Bez kategorii
Like

Wielki Babilon – Domena Bestii w liczbach

07/10/2012
689 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
no-cover

To co wprowadza najwięcej zamieszania w rozpoznaniu mrocznych postaci opisanych w Apokalipsie to splot niemal organicznych powiązań pomiędzy Bestiami , Nierządnicą czy tajemniczym współczesnym Babilonem.

0


 

Pozornie kłopotliwe powiązanie.

Próba rozpoznania ostatecznej struktury jaką tworzą te formacje jest kłopotliwa choćby z tego powodu, że mimo wszystko symbole zła są już same w sobie bytami złożonymi. 

Związek ten jest  zespolony wzajemną kreacją plugawych istot i jednocześnie umocniony poprzez  przenikanie się tych „organizmów”. Układ ten jest połączony w sposób ponadnaturalny bo utrzymuje się mimo, że jest przesycony  nienawiścią demoniczną i całkowicie podporządkowany jednemu tylko celowi.

Celem tym jest totalny atak na PRAWDĘ i ŻYCIE i to pod każdą ich   postacią. Nie można tworzyć trwale na fałszu, a jednak mamy do czynienia z fałszywą kreatorką własnych „wartości” jaką jest Nierządnica. Mamy już współcześnie fałszywego proroka i plugawy kult fałszywego obrazu.

 

Ten  przesycony nienawiścią , destrukcją i kłamstwem zlepek zła bezsprzecznie ujawnia się jako autodestrukcyjny, a więc wydawałoby się jest otwarty na każdą klęskę. Sukces , panowanie , władza , prestiż czy nawet autorytet nie powinny być udziałem bytu wewnętrznie sprzecznego. A jednak współczesne globalne i co ważniejsze powszechne poszanowanie jakim wśród wielu atrybutów mogą szczycić się pomioty mroku wskazuje, że działa w nich moc ponadnaturalna. 

 

 Pieczęć Chrystusa – Ważny znak

 Wyrazistość pewnych znaków jest porażająca tak, iż z przekonaniem niemal ocierającym się o pewność można wskazać, że oto jest np. Nierządnica lub Bestia. I można byłoby się zatrzymać na pewnych postaciach gdyby nie fakt, że te same „wyraziste znaki” wskazują również na zgoła różne zjawiska czy organizacje, miejsca i narody. Dopiero głębsza analiza przynosi wskazówkę, ścisłego powiązania znaków tak w skali globu , jak i wybranych regionów czy narodów . Powiązanie to ujawnia się w zdarzeniach społecznych na masową skalę ale i daje się odkryć w wydawałoby się hermetycznych środowiskach.


Powiązanie wątków znaków i symboli ma niezwykłą cechę – dotyczy kilku sfer jednocześnie. Ta jednoczesność pouczenia płynącego z przekazu jest niezwykła i charakterystyczna dla Chrystusa. Gdy się przyjrzeć kilku Jego przypowieściom można dostrzec w nich i pouczenie o prawie Bożym, i opis zjawisk społecznych,  ale i zapowiedź Jego zakrytego wówczas losu – proroctwo męczeństwa.

Ta wielowątkowość jest bez wątpienia pieczęcią Chrystusa i w pewnym sensie Jego podpisem. Tak jak w czasach Jemu współczesnych tak i teraz przypowieści powodują pewną dezorientację, a co dopiero dziwić się temu co wskazała Apokalipsa.

Znaleźliśmy się w czasach , które pozwalają nam na odkrywanie pewnych kodów ukrytych w proroctwie. Dla niektórych będą one inspiracją do szukania zwycięskich rozwiązań dla innych staną się źródłem obawy , dla większości jednak pozostaną bez znaczenia.

Mam tu na celu ukazanie jeszcze trzech po za Obrazem Bestii wyraźnych znaków nie w sposób ogólny ale fundamentalny , istotowy , źródłowy.  Są one moim zdaniem już pewne , skalane i opieczętowane , a tym samym stały się rozpoznawalne. Te pozostałe trzy postaci to (idąc od przejawów  do źródła) Babilon , Bestia i Nierządnica. Podkreślam ponownie ich ścisły związek , przenikanie i wzajemną kreację. 

  

 "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".  

 

 

Ap13 . 1

I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów,
a na jej głowach imiona bluźniercze.

 

Liczby Domeny UE

Rogi, głowy i diademy to hierarchia pewne grupy zadaniowe. Rogi to władza i broń i tuba propagandowa tych jest 10 do nich dochodzi siedem głów czyli rada lub raczej zarząd, a dalej  dziesięć diademów  czyli tak naprawdę ozdób.

10 rogów + 7 głów + 10 diademów

Unia Europejska liczy 27 państw. Ich imiona to unijne deklaracje tzw. wolności wyboru  czyli w praktyce promocja wszelkiego plugastwa, demoralizacji,  satanizmu, homoseksualizmu, aborcji, rozwiązłości, eutanazji osób  starszych i niepełnosprawnych , korupcji , przemocy w mediach i życiu codziennym,

Wszelka zgnilizna ma początek w tzw kulturze europejskiej tu powstały satanistyczne teorie masońskie, bawarskich iluminatów i one zainfekowały cały ruch wolnomularski.

