Bez kategorii
Like

Zapraszamy na wyjątkową Konferencję Ekonomiczną

18/06/2012
229 Wyświetlenia
0 Komentarze
17 minut czytania
no-cover

W programie m.in spotkanie z Ministrem Gospodarki Islandii Profesorem Gulfi Magnussonem.

0


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

na temat: „Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat – Europa – Polska”
w dniach 27 – 28 czerwca 2012 r. w Warszawie, ul. Jasna 1, „Gmach pod Orłami”, siedziba KRS, sala im. Prof. Stanisława Wojciechowskiego Prezydenta II RP, IV piętro.
Organizatorami Konferencji są: Krajowa Rada Spółdzielcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.
Celem konferencji jest wskazanie prorozwojowych kierunków przemian w systemie społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem kontrowersji na temat zmian paradygmatu w ekonomii.
Konferencja wpisuje się w nurt, prowadzonych w naszym środowisku od kilku lat, prac analityczno-badawczych i publikacyjnych, dotyczących społecznej gospodarki rynkowej i najważniejszych mechanizmów finansowych.
Konferencja organizowana jest w związku z obchodami w 2012 r. Międzynarodowego Roku Spółdzielczości proklamowanego przez Organizacje Narodów Zjednoczonych.
Na konferencji wystąpi szereg wybitnych analityków  i działaczy gospodarczych oraz gości zagranicznych i będzie ona nowym głosem na obecnym etapie kryzysu finansowo-gospodarczego     i oczekiwanych zmian. Ze względu na dużą wagę tej problematyki, zachęcamy do udziału w konferencji.
W pierwszym dniu konferencji Uczestnicy otrzymają wydawnictwo ze zbiorem referatów.
 
Koszty dojazdu i noclegu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 250 zł. Dla Studentów, członków kół naukowych i organizacji młodzieżowych, których szczególnie zapraszamy na konferencję, przewidziana jest opłata ulgowa w wysokość 125 zł. Opłatę prosimy wnieść wcześniej na konto: 14 8015 0004 0191 6575 2002 0001 z dopiskiem „OMRS Konferencja”. Będzie również możliwość wpłaty na miejscu przed konferencją. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres: e-mail: waniewskam@krs.com.pl; fax 22 596 45 56, zgłoszenie na tel. 22 827 45 25, 22 596 45 55. Karta zamieszczona na stronie: www.krs.com.pl  lub www.krs-tecza.com.pl.
 
Karta zgłoszeniowa Uczestnika – do pobrania
Program konferencji – do pobrania
                                              
Prof. dr hab. Mieczysław Lubański          
Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania
 
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska                
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 
Alfred Domagalski
Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
 
                                                
Program Konferencji
Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej
Świat – Europa – Polska
 
w dniach 27-28 czerwca 2012 r
w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie ul. Jasna 1, IV piętro
 
godz.   9.50 – 10.30             Rejestracja uczestników
godz. 10.30 – 10.45            Otwarcie Konferencji przez Organizatorów:
·      Alfred Domagalski – Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej,
·      Dr Krzysztof Zaczek – Zaczyński – Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej
·      Stanisław Gliński – Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Sesja I – Wprowadzenie i przemiany paradygmatów
godz. 10.45 – 11.05            Referat wprowadzający prof. dr hab. Andrzej Zawiślak „Nauki ekonomiczne – czas na zmiany ! ”
godz. 11.05 – 11.25           Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego„Bankowość spółdzielcza a stabilność systemu finansowego”. (przesunięty z sesji III)
godz. 11.25 – 11.45             Dr Krzysztof Lachowski,Prezes Towarzystwa Spółdzielców „Przemiany świadomości i paradygmatów”.
godz. 11.45 – 12.05             Lesław Andrzej Wilk „Nowy paradygmat ekonomii oparty na podstawowych twierdzeniach realizmu filozoficznego Lubelskiej Szkoły Filozoficznej”.
godz. 12.05 – 12.25            Pytania do referentów (1 minuta na pytania/ na uczestnika)
godz. 12.25 – 12.45            Przerwa na kawę i herbatę
 
Sesja II – Przekształcenia w Polsce i propozycje korekt
godz. 12.45 – 13.05            Jan Koziar „Społeczna Gospodarka Rynkowa i Samorządna Rzeczpospolita”.
godz. 13.05 – 13.25            Dr Ryszard Ślązak „Możliwości korekty dotychczasowej prywatyzacji  gospodarki
                                           narodowej prywatyzacji”.
godz. 13.25 – 13.45           Szymon Surmacz – Nowy Obywatel „Przedsiębiorstwa demokratyczne. Szkoła
obywatelskiego współdziałania”.
godz. 13.45 – 14.05            Pytania do referentów (1 minuta na pytania/ na uczestnika)
godz. 14.05 – 15.00            Obiad
 
Sesja III – Korekty mechanizmów pieniądza w kierunku społecznej gospodarki rynkowej
godz. 15.00 – 15.20             Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski „Pieniądz w społecznej gospodarce rynkowej. Model postulowany”.
godz. 15.20 – 15.40             Prof. dr hab. Bogdan Miedziński „Siły napędowe gospodarki a przekształcenia systemu finansowego”.
godz. 15.40 – 16.00             Janusz Szewczak „Zagrożenie dla banków w Polsce i rola alternatywnych krajowych podmiotów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem SKOK-ów”.
godz. 16.00 – 16.20            Pytania do referentów (1 minuta na pytania/ na uczestnika)
godz. 16.20 – 16.35            Przerwa na kawę i herbatę
 
