Bez kategorii
Like

Wybieramy jedynego niezależnego prezydenta zgody narodowej i suwerenności Polski

21/02/2015
533 Wyświetlenia
0 Komentarze
24 minut czytania
Wybieramy jedynego niezależnego prezydenta zgody narodowej i suwerenności Polski

Jedyny niezależny Prezydent zgody narodowej i suwerenności Polski godny tego tytułu i stanowiska.
WYBIERZMY PIERWSZEGO NIEZALEŻNEGO PREZYDENTA POLSKI. MY WSZYSCY RODACY WYBIERZMY PIERWSZEGO PREZYDENTA POLSKI RZECZYWIŚCIE REPREZENTUJĄCEGO NAS POLAKÓW I DBAJĄCEGO O NASZE DOBRO I NASZEJ OJCZYZNY POLSKI. Zróbmy krok w stronę niepodległości i odzyskajmy niezależność, szacunek i godność WYBIERZMY NASZEGO PREZYDENTA WYBIERZMY PREZYDENTA NARODU POLSKIEGO PREZYDENTA ZGODY NARODOWEJ I SUWERENNOŚCI POLSKI.

0


Proszę i apeluję do wszystkich rodaków Polaków. Pierwszy raz, zamiast grabienia, zniewolenia i upodlenia pod rządami wszystkich (p)rezydentów wybierzmy wolność, niepodległość, godność i rozwój pod rządami Naszego Prezydenta. Nas reprezentującego i o nasze dobro i naszej ojczyzny dbającego.
Każdy z nas ma wybór, każdy w nas jest odpowiedzialny za ten wybór i za losy rodzin, rodaków i Polski. Wobec przodków i potomków, wobec rodziny, dzieci i wobec siebie samych. Każdy z nas, i Ty teraz wybierasz „Uległość czy niepodległość” dla siebie, swojej rodziny, dzieci, bliskich i ojczyzny. To jest twój wybór i twoja odpowiedzialność. Od ciebie zależy to czy czeka nas dalsza hańba, niewola, bieda i „Uległość czy niepodległość”. Od tego czy będziesz popierał (p)rezydentów reprezentujących naszych wrogów i okupantów naszym kosztem i naszych dzieci. Czy wybierzesz pierwszego niezależnego Prezydenta Polski dbającego o dobro naszej ojczyzny.
My wszyscy Polacy, wszyscy rodacy wyzwólmy się z niewoli, poddaństwa i uległości. A wybierzmy wolność, niepodległość, zgodę i zjednoczenie oraz rozwój i bogactwo. Dla nas, dla naszych dzieci i bliskich. Wszyscy wybierzmy najlepszego możliwego kandydata na Naszego Prezydenta, wszyscy razem wybierzmy prof. Andrzeja Nowaka na Prezydenta Polski. Ja odrzucam uległość wobec wrogów Polski a wybieram niepodległość, wybieram wolność, zgodę i jedność. Ja wybieram godność i szacunek, dla siebie i do siebie oraz szacunek innych, wybieram prof. Andrzeja Nowaka na Prezydenta Polski.

