Artykuły redakcyjne
Like

Wątpliwe wyjaśnienia WOŚP odnośnie nawiązek

14/01/2014
3026 Wyświetlenia
115 Komentarze
15 minut czytania
Wątpliwe wyjaśnienia WOŚP odnośnie nawiązek

Na serwisie WYKOP pojawiły się anonimowe wyjaśnienia dotyczące zarzutów względem WOŚP (prawdopodobnie przygotowane przez PR-owców Jerzego Owskiaka) pod tytułem  “Zestawienie zarzutów wobec WOŚP i ich konfrontacja z faktami”  http://www.wykop.pl/ramka/1819096/zestawienie-zarzutow-wobec-wosp-i-ich-konfrontacja-z-faktami/ w których “skonfrontowano” moje zarzuty odnośnie niewykazywania nawiązek sądowych zasądzanych na WOŚP w publikowanych na stronach fundacji sprawozdaniach finansowych za lata 2007-2012 z tzw “faktami” wyjaśniając na czym polega rzekoma moja manipulacja. Sytuacja jest arcyciekawa, bo wygląda na to, że manipulantem jest ten, kto zauważa nieścisłości w rozliczeniach finansowych i zadaje pytania a nie ten, którego transparentność pozostawia wiele do życzenia, nie ten kto dokonuje niekontrolowanych operacji na nieswoich pieniądzach pomiędzy zależnymi od siebie podmiotami oraz nie ten, kto na precyzyjne pytania o finanse reaguje krzykiem, obelgami i łażeniem na czworaka przed kamerą. No to przyjrzyjmy się tym moim pytaniom-manipulacjom odnośnie nawiązek i szczerym wyjaśnieniom ludzi od Owsiaka.

0


Zacznijmy od opublikowanego dziś fragmentu zestawienia w obronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nawiązki sądowe zdefraudowane przez Orkiestrę

Źródło: 3obieg
Na czym polega manipulacja?
Tu nie ma manipulacji, to zwyczajne kłamstwo.

Od 1.01.2012r. nawiązki sądowe zasądzane są nie na fundacje tylko na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Do 1.01.2012r. można było zasądzać nawiązki na różnego rodzaju organizacje (źródło: ten sam link co wyżej), ich lista była dostępna pod adresem http://ms.gov.pl/nawiazki/nawiazki.shtml jednak wraz ze zmianą prawa lista zniknęła. Na szczęście jest webarchive, dzięki któremu możemy zobaczyć ostatnią dostępną wersję strony z 11.10.2007r., a także pobrać samą listę.

Autor artykułu podaje także inny, nie działający dziś link, prawdopodobnie w nadziei, że nikt tego nie sprawdzi. Webarchive zarchiwizowało jednak również ten dokument, dzięki czemu możemy pobrać listę z 26.10.2011r.

Jak nietrudno sprawdzić, na żadnej z tych list fundacja WOŚP nie figuruje, co zamyka sprawę nawiązek.

Prawie zamyka, bo jest jeszcze jeden krążący w internecie obrazek, skan artykuł pojawiający się również w źródłowym paszkwilu na 3obieg.pl. Jak zwykle zarzut opiera się na bezmyślnym przeklejaniu przypadkowych informacji, bez weryfikacji o co w nich chodzi.
Na czym polega manipulacja?
Nawiązki na rzecz fundacji o których pisał 3obieg, wpisanych na wskazaną przez niego listę dotyczyły sprawców zdarzeń drogowych i można było je zasądzać tylko do 1.1.2012. Tymczasem opisana w artykule sprawa odbyła się 12.11.2012, czyli grubo po zmianie prawa, a sama sprawa dotyczy pomówienia, przy którym pokrzywdzony może zażądać zadośćuczynienia na rzecz siebie, PCK lub innego celu społecznego – ten pan najwyraźniej wybrał WOŚP. Jak wygląda realizacja tego zadośćuczynienia? Winny pomówienia wykonuje zwyczajny przelew na wskazane konto: z punktu widzenia fundacji ten przelew jest normalną darowizną i tak też jest księgowany. Wpływy z tego tytułu zawierają się w pozycji “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” sprawozdania, przykładowo w 2012 roku jest ona na stronie 15, punkt 5b.

Zobacz więcej na: http://www.wykop.pl/ramka/1819096/zestawienie-zarzutow-wobec-wosp-i-ich-konfrontacja-z-faktami/

 

WOŚP2005

 

Mój komentarz:

W powyższych wyjaśnieniach mamy zamiast odpowiedzi szereg manipulacji powiększających moje wątpliwości co do szczerych intencji podmiotu broniącego się tym anonimowym tekstem.

1. W moim artykule https://3obieg.pl/czy-jerzy-owsiak-zdefraudowal-nawiazki-sadowe-od-pijanych-kierowcow wyraźnie napisałem, że większość nawiązek sądy mogły zasądzać bezpośrednio na organizacje społeczne tylko do 1 stycznia 2012 r. gdyż potem były zobowiązane zasądzać na nowopowstały Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Wyjaśniłem też że nie wszystkie, ponieważ szczególne podstawy orzekania nawiązek przewidują także przepisy pozakodeksowe zawarte w innych ustawach np. w wypadku skazania za przestępstwo związane z narkotykami na podstawie art. 70 ust. 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii sąd może orzec nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 50.000 zł, a za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na wskazany przez sąd cel związany z ochroną zwierząt. Zmiany w zasadach zasądzania nawiązek, które weszły od 1 stycznia 2012 r. nie dotyczą organizacji otrzymujących nawiązki na podstawie tych szczególnych przepisów. W wypadku tych nawiązek są one nadal orzekane na rzecz konkretnych organizacji.

 

 

Zatem moje badanie także sprawozdania finansowego WOŚP z 2012 r. nie było bezpodstawne. Zwłaszcza w obliczu zamieszczonego skanu z prasy lokalnej w której mowa o nawiązce na WOŚP w wysokości 10 tys.

 

 

2. Nawiązki sądowe nie są nigdy darowiznami, są świadczeniem finansowym, którego obowiązek wynika z prawomocnego wyroku sądowego i którego niewykonanie skutkować może nie tylko egzekucją komorniczą, ale wręcz może np. wiązać się z odwieszeniem kary pozbawienia wolności. Darowizny – przypominam – nigdy nie są obowiązkowe, gdyż to dobrowolny akt jednostronny darczyńcy.

 

 

Żadne więc nawiązki, także ta o kwocie 10 tys. zł z 2012 roku nie mogła więc być wrzucona do wora pod tytułem  “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” na stronie 15 pkt 5) b) sprawozdania finansowego WOŚP z 2012 r. :  http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Bilans%202012.pdf

 

 

Także dlatego, że nawiązki są pieniędzmi szczególnymi, które co do grosza muszą być wydane przez podmiot na cel wskazany w wyroku, np. na osoby pokrzywdzone w wypadkach czy bezdomne zwierzątka (cytowałem w moim artykule stosowne orzeczenie Sądu Administracyjnego) natomiast darowizny organizacja wydaje jak chce i gdy chce przekazując część na swoje cele statutowe a część na cele administracyjne, chyba że jest precyzyjna wola darczyńcy.

 

 

Powiem więcej, topienie nawiązek w pozycji “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” które w 2012 roku wynosiły 11.219.740,70 zł (ponad jedenaście milionów dwieście tysięcy) jest właśnie niczym innym jak ich ukrywaniem, np. po to, by można było nie wydawać tej kwoty w całości np. na zapobieganie narkomanii.

 

 

Zresztą wrócimy jeszcze do tej kwestii za chwilę.

 

3. Znaleziono link do dwóch list podmiotów uprawnionych do otrzymywania nawiązek, na których nie ma WOŚP co zdaniem anonimowego obrońcy Jerzego Owsiaka zamyka kwestię nawiązek. Przy czym autor, który dokładnie znał adresy obydwu list i jak widać dokładnie wiedział czego szuka raczył zarzucić mi manipulację, tylko dlatego, że ja tych archiwalnych list nie znalazłem. Nie znalazłem również ostatnio 100 zł. czy w ten sposób manipuluję finansami?

 

 

Byłbym przy tym skłonny uznać to “zamknięcie kwestii nawiązek” gdyż w tej publikacji to jest najbardziej jasny punkt i najbardziej precyzyjne wyjaśnienie kwestii zniknięcia nawiązek ze sprawozdań finansowych WOŚP od 2008 r. gdyby nie to, że niestety nic nie wiemy o obydwu listach. Czy są one w ogóle wiarygodne? Otwartą też kwestią są inne nawiązki niż te, których dotyczyła lista? Czy czasem nie było tak, że one jednak dalej były zasądzane z innych tytułów ale nieujawniane w sprawozdaniach finansowych lub bezprawnie topione w pozycjach “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” w latach następnych?

 

 

Zamiast takich karkołomnych i niepewnych wyjaśnień wolałbym zobaczyć zestawienie ile nawiązek WOŚP otrzymał od 2003 r. do dzisiaj i co o wiele ważniejsze: jak dokładnie te nawiązki zostały wydane? Co do grosza.  Wszak od 2005 r. był obowiązek składania takich dokładnych rozliczeń Ministrowi Sprawiedliwości.

 

 

Interesuje mnie też, ile nawiązek zostało ukrytych w “Przychodach z darowizn rzeczowych i celowych” w latach 2008-2011, bowiem fakt, iż znalazłem w internecie tylko ślad jednej nawiązki przekazanej WOŚP w 2012 r. nie oznacza przecież, że nie było ich więcej.

 

 

4. O tym, że kwestia otrzymywanych nawiązek przez WOŚP wcale nie jest zamknięta świadczą sprawozdania finansowe tej Fundacji z lat 2003-2007, które zostały mi udostępnione wczoraj przez życzliwą osobę (podczas pisania sobotniego artykułu ich jeszcze nie miałem). Wtedy nawiązki były jeszcze wyodrębnione w tej błędnej pozycji “Przychody pozostałe z darowizn celowych” jako “Z zasądzeń na zapobieganie wypadkom” na łączną kwotę 1 567 036,04 zł. Zaznaczyć trzeba, że lista podmiotów uprawnionych na której miało nie być WOŚP obowiązywała w Ministerstwie Sprawiedliwości od 2005 r. a mimo to, do końca 2007 (jak wynika z dokumentów samej WOŚP) nawiązki były na Fundację Jurka Owsiaka zasądzane.

