Główna strona
1

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku

11/09/2018
678 Wyświetlenia
1 Komentarze
7 minute czytania
Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku

Nagła śmierć bliskiej osoby w wypadku (komunikacyjnym, przy pracy), czy też w wyniku błędu medycznego, zawsze jest ogromną tragedią. Jest jednym z najbardziej bolesnych i trudnych przeżyć, jakich można doświadczyć. Zdarzenie takie wywołuje negatywne konsekwencje psychiczne, zdrowotne, jak również materialne. Polski ustawodawca (art. 446 § 4 kc) związku z wspomnianymi szkodami i doznanymi krzywdami wskazał, że bliski zmarłego w wypadku ma prawo do uzyskania rekompensaty za starty zarówno materialne, jak i niematerialne, od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku

Nagła śmierć bliskiej osoby w wypadku (komunikacyjnym, przy pracy), czy też w wyniku błędu medycznego,  zawsze jest ogromną tragedią. Jest jednym z najbardziej bolesnych i trudnych przeżyć, jakich można doświadczyć. Zdarzenie takie wywołuje negatywne konsekwencje psychiczne, zdrowotne, jak również materialne. Polski ustawodawca (art. 446 § 4 kc) związku z wspomnianymi szkodami i doznanymi krzywdami wskazał, że bliski zmarłego w wypadku ma prawo do  uzyskania rekompensaty za starty zarówno materialne, jak i niematerialne, od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Uprawnieni do zadośćuczynienia

Do kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia zalicza się dzieci i współmałżonka zmarłego, ale znajdują się w nim także rodzice oraz inne osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych czyli:

 • rodzeństwo (również przyrodnie);
 • macocha;
 • ojczym;
 • dzieci przyjęte na wychowanie;
 • babcia, dziadek.

Ważne aby zwrócić tutaj uwagę na stopień powiązań zarówno uczuciowych oraz ekonomicznych.

Zasady przyznawania zadośćuczynienia osobom uprawnionym

Aby zadośćuczynienie zostało zostało przyznane niezbędne jest:

 • wykazanie zaistnienia czynu niedozwolonego (np. wypadku drogowego);
 • określenie odpowiedzialnego za ten czyn (np. ubezpieczyciela sprawcy wypadku);
 • wykazanie, że doszło do uszkodzenia ciała (np. uraz wielonarządowy) lub wywołania rozstroju zdrowia (np. ciężka choroba) poszkodowanego a w ich konsekwencji nastąpiła śmierć poszkodowanego;
 • wykazanie, iż po stronie osoby bliskiej wystąpiła krzywda, tj. szkoda niemajątkowa, zasadniczo utożsamiana z negatywnymi przeżyciami w sferze psychicznej.

Pozostałe roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskie z OC sprawcy

Art. 446 kc precyzuj, że o ile wskutek czynu niedozwolonego nastąpiło, uszkodzenie ciała lub został wywołany rozstrój zdrowia poszkodowanego, a w ich konsekwencji nastąpiła śmierć poszkodowanego, to od odpowiedzialnego za powstanie szkody (ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia, inaczej nazywanego gwarantem ubezpieczeniowym) można domagać się również:

 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu;
 • renty alimentacyjnej;
 • jednorazowego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (stosowne odszkodowanie).

Wysokość zadośćuczynienia za zerwane więzi po śmierci poszkodowanego

Wysokość zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby zawsze ma charakter zindywidualizowany. Ubezpieczyciel jak również sąd przyznając zadośćuczynienie bierze pod uwagę takie elementy jak:

 • wiek osoby bliskiej (zauważyć w orzecznictwie można, że im niższy tym zadośćuczynienie wyższe);
 • siłę relacji wiążącej ją ze zmarłym;
 • możliwość liczenia na osobę zmarłą w przyszłości, gdyby śmierć nie nastąpiła (im większa tym zadośćuczynienie wyższe);
 • wysokość nawiązki zasądzonej od sprawcy na etapie strawy karnej;
 • intensywność cierpień osoby bliskiej po śmierci.

