Bez kategorii
Like

Złoto, banki, ludzie

14/12/2012
272 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
no-cover

To kolejna książka Murray’a N. Rothbarda

0


który wyja­śnia mecha­nizm rabunku doko­ny­wa­nego na nas przez banki. to nie jest teo­ria spi­skowa. To książka eko­no­miczna ujaw­nia­jąca sprawy, o jakich nawet wykształ­ceni ludzie nie wie­dzą. Ban­kie­rzy się tym nie chwalą, bo i po co draż­nić gawiedź. Prze­czy­ta­cie i zro­zu­mie­niec skąd się wziął kry­zys w USA i co nam naprawdę grozi. Jest ona uwa­żana za naj­lep­szy pod­ręcz­nik z zakresu teo­rii pie­nią­dza. Napi­sana języ­kiem pro­stym, barw­nym, a przede wszyst­kim przy­śtęp­nym dla każ­dego, zawiera pod­stawy teo­rii pie­nią­dza z punktu widze­nia prag­ma­tyki życia codzien­nego. W książce tej Roth­bard daje zwię­zły wykład tego, o czym czy­tać możemy w Taj­ni­kach ban­ko­wo­ści (Myster of ban­king), a także w Eko­no­mii wol­nego rynku, wie­ko­pom­nym dziele eko­no­micz­nym, które wła­śnie wydaliśmy.

Książka jest dostępna w naszej księgarni internetowej ksiegarnia.korwin-mikke.pl, gdzie znajdą Państwo różne nowości z dziedziny ekonomii, historii i również moje:

Vademecum Ojca

Rusofoby w odwrocie

Niebezpieczne ubezpieczenia

Wolnościowiec z misją– wywiad-rzeka przez Tomasza Sommera

Korwin – najlepsze teksty

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkie moje książki z autografem…

A z ostatnich nowości Stanisława MichalkiewiczaPolska droga do zniewoleniai Jakuba Wozinskiego – Historia pisana pieniądzem

 

PS: jeżeli ktoś chce zorganizować spotkanie ze mną – proszę pisać na poniższy adres:

meet_jkm@nowaprawica.org.pl

Inne zapisy autora:

0

Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke

Blog Janusza Korwin-Mikke

1865 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816