POLSKA
Like

Wykorzystywanie art. 212 k.k. do zastraszenia część druga

11/08/2014
1699 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
Wykorzystywanie art. 212 k.k. do zastraszenia część druga

Pani Sułowicz przedstawię dalszą część tego co Pani na pewno zrobiła!

Pani minęła się z prawdą zeznając w charakterze świadka w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 301/08 oględnie rzecz ujmując, poniżej kopia uzasadnienia do postanowienia o umorzeniu śledztwa str.7.

0


 

Sułowicz 1 Ds. 301_080001

Z uzasadnienia do postanowienia o umorzeniu śledztwa wynika, że zeznała pani, iż wstępne czynności w sprawie mojego syna były przeprowadzone w trybie art. 308 k.p.k. przez funkcjonariuszy policji KP Białołęka. Pani Sułowicz 24 lipca 2007 r. o godz. 14:31, 12 godzin po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy policji z KP Białołęka, pani kolega z KRP VI Warszawa Praga Północ mł. asp. Krzęcio Jarosław przesłuchał mojego syna w charakterze świadka art. 177 k.p.k.., kopia pierwszej strony przesłuchania poniżej
k.40

W związku z tym przedstawię pani treść art. 308 k.p.k.
z art. 308 § 1 ostatnie zdanie stanowi „Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi”

Art.308.
§1.W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.

§2.W wypadkach nie cierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.

§3.W wypadku przewidzianym w § 2, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia przesłuchania wydaje się postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo, w razie braku warunków do jego sporządzenia, umarza się postępowanie w stosunku do osoby przesłuchanej.

§4.W sprawach, w których obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa, postanowienie przewidziane w § 3 wydaje prokurator.

§5.Czynności, o których mowa w § 1 i 2, mogą być dokonywane tylko w ciągu 5 dni od dnia pierwszej czynności.

§6.W wypadkach określonych w § 1 i 2 czas trwania śledztwa lub dochodzenia liczy się od dnia pierwszej czynności.

W sprawie zgwałcenia śledztwo jest obowiązkowe!!!
W takim razie dlaczego zgodnie z treścią art.308 § 1 k.p.k. po przeprowadzeniu wg pani niezbędnych czynności sprawa nie trafiła do prokuratora, tylko sprawa została przekazana do KRP VI Warszawa Praga Północ, o czym pani nie wspomina. Poniżej notatka urzędowa z dekretacją zastępcy komendanta KP Warszawa Białołęka.
notatka k.10001

Skoro pani zeznała jako świadek, że w KP Białołęka przeprowadzono czynności w trybie art. 308 k.p.k. to dlaczego mł. asp. Krzęcio Jarosław przesłuchał mojego syna jako świadka art. 177 k.p.k., a nie jako podejrzanego w trybie art. 308 § 2 k.p.k.!!!!!!!
Było to 12 godzin po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy policji z KP Białołęka!!!!!!!

W swoich zeznaniach pani również odniosła się do moich zarzutów co do dopisków w wykazie dowodów rzeczowych. Z uzasadnienia przywołanego powyżej str.7 cytat „iż faktycznie analizując akta sprawy dostrzegła, iż w wykazie dowodów rzeczowych z dnia 25.07.2007r nie wykazano zabezpieczonego od pokrzywdzonej oraz (imię i nazwisko mojego syna) materiału biologicznego i dlatego sporządziła dodatkową kartę.

Ale to nie koniec pani Sułowicz w wykazie dowodów rzeczowych brakuje jeszcze dwóch dowodów tj. kliszy ze zdjęciami z miejsca zdarzenia i pobranego od mojego syna materiału porównawczego do badań i nie wiadomo ile tego materiału pobrano!!!

Skoro pobrano materiał z części ciała, która dokonała rzekomego przestępstwa czyli penisa przez lekarza k.19 w aktach sprawy. Pobrany materiał od mojego syna jest zarówno materiałem porównawczym jak i dowodem, analogia do materiału pobranego od pokrzywdzonej!!!! To w jakim celu, albo kiedy pobrano materiał porównawczy od mojego syna. Skoro takiego materiału porównawczego nie pobrano od rzekomej pokrzywdzonej!!!!
• Ta sytuacja nawzajem się wyklucza!!!!!!!!!
• Gdzie jest protokół z pobrania takiego materiału???????
• W jakim wykazie dowodów rzeczowych wykazano te dowody?
Ta dodatkowa karta, którą pani sporządziła poświadcza nieprawdę to już wykazałem w poprzedniej części ale w kontekście następnych faktów pani w swoich zeznaniach po prostu mija się z prawdą o czym będzie niebawem.
Przekazany w zawiadomieniu wykaz dowodów rzeczach k.50 został sporządzony dla ukrycia, że materiał dowodowy od rzekomo pokrzywdzonej
• nie był zabezpieczony w taki sposób, by nie doszło do niekontrolowanego jego użycia,
• dla włączenia poświadczających nieprawdę zdjęć,
• dla ukrycia poświadczenia nieprawdy w wykazie dowodów rzeczowych k.49,
• dla uwiarygodnienia świstka papieru uznanego przez panią za dowód k.187,
kopie poniżej
dalsza część nastąpi niebawemk.500001
modlińska 1 zdjęcie przedstawia inną osobe
modlińska 2 zdjecie przedstawia inna osobe
modlińska 3modlińska 4 il
k.490001
k.187 0002

0

tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758