POLSKA
Like

ZUS ciągle tak samo

20/03/2018
1311 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
ZUS ciągle tak samo

Wołał przed wiekami Archimedes: Δος μοι πα στω και ταν γαν κινήσω!* Takim punktem, który pozwoliłby na poruszenie III RP jest ZUS.

0


Dobra zmiana, czy jakakolwiek inna, tak naprawdę dobrze wygląda jedynie przed telewizorem. Inne twarze goszczą w programach tivi, inni ludzie pojawiają się na wizji, inni politycy składają obietnice.

 

Ale gdy idę do urzędu (skarbowego, sądu, prokuratury, ZUS) ciągle widać te same twarze.

 

I, co gorsza, traktowanie petenta jest takie samo bez względu na to, kto jest premierem, prezydentem, czy choćby ministrem.

 

Oto kolejny przykład. Z Zabrza.

 

 

Pani Małgorzata prowadzi od prawie dwudziestu lat działalność gospodarczą. Raz lepiej, raz gorzej. Niestety, kryzys, jaki dotknął przedsiębiorców, zmusił ją do szukania oszczędności.

 

Wybrała polecaną nawet przez ZUS pracę nakładczą, jako alternatywę dla rujnujących jej niewielki biznesik składek na rzecz państwowego ubezpieczyciela.

 

Przez lata było w porządku, aż nagle interpretacja Organu uległa zmianie. Małgorzata z osoby nie mającej zaległości wobec ZUS nagle stałą się jego dłużniczką.

 

Na szczęście dla takich jak ona Sejm 9 listopada 2012 r. uchwalił ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

Wystarczyło więc złożyć wniosek o umorzenie zaległości, by zgodnie z art. 1 u.14 ww. ustawy nie tylko wyczyścić zaległości powstałe w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. ale i uzyskać rok czasu na zapłacenie innych zaległości, nieumażalnych zgodnie z ustawą. Postępowanie egzekucyjne z mocy ustawy jest bowiem zawieszane w momencie złożenia wniosku o umorzenie.

 

 

12 marca Małgorzata złożyła wniosek o umorzenie w Oddziale ZUS w Zabrzu. Już 14 marca Organ wydał postanowienie o zawieszeniu toczących się postępowań.

 

Ale, uwaga, zawiesił jedynie wobec tych dotyczących okresu objętego „abolicją”, czyli do 28 lutego 2009 r.

 

Wszystkie inne pozostawił w mocy.

 

Tymczasem wyroki sądów powszechnych w żadnym razie nie pozwalają na taką interpretację.

 

Zgodnie z wyrokiem S.A. w Gdańsku z dnia 14 września 2016 r. (III AUa 582/16) ocena wymagalności oraz ustalenie wysokości kwot należności podlegających i niepodlegających umorzeniu (o których mowa w art. 1 ust. 1, 6, 10 ustawy) winna być dokonywana przez organ rentowy w decyzji wydanej na podstawie art. 1 ust. 8 ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o umorzenie należności.

Podobnie S.A. w Katowicach w wyroku pochodzącym z dnia 2 lutego 2017 roku (III AUa 237/16):  Użyte w art. 1 ust. 10 ustawy z 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność pojęcie “niepodlegających umorzeniu składek (…) za okres od dnia 1 stycznia 1999 r.”, których terminowe uiszczenie stanowi warunek umorzenia pozostałych należności składkowych po zastosowaniu przy jego interpretacji zasad wykładni autentycznej, logicznej, celowościowej i systemowej, należy rozumieć w ten sposób, iż odnosi się ono wyłącznie do składek wymienionych w decyzji określającej warunki umorzenia, a nie tych, jakie powstały później, skoro ustawodawca zakreślił wnioskodawcom roczny termin dla spełnienia tych warunków, liczony od daty uprawomocnienia się decyzji.

 

 

Czyli umarzalne i nieumarzalne zaległości składkowe Małgorzaty powinny być ustalone na dzień 12 marca 2018 roku.

 

Wszelkie zaś postępowania egzekucyjne toczące się na podstawie tytułów wykonawczych dotyczące okresów składkowych wcześniejszych lub równych tej dacie muszą być z mocy prawa zawieszone.

 

Również 12 marca 2018 r.

 

 

ZUS jest jednak innego zdania.

 

 

Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. (znak: 480000/71/2018/RED-P-106/2018) z-ca naczelnika Wydziału Realizacji Dochodów Rafał Królak działając w imieniu ZUS zawiesił postępowanie egzekucyjne jedynie w stosunku do części zobowiązań, nb. umarzalnych.

 

Co do reszty postępowanie egzekucyjne toczy się nadal.

 

 

Ciekawe, czy zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. uzyskane tak kwoty będą zaliczane na najstarsze długi Małgorzaty?

 

Jeśli tak, to za kilka miesięcy okaże się, że nie ma już czego jej umarzać.

 

Za to nie będzie miała opłaconych bieżących składek.

 

 

zus-bankructwo-345x224W ten oto prosty sposób Oddział ZUS Zabrzu pokazuje, że każdą ustawę można obejść.

 

Pod warunkiem, że dokonuje tego urzędnik w celu zaspokojenia potrzeb Skarbu Państwa.

 

 

Kali ukraść  to ciągle dobry uczynek…

 

 

 

 

 

 

20.03 2018

 

 

________________________________

* Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię!

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758