aw_profANowak2

Wybierzmy pierwszego prezydenta rzeczywiście reprezentującego nas Polaków i naszą ojczyznę. Pierwszego prezydenta rzeczywiście dbającego o dobro Polaków i Polski. Pierwszego niezależnego prezydenta, który nie służy i nie jest zależny od naszych wrogów. Pierwszego prezydenta jednoczącego i reprezentującego cały naród, wszystkich Polaków. Zamiast biedy, tragedii i uległości wybierzmy niepodległość, wolność, zgodę i rozwój. Zamiast pogardy i poniżania przez innych wybierzmy ich szacunek i liczenie się z nami. Które da nam prof. Andrzej Nowak jako Prezydent Polski.
Jak zawsze dotychczas, wszyscy aktualni kandydaci na prezydenta są uwikłani, zależni i poddani różnym siłom wrogim Polakom i Polsce. Są parobkami na służbie naszych wrogów. Parobkami z którymi nikt się nie liczy, którymi wręcz wszyscy gardzą i których poniżają. A przez to nas wszystkich tak traktują i wyzyskują jak niewolników. A my Polacy możemy wybierać jedynie między TW Alkiem a TW Bolkiem, jak zawsze dotychczas. I kogo byśmy nie wybrali to zawsze reprezentujący okupantów i zaborców nasz wróg będzie rządził nami. A zaborcy ich rękoma dalej będą nas grabić, rujnować, zniewalać i mordować. A my nadal będziemy największymi dziadami, wykorzystywanymi, niszczonymi i poniżanymi przez wszystkich.
Proszę i apeluję do wszystkich rodaków, do wszystkich Polaków wybierzmy pierwszego Prezydenta Polski rzeczywiście reprezentującego nas Polaków i Polskę. Pierwszego rzeczywiście niezależnego Prezydenta. A dodatkowo tak szlachetnego, wybitnego, godnego, wspaniałego człowieka i prawdziwego patriotę. Człowieka którego wszyscy przywódcy świata będą szanować i się z nim liczyć. Człowieka którego cały świat będzie nam zazdrościł jako Prezydenta. Z którego my wszyscy będziemy dumni przed całym światem. Człowieka dzięki któremu wszyscy zaczną się liczyć z nami Polakami i nas szanować przez szacunek do niego.
Profesor Andrzej Nowak to nasza wielka szansa na odnowę, nas jako narodu i Polski jako państwa. To jedyny kandydat mogący zjednoczyć wszystkich Polaków ponad i poza podziałami.
My Polacy musimy odrzucić i się uwolnić od pogardy, poniżania, zniewolenia i uległości i wybrać niepodległość, wolność, godność i szacunek który da nam tylko prof. Andrzej Nowak jako Prezydent Polski. Musimy odzyskać niezależność, szacunek i godność.

aw_Nowak3
Profesor Andrzej Nowak (ur. 1960) − polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki,
sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ),
były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w Instytucie Historii PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Prof. Andrzej Nowak w Wikipedii

Profesor Andrzej Nowak to po prostu wzór wspaniałego, godnego, szlachetnego, bardzo wykształconego i mądrego człowieka. Prawdziwego patrioty. Człowieka, który w każdym budzi szacunek a nawet podziw przez jego kulturę, wiedzę, mądrość, szlachetność i godność. Prof. Andrzej Nowak jako Prezydent Polski nie tylko rzeczywiście będzie dbał o nasze dobro ale poświęci wszystko dla dobra Polaków i Polski. To jedyna osoba, która jako Prezydent Polski będzie Prezydentem wszystkich Polaków i zjednoczy rodaków oraz będzie budował zgodę narodową. Która jest bezwzględnym warunkiem naszego bezpieczeństwa i dobrobytu. Będzie budował nas Polaków jako godny, szanowany naród, z którym liczą się inni i traktują jak partnera. Dzięki niemu i takim ludziom odzyskamy szacunek i godność sami dla siebie i w oczach innych i świata.
Profesor Andrzej Nowak jest też jedyną osobą która pozwoli nam jako Polakom i Polsce odzyskać należną nam pozycję na arenie międzynarodowej. Pozwoli nam odzyskać szacunek i liczenie się z nami przez innych przywódców i narody. Przez szacunek jakim jest i będzie obdarzany prof. Andrzej Nowak. Tylko tak wspaniała, godna i szlachetna osoba i prawdziwy patriota gwarantuje nam jako Polakom i Polsce powstanie z kolan, poniesienie głowy i odzyskanie poważnego traktowania przez innych. Odzyskanie godności i szacunku.
Nikt, nigdy i nigdzie nie będzie się z nami liczył i nas szanował dopóki nie będą się liczyć i szanować naszych przywódców. Będziemy poniżani, wyśmiewani i traktowani jak parobki przez wszystkich na całym świecie tak długo dopóki na naszych przywódców będziemy wybierać miernych oddanych poddanych parobków na służbie naszych wrogów i okupantów. Żeby inni zaczęli się z nami liczyć, żeby zaczęli nas traktować jak ludzi, jak partnerów i żeby odzyskać szacunek musimy wybrać na Naszego Prezydenta osobę z którą będą się liczyć inni i którą będą szanować. Osobę która będzie dbała o nasze dobro i nas reprezentowała a nie naszych wrogów jak dotychczasowi rezydenci.
Tylko prof. Andrzej Nowak jest niezależny i będzie reprezentował wszystkich Polaków i pozwoli nam się zjednoczyć. Tylko prof. Andrzej Nowak będzie dbał o dobro nas wszystkich jako Polaków i Polski. Tylko prof. Andrzej Nowak będzie szanowany i traktowany jak równorzędny partner na arenie międzynarodowej. I tylko prof. Andrzej Nowak będzie co najmniej równorzędnym partnerem dla wszystkich przywódców świata. I odzyska dla nas równe traktowanie, partnerstwo i szacunek innych. Tylko z takiego Prezydenta Polski jak prof. Andrzej Nowak będziemy dumni przed całym światem. I tylko prof. Andrzej Nowak pozwoli nam się odbudować jako naród i jako państwo.
Jeżeli ktoś jest godny bycia Prezydentem Polski to jest to prof. Andrzej Nowak. Jeżeli jest ktoś z kogo będziemy dumni jako Prezydenta Polski to jest to prof. Andrzej Nowak. Jeżeli jest ktoś kto pozwoli nam odzyskać niezależność, godność i szacunek to jest to prof. Andrzej Nowak.
Proszę i apeluję do wszystkich rodaków Polaków wybierzmy prof. Andrzeja Nowaka na Pierwszego Prezydenta Polski Reprezentującego Wszystkich Polaków. Pierwszego niezależnego i dbającego o nasze dobro. Pierwszego który pozwoli nam odzyskać niepodległość, szacunek i godność. Pierwszego prezydenta zgody narodowej który pozwoli nam się zjednoczyć i razem naród i silną Polskę s-tworzyć. Dla nas i naszych rodzin i dzieci. Dla naszej teraźniejszości i przyszłości jako obywateli, narodu i jako państwa. Jako Polaków i Polski.
Profesor Andrzej Nowak Prezydentem Wszystkich Polaków Prezydentem Zgody i Jedności Narodu oraz Niepodległości i Rozwoju Bogatej Polski. Wybierzmy wolność, niezależność, bogactwo, szacunek i godność. Wybierzmy profesora Andrzeja Nowaka na Naszego Prezydenta na Prezydenta Polski.