 

 

Ciekawe też są ewentualne okoliczności nie znalezienia się WOŚP na ministerialnej liście, jeżeli oczywiście ta lista jest prawdziwa i pełna. Ale to już zupełnie inna kwestia.

 

 

Niemniej, pocieszające jest to, że choć anonimowe – bo wszak “wiadomo” Wielki Czerwony Jurek Owsiak się nikomu tłumaczyć nie musi – to jednak pojawiły się dość szybko w sieci wyjaśnienia odnośnie kwestii finansowych, które można uznać w części za merytoryczne – przynajmniej w kwestii nawiązek. Jeśli oczywiście ktoś umie czytać pomiędzy manipulacjami i nie podchodzi emocjonalnie do prezentowanych w tej publikacji innych kretynizmów.

 

 

Wośp-zestawienie

 

 

Dwa słowa o nich: Tego nie ma w cytowanym przeze mnie fragmencie, tekst “dobrze poinformowanego obrońcy Owsiaka” tłumaczy, że WOŚP tak naprawdę wydaje więcej pieniędzy na cele statutowe niż pozyskuje, czyli więcej niż ma (czyżby z nieujawnionych nawiązek?). Ponadto wyjaśnia, że oprócz wydatków na sprzęt WOŚP wydaje też pieniądze na różne programy medyczne http://www.wosp.org.pl/medycyna  – tymczasem gdy wejdziemy w dowolny program to okaże się, że polega on niemal wyłącznie na ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, na którego wydatki już raz policzyliśmy. Niemal, bo są tam też dodatkowe wydatki na akcje informacyjne i (uwaga!) próby wpłynięcia na polskie władze, by wprowadziły mechanizmy mające na celu włączenie sieci ośrodków diagnostyki onkologicznej w system dziecięcej opieki zdrowotnej w Polsce.

 

 

To akcje informacyjne i wpływanie nie polskie władze kosztuje 170 melonów złotych?

 

 

Co to jest do cholery?! Łapówki?!

 

 

(Na marginesie: zwróciliście uwagę, że wyjaśniła się nazwa jednej ze spółek?)

 

 

Wciąż nie wygląda to ładnie dlatego wciąż będę dociekliwy. Na razie pozwoliłem sobie zadać jednak szereg pytań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy także drogą mailową, korzystając z okazji, że jednak blogerzy przycisnęli Jurka Owsiaka trochę do ściany i ten, jeśli nie chce stracić twarzy przed swoimi zwolennikami takimi jak Michał Wiśniewski, który był dziś u Agaty Młynarskiej zażenowany skakaniem kolegi celebryty po stole – i teraz czekam na udzielenie odpowiedzi.

 

 

Tomasz Parol (ŁŁ)

 

 

Ps. Dwa dni temu wysłałem zapytania do WOŚP podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dziś w nocy otrzymałem następującego SMS-a. Czyżby pierwsza odpowiedź? (rzecz jasna w ramach bezinteresownej pomocy Jerzemu Owsiakowi w walce z hajterstwem?)

 

V__0980

 

Czy ktoś może mi pomóc zweryfikować ten numer telefonu?

 

sprawozdanie_2005

 

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

 1. Avatar Bea

  “To akcje informacyjne i wpływanie nie polskie władze kosztuje 170 melonów złotych?” W końcu pojęłam dlaczego akurat ta jedna akcja w roku ma takie wsparcie polskich władz .

  0
 2. Avatar Radek - rineo z wykop.pl

  Drogi autorze tego tekstu, jestem autorem tekstu do którego linkujesz. Pokrótce odniosę się do zarzutów:

  1. Kim jestem i dlaczego napisałem ten tekst wyjaśniłem tu: http://www.wykop.pl/link/1819096/zestawienie-zarzutow-wobec-wosp-i-ich-konfrontacja-z-faktami/19296066/#comment-19295904

  Wiedz, że tak jak istnieje bezinteresowne hejterstwo, tak samo istnieje bezinteresowna pomoc, a nie każdy kto nie zgadza się z Twoimi teoriami jest opłaconym przez WOŚP agentem. Ponad to jak nietrudno sprawdzić, konto na wykopie posiadam od 10 miesięcy, do tego z całkiem niezłą aktywnością, a w trakcie swojej “kariery” pisałem o bardzo wielu sprawach, nie tylko o WOŚP – sugerowanie, że moje konto należy do działu PR jest wobec tych faktów zwyczajnie niepoważne.

  2. Poproszę o źródło obrazka pochodzącego rzekomo z rozliczenia finansowego WOŚP, którego w internecie nie ma.

  3. Nawet jeśli obrazek jest prawdziwy, to przecież jest on wprost zaprzeczeniem głoszonej przez Ciebie tezy, ponieważ – jak słusznie zauważyłeś – znajduje się w nim wyszczególnienie nawiązek sądowych.

  4. Rozliczenie na które się powołujesz pochodzi z roku 2005. Podane przeze mnie listy zostały zarchiwizowane przez serwis webarchive.org w październiku 2007 i 2011 roku. Ponieważ na tych listach WOŚP nie było, brak rozliczenia nawiązek sądowych w rozliczeniach z lat 2008-2012 wydaje się normalny.

  5. Znalezienie tych list nie było zbyt trudne, wystarczyło wklepać w google “nawiązki sądowe organizacje lista” – znalazło stary wpis na forumprawne.org z linkiem do strony z listą. Dalej pomogła znajomość serwisu webarchive.org, do którego wystarczy wkleić link i pokaże jego zarchiwizowane wersje. Drugi z linków był zamieszczony wprost w Twoim artykule, znalezienie archiwalnej wersji odbyło się dokładnie tak samo.

  6. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego czynisz mi zarzut z tego, że potrafię korzystać z google.

  7. Zarzucam manipulację dlatego, że powołałeś się na dokument, którego źródła nie byłeś w stanie podam

  8. “niestety nic nie wiemy o obydwu listach. Czy są one w ogóle wiarygodne?” – jak najbardziej wiemy, że są wiarygodne. Serwis webarchive.org dzięki któremu znalazłem te listy działa na bardzo prostej zasadzie: archiwizuje to, co znalazł pod wskazanym linkiem. To naprawdę nie moja wina, że pod linkiem podanym przez Ciebie znalazł listę, która przeczy temu co napisałeś. Serwis webarchive.org nie jest serwisem polskim, posądzanie go o manipulowanie danymi ze stron ministerstwa w Polsce jest zwyczajnie zabawne.

  9. “Zamiast takich karkołomnych i niepewnych wyjaśnień (…)” – po pierwsze, fundacja WOŚP udostępnia adres finanse@wosp.org.pl, na który można się zwrócić z pytaniami dotyczącymi ich finansów. Jak zapewne wiesz, mają obowiązek takich informacji udzielać.

  Kwestia druga: pierwotny artykuł, do którego odnosiłem się w swoim tekście od początku do końca składał się – wybacz bezczelność – z nieuprawnionych założeń, szacunków opartych na tym, co Ci się wydaje, niewywrotnych twierdzeniach itd. Mówiąc wprost: w najmniejszym stopniu nie zawierał czegokolwiek (!) co można by uznać za obiektywny fakt. Żeby potwierdzić, że nie rzucam słów na wiatr jutro dokonam jego wiwisekcji punkt po punkcie i – podobnie jak tekst do którego się odnosisz – opublikuję. Obiecuję, że osobiście podeślę Ci linka.

  10. “Wtedy nawiązki były jeszcze wyodrębnione w tej błędnej pozycji “Przychody pozostałe z darowizn celowych” jako “Z zasądzeń na zapobieganie wypadkom” na łączną kwotę 1 567 036,04 zł.” – co oznacza, że twierdzenia zawarte w poprzednim tekście (jakoby fundacja z tych nawiązek się nie rozliczała) są nieprawdziwe?

  11. Drogi autorze, obrazek z wyliczeniem kwoty 171mln nie był oznaczony jako pochodzący z Twojego artykułu – wprost napisałem, że pochodzi on z bloga Matki Kurki, podałem nawet źródło. Nie jestem “dobrze poinformowany” – po prostu potrafię czytać i wiem, gdzie leżą sprawozdania finansowe WOŚP.

  12. “WOŚP tak naprawdę wydaje więcej pieniędzy na cele statutowe niż pozyskuje, czyli więcej niż ma” – w tym zdaniu dokonujesz zwyczajnej manipulacji, ponieważ w akapicie do którego się odnosisz napisałem wprost, że WOŚP zbiera _na cele statutowe_ więcej, niż zbiera _podczas zbiórki_. Powołujesz się na sprawozdania finansowe fundacji, powinieneś zatem wiedzieć, że przychody ze zbiórki nie są jedynymi przychodami WOŚP, nietrudno więc się domyślić, że ta nadwyżka jest pokrywana właśnie z tych innych przychodów.

  13. ” Ponadto wyjaśnia, że oprócz wydatków na sprzęt WOŚP wydaje też pieniądze na różne programy medyczne http://www.wosp.org.pl/medycyna – tymczasem gdy wejdziemy w dowolny program to okaże się, że polega on niemal wyłącznie na ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, na którego wydatki już raz policzyliśmy.” – powiem bez ogródek, w tym zdaniu zwyczajnie kłamiesz. Komentarz nie jest dobrą formą do obszernego cytowania zawartości siedmiu podstron z łącznie kilkudziesięcioma akapitami, polecam więc czytelnikom wejście we wskazany adres samodzielnie i samodzielne przekonanie się, że programy medyczne nie polegają “niemal wyłącznie na zakupie sprzętu”

  Drugim kłamstwem jest stwierdzenie, że “wydatki na sprzęt już raz policzyliśmy” – zakup sprzętu związanego z celem finału jest pozycją wyszczególnioną wśród wydatków, a wydatki na programy medyczne są pozycją osobną. Zarzucając nieprawdziwość tych danych zarzucasz poświadczenie nieprawdy przez kontrolujących sprawozdanie finansowe urzędników MPiPS oraz kontrolujących rozliczenie zbiórki urzędników MSWiA.

