Globalnie i Lokalnie
Like

WOLNY CZYN: Oświadczenie z 11 Listopada Polaków,Ukraińców i Białorusinów

12/11/2015
1179 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
WOLNY CZYN: Oświadczenie z 11 Listopada Polaków,Ukraińców i Białorusinów

Polskie środowiska niepodległościowe zawsze opowiadały się za bliską współpracą i przyjaźnią państw i narodów Europy Wschodniej, zwłaszcza (ale nie jedynie) tych z nich, które w przeszłości wspólnie tworzyły potęgę i wolności Rzeczypospolitej Sześciu Narodów. Świadectwem siły i aspiracji wolnościowych zarówno własnego państwa jak i perspektyw całego regionu i pośrednio Europy w zeszłym roku stało się historyczne zwycięstwo Powstania Ukraińskiego i zwycięska wojna w obronie niepodległości Ukrainy w starciu z Ordą Moskiewską. Wojna ta nie zakończyła się, a okupowane terytoria ukraińskie wciąż czekają na wyzwolenie; oczywiste jest jednak, że Moskwa nie zdoła już zagrozić samej niepodległości Ukrainy ani przekreślić jej aspiracji europejskich.

0Po spotkaniu w Krakowie wieczorem 11 Listopada. W centrum (najniższa wzrostem, ale nie duchem) Jadwiga Chmielowska. Fot. Wolny Czyn

 

Mocne poparcie dla aspiracji wolnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych nam państw naszego regionu zawsze wyrażały Solidarność Walcząca, jak i piłsudczykowska Konfederacja Polski Niepodległej. Prawdziwym świętem jest dla nas zwycięstwo Ukrainy w wojnie z silniejszym agresorem.

Współpraca i przyjaźń deklarowane są przez wszystkie państwa regionu; warto jednak pogłębiać kontakty nie tylko rządowe/urzędowe – ale i poszczególnych organizacji politycznych i społecznych naszych krajów. Umocni to wzajemne zrozumienie, zaufanie, przyjaźń i świadomość wspólnych interesów.

W Dzień Niepodległości 11 Listopada mieliśmy zaszczyt gościć w Warszawie i Krakowie grupę polityków i działaczy z Ukrainy i Białorusi. Należą do nich (alfabetycznie): Stepan Braciuń, przewodniczący partii KUN – Kongres Ukraińskich Nacjonalistów; Igor Jaremyj, przedstawiciel UNA UNSO, doradca Dmytro Jarosza; Anatol Szoludko, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia im. Atamana Semena Petlury; Serhej Wysockij – przewodniczący Svoboda Solidarnost Bialorus. Spotkanie ze strony polskiej organizowali doskonale znana czytelnikom Wolnego Czynu Jadwiga Chmielowska z Ośrodka Wschodniego Solidarności Walczącej i Mariusz Patey z Instytutu im. Romana Rybarskiego – organizacji, która jest endecją patriotyczną i odporną na putinowską propagandę i nawiązującą do przedwojennej myśli politycznej. Wieczorem w spotkaniu w Krakowie uczestniczyli Adam Słomka, Zygmunt Miernik, i Mariusz Cysewski z KPN Niezłomni. Na miejscu była kamera Wolnego Czynu – niżej krótka rozmowa A. Słomki z Anatolem Szoludko o relacjach Polski i Ukrainy. Zebrani podpisali wspólną deklarację:

W Polsce nasila się propaganda środowisk prorosyjskich, przedstawiająca Ukrainę polskiemu społeczeństwu, jako kraj rządzony jakoby przez faszystów, stanowiący potencjalne zagrożenie dla pokoju.

Uważamy za ważne, opublikowanie oświadczenia ukraińskich i polskich polityków odnoszące się do podstawowych wartości, określających stosunki między państwami i narodami.

Potwierdzenie raz jeszcze, że credo polityki tak ukraińskich jak i polskich patriotów to poszanowanie suwerenności i integralności granic państwowych, chęć życia w pokoju.

Odnosząc się do historii najnowszej, uważamy, że ci bojownicy walczący o wolność i niepodległość naszego kraju mogą znaleźć miejsce w Panteonie Narodowym, którzy nie mordowali dzieci, kobiet, starców, nie popełniali zbrodni  na ludności cywilnej.

Współcześnie, chcemy budować demokratyczne państwo prawa, a nie dyktatury czerwone, brunatne, czy jakiekolwiek inne.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy szanują nasze prawo do wyboru swojej drogi rozwoju.

Stoimy na stanowisku nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państw z którymi graniczymy.

Szanujemy prawa obywatelskie, prawa mniejszości w duchu konwencji ramowej Rady Europy „o ochronie mniejszości”.

Stosunki między państwami w naszym regionie chcielibyśmy, aby były oparte na pokojowej koegzystencji i wzajemnie korzystnej współpracy.

Tego samego oczekujemy od naszych sąsiadów.

„Nigdy więcej wojny, nigdy więcej cierpień…”

Zob. też artykuł Jadwigi Chmielowskiej o wizycie naszych Gości:
http://wpolityce.pl/polityka/271397-przemilczanie-sluzy-dezinformacji

Mariusz Cysewski

k4jrY3bBIw8


Na spotkaniu 11 Listopada w Krakowie. Tyłem siedzi pan Mariusz Patey z Instytutu im. Romana Rybarskiego. Fot. Wolny Czyn

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/517163485099279
https://twitter.com/MariuszCysewsk
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com
http://www.facebook.com/cysewski1

0

Wolny Czyn https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

W matriksie ""3 RP""... https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

644 publikacje
103 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758