Bez kategorii
Like

Wizja Państwa: Używki (1)

11/01/2013
498 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Alternatywa cywilizacyjna spełnienia się Osoby ludzkiej w inny sposób, niż wywoływanie stanu odurzenia, którą Konserwatyzm etyczny traktuje jako formę Protestu.

0


Pomimo, iż twierdzenie o zwiększeniu bezpieczeństwa Rodziny, poprzez swobodny dostęp do Używek zabrzmi dosyć paradoksalnie i nielogicznie, Myśl konserwatywna sugerować będzie na Sejmie Wielkim takie regulacje prawne, aby dostęp Obywateli do wszelkich Używek posiadał charakter Wolny i niekoncesjonowany, a poza tym nie został objęty jakimkolwiek Monopolem państwowym.
 
Konserwatyzm etyczny, stoi na stanowisku, iż aprioryczne i wybiórcze – ponieważ nie wszystkie Używki są w towarem zakazanym w państwie prawa, – oraz przymusowe regulacje w tej dziedzinie są nieskuteczne i bezsensowne, gdyż nigdzie w historii nie przyniosły efektów zamierzonych przez prawodawców, i to bez znaczenia, czy wprowadzone Prawem wyłonionym, czy narzuconym.
 
Najlepszym przykładem fiaska państwowej kontroli spożycia Używek, są efekty wprowadzenia w życie przez rząd USA, w dniu 29.01.1920 roku, 19. Poprawki do Konstytucji, pod prawnym tytułem National Prohibition Act, a która – pomimo obowiązywania przez 13 suchych lat – nie tylko nie przyniosła widocznych ograniczeń konsumpcji alkoholu, ale stała się bezpośrednią przyczyną rozkwitu i – trwającej już niemal stulecie – potęgi świata przestępczego, z którym solidaryzowała się duża część Amerykanów, chętnie płacących i konsumujących nielegalne wyroby alkoholowe.
 
 
Podobnymi wynikami, kończyły się wszystkie wysiłki innych państw, usiłujących zwalczyć plagę pijaństwa, a nawet – posiadających bardziej rozbudo­wany aparat przymusu – systemów totalitarnych, pró­bujących w ten sposób zwiększyć efektywność pro­dukcyjną opa­nowanych przez siebie zrzeszeń, ogra­niczając kon­sumpcję Uży­wek, głównie spirytualiów, będących w istocie jedyną, dostępną Oby­watelom odtrutką na zakłamaną Rzeczywistość dnia codziennego.
 
Zakazy nabywania i konsumpcji – dawniej alkoholu, a współcześnie narkotyków – skutkują (co dowiodła praktyka empiryczna) jedynie ich złą jakością – stanowiąc zagrożenie dla Życia – oraz wysokimi cenami, co owocuje wzrostem Przestępczości zorganizowanej – stanowiąc poważne naruszenie Porządku prawnego.
 
 
Idea zakazywania spożycia czegokolwiek dorosłej Osobie ludzkiej, posiadającej Wolność wyboru, sama w sobie, jest gruntownie obca etyce Cywilizacji Łacińskiej, która – widząc zagrożenia dla Zdrowia i Życia oraz funkcjonowania zrzeszeń – dla przykładu: w konsumpcji alkoholu, tytoniu, lub narkotyków, wyłania z siebie mechanizmy obronne polegające, przede wszystkim na wytwarzaniu Alternatyw dla stanów psychicznych po spożyciu, prawidłową Edukację oraz taki wpływ na regulacje w zrzeszeniach, aby nie dopuszczać systemowo do zjawisk będących najczęstszą przyczyną sięgania po Używki, czyli: Biedy, Beznadziejności, Poczucia braku Perspektyw, Bezrobocia, Atrakcyjności poprzez Zakazy, Nudy, Presji środowiska oraz pseudo-kultury, Mody, etc.
 
 
Opisanie wszystkich projektów takich regulacji przekracza możliwości niniejszego traktatu, który służy tylko wytyczaniu ścieżek dalszych Dyskusji i Przemyśleń, nie zamierzając wyczerpywać całości głębin tematu, ani narzucać swoich, własnych rozwiązań.
 
W rozdziałach powyżej, przedstawiłem sugestie Myśli konserwatywnej  dotyczące zmian strukturalnych na tak zwanym rynku pracy, które mogą przyczynić się do likwidacji choć części przyczyn sięgania po Używki – poprzez stworzenie Alternatywy cywilizacyjnej dla spełnienia się Osoby ludzkiej w inny sposób, niż  wywoływanie stanu odurzenia, lub upojenia, które to Konserwatyzm etyczny traktuje jako formy Protestu przeciwko źle funkcjonującej i przytłaczającej Rzeczywistości.
   
   
Uzupełniając,  podkreślę także niezbywalną rolę Edukacji w budzeniu Ciekawości życia i świata oraz wskazywania Celów ziemskiej egzystencji, które nie powinny polegać tylko na konsumpcji wrażeń i dóbr przyjemnych, ale na wnoszeniu – w funkcjonowanie zrzeszeń – pozytywnych Wartości, których granice stanowią tylko ludzka Kreatywność i Wyobraźnia, a drogowskazem – według etyki Cywilizacji Łacińskiej – jest Miłość Bliźniego oraz Miłosierdzie.
 
 
Oczywiście, statystycznie i zgodnie z mechanizmem Ewolucji, – która zdaniem Myśli konserwatywnej wcale nie stoi w opozycji do Kreacjonizmu i Inteligentnego Projektu, tylko jest ich Metodą funkcjonowania, – w każdym zrzeszeniu znajdzie się kilka Osób podatnych genetycznie (predysponowanych) na wpływ Używek i właśnie One powinny posiadać legalną możliwość ich nabycia, w celach czysto terapeutycznych, a nie stawać się bezbronnymi Ofiarami systemu nielegalnej dystrybucji, popychającymi Osoby cierpiące na Nałóg na drogę przestępstwa, wobec Mienia, Zdrowia i Życia innych Obywateli, lub Prostytucji – prowadząc do Samounicestwienia moralnego, psychicznego, a w końcu i fizycznego.
 
 
Wszelkie ingerencje Władzy, zmierzające do przymusowej reglamentacji, lub zakazu konsumpcji Używek, posiadają – zdaniem Myśli konserwatywnej –  w państwie prawa dwóch, ściśle powiązanych ze sobą beneficjentów, jakimi są: siły zwane porządkowymi i Przestępstwo oraz jedną Ofiarę, którą jest Rodzina, i Jej finanse, a przede wszystkim Bezpieczeństwo.
 
CDN.jpg

Ceterum censeo Conventum esse delendum 

Inne zapisy autora:

0

Marek Stefan Szmidt https://www.facebook.com/pages/Katedra-Etyki-Cywilizacji-%C5%81aci%C5%84skiej/340363222658099

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista, dążący do odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, będącego zaprzeczeniem "państwa prawa". Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://darpoint.pl/pages/PPN/PPN.htm http://zbzukowski.bloog.pl/foto,8470979,gal,559028,index.html?ticaid=6f762#next http://ekotrendy.com/nowaonline/Marek_Szmidt.htm http://ekotrendy.com/SW_13.gif

82 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758