  14. “To akcje informacyjne i wpływanie nie polskie władze kosztuje 170 melonów złotych?” – to zdanie nie ma najmniejszego związku z treścią sprawozdań finansowych, treścią stron dot. programów medycznych, a także z moim tekstem. Czym więc jest? Podobnie jak w poprzednim artykule: jest twierdzeniem narracyjnym, sugerującym określone stanowisko jako fakt, ubrane w formie pytania jedynie z ostrożności procesowej.

  Kończąc: jutro (w sumie to już dzisiaj) w serwisie wykop opublikuję obszerną polemikę z _całością_ Twojego poprzedniego artykułu, punkt po punkcie (!) wytykając manipulacje i kłamstwa których się w nim dopuściłeś. Tymczasem mam nadzieję, że nie obawiasz się krytyki swoich tekstów i tak jak ja swój tekst poddałem otwartej, publicznej dyskusji (w serwisie wykop.pl), tak i Ty dopuścisz dyskusję na swoim portalu i ten komentarz (w zależności, czy stosujesz pre- czy postmoderację) zostanie opublikowany lub nie zostanie skasowany.

  Pozdrawiam, Radek, rineo.

  0
  • Załączam do tekstu sprawozdanie finansowe WOŚP z 2005 r. – to jest źródło tego obrazka

   0
  • Odpowiedz mi co z fundacją Niezapominajka? coś cicho prawda? z tym szpitalem p. “prezes” alkoholiczki także cisza. Ona pieniądze przepijała, podatków nie płaciła, etc…pozostała bezkarna ze swym alkoholizmem a frajerzy płacili. Oczekuję odpowiedzi merytorycznej. Fundacje to super sposób na b. dobre życie i zabezpieczenie się na pokolenia zwolenniku owsika i jego dochodowej dla prezesa fundacji.

   0
  • Ty nie masz wątpliwości a ja wciąż mam. Mam nadzieję, że uzyskam listę nawiązek przekazanych na WOŚP przez ostatnie 10 lat. Wtedy będę mógł stwierdzić czy WOŚP się rozlicza, na razie widzę ujawnione wpływy (nie wiem czy w całości czy w części) ale nie widzę rozliczenia wydatków nawiązek, które powinny być precyzyjne i odnosić się w 100% do przekazanych w ten sposób kwot. Wrzucenie bowiem nawiązek do wspólnego tygla z którego nie wiadomo jaka część trafiła na pomoc ofiarom wypadków sprawy nie załatwia bo nawiązki nie mogą trafiać na inne cele, ani na koszty administracyjne ani do Złotego Melona. Widzę, że wciąż tego nie rozumiesz.
   Manipulacja z wydawaniem więcej na cele statutowe niż podczas zbiórki (faktycznie tak napisałeś, przepraszam za nieścisłość) jest aż nadto widoczna bowiem sam wrzuciłeś zakup sprzętu medycznego dwa razy do wora. Stwierdziłeś że kłamię w tej materii tymczasem prawda jest taka, że sam, łżesz jak pies gdyż w programach zawarty jest głównie sprzęt, na którego wydatki już zostały uwzględnione w zestawieniu więc nie mogą one obciążać kwoty 171 mln złotych, która poszła na różne inne koszty. Gdyby to było 20 mln na wolontariat i PR przez 10 lat to byłaby to kwota wiarygodna i nikt by jej nie kwestionował. Ale 171 mln?! 1/3 wpływów?! Skandal
   I jeszcze ostatnia uwaga: czy uważasz, że sms z pogrózkami jaki dostałem o podanej teraz treści to reakcja która dobrze świadczy o WOŚP i jej bezinteresownych pomocnikach? Czy nie sprawia to wrażenia, że jednak dotknąłem bardzo niewygodnego dla was tematu?
   Czy nie prościej by było gdyby Jerzy Owsiak po prostu wytłumaczył się z każdej pozyskanej złotówki od wielu wspaniałych ludzi i szeregu publicznych instytucji (przekazanych w takiej lub innej formie)? Dlaczego tego nie robi jeśli jest uczciwy, tylko urządza cyrk z łażeniem po stole i wydziera się na Polaków do kamery? Nie widzi, że stąpa po bardzo grząskim gruncie? Nie uważa, że te wyjaśnienia się należą? Nie widzi nic niestosownego w czerpaniu dochodów jego własnych spółek nie wiadomo za co z kontraktów z WOŚP przy jednoczesnym ubieraniu się w piórka wielkiego społecznika? Przecież właśnie takie zachowanie generuje wątpliwości co do jego uczciwości. Przecież to nie tylko ja zadaję pytania i wzywam do wyjaśnień. I wzywam bo mam prawo, bo jestem podatnikiem, bo nie raz nie jedną złotówkę do urny Owsiakowi wrzuciłem, bo jestem dziennikarzem i blogerem i poważnie traktuję swoją misję kontrolną.

   0
  • Your cranium must be priotcetng some very valuable brains.

   0
 3. Avatar Radek - rineo z wykop.pl

  Widzę już, że stosujesz premoderację, więc użyję komentarza do przekazania dodatkowej informacji oraz niewielkiej prośby. Żeby nie zaśmiecać komentarzy zwyczajnie go nie zamieszczaj – nie będę krzyczał o cenzurze 🙂

  Informacja i prośba jednocześnie: co prawda powyższy komentarz zamieściłem w tym serwisie, jednak dyskutowanie z osobą, która jednocześnie jest (chyba) moderatorem serwisu jest średnio sensowne ze względu na możliwość cenzurowania lub wręcz przeinaczania wypowiedzi, do tego komentowanie w czystym tekście, bez jakichkolwiek możliwości edycyjnych jest wybitnie niewygodne, stąd proponuję przeniesienie ewentualnej dyskusji na portal wykop. Perfekcyjnym rozwiązaniem byłaby dyskusja pod opublikowaną przyszłą polemiką z Twoim tekstem.

  Niezależnie od tego, czy zechcesz tam dyskutować czy nie – na tym portalu więcej komentarzy nie napiszę 🙂

  0
  • Nie stosujemy premoderacji, po prostu dając zbyt długi komentarz zawierający linki władowałeś się w filtr antyspamowy. Ten problem bez przerwy ma Lis Kula i bez przerwy admini muszą jego komentarze uwalniać z filtru. Bardzo dziękuję, że tu zajrzałeś, będę miał chwilę czasu to się odniosę.

   0
   • Avatar GallAnonimm

    Wystarczy wejść na wspomniany tekst Rineo w wykop i znaleziska dodane jako “powiązane”, gdzie wszystko co jest antywośp zostało zminusowane. Co ciekawe, ktoś dodał chwytliwy artykuł z tytułem o zarobkach Owsiaka i jego żony, a sama treść niemal w całości była proOwsiakowa. Oczywiście, użytkownicy/PRowcy Owsiaka tego portalu po przeczytaniu samego tytułu doszczętnie go zminusowali, co świadczy ewidentnie, jakie są ich prawdziwe intencje i co się za nimi kryje.
    Proponuję wpisać w przeglądarkę “wośp wykop” lub “owsiak wykop”, ukażą się wówczas wszystkie dodane w tym serwisie artykuły, które zostały szybko przez PR-owców Owsiaka “zakopane”, by nie wyszły na światło dzienne, a co za tym idzie nikt w sposób oficjalny nie mógł ich przeczytać i jednocześnie nie dotarły do większego grona czytelników.

    0
 4. Avatar Krzywousty

  Posądzanie o defraudację jest bardzo poważnym posądzeniem. Kiedy patrzę na sumy darowizn vs. nawiązek, nasuwa mi się porównanie z prowadzeniem firmy – bez prawników, radców finansowych i całego sztabu różnej maści ekspertów, zawsze coś zrobisz nie tak, i zawsze cię mogą zapudłować, nawet jeśli twoje intencje były czyste.
  Dlatego proponował bym aby lekko wyluzować i dać odrobinę kredytu zaufania drugiej stronie. Nie mówię zamknąć oczy na celowe defraudacje, ale nie zakładać z góry złej woli.
  .
  Wiem coś na ten temat bo osobiście siedziałem w areszcie za niewinność. To znaczy pod paragraf podpadłem, ale nie miałem zielonego, że taki paragraf istnieje 🙂
  .
  Kiedy gram w tenisa, zawsze daję punkt przeciwnikowi gdy nie mam 100% pewności że piłka nie wyszła na out. Bardzo szybko nawet najbardziej zacięty przeciwnik zaczyna uznawać na moją korzyść to czego i on nie jest pewien, a od trzeciego setu gra staje sie prawdziwą przyjemnością – prześcigamy się w fair play i w szanowaniu oponenta.
  Przenoszenie tej zasady do “walki” na zupełnie innym terytorium też daje nieoczekiwane rezultaty…

  0
  • Widzisz, pytania do Owsiaka są zadawane od pewnego czasu i zawsze spotykało to się z agresywną reakcją jego i jego zwolenników (zamiast udzielić merytorycznych odpowiedzi) – rzecz jasna w ramach bezinteresownej pomocy przeciwko bezinteresownemu hajterstwu. Za Za parę godzin napiszę więcej na ten temat

   0
   • Avatar Max Otto von Stirlitz

    Pan Tomasz Parol
    .
    Czy panskie dzialanie daje czas na “solidna” obrone ekipie jurka ( sic! ) owsiaka przed natlokiem paszkwili wirtualnych , stosem publikacji w merdiach i mendiach oraz ewentualnym procesem sadowym?
    .
    Max Otto von Stirlitz.