Zauważyć w orzecznictwie sądów można również, że na wysokość świadczenia ma wpływ działania sprawcy zdarzenia (np. umyślne i brutalne działanie) oraz nagłośnienie medialne faktu śmierci.

Przyczynienie poszkodowanego do zdarzenia a wysokość zadośćuczynienia

Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ stopień przyczynienia się osoby zmarłej do zdarzenia i jego skutków. Ubezpieczyciel oraz sąd mogą pomniejszyć przyznaną kwotę o wysokość przyczynienia określaną w procentach, tak np.:

 • szkody powstałe na skutek braku zapiętych pasów bezpieczeństwa to najczęściej 50-90% przyczynienia;
 • przekroczenie dozwolonej prędkości to 20-90% przyczynienia;
 • podróżowanie z kierowcą nieposiadającym uprawnień to 20-50% przyczynienia;
 • podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą to 20-90% przyczynienia;
 • wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód  to ok 70% przyczynienia;
 • niespodziewane wtargnięcie na jezdnię rowerzysty to 30-70% przyczynienia;
 • brak tylnego oświetlenia w rowerze to 30-80 % przyczynienia.

Zachowanie poszkodowanego nie zawsze musi zostać wskazane jako przyczynienie się do powstania szkody. W pewnych sytuacjach brak zapięcia pasów bezpieczeństwa nie uzasadnia zmniejszenia zadośćuczynienia. Przyjrzyjmy się zdarzeniu, w którym to mamy do czynienia ze zdarzeniem bocznym lub dachowaniem. Gdzie siła zgniatająca i penetrująca wnętrze kabiny pojawia się w odległości kilkunastu centymetrów od osoby zapiętej w pasy. W takiej sytuacji niestety nawet zapięte pasy nie chronią skutecznie przed poważnym obrażeniami, które również mogą skutkować śmiercią poszkodowanego. W takie sytuacji nie zapięcie pasów nie ma wpływu na rozmiar i rodzaj doznanych przez poszkodowanego urazów. W podobnych zdarzeniach pozornie oczywiste nieprawidłowe zachowanie, nie oznacza automatycznego obniżenia zadośćuczynienia. Każda sytuacja wymaga analizy okoliczności. Na etapie sądowym praktycznie za każdym razem pojawia się biegły, który jest wstanie wykonać analizę i określić ewentualny stopień przyczynienia.

Zgłoszenie szkody jaką jest ból i cierpienie po śmierci osoby bliskiej (zadośćuczynienia)

Aby zgłosić szkodę należy przygotować obszerne oświadczanie o relacjach z osobą zmarłą (wskutek wypadku) wraz z posiadanymi zdjęciami czy pisemnymi relacjami świadków (potwierdzające relacja). Ważne jest aby wskazać również jak zmieniło się życie uprawnionego po jej śmierci. W przypadku konieczności podjęcia leczenia psychologicznego czy psychiatrycznego warto przedłożyć ubezpieczycielowi pełną dokumentację medyczną. W jaki sposób zgłosić szkodę oraz ile czasu ma jej zgłoszenie ma uprawniony można znaleźć w artykule pod tytułem „Gdzie, kiedy i jak zgłosić się po odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej”.

Dowiedz się jakie zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby Ci przysługuje. Skonsultuj sprawę bezpłatnie.

Inne zapisy autora:

kampanieonline
kampanieonline

264 publikacje
1 komentarze
 

Jeden komentarz

 1. Republikanin

  Bardzo socjalistyczne prawo. “wtargnięcie nietrzeźwego pieszego pod samochód to ok 70% przyczynienia” – czyli jeśli nietrzeźwy wtargnie pod pojazd, to kierowca, mimo że niewinny z punktu prawa karnego, ma zapłacić odszkodowanie w wysokości 30% roszczenia rodziny sprawcy wypadku? Toż to absurd!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217