Przepraszam i Proszę.
Panie Profesorze Andrzeju Nowak, przepraszam że pozwalam sobie stawiać Pana przed takim wyzwaniem bez Pana wiedzy i zgody. Tym bardziej że nie miałem szczęścia i przyjemności spotkać i poznać Pana osobiście. Pozwalam sobie na to i robię to tylko dla dobra Polski, naszej ojczyzny. Będąc w pełni przekonanym że Pan jest najlepszym możliwym Prezydentem Polski. I będąc przekonanym że Pan dla Polaków i Polski nie odmówi przyjęcia tej wielkiej roli i odpowiedzialności. Będąc tym kim Pan jest. Jestem przekonany o tym. Jeżeli się mylę to bardzo przepraszam. Tym bardziej że w pełni zdaję sobie sprawę z tego co robię i z konsekwencji. Robię to dla dobra nas wszystkich. Dla dobra naszego narodu i naszej ojczyzny. Przepraszam Pana i Proszę żeby Pan się zgodził i został naszym Prezydentem, Prezydentem Polski.

Wyjaśniam dlaczego kandydowanie prof. Andrzeja Nowaka jest w interesie Polaków i Polski. I jest konieczne dla wyzwolenia naszej ojczyzny i odzyskania przez nas niezależności, szacunku i godności.