    0
 5. Avatar Max Otto von Stirlitz

  OOOoooozeszkurwa ..8-) senorita krzywousta z harakterem & Radek-rineo 😎
  .
  Witam najemne chujki wirtualne. cojones kokosu intelektu 😎
  .
  Powiedzcie chlopaki , tak po mesku, da sie wyzyc z mazania göwnem po klawiaturze
  ?? bo co do twarzy to nie mam watpliwosci.Upaprani jestescie jak Apacze na sciezce ( sic! ) wojennej.
  Widze , ze cienko pierdzicie obaj , jeden z US of A * ( popatrz na czas moronie ) nadaje , a drugi z Pomrocznej jasnej , nie spi by spac mögl jezyk kurwa Ovsik.
  Jedyne co mi przychodzi na mysl do “waszych” socjotechniczno-erystyczno-premydatycji merytorycznych to mysl Franza Fischera softcore cyt.
  :
  “..No dobrze, proszę pana, ale czy chaotyczne kombinacje efemerycznych pryncypów są w stanie zdeterminować neutralną cywitatywę absolutu dobrego i złego, czy nie są w stanie?
  Bo od tego ostatecznie wszystko zależy.”
  .
  😎
  .
  Glock 22 i wszystko jasne.
  .
  Max Otto von Storlitz.
  *
  Widziane z IV Rzeszy.

  0
 6. Avatar jan

  Wytłumaczcie jedną rzecz: Komu zapłaciła Fundacja za 100% udziałów w Złotym Melonie!!!Ile to było? 1 500 000 pln? za co ?jaki majątek posiadała i kto go wycenił? Prezes Owsiak kupił od siebie??

  0
  • Ot chazarska kiepełe, kupić od siebie za czyjeś, to tylko une potrafią, to gwoli wyjaśnienia twych wątpliwości.

   0
  • Dobre pytanie. Zwłaszcza, że jedyną wartością tej spółki jest to, że działa przy WOŚP.
   Uważam, że gdyby Jerzy Owsiak wyznaczył sobie przejrzyście pensję na poziomie 30 tys miesięcznie za zarządzanie taką strukturą to wprawdzie nie mógłby mienić się społecznikiem ale byłoby to uczciwsze, przejrzystsze i na dłuższą metę nikt by nie kwestionował takiej pensji dla Twórcy organizacji i świetnego (jak by nie patrzeć) managera.

   0
 7. Twarz resortowego bachora, który za nic ma Polskę
  To był 2002 lub 2003 rok. Jeden z „Przystanków Woodstock” jakie jako dziennikarz relacjonowałem, a byłem na szeregu edycjach tej imprezy. Pierwszy raz w 2001 r, ostatni w 2012 r. Żary. Tłumy pod sceną. Roman Polański- kolejarz, uroczyście daje sygnał do otwarcia imprezy. Mija godzina 17-ta. W tym czasie w wielu miastach Polski ludzie stają na baczność, w milczeniu oddając hołd Powstańcom Warszawskim. A w Żarach na scenę wychodzi Owsiak.

  Podstarzały szołmen w kolorowych spodniach. I dokładnie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wrzeszczy do tych młodych, zgromadzonych pod sceną,obraźliwe słowa pod adresem Polski, coś że pieprzy Polskę, że Polska to … i tu padają bardzo wulgarne słowa.

  Zachowanie w stylu pewnego pajaca, który sporo czasu później wtykał polskie flagi w psie kupy. Ale to przecież nie był Wojewódzki, ani Raczkowski, to był człowiek, którego kreowano, i do dziś niektórzy jak choćby Monika Olejnik próbują kreować na bohatera narodowego.

  To był jeden razy, gdy Owsiak ze sceny tak mocno, tak obrzydliwie wyraził się o moim kraju, obraził w ten specyficzny, wyjątkowy dzień tych, którzy za wolną i niepodległą Polskę oddali życie. Poniosły go emocje, spadła maska z twarzy cynicznego społecznika, sztucznie wylansowanego przez centro-lew medialnego autorytetu z peerelowskimi korzeniami. Wyszła twarz karierowicza, który jeszcze w PRL swoimi „chińskimi ręcznikami” swoim ”uwolnić słonia” kanalizował, pacyfikował antysystemowy bunt młodzieży. Wyszła twarz resortowego bachora, który za nic ma Polskę i jej bohaterów.

  To był jedyny raz, gdy Owsiak publicznie, na „Woodstocku” zbluzgał mój kraj. Dzień później zdarzenia to opisała część mediów, jedne ostrzej, inne z pewnym pobłażaniem. Ale na twórcę WOŚP spadło wówczas sporo krytyki. Nota bene, następnego dnia, po południu występując na scenie próbował się z tego tłumaczyć. Jak to Owsiak, masa słów, masa populistycznych sloganów byle znów założyć maskę szlachetnego gościa, który wyrywa sobie serce dla polskich dzieci. Później, podczas kolejnych edycji już się mocno pilnował- było 1 sierpnia wspólne śpiewanie hymnu narodowego, przypominanie o Powstańcach.

  Ale dla mnie, jak pewien urzędnik kiedyś stwierdził- stosunkowo młodego, bo 30 letniego wówczas człowieka, ten pierwszy bezpośredni kontakt z Owsiakiem był przełomem. Z człowiekiem, który, w rocznicę wybuchu Powstania obrażał mój kraj. Tego się nie przeskoczy, tego się nie zapomni. Więc wal się pan, panie Owsiak

  Wojciech Wybranowski

  http://ewastankiewicz.wordpress.com/2014/01/11/twarz-resortowego-bachora-ktory-za-nic-ma-polske-i-jej-bohaterow/

  0
 8. Studio Republika odc. 20 (2013/14) – Kim jest Jerzy Owsiak?

  Zapraszamy do obejrzenia ostatniego wydania jednego z flagowych programów naszej stacji. W tym odcinku nasi goście dyskutują o działalności Jerzego Owsiaka i jego Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

  http://www.youtube.com/watch?v=jdCYdrWWrvQ

  0
  • Avatar Max Otto von Stirlitz

   Andy-aandy
   .
   Czarny humor w wydaniu Tomusia ssakievicha Pinokio , redaktorzyny gazetki sciennej dla niepelnosprytnych Polaköw, rola nieudolnego spikera , scenarzysty etc.
   Christine Stankievicz powinna pracowac tylko w radio, w szatni.
   Mowia o wszystkim tylko nie o szmalu, MONEY , GELD , typowe polskie omijanie istoty problemu.
   Beznadziejnie glupi program z knajpy ” Rebuplica “.Typowo zachowawczy dla ukladu w Systemie.
   Akwarium dla pozytecznych idiotöw.
   .
   Max Otto von Stirlitz

   0
   • Też jestem rozczarowany, myślałem że przyjrzą się finansom i pokażą pojawiające się w internecie wątpliwości.
    Ewa Stankiewicz zdecydowanie marnuje się w tym programie bo to znakomita dziennikarka.

    0
    • Avatar Max Otto von Stirlitz

     Pan Tomasz Parol
     .
     Pan tak na serio z Christine Stankievicz ?

     *
     “…Bardzo przepraszam, ale jak to co robi Ewa Stankiewicz może się podobać takiemu Kłopotowskiemu? Jeśli zaś mu się to podoba to znaczy, że Kłopotowski wie coś czego my nie wiemy. Coś panu powiem. Wszystkie demaskacje, wszystkie ekshumacje, wszystko co dotyczy Smoleńska jest już nieważne. Stało się towarem, bo nawet nie narzędziem politycznym.
     Ewa Stankiewicz zaś, przy całej swojej dobrej woli, zdaje się tego nie widzieć. A może widzieć nie chce. Nie wiem. Stało się tak dlatego, że czas na akcję i demonstrację miną, został przechlapany jak napisał poeta. Nie ma go już…”

     *
     “… zobacz, mamy kolejne samobójstwo w śledztwie i ludzi którzy wzywają do rewolucji, w tym pani Stankiewicz. Samobójstw jest coraz więcej a rewolucji jak nie było tak nie ma. Być może ma ona wybuchnąć w określonym czasie, po to by wszyscy na tym skorzystali. Ja tego nie wiem. Wiem, że gadanie o rewolucji to nie to samo co rewolucja. No i prawdziwych rozruchów nie robi się w ten sposób jak nam to próbuje powiedzieć Ewa Stankiewicz.
     To są żarty. Bardzo przy tym niebezpieczne…”
     .
     *
     “..Wokół czego obraca się ta dziwna oferta? Wokół lęku. O strachu pisze dziś Wolski i o strachu pisze Ewa Stankiewicz. Szanowni Państwo – jeśli w istocie szykujecie jakieś kryterium uliczne lub go pragniecie, nie możecie zaszczepiać ludziom do serc lęku tylko odwagę. Albo więc jesteście złośliwi, albo głupi. I niestety trzeciej możliwości nie ma. O, przepraszam jest jeszcze trzecia możliwość – ta o której wspomniałem już tutaj – chodzi o zdefiniowanie przeciwnika dla PO. To wam wychodzi świetnie…”
     .
     Autor bloger Coryllus .

     0
     • Nie mówię o niej jako publicystce ale dziennikarce. Artykuły publicystyczne ma słabe, kudy jej do Gabriela Maciejewskiego (Coryllusa), z którym się znamy prywatnie, lubimy i szanujemy.

      0
   • 10/10!!! ja już ich rozgryzłem. To takie skanalizowanie. Pozdrawiam.

    0
 9. Pytasz, Tomku, “Co jest do cholery? Łapówki?” – niedawno podobno warszawski są określił to “NIEFORMALNA OPŁATA W ZWYCZAJOWEJ KOPERCIE”!!!
  I…uniewinnił łapówkarstwo.
  Czy trzeba coś do tego dodać?

