BIZNES
Like

Wciąż wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe w III kwartale

28/11/2017
113 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minute czytania
Wciąż wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe w III kwartale

W III kwartale 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8,03 proc. mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym o łącznej wartości niższej o 6,3 proc., jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna – wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN ogłoszonego przez Związek Banków Polskich. ZBP ogłasza również, że wzrosła aktywność klientów na rynku depozytów.No-Teletrack-Payday-Loans

Od początku lipca do końca września 2017 roku banki udzieliły łącznie 45 824 nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 10,95 mld zł – odpowiednio o 8,03 proc. i 6,3 proc. mniej niż w kwartale drugim. Tym samym nie udało się przewyższyć spektakularnych wyników odnotowanych po pierwszych dwóch kwartałach, niemniej rozmiar akcji kredytowej w III kwartale 2017 r. nadal pozostawał na stosunkowo wysokim poziomie i znacznie przewyższył poziom ubiegłoroczny. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, liczba nowych kredytów była wyższa o 7,5 proc., a ich wartość o 13,2 proc.

Rentowność nieruchomości z kredytem wyższa niż lokata w banku

– Wszystko wskazuje na to, że pod względem skali akcji kredytowej rok 2017 będzie najlepszy od 6 lat. Mimo, że po dwóch pierwszych rekordowych kwartałach br., w III kwartale zaobserwowano spadek akcji kredytowej, zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów, jak również ich łącznej wartości, to zrealizowany zostanie prognozowany przez Centrum AMRON poziom akcji kredytowej w roku 2017 w wysokości ponad 40 mld. złotych, przy liczbie kredytów nie przekraczającej jednak 200 tys. sztuk. Taki wynik będzie możliwy wskutek systematycznego wzrostu średniej wartości udzielanego kredytu do poziomu 238 956 zł, oznaczającego wzrost w okresie ostatnich dwóch lat o ponad 26 tys. złotych (tj. o ponad 12,6 proc.) – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Warunki panujące na rynku w III kwartale w dalszym ciągu sprzyjały kredytobiorcom. Zdaniem ekspertów Centrum AMRON, do najważniejszych czynników, które kształtowały sytuację ekonomiczną zaliczyć należy przede wszystkim stabilny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, wzrost wynagrodzeń oraz rekordowo niski deficyt sektora finansów publicznych wspierające dobrą koniunkturę. Utrzymująca się na poziomie ok. 2 proc. inflacja i w dalszym ciągu wyjątkowo niskie stopy procentowe (stopa referencyjna NBP na poziomie 1,5 proc.) powodowały, że rentowność inwestycji mieszkaniowej nadal jest wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych, a koszt obsługi kredytu mieszkaniowego niski w relacji do czynszu najmu, co napędza popyt inwestycyjny. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że średnia marża i przeciętne oprocentowanie kredytu hipotecznego w III kwartale po raz pierwszy od dwóch lat minimalnie spadły.

Średnia marża modelowego kredytu w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat, wyniosła 2,17 proc., czyli o 0,05 p.p. mniej w porównaniu do czerwca. Stopa referencyjna NBP nadal pozostaje na poziomie 1,50 proc., a WIBOR 3M nie zmienił się i wyniósł 1,73 proc.. Tym samym przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego spadło o 0,03 proc. w porównaniu do stanu z czerwca br. i na koniec III kwartału 2017 roku wyniosło 3,87 proc..

Więcej depozytów

Listopadowy pomiar koniunktury wśród bankowców okazał się nieco lepszy od oczekiwań. Indeks Pengab wzrósł do poziomu 27,3 punktu głównie za sprawą wskaźnika ocen, gdzie największy udział miały wzrosty w obszarze depozytów bieżących i terminowych wśród klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Warto zauważyć, że poziom wskaźnika głównego jest o ponad 10 punktów wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik prognoz w listopadzie pozostał na względnie niezmienionym poziomie, natomiast prognozy średniookresowe wskazują na zbliżające się wyhamowywanie dynamiki wzrostu akcji kredytowej, co można już obserwować w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Ankietowani bankowcy z większym sceptycyzmem oceniają również przyszłą sytuację przedsiębiorstw i w mniejszym stopniu – także gospodarstw domowych.

W listopadzie indeks Pengab m/m wzrósł o 1,5 pkt. r/r jest wyższy o 10,1 pkt. i wynosi obecnie 27,3 pkt. Indeks ocen wzrósł m/m o 3,5 pkt., indeks wyprzedzający m/m jest niższy o 0,6 pkt. Spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych. Nastąpiła poprawa na rynku depozytów bieżących przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych gospodarstw domowych. Przewiduje się spadek koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz depozytów terminowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m uległa pogorszeniu, wzrosła natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju – mówi dr Marcin Idzik z Kantar TNS

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217