HYDE PARK
Like

Wyniki inwestycyjne OFE – jak wygląda ranking KNF?

02/08/2016
377 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Wyniki inwestycyjne OFE – jak wygląda ranking KNF?

Otwarte fundusze emerytalne w ciągu ostatnich trzech lat zanotowały dodatnie wyniki. Potwierdzają one, że przyjęte przez OFE strategie inwestycyjne są skuteczne i mają duży potencjał dla swoich członków. Podobne wnioski wypływają z analizy rankingu Komisji Nadzoru Finansowego.

0


Otwarte fundusze emerytalne  pojawiły się na polskim rynku po reformie systemu emerytalnego, która została zrealizowana w 1999 roku, i od razu stały się ważnym elementem rynku kapitałowego. Dzięki ich inwestycjom polska giełda rozwijała się prężnie przez wiele lat. Opublikowany ostatnio ranking KNF pokazuje, że strategie inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych  przynoszą dobre efekty, a ich stopa zwrotu jest dodatnia.

Ranking KNF – kto na czele?

Plant Growing In Savings Coins - Investment And Interest ConceptWyniki inwestycyjne to jedno z najważniejszych kryteriów wyboru OFE. Z jednej strony parametr ten ma ogromny wpływ na wysokość późniejszej emerytury poszczególnych członków otwartych funduszy emerytalnych. Z drugiej – bardzo dobrze pokazuje umiejętności zarządzania pieniędzmi klientów i trafność podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wyniki inwestycyjne OFE są ogłaszane na bieżąco, co sprawia, że każdy członek określonego funduszu może systematycznie sprawdzać słuszność przyjętej przez jego OFE strategii. Ponadto KNF co pół roku publikuje oficjalne zestawienie  otwartych funduszy emerytalnych , pokazując wskaźnik zyskowności ich inwestycji. Warto przyjrzeć się ostatniemu z udostępnionych rankingów.

Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych z ostatnich trzech lat (29 marca 2013-31 marca 2016) wyniosła +6,344%. Bardzo ważną informacją dla klientów OFE jest to, że w badanym okresie wszystkie otwarte fundusze emerytalne zanotowały dodatni wynik, ale jego rozpiętość nie była wcale mała – różnica między najlepszym a najgorszym funduszem wynosiła 7,4%.

Według zestawienia KNF najlepszym wynikiem inwestycyjnym za ostatnie trzy lata może pochwalić się PKO BP Bankowy OFE, który osiągnął stopę zwrotu na poziomie +9,074%, wyprzedzając pod tym względem pozostałe OFE już po raz dziewiąty . Warto podkreślić, że wynik za ostatnie 36 miesięcy przekracza średnią stopę zwrotu dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Dla porównania, ostatni OFE (w zestawieniu Generali) osiągnął stopę zwrotu na poziomie +1,661%, czyli dużo poniżej średniej (źródło: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwrotu_ofe_za_okres_od_29-03-2013_do_31.html).

Potencjał Otwartych Funduszy Emerytalnych

Dobre wyniki inwestycyjne OFE w perspektywie długoterminowej wskazują, że zarządzający funduszami konsekwentnie realizują przyjętą strategię. Na koniec roku 2015 aktywa OFE wynosiły 140,9 mld zł, z czego portfel inwestycyjny ukształtował się na poziomie 139,9 mld zł, czyli 99,3%. Liczba rachunków prowadzonych przez OFE wynosiła 16,9 mln, a liczba zarejestrowanych członków osiągnęła liczbę 16,5 mln. Warto dodać, że w trzech największych funduszach znajduje się 48% wszystkich członków OFE.

W 2015 roku w przychodach operacyjnych OFE główną pozycję stanowiły przychody portfela inwestycyjnego, które wyniosły 96%. Przy okazji warto podkreślić, że w tym czasie udało się ograniczyć koszty operacyjne o 16,4% w ujęciu rocznym (974,7 mln zł).

W ubiegłym roku OFE inwestowały głównie w akcje spółek notowanych na rynku giełdowym. Ich zaangażowanie w te instrumenty finansowe osiągnęło kwotę 116,7 mld zł, czyli wzrosło o 0,4% w porównaniu do 2014 roku. Trzeba tutaj podkreślić, że zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje lokowało się na podobnym poziomie jak funduszy akcji TFI, ale w ciągu ostatnich ośmiu kwartałów OFE osiągnęły sześciokrotnie wyższy wynik  od TFI (źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20006/ofe-nadal-lepsze-od-funduszy-akcyjnych.html). Na takim samym poziomie jak w 2014 roku pozostał natomiast udział obligacji w portfelu inwestycyjnym OFE, który wyniósł 12,4 mld zł, czyli 8,9% (źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-otwartych-funduszy-emerytalnych-i-powszechnych-towarzystw-emerytalnych-w-2015-roku,9,16.html).

Pomimo zawirowań na rynkach kapitałowych działania inwestycyjne OFE przyniosły dodatnią stopę zwrotu w ciągu ostatnich trzech lat. Potwierdza to, że otwarte fundusze potrafią skutecznie wykorzystywać kapitał, jakim dysponują, i drzemie w nich potencjał, który pozytywnie oddziałuje na polski rynek finansowy, a szczególnie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inne zapisy autora:

0

kampanieonline
kampanieonline

314 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816