  0
 10. oczywista oczywistosc : zostaly postawione proste pytania o kase,
  a owsiak wpadl w niekontrolowane zachowanie.
  o czym swiadczy taka reakcja?
  wcale bym sie niezdziwil gdyby okazalo sie, ze przewalil te pieniadze.
  pochodzi z tego samego towarzystwa przeciez.
  ach… i jaka piekna bylaby katastrofa!.. zniszczenie w czesci, Zaufania Narodu
  do takich akcji takiego formatu ucieszyloby co niektorych z bliskiej zagranicy i dalszej.
  Piekna lekcja dla spoleczenstwa i znow jakas grupa spiacych polakow by sie obudzila…
  ….
  i tak na marginesie: jak dyskutujecie sobie to po co rzucacie teksty sugerujace ze oponent jest lekko mowiac glupi. wolalbym czytac sobie sensowna dyskusje bez personalnych wycieczek drodzy moi :), to meczy …

  0
  • Rodzaje dyskusji są dwie: merytoryczna by ustalić prawdę lub wymienić się poglądami, informacjami, doświadczeniami i erystyczna by zwyciężyć, pognębić lub ośmieszyć przeciwnika. W tej drugiej niestety wszelkie sztuczki i chwyty dozwolone. Tej pierwszej się oduczamy a tą drugą stosujemy coraz powszechniej.
   Jestem za tą pierwszą, choć czasem trzeba walnąć pięścią w stół by Cię usłyszano w ogóle!

   0
   • Avatar Max Otto von Stirlitz

    Pan Tomasz Parol
    .
    Dlaczego w stół ?
    .
    Max Otto von Stirlitz.

    0
     • Avatar Max Otto von Stirlitz

      Pan Tomasz Parol.
      .
      AAAaaaaa czyli meta u grubej Zochy spalona (sic ! ) bo fora psöw juz byla.Nie wiedzialem.
      Metafora
      😎
      Dziekuje.
      .
      A teraz fragment wypowiedzi blogera Morzaszum, czyli prawdziwa twarz— Tomus ssakievicz Pinökio :
      “.
      .
      “Kiedy Sakiewicz zaczyna niszczyć arcybiskupa to wszystko jest w porządku i dla dobra Polski. Bo przecież nie może być tak, by arcypasterzem został ktoś, co coś tam kiedyś podpisał.
      .
      Sakiewicz był tylko narzędziem.W zniszczenie arcybiskupa Wielgusa “inne szatany” zaangażowane były,w tym niestety z hierarchii KK.
      Książka-dokument Sebastiana Karczewskiego”Zamach na arcybiskupa” pokazuje dobitnie,że nie podpisał,że o coś zupełnie innego chodziłp.
      Pokazuje,jak podle zachowali sie wówczas “nasi”,dzisiaj będący filarami “naszych” tygodników i TV Republika..”
      .
      Max Otto von Stirlitz.
      .

      0
    • Avatar Alternemo

     Współpraca ujęta w relacje WOŚP Złoty Melon podwykonawcy w Polsce aż się prosi o t.zw. krzyżową kontrolę finansową.
     Powód jest prosty – w papierach wszystko w porządku (na wszystko są faktury), ale warunki określane są przez jednego człowieka w imieniu obu firm. W WOŚP są pieniądze publiczne, które płyną do firmy prywatnej. Dysponentem w obu firmach jest ten sam człowiek.
     Prywatni podwykonawcy mogą być uczynni dla Złotego Melona.

     Ceny za usługi Złotego Melona na rzecz WOŚP może jego prezes ustalać dowolne, a prezes WOŚP będzie je bez zmrużenia oka akceptował. Dochody a zatem i podatki Złotego Melona też mogą być duże, bo w ruchu są przecież pieniądze publiczne, które płyną szerokim strumieniem.
     Prawie legalne “przytulenie” kilku milionów zł rocznie jest nie do pogardzenia.

     Ponadto warto też brać pod uwagę prowizje, które są legalne w krajach producentów sprzętu. Przy dużych zakupach nie jest to zjawisko rzadkie.
     Taki dochód można łatwo ukryć przed polskim fiskusem…

     0
 11. „Zdarzyło się nawet tak, że jak dzieci nie miały pieniędzy, pożyczali im nauczyciele”, czyli w Gorlicach na WOŚP musieli dać wszyscy. Presja społeczna, by dawać na fundację Owsiaka? Zaklęcia Owsiaka i jego promotorów na nic się zdają. Widać ją na każdym kroku. A szczególnie dobrze słuchając relacji z tego, jak wyglądała zbiórka w terenie. Okazuje się, że nawet dzieci w szkołach są niejako zmuszane dawać na WOŚP. Nie mają pieniędzy? Nauczyciel chętnie pożyczy.

  Tak działo się w Gorlicach, co wiemy z materiału Regionalnej Telewizji Gorlickiej.

  Po rytualnym podaniu liczb podsumowujących 22. finał WOŚP, reporterka zachwycała się:

  Po raz kolejny, wbrew powszechnej opinii, Polacy udowodnili, że potrafią się zjednoczyć i pomagać najsłabszym.

  Z materiału wynika, że cały powiat gorlicki zamienił się w minioną niedzielę w jeden wielkoorkiestrowy cyrk. Nas najbardziej uderzyła radość jednej z wolontariuszek, która opowiadała:

  Jestem bardzo zaskoczona tym, jak przygotowane były dzieci w szkołach, bo naprawdę byli tak przygotowani, że praktycznie 100 proc. klasy przynosiło pieniądze. Zdarzyło się nawet tak, że jeżeli jakieś dzieci nie miały pieniędzy, pożyczali im nauczyciele. Także brawa też dla nauczycieli.

  (Ta wypowiedź od 4 minuty materiału dostępnego tutaj.)

  Oczywiście dzieci podejmowały dobrowolne decyzje, rodzice na pewno nie mieli nic przeciwko temu, a nauczyciel tylko chciał pomóc…

  Lokalne media w Gorlicach ujmują nas po raz kolejny. W ubiegłym roku zachwycaliśmy się laurkami, jakie serwis gorlice24.pl oraz halogorlice.pl namalowały głowie państwa. Przeżyjmy to jeszcze raz!

  CZYTAJ: “Prezydent rozdaje autografy i sam robi zdjęcia ze sobą. “Stopę na ziemi gorlickiej postawił uosabiający majestat Rzeczypospolitej prezydent RP Bronisław Komorowski”

  znp

  0
  • Owsiakomelony maja swoich fanów jak te nauczycielki hahaha. Dzieci nie chciały dawać, bo dzieci wiedza ile faktycznie idzie na chore dzieci…Owsiak “robi żebraków z naszych dzieci-by żyło się mu lepiej”. Ale wstyd. Widać, że Owsiak ma bardzo duży “Słoik” – zmieści się więcej niż 170 milionów zrabowanych złociszow.

   0
   • Czerwona dynastia złotych melonów mówi: Róbta co chceta…Nie liczta się z innymi, hałasujta Urządzajta parady techno Pijta, palta, ćpajta Plujta, wymiotujta, startujta w wyborach Obiecujta złote góry i gruszki na wierzbie Oszukujta, korumpujta, bierzta łapówki Bądźta pewni siebie, oklaskujta Kupujta co chceta i kogo chceta Nadążajta za modą, bądźta biznesłumen Lubta hity i bestsellery, ścigajta się Pozujta, udawajta, wywyższajta się Wymandrzajta się, przechwalajta, szarżujta Poniżajta, bijta, wymuszajta Kopta leżącego, znęcajta się Kłóćta się, ubliżajta, wyśmiewajta Idźta po trupach, awansujta Zarabiajta, zarabiajta, zarabiajta Piszta po murach, śmiećta, niszczta przyrodę Zalewajka sąsiadów, wyrzucajta przez okno Podglądajta, plotkujta, obgadujta Mówta co chceta, bluźnięta, kłamca Wróżta, czarujta, wierzta w horoskopy Mówta bzdury, bełkoczta, przeklinajta Nie słuchajta i nie szanujta innych Nie dotrzymujta słowa, nie ustępujta Nie myjta się, zakładajta seksszopy Oglądajta pornosy i książeczki czekowe Nie czytajta książek, nie uczta się Wyrzucajta z pracy, redukujta, transformujta Nie spłacajta długów, prywatyzujta Umarzjta z powodu znikomej szkodliwości albo przedawnienia Pouczajta, strofujta, europeizujta Piszta głupoty, ceńta się, dawajta zły przykład Podkładajta śmiech pod filmy, nadawajta reklamy Oglądajta telewizję, czytajta gazetki, nie myślta Głupiejta, głupiejta, głupiejta Miejta bogów cudzych, bierzta imię nadaremno Nie święćta, nie czcijta Zabijajta, cudzołużta, kradnijta Mówta fałszywe świadectwo Pożądajta żony i każdej rzeczy Wychowujta dzieci na swój obraz i podobieństwo.

    0
  • Gorlice to mieścina, po której przez cały rok hula wiatr. Tam nic się nie dzieje! Ogromne bezrobocie. Jak by zorganizować pochód 1 majowy też by poszli i cieszyli by się jak dzieci, które cukierki dostają! Takich miejscowości w Polsce jest sporo.

   0
  • Frankly I think that’s abltluoesy good stuff.

   0
 12. Avatar Max Otto von Stirlitz

  Herrn robhood , moi
  .
  Jasne
  .
  Najlepszym wydaniem wirtualnej kindersztuby moze sie pochwalic pan Austriak von Glock 22C. Nadaje on i kieruje sensownie dyskusje , o merytorycznym ksztalcie obecnej polskiej niedorzecznosci, w odpowiedni tor .
  Tor pocisku.
  .Lufa przy skroni pozwala na ograniczenie personalnych wycieczek, a pocisk kaliber 9mm wyraza pelny pluralizm pogladöw i transparentnosc / sic! / mysli, nespa *
  ?
  Rozumiem , bycie patriota w Pomrocznej to smutny kawalek chleba bo jak obaj wiemy :
  —–zycie jest opowiescia idioty.
  .
  Rozwalenie jezyka kurwa Ovsik wymaga ekipy zawodowcöw zdecydowanych na ostra jazde , styl Tommiego Lee Jonesa w ” Sciganym ” , zartowalem, a nie lokalnych papierowych rycerzyköw od polemiki i kultury dyskusji.
  😎
  .
  Max Otto von Stirlitz.

