SPOŁECZEŃSTWO
Like

Weterani walk o Niepodległość z lat 1956-89 petentami

31/03/2017
779 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
Weterani walk o Niepodległość z lat 1956-89 petentami

Petent takim określeniem przewodniczący Sejmowej Komisji Petycji Sławomir Piechota (PO) nazwał stowarzyszenia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.

0Przypomnijmy w styczniu ubr. Sejmowa Komisja Petycji po rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 (wraz z załączonymi projektami ustaw) w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (BKSO-145-14/15) oraz w sprawie zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących zrównania sposobu naliczenia okresów emerytalnych kombatantów i osób represjonowanych oraz weteranów walki o niepodległość z lat 1956-89 (BKSP-145-4/15) na podstawie art.126 c ust.3 pkt.1 Regulaminu Sejmu podjęła decyzję o wniesieniu przez Komisję projektu ustawy. Trzecia petycja – projekt ustawy zgłoszona przez Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej, Komisja uwzględniła w ten sposób, że propozycje w niej zawarte zawarte będą zgłaszane w trakcie prac senackich.


W rzeczywistości projektów ustaw dalej nie procedowano. W maju ubr. Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników, Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Mazowsze oraz Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwróciły się zatem do wicemarszałka Brudzińskiego o poważne potraktowanie przez Sejm RP i jego organa, petycji zgłaszanych przez środowiska weteranów walki o niepodległość a nie tworzenie fikcji lub pozorów. 

http://serwis21.blogspot.com/2016/05/weterani-walki-o-niepodlegosc-z-lat.html


List do wicemarszałka pozostał … bez odpowiedzi. W międzyczasie Senat przyjął nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, który we wrześniu trafił do Sejmu. 13 lutego o los zapowiedzianych ustaw przez Sejmową Komisję Petycji upomniał się dr Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. W odpowiedzi z dnia 10 marca Przewodniczący Sławomir Jan Piechota (PO), poinformował że w pracach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dot. nowelizacji ustawy o działaczach opozycji brał przedstawiciel Komisji poseł Bogdan Latosiński (PIS), że nieracjonalne byłoby prowadzenie równoległych prac nad kilkoma projektami dotyczącymi tej samej tematyki i że w opinii Komisji ww. projekt nowelizacji stanowi realizację postulatów petentów i również wyczerpuje inicjatywę ustawodawczą Komisji w sprawie.


Wprawdzie słowo petent oznacza osobę ubiegająca się o coś w jakimś urzędzie lub zajęta w jakiejś mierze sprawami sądu, tym niemniej w naszych realiach ma znaczenie pejoratywne, petent to był ktoś gorszy. Nie przypuszczamy, by tak doświadczony poseł o tym nie wiedział. Taka mała złośliwość pana przewodniczącego.


Co do meritum wbrew twierdzeniom, postulaty zawarte w petycjach Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 nie zostały ani zgłoszone przez przedstawiciela Komisji ani uwzględnione w trakcie prac senackich. Przypomnijmy, iż SWN domagało się zniesienia wojewódzkich rad konsultacyjnych (jako zbędnych), zmiany przepisu ws. potwierdzenia warunków przez IPN (z zapisu o dokumentach na jednoznaczny zapis o współpracy), równoważność decyzji o świadczeniu pracy na rzecz nielegalnych organizacji i o statusie działacza opozycji antykomunistycznej (co by zapewniało iż okresy działalności w opozycji antykomunistycznej uznano by za okresy składkowe), uwzględnienie okresów świadczenia pracy na rzecz nielegalnych organizacji czy pozostawania bez pracy z powodów politycznych w wymiarze podwójnyM przy ustalaniu prawa do emerytury oraz podwyższenie świadczenia dla działaczy do wysokości najniższej emerytury bez progów dochodowych i dożywotnio.  Owszem zniesione progi i okresowość świadczenia, ale już nie samą wysokość. A zatem czy można twierdzić, iż postulaty zostały zrealizowane?

za Serwis21

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
sprzeciw21

226 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816