Sesja IV – Koncepcje pieniądza i rozwiązań lokalnych – Nowej Ekonomii
godz. 16.35 – 16.55             Alain Pilote z Kanady i dr Szczęsny Z. Górski – „Zarys Doktryny Kredytu Społecznego – ważnej propozycji    Nowej Ekonomii”.
godz. 16.55 – 17.15             Dariusz Brzozowiec „Historia i współczesność lokalnych walut ”.
godz. 17.15 – 17.35             Dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek „Koncepcje rozwoju dla urzeczywistnienia Społecznej Gospodarki Rynkowej na poziomie lokalnym”.
godz. 17.35 – 18.30             Pytania do referentów i ogólna dyskusja (1 minuta na pytania i 3 minuty na głos
w dyskusji/ na uczestnika)
godz. 18.30 – 18.35            Zakończenie programu pierwszego dnia
 
Drugi Dzień
 
Sesja V –Doświadczenia Węgier , Islandii i Finlandii
godz. 9.00 – 9.40          Dr Anna Wiśniewski Sekretarz Ambasady Węgier w Polsce „Przemiany gospodarcze i polityczne na Węgrzech jako sposób zapobieżenia skutkom kryzysu finansowego". (z tłumaczem)      
godz.   9.40 – 10.20             Prof.  Gulfi Magnusson Minister Gospodarki Islandii w latach 2009-2010 „Kryzys 2008 r. w Islandii i sposoby jego przezwyciężania” (z tłumaczem)
godz.10.20 – 10.40              Dr Grzegorz Szewczyk "Internet jako środek budowy społeczeństwa obywatelskiego w Finlandii". 
godz. 10.40 – 11.20            Pytania do referentów (1 minuta na pytania/ na uczestnika)
godz. 11.20 – 11.35            Przerwa na kawę i herbatę
 
Sesja VI – Uwarunkowania kapitalizmu. Sposoby naprawy mechanizmu pieniądza i własności
godz. 11.35 – 11.55             Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoDysfunkcje gospodarki globalnej w kontekście modelu ustroju społeczno – gospodarczego”.
godz. 11.55 – 12.15             Jacek Rossakiewicz „Zasady monetyzacji społecznej gospodarki rynkowej. Pieniądz oparty na parytecie gospodarczym”.
godz. 12.15 – 12.35             Krzysztof Ludwiniak „Funkcja własności w kształtowaniu nowego modelu Społecznej Gospodarki Rynkowej”.
godz. 12.35 – 13.45             Pytania do referentów i ogólna dyskusja (1 minuta na pytania i 3 minuty na głos
w dyskusji/ na uczestnika)
godz. 13.45 – 14.00            Podsumowanie i zakończenie konferencji
godz. 14.00 – 15.00            Obiad

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski                                                                                       
Kierownik Naukowy Konferencji      
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
 
Imię i nazwisko:
Kontakt telefoniczny:
Kontakt e-mailowy:
Dane do wystawienia faktury:
·imię i nazwisko/nazwa firmy:
·adres uczestnika lub firmy
·NIP
 
Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:waniewskam@krs.com.pl; fax 22 596 45 56, zgłoszenie na tel. 22 827 45 25, 22 596 45 55. Karta zamieszczona na stronie:www.krs-tecza.com.pl lubwww.krs.com.pl w Aktualnościach o Konferencji Międzynarodowej. Wszelkie informacje odnośnie Konferencji, dojazdu, także do hoteli, pod powyższymi kontaktami. Rezerwacja dla uczestników
w poniższych hotelach kończy się na 5 dni przed Konferencją.
 
Adresy hoteli do zarezerwowania przez uczestników, na własny koszt, na hasło „Konferencja KRS”:
1)  Hotel Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47; adres e-mail:rezerwacja@zlsp.org.pl, tel. 22 63 00 500 (600 m od siedziby KRS, pokoje w cenie ze śniadaniem: 1 osobowy– 200 zł, 2 osobowy- 290 zł i 3osobowy – 400 zł).
2)  Hotel Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” ul. Grażyny 13/15; adres e-mail:pokoje@csk-spolem.pl, tel. 22 440 82 10 (ze względu na utrudnienia związane z EURO i robotami drogowymi – najlepiej metrem ze stacji Centrum do stacji Racławicka i około 600 m pieszo; pokoje 2 osobowe- koszt 75 zł/osobę; 3 osobowe – koszt 67 zł/osobę).
3)  Hotel Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Spółdzielczości „SCh” w Miedzeszynie, ul. Odrębna 4; adres e-mail:bany@centrumsk.pl tel. 22 612 77 91; 22 872 00 31 (ok. 10 km od siedziby KRS, dojazd z dworca Wschodniego autobusem 146 lub Minibusem BIS spod Hotelu Novotel w Centrum – kierunek Karczew, przystanek – Romantyczna; pokoje 2 osobowe w cenie: 160 zł ze śniadaniem dla 2 osób lub 125 zł ze śniadaniem na wyłączność 1 osoby).

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Persona non grata

Blog przeznaczony do publikacji materialów dziennikarzy obywatelskich przygotowanych na zlecenie Nowego Ekranu lub artykulów i listów nadeslanych do Redakcji

422 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816