POLSKA
Like

Zbrodniarze w majestacie prawa

04/08/2021
428 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Jesteście zbrodniarzami w majestacie praworządności i sprawiedliwości 23 lipca 2021 r. – 60 urodziny Grzegorza Niedźwieckiego Gdybyście przestrzegali zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to oddalilibyście w postępowaniuI Co 3259/08 wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. i do żadnych następstw oraz sfingowanych procesów karnych przeciwko ofierze waszej obstrukcji by nie doszło. Piętnaście lat zajmujecie się uporczywym nękaniem i upokarzaniem człowieka, czynieniem krzywdy, a nie rolą i zadaniami sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Nie realizujecie celów postępowania karnego i nie wypełniacie podstawowych ogólnych obowiązków sędziego.Dopuściliście się umyślnie, skutkowo, nielegalnych wyroków, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary i obrazy fundamentalnych praw człowieka, artykułu 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka.  Dopuściliście […]

0


Jesteście zbrodniarzami w majestacie praworządności i sprawiedliwości

23 lipca 2021 r. – 60 urodziny Grzegorza Niedźwieckiego

Gdybyście przestrzegali zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to oddalilibyście w postępowaniuI Co 3259/08 wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. i do żadnych następstw oraz sfingowanych procesów karnych przeciwko ofierze waszej obstrukcji by nie doszło. Piętnaście lat zajmujecie się uporczywym nękaniem i upokarzaniem człowieka, czynieniem krzywdy, a nie rolą i zadaniami sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Nie realizujecie celów postępowania karnego i nie wypełniacie podstawowych ogólnych obowiązków sędziego.Dopuściliście się umyślnie, skutkowo, nielegalnych wyroków, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary i obrazy fundamentalnych praw człowieka, artykułu 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka.  Dopuściliście się w zmowie złodziejstwa, okradzenia (art. 379 pkt 2 k.p.c.) umyślnie i podstępem (I C 360/19, I C 14/20) przez SSO w Sieradzu Przemysława Majkowskiego bez procesu i merytorycznego rozstrzygnięcia byłego zastępcy procesowego, który przed wydaniem postanowienia utracił należyte umocowaniedo reprezentowania strony (OPP działającej na rzecz pokrzywdzonego). Jesteście cynikami, działającymi gangstersko, z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua. Współudział w działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej mają sędziowie Sądu Najwyższego, którzy dla zmęczenia przeciwnika (ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości),kazali tułać się pokrzywdzonemu zamiejscowo wiedząc, że kwalifikacja prawna czynu z art. 226 § 1 k.k. nie ma zastosowania do słusznej krytyki wysłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail (co zresztą nie spełnia elementu pisma procesowego – art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.). To są metody bolszewickie powszechnie stosowaneprzez państwo w państwie w poczuciu bezkarności.Wyroki są nielegalne, polityczne. Nawet gestapo miało więcej sumienia.

Pozbawiliście piętnaście lat opiekuna osoby starsze:

https://photos.google.com/album/AF1QipOoMIQx2uwScmCQmf0rXFAH4mHrS-KdYJB9LAGZ?pli=1

Ukradliście mi świadomie piętnaście lat życia bez powodu, bez przyczyny. Prawem pięści, prawem siły i prawem „niezawisłej” władzy. Kim trzeba być, żeby tak postępować? Jesteście zwykłymi zwyrodnialcami, a nie ludźmi.

Jesteście zbrodniarzami pokroju NKWD, bądź psychopatami pokroju Josefa Fritzla, a nie sędziami i prokuratorami.

Zdrowy na umyśle człowiek nie represjonowałby i nie upokarzał drugiego człowieka przez piętnaście lat bez faktu czynu zabronionego. Sędzia natomiast kierowałby się faktami, dowodami, przepisami i sumieniem, a przede wszystkim etyką, ekonomiką procesową i przyzwoitością orazposzanowaniem godności człowieka.

Prowadziliście sprzecznie z prawem postępowania egzekucyjne I Co 3259/08. I Co 441/16, I Co 154/20 w jednej sprawie I C 1062/08 przez 4571 dnico stanowi 12 lat, 6 miesięcy i 7 dni.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zwrot-tytulu-wykonawczego-wierzycielowi.pdf

 

Ponad dwadzieścia razy odrzucaliście, bądź oddalaliście skargi na przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego.

Jak każdy łotr za swoje zbrodnie prędzej czy później odpowiecie.

Zorganizowana-grupa-przestępcza

 

Nie doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 38/20, II K 900/19, gdyby organ egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, prowadzili postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 zgodnie z literą prawa (vide I Co 2801/12, I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973). Sfingowane postępowania karne,prowadzone z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, mają ścisły związek z wadliwie prowadzoną przez trzynaście lat egzekucją czynności zastępowalnej.   

 

Umyślni zbrodniarze stalinowscy współczesnych czasów:                      

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

 

Żądam uchylenia immunitetów wymienionym funkcjonariuszom i wszczęcia wobec nich postępowań karnych.

Pośredni lub bezpośredni współudział w poplecznictwie w piętnastoletniej parodii prawa ma wielu funkcjonariuszy, w tym funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Bochni (I Co 288/20 – Kms 46/20), którzy ukradli Panu Tadeuszowi Gałowi przeszło 1.250 zł za wypełnienie społecznego obowiązku wynikającego z art. 304 k.p.k.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5222 dnico stanowi 14 lat, 3 miesiące i 17 dni bez przyczyny represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758