Komentarze dnia
Like

Władza w Polsce sprawowana jest nielegalnie

01/08/2013
719 Wyświetlenia
1 Komentarze
6 minut czytania
Władza w Polsce sprawowana jest nielegalnie

Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowiązującej Konstytucji RP) ma niepodważalne prawo żądać dowodów na potwierdzenie zgodności oficjalnych wyników wyborów powszechnych, uchwał Sądu Najwyższego w sprawach ważności wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolą większości wyborców biorących udział w wyborach. Obowiązkiem Sądu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.  Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!).

0


 

Tekst autorstwa  Tadeusza Cichockiego oraz opublikowany  tu za Jego osobistą zgodą ( ze strony http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) .

Tadeusz Cichocki, ubiegał się o status niezależnego kandydata na Prezydenta RP. Warto zapoznać się z publikacjami człowieka o rzeczywistym  spojrzeniu na obecny stan naszej Ojczyzny . Prezentuje on bardzo ciekawy program uzdrowienia Państwa Polskiego (http://www.tcichocki.pl/DoNaroduPolskiego.pdf  ) oraz udowadnia, że obecna władza w Polsce sprawowana jest nielegalnie.

 

”                                                            

                                                      Do Narodu Polskiego 
                                                              List otwarty

 

W nawiązaniu do listu otwartego “Zamach stanu w Polsce” z dn. 25 kwietnia 2013 r.  (dostępny na http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf) informuję:

– Sąd Najwyższy i Prokuratura Generalna potwierdziły jego odbiór w dniu 30.04.2013 r.
– Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnej odpowiedzi (!).
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia śledztwa oraz  przyjęcia zażalenia (!).
– Dnia 31.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się  posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o odmowie przyjęcia zażalenia.
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota jest w trakcie rozpatrywania sprawy.

Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowiązującej Konstytucji RP) ma niepodważalne prawo żądać dowodów na potwierdzenie zgodności oficjalnych wyników wyborów powszechnych, uchwał Sądu Najwyższego w sprawach ważności wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolą większości wyborców biorących udział w wyborach. Obowiązkiem Sądu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.  Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!).

W tej sytuacji należy stwierdzić, że:

1. Uchwały Sądu Najwyższego stwierdzające ważność wyborów podjęte zostały w sposób bezpodstawny (!!).
2. Suweren nie ma podstaw do uznawania oficjalnych wyników wyborów za zgodne z prawdą – wolą wyborców i prawem – Art. 4, ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
3. Wszystkie organa władzy w Polsce funkcjonują w sposób nielegalny (!!). 

Skoro niedozwolone jest kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiednich uprawnień to w żadnym przypadku nie można tolerować kierowania państwem – reprezentowania Narodu Polskiego bez okazania legitymacji społecznej – udokumentowanej zgody wyborców.

Uzurpatorzy urzędujący w konstytucyjnych organach władzy prawdopodobnie celowo ignorują wezwania, nie podejmują merytorycznego dialogu i okazują bezczynność w sprawie proponowanej przeze mnie nowelizacji prawa wyborczego z nadzieją, że:

4. Przeprowadzanie wyborów powszechnych, których wyniki byłyby w sposób udokumentowany zgodne z wolą suwerena nie będzie możliwe również w przyszłości (!!!).

Ze względu na fakty: obsadzenie wszystkich decyzyjnych stanowisk w najwyższych organach, urzędach, sądach, resortach siłowych, …, przez ludzi nielegalnie sprawujących władzę, ignorowanie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wezwań do dymisji stwierdzić trzeba, że:

5. Suweren pozbawiony został realnych, możliwości odsunięcia od władzy wrogich Narodowi Polskiemu i działających na jego szkodę uzurpatorów w sposób pokojowy.

6. Jedyną możliwością, jaką uzurpatorzy pozostawili Polakom na przywrócenie normalnych warunków życia i funkcjonowania państwa jest ich fizyczne [usunięte, M.P.] oraz powołanie nowych, legalnych władz. Koniecznie na bazie nowej i właściwej ordynacji wyborczej.

W normalnych warunkach jestem obrońcą prawa człowieka do życia. Dlatego też wielokrotnie próbowałem doprowadzić do reform drogami pokojowymi. Niestety bezskutecznie, bo byłem ignorowany. Podobnie zresztą jak wiele innych osób, organizacji, Związków Zawodowych, …. Dziś nie żyjemy w normalnych warunkach. Jesteśmy w stanie niewypowiedzianej wojny i podstępnej okupacji realizowanej przez uzurpatorów a polegającej na niewolniczym eksploatowaniu Narodu Polskiego oraz rozgrabianiu i unicestwianiu Polski.

W związku z powyższym a także ze względu na przedagonalny stan państwa, bardzo złe i ciągle pogarszające się warunki życia przeważającej części Polaków, bezczynność lub brak efektywnego przeciwdziałania odpowiednich organów państwa oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz na podstawie Art.4, ust. 1 i 2 obowiązującej Konstytucji RP

(…)”

ciąg dalszy na stronie autora  pod linkiem :

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

Tadeusz CICHOCKI                                                               Piaseczno, dn. 27 lipca 2013 r.
Ul. Radosna 1,  05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41,  Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

“P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią mojego listu proszę o pomoc w jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.

Do wiadomości:

Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Prokuratura Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne. “

Inne zapisy autora:

0

Witkacy
Witkacy

Without movement, there is no life. " Czysta forma " " FreeDom " " Free Energy " " Freeman on the Land " "Lawful Rebellion " " World Freeman Society"

18 publikacje
34 komentarze
 

Jeden komentarz

  1. Pingback: Kto uzdrowi Państwo Polskie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816