 

Ap.13. 2

Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,
łapy jej – jakby niedźwiedzia,
paszcza jej – jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

Liczby Domeny UE

 

Bestia jest zlepkiem różnych organizmów jest niejednorodna to potwierdzenie że organizm ten powstał jako pewna liga , unia , zrzeszenia, kierująca się jedną myślą na tyle sprawnie że utworzyła twór potężny o cechach najsilniejszych zwierząt. To znowu potwierdza kierunek wskazujący na UE.

Inna ciekawostka wskazująca na Europę to wizerunek mapy. Nad Europą nad Bałtykiem góruje charakterystyczny masywny  tygrys europejski (Skandynawia)  który czai się do skoku i jak gdyby siedział na niedźwiedziu. Jan nie mógł znać zwierzęcia syberyjskiego ( tygrysa ) ale pantera gotująca się do skoku odpowiada temu opisowi: łapy zbudowane z niedźwiedzia i pysk lwa . Zwierze to niemal wychodzi z wody. Jan raczej nie mógł rozpoznać tej mapy gdyż w jego czasach mapy miały inny wymiar, ale wydaje się ją opisywać.

 

 


http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Moreau,_Europa_and_the_Bull.jpg&filetimestamp=20050728042955

To znowu Europa w powiązaniu z mitem o Europie i Zeusie.

Bestia pod Nierządnicą

 

Ap 17.3
I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej
*,
pełnej imion bluźnierczych,

mającej siedem głów i dziesięć rogów.


Rogi i głowy dają razem siedemnaścieatrybutów. Niewiasta siedząca na bestii bez diademów pozornie wydaje się zasiadać na zupełnie nowym tworze. Tak jednak nie jest to nadal ta sama bestia tyle, że bez ozdóbek ( diademów pierścieni – satelitów). Wyjaśnienie ukrywa się w opisanym bogactwie jakim szczyci się Nierządnica.

Siedemnaście najbogatszych krajów UE należy do strefy EURO (waluty EUR) pozostałe słabeusze muszą bazować na własnych walutach. Moc i pewność siebie  Nierządnicy kryje się we właściwej  potędze Bestii, dzisiaj jest nią władza walutowa, obszar państw strefy EURO.

 

Tu odniesienie do diademów już nie występuje ale zostały rogi i głowy , gdyż ozdoby odpadły ( czyżby rozpad unijnej Europy). Tajemnica tkwi w systemie bankowym, który nie wskazuje kto jest właścicielem ECB. We władzy nad pieniądzem i w  lichwie tkwi część globalnej tajemnica nierządu ,zniewolenia , oszustwa i deprawacji. Fakt że bankami władają rody związane z masońską illuminacką sektą odkrywa właściwą istotę nierządnicy, działanie w ukryciu podstępem .

 

*http://www.paranormalne.pl/Fimg/teorie_konspiracyjne/a3coep.gif

 

 

 

Ap.17.12

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów
którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli,
lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.

 

Politycy czyli raczej ścisła czołówka 10 państw Europejskich związanych jeszcze w pierwszych przedunijnych sojuszach militarnych mają zamiar sprawować władzę w duchu Bestii czyli lucyferycznej masonerii. Wyraźnie widać sojusz królów i wspólne z Bestią  na jej włościach rządy. Czy dziesiątka władców  ujawnia dalsze problemy UE , podział  na ostatecznie najmocniejszych i resztę ? Czas tej bestii jest mierzony w okruchach czasu- godzina – ledwie 60 dekund czy może …lat ?
O tych sprawach  zdaje się wiele  mówić już sama Bestia.

Potowora, który ukształtował cały współczesny świat , fenomenalnego prekursora zasługującego na miano Bestii oraz tym mianem rzeczywiście nazwanego,  opiszę w następnym poście.

Proste rozwiązanie

 

NAKAZ ucieczki

 

Ap.18.4
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli: 

UPADEKi kary jakie staną się udziałem  BABILONU wskazują że JEST  wyznaczony wystarczający czas na zdecydowany, PEWNYkrok. Odwrócenie się od wszelkich zwodniczych „łask” jakie stały się udziałem członków wspólnoty europejskiej I wielbicieli UE.BŁYSKAWICZNYakt rozpadu , katastrofy i kataklizmy będą dla wielu zaskoczeniem. 

Wszystkie dzisiejsze „dobrodziejstwa”  doprowadzą do Wielkiego Ucisku wielu narodów.

 

Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli

0

jax

Bóg , Honor, Ojczyzna to trzy równorzedne powinnosci kazdego czlowieka. Obowiazek wobec duszy, obowiazek wobec prawdy i obowiazek wobec ojczyzny, harmonijnie tworza fundament na którym powstaje bezpieczny lad spoleczny Polski

33 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758