Polska jest w stanie agonii totalnie rozgrabiona, zrujnowana i zniszczona. Polska i Polacy jako naród są skazani na zagładę. Polską rządzą najgorsi, najbardziej niebezpieczni i bezwzględni wrogowie Polaków i Polski. Każdy dzień ich rządów to kolejne setki samobójstw, śmierci, tragedii i bankructw. To kolejne tysiące rodaków, naszych dzieci i rodziców uciekających z kraju, z własnej ojczyzny. To kolejne rozgrabione i zrujnowane fabryki, zakłady i miliardy z naszego wspólnego majątku. To kolejne miliardy zadłużenia, które robi z nas i naszych dzieci bezdomnych niewolników. To celowe niszczenie i mordowanie nas jako narodu i jako państwo. Jeżeli chcemy przetrwać jako państwo i jako naród musimy natychmiast wyeliminować na zawsze z rządzenia Polską wszystkich zdrajców i wrogów. Musimy wybrać niezależnego Prezydenta Polski dbającego o nasze dobro.
Dzisiaj, teraz, najważniejszym celem jest odsunięcie od rządów zdradzieckiej i zabójczej, dla Polaków i Polski, organizacji mafijno zbrodniczej jaką jest PO i PSL oraz ich wspólnicy. To jest walka o przetrwanie, o istnienie Polski i Polaków jako narodu i państwa. Wyeliminowanie na zawsze tej bandy zbrodniarzy i zdrajców mordujących Polaków i Polskę jest bezwzględnym obowiązkiem każdego Polaka.
Polska jest pod zabójczą okupacją zaborców i zdrajców im służących. Jeżeli pozwolimy nadal nas grabić, rujnować, zadłużać, zniewalać i mordować to jesteśmy skazani na zagładę jako naród i jako państwo, jako Polacy i jako Polska. Jak podczas każdej okupacji każdy musi powstać i walczyć aż do wyzwolenia naszej ojczyzny i do odzyskania niepodległości. To bezwzględny obowiązek każdego Polaka. To bezwzględny obowiązek każdego z nas, twój, wobec przodków, wobec dzieci, rodziny i bliskich, oraz wobec rodaków i ojczyzny. Tym bardziej że mamy szansę wyzwolić naszą ojczyznę bez ofiar i bez przelewu krwi. Po prostu organizując się i wybierając pierwszego niezależnego, pierwszego Naszego Prezydenta, Prezydenta Polaków.
Pan Andrzej Duda bezspornie jest aktualnie najlepszym kandydatem na prezydenta z wszystkich dotychczas zgłoszonych kandydatów. I jest aktualnie jedynym kandydatem stwarzającym szanse na zmianę prezydenta. I na jakieś pozytywne zmiany w Polsce. Ale Pan Andrzej Duda reprezentuje PIS i nie jest niezależnym kandydatem. Tym samym Pan Andrzej Duda jest dla wielu Polaków w najlepszym wypadku wyborem mniejszego zła. Jeżeli w ogóle. Bo większa część wyborców w ogóle nie będzie głosowała mając do wyboru tylko Pana Dudę lub Komorowskiego. Z tych mających szansę.
Zdecydowana większość Polaków bardzo chce zmiany rządzących ale jednocześnie ma dosyć jakichkolwiek partyjnych kandydatów reprezentujących przede wszystkim swoich kolesi, sitwy i zaborców Polski. A tak jest w przypadku wszystkich partii. Jedyne co ich różni to to że służą innym zaborcom i wrogom Polski. I są zależni o różnych obcych wrogich wpływów.
Zdecydowana większość Polaków chce niezależnego Prezydenta reprezentującego Polaków i Polskę a nie partie, kolesi, sitwy, zaborców czy innych wrogów i szkodników naszej ojczyzny.
Prof. Andrzej Nowak jako kandydat w pełni niezależny nie odbiera głosów nikomu chcącemu usunąć od władzy rządzących nami obecnie najgorszych i najniebezpieczniejszych wrogów Polski. Czyli zdradziecką zbrodniczą organizację jaką jest PO, PSL i ich wspólnicy. Wręcz przeciwnie. Dzięki kandydowaniu na prezydenta prof. Andrzeja Nowaka zaczną głosować osoby, które dotychczas nie głosowały, bo nie miały na kogo. Osoby które chcą usunąć rządzące bandy i sitwy ale nie chcą i nie głosują na PIS i ich kandydatów. I na jakiekolwiek inne partie i ich kandydatów.
Kluczem do zwycięstwa i usunięcia od rządzenia najniebezpieczniejszych wrogów Polski jest trzecia, najpotężniejsza i największa siła. Te ponad 50% rodaków które nie chce głosować na żadnych partyjnych aparatczyków. Ci Polacy którzy mają dosyć partyjnych mafii żerujących na narodzie i państwie. I dotyczy to wszystkich istniejących partii. Ci którzy nie chcą wybierać między jedną mafią a drugą, między płaceniem haraczy jednej mafii czy drugiej. Ci Polacy, obywatele którzy chcą żyć w normalnym kraju równych szans i możliwości oraz równej odpowiedzialności. Ci Polacy którzy nie chcą żadnych partyjnych mafii i sitw są kluczem do zwycięstwa i usunięcia rządzących nami mafii i odzyskania wolności i suwerenności. Bo nas, chcących żyć w normalnym kraju i chcących mieć rzeczywiście niezależnego Prezydenta reprezentującego naród i Polskę jest ponad 70% obywateli. I wystarczy że tylko część z tej grupy poprze prof. Andrzeja Nowaka a usuniemy rządzących wrogów Polski od władzy. Na zawsze. I odzyskamy niezależność, wolność, szacunek i godność.
Kandydatura prof. Andrzeja Nowaka na Prezydenta Polski jest drugim frontem pozwalającym wyzwolić Polskę spod okupacji zaborców i wybranych przez nich nadzorców. Bez tego drugiego frontu, sam Andrzej Duda ma małe szanse na sukces. I małe szanse na odsunięcie od władzy przedstawiciela najniebezpieczniejszych wrogów Polski. Stwarzających nam olbrzymie zagrożenie istnienia jako narodu i państwa. Ale razem dwóch Panów Andrzejów stworzą front wyzwolenia Polski. Front który gwarantuje zwycięstwo, gwarantuje usunięcie wrogów Polaków i Polski i wyzwolenie naszej ojczyzny. I niech do drugiej tury przejdzie Andrzej. I niech Prezydentem Polski zostanie Andrzej. Albo Andrzej Duda albo prof. Andrzej Nowak. Proponuję obu Panom Andrzejom zdrową rywalizację oraz wzajemną deklarację poparcia tego Andrzeja, który zyska szansę na zwycięstwo. W każdym przypadku Polska zyska. W każdym przypadku usuniemy największych wrogów i największe zagrożenie Polaków i Polski. W każdym przypadku wygramy lepszą przyszłość.
Proszę wszystkie osoby i organizacje i wzywam wszystkich Polaków do pomocy i stworzenia Komitetu Wyborczego prof. Andrzeja Nowaka i do wybrania go na naszego Prezydenta Polski. Proszę wszystkich rodaków, którzy chcą głosować na niezależną, godną, mądrą, uczciwą i szlachetną osobę której można zaufać. Która będzie dbała o dobro Polaków i Polski. I która będzie szanowana i poważnie traktowana oraz będzie nas godnie reprezentowała na arenie międzynarodowej. Taka osoba, taka wielka postać jak prof. Andrzej Nowak

