HYDE PARK
Like

Wyrzucić Rosję z ONZ… złożony proces, ale potrzebny i nie ma się, co z nią „pieścić”

25/03/2015
2229 Wyświetlenia
34 Komentarze
5 minut czytania
Wyrzucić Rosję z ONZ… złożony proces, ale potrzebny i nie ma się, co z nią „pieścić”

Historia się powtarza i zatacza kręgi
Niezbędne jest rozpoczęcie trudnego procesu wyrzucenia Rosyjskiej Federacji z Rady Bezpieczeństwa i ONZ. Bezczelne kłamstwa Czurkina i Ławrowa na Forum Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ są niedopuszczalne!! Tak samo jak łgarstwa Putina na poziomie głów państw. O tym otwarcie powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel w Euro parlamencie. Działania RF w odniesieniu do sąsiednich państw są niedopuszczalne. Anektowanie obcych terytoriów przez RF też jest niedopuszczalne. Putin –to nie następca Jelcyna. On jest następcą Stalina. Ławrow – następca Mołotowa. Załgane i podłe typy a do tego międzynarodowi przestępcy. 15 Września 1934 roku z inicjatywy Francji /jakże by inaczej; (/ 30 państw członkowskich zwróciło się do ZSRR z propozycjąą wstąpienia do LN. A już 18 Września 1934 roku ZSRR przyjął propozycję i zajął miejsce stałego członka jej Rady /coś się mocno komuś spieszyło minę pod Europą założyć/. Niemniej, jednak oni jeszcze przed tym aktywnie współpracowali z różnymi komitetami LN w szerokim kręgu międzynarodowych inicjatyw, uczestniczyli w zachodzących pod egidą tej organizacji konferencjach i debatach rozbrojeniowych.

0


28 Listopada 1939 roku ZSRR ogłosił wypowiedzenie traktatu pokojowego z Tartu z 1920 roku i umowę o nieagresji z Finlandią z 1932 roku, której termin upływał w 1945 roku a 30 Listopada wtargnął z wojną na jej terytorium. 3 Grudnia Eino Rudolf Holsti poinformował sekretarza generalnego Ligi Jose Awenoglia o początku sowieckiej agresji przeciwko swojemu krajowi i zerwaniem przez ZSRR dwustronnych umów. W związku z tym Stały przedstawiciel poprosił o nadzwyczajne zwołanie Radę i Zgromadzenie LN celem zapobieżenia wojnie. 4 Grudnia w odpowiedzi na notę Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, NKSZ ZSRR „osławiony” Wiaczesław Mołotow oświadczył, że ZSRR nie jest w stanie wojny z Finlandią i nie zagraża fińskiemu narodowi, dlatego gdyż podpisał 2 Grudnia 1939 roku umowę o pomocy wzajemnej i przyjaźni z kierownictwem utworzonej dobę wcześniej Fińskiej Republiki Demokratycznej (FRD)i z punktu widzenia ZSRR, on podejmuje wspólne z FRD działania w celu likwidacji ogniska wojny stworzonego przez poprzednie kierownictwo Finlandii. Mołotow oświadczył, że poprzednie kierownictwo Finlandii utraciło swoje pełnomocnictwa i krajowi więcej nie przewodzi. ZSRR oświadczył w LN, że od tej chwili będzie rozmawiał tylko z FRD. Szef NKSZ ZSRR także oświadczył, że w wypadku zwołania Rady i Zgromadzenia w celu rozpatrzenia roszczenia Holsti sowieccy przedstawiciele uczestniczyć w nich nie będą.

Bezpośrednią przyczyną wyrzucenia ZSRR z Ligi Narodów były masowe protesty społeczności międzynarodowej ze względu na bombardowania przez sowieckie lotnictwo fińskich obiektów cywilnych. W przygniatającej większości przypadków ich powodem była niedokładność w zrzucaniu bomb – jednak zarzewiem pożarów w Helsinkach obserwowano z drugiego brzegu Zalewu Fińskiego aż z Tallina, a fotografie zniszczeń miejskich dzielnic obiegły pierwsze strony gazet wielu stron świata, zrównując w podświadomości czytelników bombardowania Guerniki. Na tym tle 14 Grudnia była zwołana 20 sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. Z inicjatywy Argentyny w porządek obrad był włączony wniosek o wykluczenie ZSRR z Ligi Narodów. Przewodniczącym Zgromadzenia specjalnego Komitetu do spraw Finlandzkiego Konfliktu / Komitet Trzynastu/ przedstawiciel Portugalii Da Matta przedstawił sporządzony przez Komitet raport i projekt rezolucji. On bazował na „ Stanowisku o określeniu agresora”, przyjętym przez Ligę w 1933 roku z inicjatywy niegdysiejszego szefa NKSZ ZSRR Maksima Litwinowa. Z 40tu państw –członków Ligi Narodów za projektem rezolucji zgromadzenia głosowało 28 ( w tej liczbie Wielka Brytania i pięć brytyjskich dominiów a także Francja i dwie jej dominantne terytoria), wstrzymało się 9 ( Szwecja, Norwegia, Dania, Łotwa, Estonia, Litwa, Bułgaria, Chiny, i Szwajcaria), Przedstawiciele pozostałych ( w tej liczbie ZSRR) byli nieobecni. Rada Ligi Narodów zapoznała się z przyjętą przez zgromadzenie rezolucją i wniósł postanowienie o wyrzuceniu ZSRR z szeregów tej organizacji. Rada osądziła „działania ZSRR, jako skierowane przeciwko fińskiemu państwu”, I wezwał państwa członkowskie, LN aby okazały wsparcie Finlandii. ZSRR odreagował na swoje wyrzucenie z LN oświadczeniem agencji TASS z 16 Grudnia 1939 roku, w którym obwinił LN w podtrzymywaniu intryg Wielkiej Brytanii i Francji, które w miejsce tego aby ukrócić wojnę z Niemcami zajmują się popieraniem prowokatorów w Finlandii. Tam też było wyrażone „oburzenie”, że przypadkowo podebrani przedstawiciele 127 milionów obywateli wyrzucili ZSRR z jego 183 milionami obywateli a także zadowolenie tym faktem, że „ZSRR już nie jest związany z paktem LN i będzie miał od teraz wolne ręce”, więc historia się powtarza, zresztą jak zwykle u nich. Och, jacy oni są przewidywalni!!! ••

Inne zapisy autora:

0

lancelot
lancelot

"My musimy komunizm wyniszczyć, wyplenić, wystrzelać! Żadnych względów, żadnego kompromisu! Nie możemy im dawać forów, nie możemy stwarzać takich warunków walki, które z góry przesądzają na naszą niekorzyœść. Musimy zastosować ten sam żelazno-konsekwentny system. A tym bardziej posiadamy ku temu prawo, ponieważ jesteśœmy nie stroną zaczepną, a obronną!". /Józef Mackiewicz dla mieniących się antykomunistami/

915 publikacje
228 komentarze
 

34 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816