HYDE PARK
Like

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

05/08/2019
825 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

W społeczeństwie najczęściej funkcjonuje przekonanie, że w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa możliwy jest dwojaki finisz: pożądany wyrok uniewinniający lub zdecydowanie niechciany – skazujący. Tymczasem prawo dopuszcza jeszcze trzecią możliwość, która pozwala osobie oskarżonej na zakończenie postępowania sądowego jako niekaranej.

0


Kiedy można się starać o warunkowe umorzenie postępowania?

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego pozwala sądowi odstąpić od skazania sprawcy za popełnione czyny. Złożyć go może oskarżony lub jego pełnomocnik, a pożądana decyzja zależy od spełnienia przesłanek:

  • Oskarżony nie był karany za przestępstwo umyślne
  • Przewód sądowy dotyczy czynu, który nie jest zagrożony karą przekraczającą wymiarem 5 lat pozbawienia wolności
  • Szkodliwość społeczna oraz wina nie są znaczne
  • Postawa sprawcy pozwala domniemywać, że będzie on przestrzegał obowiązującego porządku prawnego

Warunkowe umorzenie jest rodzajem próby – pod tym względem działa podobnie jak kara w zawieszeniu, ale nie nakłada na oskarżonego statusu osoby karanej. Sąd wykorzystując tę instytucję uznaje winę osoby oskarżonej, ale nie wydaje wyroku skazującego i nie zasądza kary, zaś samo postępowanie zostaje umorzone na okres od roku do 3 lat.

Z czym wiąże się „próbne” odstąpienie od skazania?

Oskarżony wobec którego zastosowano warunkowe umorzenie zobowiązywana jest do naprawienia szkód i zapłaty nawiązki lub zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym. Sąd może zastosować środek karny w postaci dodatkowego uiszczenia określonej kwoty albo zakazu prowadzenia pojazdu. Możliwe jest także nałożenie na sprawcę dozoru kuratora.

W przypadku popełnienia przestępstwa umyślnego przez sprawcę w okresie próby i wydania w tej sprawie wyroku skazującego, Sąd zobowiązany jest podjąć wcześniej umorzone postępowanie i wydać wyrok także w tej sprawie. Odwołanie warunkowego umorzenia dotyczy również sytuacji rażącego naruszania porządku prawnego przez sprawcę lub niewywiązywania się z nałożonych nań obowiązków.

W przypadku faktycznej winy najszybszym sposobem zamknięcia sprawy jest przyznanie się do zarzucanego czynu i podjęcie współpracy z sądem. Umożliwi to wnioskowanie o  warunkowe umorzenie postępowania i oszczędzi pełnego przewodu sądowego. Możliwe jest jednak skorzystanie z tej instytucji także w przypadku osoby nieprzyznającej się do winy po pełnym postępowaniu sądowym.

Inne zapisy autora:

0

kampanieonline
kampanieonline

194 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816