aw_profANowak
Profesor Andrzej Nowak Naszym Prezydentem, Prezydentem Wszystkich Polaków Prezydentem Zgody i Jedności Narodu oraz Niepodległości i Rozwoju Bogatej Polski. Wybierzmy wolność, niezależność, honor, szacunek i godność. Wybierzmy profesora Andrzeja Nowaka na Prezydenta Polski.

Teraz, dziś tworzymy nasze życie, nasze jutro. Nasze, naszych rodzin, dzieci i bliskich. Organizujmy się wszędzie, twórzmy komitety poparcia prof. Andrzeja Nowaka. Rozsyłajmy i publikujmy wszędzie ten apel i wezwanie. Działajmy, wygrajmy i naszą ojczyznę wolną dla nas, naszych rodzin i dzieci odzyskajmy.

Tu jest do pobrania artykuł jako PDF który można rozsyłać i publikować. Wybieramy wolność i prof. Andrzeja Nowaka na Prezydenta Polski.

Braterstwo
Dołącz do Braterstwa i uwolnij Polskę od patologii i biedy.
Dołącz do Braterstwa i buduj z nami normalną i bogatą Polskę.
To jest Twoje prawo, przywilej, Twój obowiązek i odpowiedzialność.
Dołącz do nas i stwórz z nami normalny kraj, Nasz Kraj.
Zapraszam. Proszę.
http://www.braterstwo.org
https://www.facebook.com/braterstwo.polska
https://twitter.com/BraterstwoPL

Artykuł 1 Konstytucji RP
Art.1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art.4.1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art.4.2 Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Inne zapisy autora:

0

Braterstwo.org
Braterstwo.org http://braterstwo.org

Ruch Wyzwolenia Budowy i Rozwoju Polski Oddolny niezależny wolny Ruch wolnych niezależnych osób i organizacji. Jednoczymy wszystkich i wszystkie organizacje chcące żyć w normalnym, uczciwym, sprawiedliwym kraju. Braterstwo to wyzwolenie bez walki, rewolucja bez konfrontacji i budowanie bez harowania.

19 publikacje
219 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816