  * ….by Julian Arden , afrodyzjak intelektu, kretyn w czerwonym siodle ze stajni igora Jelenia janke, platny komentator w SaLöö_25H

  0
 13. Avatar im

  Po tych artykułach pewnie WOŚP chciałaby zagrać na Pańskim pogrzebie.

  0
 14. O ILE SŁOIKÓW??? Założymy się że WOŚP kupuje sprzęt przestarzały, zalegający piwnice szpitali po zawyżonych cenach ???

  0
   • Kupują gdzie chcą i jak chcą, a jego żona jest jego doradcą medycznym, za to doradztwo, wybór sprzętu małżonka też niezłą kasę przytuli. Nie są to zakupy prosto od producenta a ceny są jakie zechcą.Tu też jest pole do popisu. Pan prezes Owsiak pieniędzy nie bierze, za to bierze pan dyrektor Owsiak. Jak wszystko jest tak merytorycznie uzasadnione, to nieźle się nad tym jakaś głowa napracowała.

    0
 15. Avatar trzysta

  Do Tomasza Parola; kim jesteś, żeby nie umieć przyznać się do błędu? To co uważasz za kradzież nie ma miejsca, wystarczy poczytać statusy. Nie wiem jakim jesteś człowiekiem, ale na pewno nie prawym. Hejtem byłoby nazwać cię po prostu łajzą i to ohydną. W bardziej łagodnych słowach trudno określić twoją żałosną postawę. Nie wiem, czy masz dzieci, czy mieć będziesz, nie wiem, czy kiedyś jakaś maszyna z serduszkiem nie uratuje mu życia, czy wyleczy z choroby… Nie wiem, ale wiem, że są tacy rodzice z takimi dziećmi. Reszta, czyli warsztaty, nadzór, czy woodstock to dodatek. Kończąc, weź się ogarnij i poczytaj co jest finansowane z czego i zapadnij się pod ziemię ze wstydu.

  0
 16. Avatar markus

  ale bzdety 🙂 Wy nawet nie jestescie glupi, tylko zindoktrynowani.

  0
 17. Avatar Natalia

  Panie Tomku jak zwykle wykonał Pan kawał świetnej roboty. Mam nadzieję, że doprowadzi Pan sprawę do końca i kłamstwa Pana Owsiaka wreszcie wyjdą na jaw.

  0
 18. Avatar NoName

  Panie Tomaszu wygląda pan na rozsądnego człowieka, dlaczego nie połączycie sił z Panem Piotrem Wielguckim znanym jako MatkaKurka z portalu kontrowersje.net i razem nie doprowadzicie sprawy do końca? Chociaż życzę powodzenia, to jednak marnie widzę wasze natarcie, ponieważ za Słoikiem stoi naprawdę masa wpływowych ludzi…

  0
 19. Radek – Rineo który tak broni Owsiaka jest z tegoż bolesławskiego WOŚP. Śmieszne nawet
  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/boleslawiec-co-dzieje-sie-z-pieniedzmi-zebranymi-podczas-wosp_221940.html

  0
 20. Jerzy Owsiak – przedsiębiorstwo państwowe. Gremialne wsparcie ze strony instytucji publicznych oraz niejasne finanse WOŚP wzbudziły w tym roku ogromne kontrowersje. Bloger, który publicznie wzywał Owsiaka do ujawnienia faktur, w odpowiedzi dostał pozew sądowy. Jak ustaliła „Codzienna”, spółka córka WOŚP „Złoty Melon” korzysta z darów corocznej zbiórki do ozdabiania ośrodka, który komercyjnie wynajmuje prywatnym firmom.

  Jak podał portal Wirtualnemedia.pl, relacje z 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy emitowane w TVP2 cieszyły się znacznie mniejszą popularnością niż w poprzednich latach.

  Jednym z powodów jest rosnący brak zaufania do Jerzego Owsiaka i jego fundacji. Sprawa wbrew narzucanej narracji wcale nie intryguje jedynie środowisk prawicowych. O dziwnych przedsięwzięciach finansowych WOŚP pisze m.in. Rafał Hirsch, znany dziennikarz biznesowy TVN-u. – Fundacja gromadzi na swoim koncie gotówkę, której nie wydaje na cele statutowe, czyli leczenie dzieci i zakup sprzętu medycznego – podsumowuje Hirsch.

  Jak ustaliła „Codzienna”, z dóbr zgromadzonych przez WOŚP korzysta m.in. prywatna firma Jerzego Owsiaka „Złoty Melon”. Będąca własnością fundacji WOŚP spółka organizuje szkolenia dla pracowników różnych prywatnych firm, np. BMW, a do wizyty w ośrodku „Złotego Melona” Szadowym Młynie zachęcić ma np. możliwość spotkania z Jerzym Owsiakiem.

  O powiązaniach Jerzego Owsiaka z zyskami „Złotego Melona” pisał też bloger Piotr Wielgucki, podpisujący się pseudonimem „Matka Kurka”. Pytał otwarcie o sprecyzowanie poszczególnych pozycji w rozliczeniach fundacji. Zamiast odpowiedzi otrzymał od WOŚP pozew sądowy.

  Więcej na ten temat w dzisiejszej “Gazecie Polskiej Codziennie”

  0
 21. Należałoby zapytać TVP ile Owsiak zapłacił za czas antenowy, a gdy niczego nie płacił należałoby podać J.Brauna do prokuratury za działanie na szkodę TVP. Skoro fundacja czerpie korzyści z pieniędzy publicznych (darmowa emisja w telewizji publicznej), to można ją kontrolować jak każdą instytucję państwową. I to będzie koniec tego celebryty i jego festiwalu dla ćpunów w Jarocinie. To będzie też kompromitacja jego przyjaciół z Platformy Oszustów i samego Hrabiego “Bula”. Owsiak powinien jeszcze rozliczyć się z utrzymywania i kasy
  za kursy jakie organizuje w swojej posiadłości na Mazurach

  http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=2993

  0
  • Spółka “Mrówka Cała” sprzedaje prawa do transmisji finału WOŚP. Chciałbym się dowiedzieć czy spółka Owsiaka zwana Mrówka Cała sprzedaje prawa do transmisji finału WOŚP i ile TVP2 zapłaciła za takie prawa. Czy z tego powodu (opłata za prawa do transmisji) Polsat i TVN nie transmitują już finału WOŚP….?

   0
 22. TAK JAK ZOSTAŁO POWIEDZIANE – JURAS KRĘCI I NIE TYLKO SŁOIKI

  Państwo i państwo wspierają zagmatwaną fundację i tyle. Kto chce i ma ochotę niech daje. Najlepiej wspierać bez fundacji swoich potrzebujących. Każdy ma kogoś do wsparcia bezpośrednio. Fundacje zawsze były, są i będą szemrane, zawsze znajdą się w nich nieuczciwi ludzie. To jest przykre, jak można żerować na ludzkiej dobroczynności. To się nawet nie mieści w kategoriach grzechu, to jest zbrodnia, za którą każdy winny odpowie jak nie przed ludźmi to przed Bogiem na pewno.

  0
 23. Jąkaty, czerwony pajac w czerwonych galotkach! Słuchałem tego bydlaka wczoraj w nocy z radiowej TRUJCE (od trucizny)! Przyciśnięty przez coraz bardziej przytłaczającą go rzeczywistość, zaczyna kąsać jak wściekły pies na oślep, młócąc inwektywami we wszystkie strony niczym cepem i obrażając swoich adwersarzy! Ten jego żałosny program, to była non stop nawalanka, na ludzi ośmielających się pytać o przepływy, bądź co bądź publicznej zbiórki pieniędzy. Czytał też jakieś niby maile z poparciem i uwielbieniem dla jego własnej, nieskazitelnie uczciwej osoby i nachalnie promował swoje działania, o których chyba już wszyscy wiedzą, że są nieuczciwe! I na taką żenadę pozwolono w Polskim Radiu… 🙁 A czy ktoś sprawdził, ile kosztuje obsługa sprzętu jaki kupowała WOŚP, a ile kosztuje obsługa podobnego sprzętu produkowanego przez innego producenta. Moim zdanie to może być również kolejne dno tej świeckiej tradycji III RP/PRLbis.

  0
 24. Z sieci: W moim mieście ta żałosna żebracza impreza zebrała 75 000 zł. Na jej obsługę wydano 150 000!

  0
 25. Tomek to o Tobie znalezione w sieci, jaką kulturę przedstawiają fani owsika: Po artykule Łażącego Łazarza o defraudacji

  nawiązek sądowych przez Owsiaka, zamiast merytorycznej odpowiedzi od Owsiaka, dostał taki tekst: “Dowiemy się chuju z pedofilskiej sekty 3 obieg, i jaja żywcem ci cioto pedofilska wyrwiemy śmieciu”. To napisał jaki tzw. wolontariusz, czy obrońca Owsiaka? To pokazuje jakie jest dno powiązane z Owsiakiem.

  0
 26. Fanom owsika do czambucha: Sprawozdania Caritas są opublikowane na stronie rządowej http://www.pozytek.gov.pl.

  0
  • Z sieci: Caritas jest rozliczane i kontrolowane przez US. Ja kiedyś dostałam pomoc z Caritasu, gdy potrzebowałam pomoc na leki. Tam wszystko sie sprawdza, musi być recepta potwierdzona przez lekarza i co do złotówki jest rozliczane. Owsiakowe pomocniki wysyłają grożby pod adresami tych którzy chcą poznać prawdę o rozliczeniach, fakturach. Oto jedno z nich, napewno przypadnie ci do gustu: “Dowiemy sie chuju z pedofilskiej sekty 3 obieg i jaja żywcem ci cioto pedofilska wyrwiemy śmieciu’. To jest WOŚP, nietykalny i grożący. Zamiast merytorycznej odpowiedzi na artykuł, banda owsiakowa atakuje.

