Globalnie i Lokalnie
Like

Zagraniczny mandat

22/09/2017
2259 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Zagraniczny mandat

Sezon urlopowy powoli dobiega końca. Może się jednak zdarzyć, że wspomnienia z letnich wojaży wrócą ze zdwojoną siłą za sprawą „niechcianej pamiątki” w postaci zagranicznego mandatu i postępowania sądowego.

0


Procedura zatwierdzania przez polski sąd wymagalności grzywny wynikającej z wezwania mandatowego, w następstwie orzeczenia sądu zagranicznego nosi nazwę wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym. Całość zawarta jest w rozdziale 66B Kodeksu Postępowania Karnego.

Procedura ta ma oczywiście zastosowanie już po wydaniu orzeczenia przeciwko osobie wzywanej w państwie skąd wezwanie mandatowe wysłano.

Sąd w Polsce rozstrzyga taki wniosek na posiedzeniu, a więc co do zasady bez konieczności obecności osoby, której ta procedura dotyczy. Sąd rozstrzyga taki wniosek postanowieniem, na które rzekomemu sprawcy przysługuje zażalenie.

Do takiego wniosku państwa o wydanie orzeczenia – organ zagraniczny musi dołączyć zaświadczenie zawierające istotne informacje umożliwiające wykonanie orzeczenia.

Sędzia ma jednak prawo odmówić wykonania orzeczenia z powodów wymienionych enumeratywnie w art. 611fg kpk. Wartym podkreślenia jest fakt, że ustawodawca użył sformułowania „można odmówić wykonania orzeczenia” co oznacza tyle, że każdorazowo decyzja należy do sędziego.

Z punktu widzenia praktyki, szczególnie ważnymi są dwie okoliczności, w których sędzia może odmówić wykonania orzeczenia, tj.:

1. można odmówić wykonania orzeczenia kary o charakterze pieniężnym, jeżeli z treści zaświadczenia zawierającego wszystkie istotne informacje umożliwiającego jego prawidłowe wykonanie wynika, iż osoba, której dotyczy orzeczenie, nie została należycie pouczona o możliwości i prawie zaskarżenia tego orzeczenia;

2. można odmówić wykonania orzeczenia kary o charakterze pieniężnym również w przypadku, w którym orzeczenie zostało wydane pod nieobecność sprawcy, chyba że sprawcę wezwano do udziału w postępowaniu lub w inny sposób zawiadomiono o terminie i miejscu rozprawy albo posiedzenia, pouczając, że niestawiennictwo nie stanowi przeszkody dla wydania orzeczenia bądź po doręczeniu sprawcy odpisu orzeczenia wraz pouczeniem.

Obydwie okoliczności sprowadzają się w zasadzie do instytucji doręczenia. W skrócie można powiedzieć, że doręczenie następuje wtedy, gdy potwierdzamy odebranie listu na poczcie lub u innego operatora kurierskiego. Istotnym dla skutecznego, a więc takiego który niesienie dla nas skutki prawne, doręczenia jest podpis, w którym to potwierdzamy, że list odebraliśmy osobiście.

Istnieją oczywiście również inne sposoby doręczeń uznawane za skuteczne, takie jak doręczenie dorosłemu domownikowi (tenże podpisuje list) bądź doręczenie zastępcze (czyli podwójne awizowanie, w którym to listonosz bądź kurier podpisuje brak odbioru pisma).

Jednakże wszystkie te doręczenia mają jedną wspólną cechę – muszą zostać pokwitowane – a więc podpisane przez tą czy inną osobę. Co za tym idzie, powinny być wysyłane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru – dopiero w takim przypadku niosą za sobą skutki prawne.

Opisałem czym jest doręczenie. A co doręczeniem nie jest – zwykły list pozostawiony w skrzynce pocztowej. Taki list nie niesie za sobą skutków prawnych wynikających z doręczenia. A więc:

1. osoba, której dotyczy zagraniczne postępowanie mandatowe nie zostaje należycie pouczona o swoich prawach i możliwości zaskarżenia orzeczenia – ponieważ mogła listu z pouczeniem po prostu nie otrzymać;

2. osoba, wobec której wydano w zagranicznym sądzie orzeczenie pod jej nieobecność, a nie została powiadomiona o terminie rozprawy i możliwości wydania wyroku pod jej nieobecność – ponieważ mogła o terminie wskazanym w piśmie niedoręczonym nie wiedzieć.

Powyższe okoliczności mogą być przyczyną odmowy wykonania orzeczenia kraju Unii Europejskiej przez sąd w Polsce.

Reasumując – na zwykły list pozostawiony w skrzynce można nie odpowiadać.

W przypadkach doręczenia za potwierdzeniem odbioru – odsyłamy tu:

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/nie-ma-podstaw-do-placenia-mandatow-z-zagranicznych-fotoradarow

 

https://anuluj-mandat.pl

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758