POLSKA
Like

Zmiany w Kodeksie pracy, czyli ozusowanie

13/10/2014
833 Wyświetlenia
5 Komentarze
5 minut czytania
Zmiany w Kodeksie pracy, czyli ozusowanie

Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy. Larum się zrobiło ogromne, padły ciężkie słowa krytyki, związki zawodowe i opozycja podniosły wrzask:

– że miłościwie nam panujący chcą na powrót zlikwidować darowane przez towarzysza Gierka wolne soboty.

– że zmiany pozwolą pracodawcom zmuszać zatrudnionych do roboty ponad siły.

– że wyzysk, krwiopijstwo i dziewiętnastowieczny kapitalizm.

0


 

 

Mam w związku z tym pytanie do krzykaczy – czytaliście w ogóle ten projekt? Nie? To proszę poświęcić półtorej minuty. Żebyście nie musieli szukać zamieszczam go w całości:

– – – – – – –
USTAWA
z dnia…………. 2014 r.
o zmianie ustawy – Kodeks Pracy

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W art. 151³:

 

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1;
b) dodaje się § 2 w brzmieniu:

 

§ 2. Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151 §1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

– – – – – – –

 

Już? To proszę się jeszcze zapoznać z art. 151³ Kodeksu pracy:

– – – – – – –

 

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim ustalonym.

– – – – – – –

 

Bolało? Chyba nie.

 

Z powyższego wynika tylko to, że pracownik będzie mógł negocjować z pracodawcą czy woli dzień wolny czy może pieniądze w kwocie takiej, jaka dotychczas przysługiwała za pracę w niedzielę. Ja bardzo przepraszam, ale jeżeli to ma stanowić jakieś niebezpieczeństwo, kryć w sobie niecny plan wprowadzenia w naszym kraju krwawego kapitalizmu rodem z dziewiętnastego wieku to ja wymiękam. O sześciodniowym tygodniu pracy też mowy nie ma, zwłaszcza że proponowany przez PO projekt tylko dokłada jedną możliwość nie zmieniając nic w dotychczasowej treści Kodeksu pracy. Pracownik z pracodawcą będą się mogli dogadać co do formy ekwiwalentu za przepracowany dzień wolny. To ma być takie złe?

 

Związkowcy podnoszą raban, że zmiana ta umożliwi pracodawcom przymuszanie zatrudnionych do pracy w dni ustawowo wolne. Ja bardzo przepraszam, ale w jaki niby sposób? Dziś – przykład z życia wzięty – odbywa się to w taki sposób, że pracodawca podpisuje z pracownikiem dodatkową umowę o dzieło na podstawie której ten przychodzi do roboty mając jednocześnie wolne. To nie jest niby omijanie prawa? Wychodzi dokładnie na to samo, tyle że wymaga troszku więcej biurokratycznych zabiegów. Jeżeli ustawa powyższa wejdzie w życie to z punktu widzenia pracownika nie zmieni się nic poza jednym – znikną kombinacje z dodatkowymi umowami a praca w dni wolne będzie ozusowana. To znaczy wróć! Miłościwie nam panujący mają nadzieję, że znikną. Na szczęście wystrzelili z bublem (jak zwykle) i nie zakazali dotychczasowych praktyk…

 

O to właśnie, drodzy krytycy, chodzi – żeby zusowski haracz był naliczany od każdej godziny i każdej złotówki zarobionej przez ciężko pracujących ludzi. Z tej perspektywy patrząc na zmiany w prawie mogę i ja powiedzieć, że jest to bardzo zła ustawa nastawiona tylko i wyłącznie na łatanie dziur w rozlatującym się systemie ubezpieczeń społecznych. Na szczęście nikt nie wpadł na pomysł by zakazać zawierania umów „śmieciowych” w związku z czym – moim skromnym zdaniem – nic się w tej kwestii nie zmieni a prawo pozostanie martwe.

 

Co daj Panie Boże, Amen.

0

Alexander Degrejt

Prawicowiec, wolnościowiec, republikanin i konserwatysta. Katol z ciemnogrodu.

133 publikacje
29 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758