   0
 27. Czy Owsiak dostał kasę za algorytm? http://naszeblogi.pl/43570-czy-owsiak-dostal-kase-za-algorytm POuczające i b. ciekawe.

  0
 28. Na podejrzane fundacje nie powinno się wpłacać pieniędzy

  Wg oficjalnej strony www WOŚP w 2012 roku:

  suma przychodów = ca 65 mln zł (ok. 50 mln z finału + ca 15 mln z darowizn i 1% z PIT)
  wydatki na cele statutowe = 48 mln zł
  czyli Owsiak zostawił w fundacji ca 17 mln zł (taki jest mniej więcej wykazany zysk WOŚP za 2012 r.)

  Owsiak mówi,że wszystkie pieniądze z finału przeznacza na sprzęt dla dzieci. To prawda.

  NIE MÓWI JEDNAK, ŻE OK. 15 MLN Z DAROWIZN I 1% PIT PRZEZNACZA NA INNE CELE (WOODSTOCK, ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, ZAKUP SAMOCHODÓW ITP.
  Te wszystkie pieniądze powinny być wydane na pomoc dla dzieci!

  Czy uczciwe jest, że Owsiak trzyma na koncie 35 mln zł a majątek WOŚP to w tej chwili już ok. 70 mln zł?
  To są zyski jego fundacji, których nie przeznacza na pomoc dla dzieci…

  0
 29. To wina chorej ustawy o fundacjach i stowarzyszeniach charytatywnych. To wytyczne do niej zapewniają wszystkim w/w np.zwrot podatku WAT od zakupionego sprzętu czy towarów a nie przewidują na co ma być wydany dalej. Każda cwana fundacja i stowarzyszenie/jest ich na dzisiaj prawie 200 tysięcy!!!!/ prowadzi “programy” które sama sobie wymyśla w ramach swojej działalności a na nie ściąga kasę z dofinansowań samorządów, sponsorów, z min. pracy, itd do Unii włącznie. Nikt nie kontroluje tych programów/warsztatów/szkoleń, ważne aby były w papierach rozliczone.To robi oczywiście każda fundacja sama sobie . I to jest chore bo daje “charytatywnym” przy niskich nakładach własnych/głównie Pijar/nierzadko milionowe dochody oraz pozwala na zatrudnianie na etatach przeróżnych ludzi/głównie rodzina i znajomi/. Niestety na to pozwala ustawa i ustawa skarbowa.

  0
 30. Polacy żądają od Urzędu Skarbowego sprawdzenia majątku Owsiaków. Skąd on miał takie pieniądze,żeby wybudować taki luksusowy dom, kupić następne, również lokale i auta najwyższej klasy. I tu nie ma zmiłuj się, to zadanie US. Nas kontrolują, za najmniejszy błąd jesteśmy karani. Dlaczego Owsiki są poza kontrolą US? Czy chodzi o to, że on jest podopiecznym Komorowskiego?

  0
 31. Absolutnie zdemoralizowany bolszewicko- libertyński … establishment III RP zastosował terror emocjonalny jako jedną z metod własnego trwania. Stworzono obszary pozornego porozumienia, w które dali i nadal dają się wciągać ludzie, być może dobroduszni, ale do cna naiwni. Przykładem takiej metody jest Owsiak, który dla zła, którego jest i wytworem i wspólnikiem jako żywych tarcz użył chorych dzieci. Dzięki zastosowaniu takiego terroryzmu słychać do dziś : ” nie jestem zwolennikiem Owsiaka, nie podoba mi się, jak się zachowuje, może i przywłaszcza sobie część środków, ale z drugiej strony CHORE DZIECI.”.

  Proszę zwrócić uwagę na jak wielu płaszczyznach podobny terror jest stosowany. Jak wiele takich pozornych obszarów porozumienia dzierżawcy III RP/PRLbis stworzyli i – o zgrozo – wciągnęli w ten dialog nawet tych, którzy na co dzień są krytykami systemu.

  Euro 2012 : ” wprawdzie budowa stadionów, to kolejny przekręt, wprawdzie w Polsce środowiska patriotyczne są dyskryminowane, ale przecież musimy zatroszczyć się o wizerunek Polski w świecie, no i przecież to piłka nożna i nasi piłkarze “.

  Wybory na kierownika eurokołchozu : ” wiemy dobrze kto to Buzek, ale trzeba głosować na Polaka ( sic )”.

  Takich przykładów jest cała masa. Można tu znaleźć i “śledztwo” smoleńskie ( “wojna z Rosją”, więc nie drażnić), i narzucanie narracji wyborczej ( straszenie PIS- em ), i pojednanie Episkopatu z cerkwią Putina jako rzekomą przeciwwagę dla zachodniej ateizacji, itd. itd. Ze względu na ilość znaków nie będę tego rozwijał. I dlatego nie łudźmy się. Kiedy już Owsiak zostanie do cna zgrany, terrorystyczny system manipulacji w jego miejsce zaproponuje nowy obszar ” porozumienia”. I znów znajda się tacy, którzy to łykną, a po latach zaproponują nam kolejną wersję, tego, co nawet dziś czytamy na Niezależnej : ” grałem z Owsiakiem wiele lat, ale w końcu przejrzałem “.

  Nie wiem, czy śmiać się czy płakać.

  Metoda na rozbicie tego zdeprawowanego systemu i usunięcie tych ludzi jest tylko jedna : CAŁKOWITA NEGACJA WSZYSTKIEGO, CO ONI ZAPROPONUJĄ JAKO RZEKOMĄ UMOWĘ PONAD PODZIAŁAMI.
  W dialog ze złem się nie wchodzi.
  Bo : ” gdy tańczysz z diabłem , diabeł się nie zmienia, diabeł zmienia ciebie”.

  0
 32. Cała ta orkiestra Owsika to igrzyska dla ludu (demos-lud, motłoch), które sam sobie finansuje. Usłyszałem, że kwotę 50 mln zł ile zbiera Owsik, NFZ wydaje w ciągu godziny. A jaką kwotę stanowi czas na antenie telewizyjnej, którą dostaje cały ten lewacki cyrk? Z tego co wiem, to minuta na wizji kosztuje około 100 tys. zł, a Owsik ma dostęp do anteny przez cały dzień. Firmy wykupując jakieś fanty – (nie pamiętam już jak to się nazywa) wpisują je sobie w budżecie firmy na poczet kosztów reklamy… A motłoch funduje sobie igrzyska ! Najwięcej do powiedzenia mają jednak Ci, co myślą, że 2+2 to cztery. Tak jest w matematyce, nie w biznesie.
  Zobacz, jak WOŚP napompował spółkę złoty melon, zobacz kto jest jest komplementariuszem, kto jest w radzie nadzorczej itd…
  Dodam jeszcze stary żarcik z branży:
  Rekrutacja na księgową
  – ile to jest 2+2?
  – 4
  – pani już dziękujemy
  – 5?
  – pani też dziękujemy
  – 3?
  – pani również dziękujemy, więc ile to 2+2?
  – a ile Pan prezes sobie życzy, żeby wyszło?
  – Proszę jutro przyjść na 7:00.

  0
 33. Miałem odpisać na post, w którym ktoś napisał o celach statutowych fundacji – że 48% jest niemożliwe. Otóż, wszystko jest możliwe, jak wie się jak. Nie będę się tutaj rozpisywać w nieskończoność, ale w celach statutowych (wystarczy przeczytać statut) jest wypłata gaży grających na woodstocku. Nic nie mam do tego, że idzie to na koncert, szczególnie, że jest to podane w statucie. Natomiast drażni mnie to, że w celach statutowych jest utrzymanie (zamiast utrzymania, są ładne słowa) spółki „złoty melon”, której to właścicielem, a w zasadzie komplementariuszem jest okularnik i jakaś rodzina. Do tego dochodzi sprawa, trzymania kasy na kontach, przez prawie rok od akcji – wyobrażacie sobie odsetki z kilkudziesięciu baniek, nawet po miesiącu?Jest jeszcze coś. Sprzęt. Rozumiem ludzi, którzy się cieszą, że ich córka była podpięta do sprzętu z naklejką z sercem. Tak, oni się z tego cieszą, że ten sprzęt był. Ja natomiast nie cieszę się, że tego sprzętu nie kupuje się w przetargu, tylko okularnik wybiera „dogodną” ofertę. To, że zawsze ktoś znajomy się z taką ofertą znajdzie, to pewniak. Nie wiem czy pamiętacie lament szpitali, które dostały sprzęt, na który nie ma miejsca i musiał leżeć w piwnicy. Okazało się, że jąkaty musiał go kupić, żeby wywiązać się z umów, a to, że sprzęt nie jest potrzebny, to sprawa drugorzędna. Dochodzą jeszcze koszta organizacji “eventu”. Wszystkie koszta, jeszcze przed zakupem sprzętu wynoszą ok. 48% (chociaż sposób księgowania w naszym kraju nie pozwala dostrzec tego laikowi). Dopiero z pozostałych 52% brany jest sprzęt zgodnie z opisaną przeze mnie powyżej zasadą kolesiostwa. Generalnie z 48% zarabia wiele osób wokół okularnika, jak i on sam. Sporo zarabia też „złoty melonik” (przynajmniej wiadomo dlaczego jest złoty).
  Podsumowując, jak ktoś zna polskie realia, zna prawo podatkowe, bankowe, rachunkowość i ma doświadczenie z przetargami, a w zasadzie ich brakiem, to po 3-godzinnej analizie dokumentów przeciera oczy ze zdumienia. Więc ludzie, nawet jak jechaliście karetką z naklejonym sercem, to nie pierd…mówcie mi, że napełnianie czyjegoś portfela uratowało wam życie, bo tak po prostu nie jest – najpierw ktoś napełnił maksymalnie dużo portfeli, a później dostarczył namiastkę tego, co obiecał.

