiczne z ujścia cewki moczowej i z bruzdy za żołędziem i okolicy wędzidełka członka zabezp. na pałeczkach wymazowych;
Wskazane dowody rzeczowe w k.50 w poz. 6 i 7 odpowiadają dowodom rzeczowym opisanym przez eksperta genetyki sądowej Jakuba Czarnego w ekspertyzach KOBN 080/07 str. 3 z 12 pkt.4, oraz KOBN 083/07 str.1 z 5 pkt.1,
Ale dowody te, nie są tymi samymi dowodami pobranymi i opisanymi w k.18 i k.20, oraz przekazanymi postanowieniem o powołaniu biegłego z dnia 31.08.2007 do ekspertyzy. Postanowienie będzie ujawnione w kolejnym poście wraz z opiniami biegłego.
Wykaz dowodów rzeczowych k.50 z dowodami opisanymi w pkt.6 i 7 sporządzono po wykonaniu ekspertyz dla ukrycia faktu, że doszło do kontaminacji dowodów rzeczowych.
Ponadto z dokumentu bez nazwy k.187 oraz wykazu dowodów rzeczowych k.49 wynika, że obecna wersja wykazu dowodów rzeczowych k.50 powstała nie wcześniej niż 15 listopada 2007r. w przeciwnym wypadku byłyby takie same zamazania i przekreślenia jak na k.49

• W trakcie prowadzenia bezprawnego śledztwa przez zwyrodnialca sierż. szt. Agnieszkę Sułowicz w dniu 15 listopada 2007r (data wynika z zarej. 2007-11-15) 114 dni od bezprawnego pozbawienia wolności mojego syna, sporządzono wykaz dowodu rzeczowego o nazwie Drz 3698/07 – dokument ten jest dokumentem fałszywym, poświadczającym nieprawdę, dokument ten miał uwiarygodnić fałszywe zdjęcia włączone do akt sprawy przez zwyrodnialca sierż. szt. Agnieszkę Sułowicz. Tego świstka papieru nikt nie podpisał, wymieniony protokół oględzin miejsca zdarzenia nie istnieje. Kserokopia dokumentu k.187
O tym świstku papieru napiszę więcej w jednym z kolejnych postów bo to ma związek z innym fałszerstwami.

– Co na temat sporządzania wykazów dowodów rzeczowych mówią przepisy prawa

Zarządzenie nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców(Dz. Urz. KGP 2005 nr 1 poz. 1)

§ 187 1. Niezwłocznie po uzyskaniu pierwszego dowodu lub przedmiotu, policjant prowadzący postępowanie sporządza w czterech jednobrzmiących egzemplarzach wykaz dowodów rzeczowych/przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania, zwany dalej „wykazem”:
1) nr 1 (oryginał) – włącza się do akt głównych;
2) nr 2 wraz z dowodami lub przedmiotami podlegającymi przechowaniu w magazynie, jeżeli są dostępne – niezwłocznie przekazuje depozytariuszowi, który ewidencjonuje wykaz w księdze dowodów rzeczowych/przedmiotów, załącza go do księgi, a dowody lub przedmioty przyjmuje do magazynu lub zwraca, jeśli mają być przechowywane w innym miejscu;
3) nr 3 – włącza się do akt kontrolnych;
4) nr 4 – wykorzystuje się przy przekazywaniu dowodów do prokuratury lub innego organu albo instytucji.
2. Do wykazu wpisuje się wszystkie dowody i przedmioty, niezależnie od miejsca i sposobu ich przechowywania.

Są jeszcze inne przepisy prawa, nie będę rozpisywał się co to jest dokument w rozumieniu kodeksu karnego, również pominę kwestię fałszowania dokumentów i poświadczania nieprawdy o tych sprawach już pisałem w moich postach.
Niezależny prokurator Szymon Brzozowski nie widzi nic zdrożnego w dokonywaniu fałszerstw dokumentów, poświadczania nieprawdy a tym samym dokonywaniu przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych.
Nepotyzm zawodowy zlasował temu zwyrodnialcowi mózg, albo nie wie co to jest dokument w rozumieniu prawa i jakie są metody jego fałszowania.
Przedstawione kopie dokumentów dyskwalifikują niezależnego prokuratora Szymona Brzozowskiego jako niezależnego prokuratora, ale zapewne sam w swojej pracy zawodowej posługiwał się takimi dokumentami.
Komenda Policji KRP VI Warszawa Praga Północ jest w rejonie działania Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, w której niezależny prokurator Szymon Brzozowski sam pracuje i w której akceptowano takie fałszerstwa!!!!!!!!!!!

k.49 wykaz dowodów rzeczowych

k.50 wykaz dowowdów rzeczowych

k.187 świstek papieru

0

tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758