NEWS
Like

Wykluczeni Opiekunowie ON mówią „NIE” dla projektu MPiPS ustawy o świadczeniach rodzinnych

03/12/2013
1340 Wyświetlenia
2 Komentarze
7 minut czytania
Wykluczeni Opiekunowie ON mówią „NIE” dla projektu MPiPS ustawy o świadczeniach rodzinnych

Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; w którym zrzeszeni są m. in. Wykluczeni Opiekunowie ON (skupieni na nowym blogu http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl), brało czynny udział w dyskusji na temat nowych rozwiązań w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, stąd też zostało zaproszone przez MPiPS do zgłoszenia uwag do projektu (z 30 października 2013 r.) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0


Wykluczeni Opiekunowie ON

Wykluczeni Opiekunowie ON

 

Zgodnie z zakreślonym przez ministerstwo terminem Stowarzyszenie w dniu 27.11.2013 r. przesłało do MPiPS dokument 26 stronicowy, w którym zawarło swoje UWAGI na temat przedstawionych propozycji nowych regulacji. Ciężko odnaleźć w przesłanym stanowisku Stowarzyszenia pozytywy projektu ustawy, dodać należy – niestety. Skala zagrożeń kolejnymi wykluczeniami z systemu zapewnienia dla ON warunków egzystencji (wywodzącego się z art. 69 Konstytucji RP) jest porażająca.

 

Na wstępie trzeba wskazać wprost, iż treść projektu ustawy w stosunku do uzasadnienia projektu ustawy wraz z załącznikiem nr 1 to dwa żywioły, które tylko miejscami są ze sobą spójne i ze sobą przeplatają się. W uzasadnieniu projektu ustawy znajdują się informacje bez pokrycia w projekcie (!). Uzasadnienie fragmentami to czysta demagogia i hipokryzja, w których wbrew użytym sformułowaniom treść projektu nie zawiera w takim ujęciu, jak to przedstawia uzasadnienie. I odwrotnie. W uzasadnieniu pominięte są wrażliwe społecznie regulacje, co czyni z czytelnika samego uzasadnienia (bez zapoznania się z treścią projektu) delikatnie mówiąc, wprowadzonym w błąd, jeśli nie zmanipulowanym.

 


Projekt ma pozbawić w Polsce
ok. 146 tys. ON pomocy i to ON, które legitymują się „orzeczeniami o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: KONIECZNOŚCI STAŁEJ LUB DŁUGOTRWAŁEJ opieki lub pomocy innej osoby w związku ze ZNACZNIE ograniczoną możliwością SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI oraz KONIECZNOŚCI STAŁEGO współudziału NA CO DZIEŃ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

 

Projekt nie przewiduje przywrócenia praw słusznie nabytych opiekunom ON, jakie zostały im bezprawnie, bo przy niezgodności z art. 2 Konstytucji RP (wg RPO, PG, Sejmu RP) wygaszone po 30.06.2013 r.

 

Projekt utrwala wykluczenie ON i ich opiekunów, dąży przez wprowadzenie nowej regulacji, określanej mianem „bezpośredniej opieki”, furtkę nie tylko do odmawiania prawa pomocy ON (przez ich eliminację), ale również uchylania bądź zmieniania na podstawie NOWYCH przepisów treści orzeczeń wydanych przez powiatowe czy wojewódzkie zespoły ds orzekania o niepełnosprawności, orzeczeń dawno prawomocnych, dawno podjętych w zgodzie z przepisami obowiązującymi w chwili ich wydania.

 

Meritum projektu ustawy, swoisty klucz selekcji ON z systemu pomocy nie został zapisany w projekcie ustawy. MPiPS próbuje tym projektem oddelegować klucz selekcyjny do rozporządzenia, którego będzie każdorazowo autorem w ten sposób, że NIKT z zainteresowanych, czytając projekt, nie może posiąść wiedzę, czy ustawa będzie przyznawać mu wsparcie czy odmawiać, w jakim zakresie.

 

W projekcie pozornie wprowadza się możliwość przyznawania świadczeń małżonkom, z których jedno jest ON a drugie chce poświęcić się i zająć się wymaganą opieką. Wspomniana pozorność podyktowana jest faktem, iż taki małżonek nie będzie w stanie stać się opiekunem (wg projektu) m. in. jeżeli rodzice małżonka będącego ON żyją, nie będzie w stanie stać się opiekunem, jeżeli niepełnosprawny małżonek posiada własne dzieci, gdyż to oni będą mieli zajmować się opieką, odpowiednio swoim dorosłym dzieckiem, bądź swoim dorosłym rodzicem, a dopiero w sytuacji kiedy nie żyją bądź posiadają sami orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, małżonek będzie wówczas „dopuszczony” przez ministerstwo do sprawowania opieki nad własnym współmałżonkiem, innymi słowy, ministerstwo chce decydować w jakich okolicznościach rodzinnych małżonkowie mogą wypełniać swoje przysięgi małżeńskie.

 

W zamierzeniach projektu jest również przyznawanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego praktycznie zawsze na czas określony i to pomimo, iż ON będą posiadać orzeczenia, wg których potrzebują oni opieki stale bądź długotrwale itd.

 

Takich i całą gamę jeszcze innych „rozwiązań” ministerstwo zaproponowało bez liku, w tym również wykazujących cechy niekonstytucyjnych i to już w fazie projektu.

 

To jest rewolucja w systemie wsparcia ON, rewolucja w świadczeniach pielęgnacyjnych.

 

Do tej pory wg MPiPS „oszustem” był medialnie kreowany słynny „wnuczek”, który miał rzekomo pobierać świadczenie pielęgnacyjne bez sprawowania faktycznej opieki nad ON, a którego danych personalnych MPiPS nigdy nie wskazało i na tak fikcyjnej postaci środowisko opiekunów ON w Polsce zostało pomówione o „nadużycia – w projekcie następuje zmiana kierunku ataku: już nie „wnuczek” ma być „oszustem”, w tej chwili wg projektu to ON mają być „oszustami”, skoro ministerstwo chce pozbawić ok. 146 tys. ON z właściwymi już wskazaniami zespołów ds orzekania o niepełnosprawności wsparcia do posiadania opiekuna, a nadto tworzy przepisy pozbawiające ON orzeczeń, niewygodnych co do liczebności ich wydania dla MPiPS.

 

Uwagi Stowarzyszenia odnoszą się do każdego artykułu, ustępu, litery… przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy.

 

Miłej lektury, a jest co czytać.
Prawda o konsekwencjach proponowanych zmian ujrzała tym samym światło dzienne i nie podlega cenzurze oponentów.

 

Wnioski każdy sam wyciągnie.

opiekun matki

q5q5q5@wp.pl

http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl

źródło: http://www.mpips.gov.pl, http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl

0

 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758