  0
 34. Co roku na początku stycznia powraca dyskusja o tym, kim naprawdę jest Jerzy Owsiak. Dyskusja potrzebna tym bardziej, że w grę wchodzą przecież nasze pieniądze, które – jak co roku – nie wiadomo, czy Owsiakowi dawać, czy nie dawać. Od lat panuje rozpowszechniane przez mainstreamowe media przekonanie, żeby dawać, gdyż Owsiak to dobry człowiek, który służy chorym ludziom. Tymczasem zdaniem publicystów, którzy Owsiaka przejrzeli, on tylko zręcznie udaje dobrego, a tak naprawdę jest megalomanem, lewackim bożkiem, synem milicjanta, chamidłem i, co najgorsze, zwolennikiem Tuska oraz dyżurnym autorytetem na usługach PO. Czy komuś tak agresywnemu i bezprawnie podszywającemu się pod świętego należy dawać pieniądze? Osobiście uważam, że nie należy, zwłaszcza że nie wiadomo, komu służy mroczne dobro wyrządzane przez agresywny “autorytet” typu Owsiaka. I czy dobro to jest na pewno dobrem słusznym, o które nam, Polakom, powinno chodzić? Akcję WOŚP można by ostatecznie wesprzeć, gdyby osobę Owsiaka udało się od tej akcji oddzielić, tzn. żeby akcja była, ale żeby nie było Owsiaka. Niestety osoba Owsiaka jest tak pazerna na medialny rozgłos oraz zbierane przez siebie pieniądze, że oderwać się od swojej akcji zapewne nie da, i wszystko wskazuje na to, że akcja nadal będzie się kręciła wokół tej osoby, zresztą przy znaczącej i niczym nieusprawiedliwionej pomocy państwowych instytucji oraz mediów publicznych. Czy zatem działającemu pod płaszczykiem nadymanej świętości Owsiakowi należy czynienia kontrowersyjnego dobra zabronić? Moim zdaniem nie, niech działa dalej, oczywiście pod warunkiem, że nie będą mu pomagały żadne instytucje oraz publiczne media. Niech pokaże, co sam potrafi, chociaż boję się, że jest to propozycja ryzykowna, która Owsiaka tylko rozdrażni. Bo jeśli urzędy i instytucje odmówią mu pomocy, Owsiak może się stać jeszcze bardziej agresywny i zacząć jeszcze konsekwentniej zawłaszczać ludzkie, a przecież nie o to chodzi. Uważam, że w tej sytuacji może lepiej Owsiaka nie drażnić, pieniędzy dawać coraz mniej i dla świętego spokoju cierpliwie przeczekać w nadziei, że w końcu mu się ta cała dobroczynność ­znudzi.

  0
 35. W dzisiejszej Polsce potomki komusze żyją w luksusie. Nikt ich nie kontroluje, są poza prawem. Biednym ludziom odbiera się dzieci, bo nie zasługują na pomoc finansową. I będzie coraz gorzej dla nas oczywiście, bo dla nich będzie coraz lepiej. Jak z pozoru normalni ludzie, mogą dać się oszukać oszołomowi? Jak można z siebie i swoich dzieci, DOBROWOLNIE dać zrobić żebraków, niemal uwieszonych u kościelnych klamek? Ordynarny facet, milicyjny produkt, wykombinował sobie niezły geszeft. Ze złotym cielcem, jak złotą kurą, znoszącą złote jajka.

  0
 36. Lisie, zachęcam Cię do publikowania własnych tekstów bo czasem tak zagadujesz dyskusję że inni nie mają szans się zmieścić z wypowiedzią

  0
 37. Owsiak na spowiedzi w “Wyborczej”: “Na twarz muszę brać różne rzeczy, głupotę ludzką i te ciągłe pytania o rozliczenia. Kościół bardzo nam dał do wiwatu…” http://wpolityce.pl/wydarzenia/72023-owsiak-na-spowiedzi-w-wyborczej-na-twarz-musze-brac-rozne-rzeczy-glupote-ludzka-i-te-ciagle-pytania-o-rozliczenia-kosciol-bardzo-nam-dal-do-wiwatu

  0
 38. Wyobraźcie sobie państwo zachowanie księdza albo biskupa wskakującego na stół gdy pytanie dziennikarzy dotyczy kwestii finansowych i pomyślcie co pisałaby Gazeta Wybiórcza?Czy mainstream nie dostałby sraczki w tym temacie?

  0
 39. Jaki problem panie darczyńco. Jest się czym chwalić. Niech zaprzyjaźnione telewizje zrobią otwartą konferencję. Pan darczyńca niech wyłoży wszystkie liczby, przychody takie na tych kontach, wydatki takie z tego konta w wysokości takiej. Nie ma czego się wstydzić, to nie jest tajemnica, bo pan darczyńca, to nie jest firma, tylko fundacja. Więc do dzieła.Później dziennikarze będą stawiać pytania, ku chwale pana cudotwórcy. I proszę o rzeczowe odpowiedzi z papierami. Panowie dziennikarze, dlaczego nie chcecie pomóc, tak nikczemnie atakowanemu cudotwórcy. Przecież on pali się aż, aby się pochwalić narodowi. Z miłości do kraju. Błagam pomóżcie leżącemu!

  0
  • To jest złote zajęcie: “za wykład dostaję kilkanaście tysięcy”. Pytanie kto i dlaczego takie sumy płaci oraz o czym opowiada na wykładach tow. Owsiak. O sukcesach “Złotego Melona” i “Mrówki Całej”?. A to się robi tak: za pieniądze formalnie zbierane na chore dzieci “Złoty Melon” organizuje Łudstok, na którym zarabia. Tow. Owsiak zaprasza na Łudstok m.in. tow. Balcerowicza, Miecugowa, Olejnik, aby wytłumaczyli “zbuntowanym” na 3 dni lemingom, że PiS jest bee, a WSI to patrioci. Jeśli tego za mało, to tow. Owsiak poprzez zaprzyjaźnione telewizje ryknie “MaciArewicz, odp…l się od nas”. Za te usługi świadczone Grupom Trzymającym Od 1944 Roku Władzę w Polsce tow. Owsiak zapraszany jest na “wykłady” przez instytucje, których interesem jest m.in. utrzymywanie przy życiu licznych patologii III RP. Za taki wykład, na którym znów wspomni, jaką zbrodnią jest już samo stawianie pytań, co robi z 50% zebranych pieniędzy, otrzymuje kilkanaście tysięcy zapłaty. Toż to nie tylko “Złoty Melon”, ae prawdziwe “Złote Kokosy”. A wy, kochani wolontariusze, odmrażajcie dla sławy i bułki z szyneczką Jurasa i jego pani małżonki swoje nóżki. W powyższym wywiadzie Juras również spełnił zapotrzebowanie instytucji zainteresowanej utrzymywanie patologii III RP jaką jest “Gazeta Wyborcza”. Zdanie: “Kościół bardzo nam dał do wiwatu. To jedna z najbardziej przykrych rzeczy. Ale Kościół to normalni ludzie. Przestańmy myśleć, że Kościół zjeżdża z nieba i jest niebiański. To nie są anioły.” jest klasyczną odpowiedzią na potrzeby tego, który przeprowadza wywiad i za niego płaci. Kościół nigdy nie wrażał się negatywnie o pomocy dla biednych i chorych. Wręcz przeciwnie “Caritas”, organizacja charytatywna pod auspicjami Episkopatu Polski zbiera corocznie 10 razy więcej niż WOSP, ale przede wszystkim nie pozostawia sobie ca. 50% datków. Owsiak to resortowy tępak. On od początku realizuje scenariusz, którego nie jest autorem.

   0
 40. Samochód pułapka – Od zawsze byłem pewny, że kaska z jego zbiórek trafia do starszych i mądrzejszych a tu mam dowód. Dziękuję.
  http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/01/samochod-pulapka.jpghttp://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/01/samochod-pulapka.jpg Ciekawe czy darczyńcy zdają sobie sprawę,że z ich składek kupiono auto do szpitala … w Izraelu. wydawać by się mogło, że to antysemici ostrzelali piękny wielki samochód podarowany “przez Owsiaka”
  dla izraelskiego szpitala za pieniążki od naiwnych biednych dobrodusznych polskich dzieci
  ale okazuje się, że to żołnierze izraelscy myśleli, że to pułapka i dlatego tak go podziurawili

  0
 41. Słowa Owsiaka: “Gdyby Fundacja prowadziła działalność komercyjną, nie mogłaby korzystać ze zwolnień podatkowych” wyjaśniają na czym polega “zgodne z prawem” unikanie opodatkowania. I w ten oto legalny sposób, działa pompa tłocząca pieniądze ofiarowane na pomoc chorym. Od fundacji WOŚP poprzez Złoty Melon do Mrówki. I założę się, że Owsiak ma rozdzielność majątkową z żoną. Legalne. Ale tak podłe moralnie jak biznes oparty na handlu złotymi zębami żydów.

  0
  • Czytałem stare rozliczenie – było około 8mln w nieruchomościach. Plus 8mln nowych zakupów: razem 16-19mln. – 700 tys wartość samochodów. – 1.5mln zainwestowane w Złotego Melona. – kilka mln na zakupy pierdółek- mówi, że w Złotym Melonie. Z głodu nie umrze

   0
 42. Czyli w 100 % potwierdziło się to, o czym od dawna mówili i pisali krytycy Owsiaka. On i jego żona całkiem nieźle sobie z WOŚP żyją. Ich dochody, z których WSZYSTKIE lub prawie wszystkie można z WOŚP powiązać dają im dochód w wysokości kilkudziesięciu tys. zł miesięcznie !!!! – wielokrotnie wyższy niż dochód przeciętnej rodziny !!!! To nie jest SKROMNE życie, Owsiak. I o co było tyle szumu, prawdę mówili o tobie i tę prawdę dzisiaj ty bezwstydnie potwierdziłeś. Własne słowa Jurka Owsiaka: “Jestem szefem firmy Złoty Melon. Została powołana przez Fundację ponad dziesięć lat temu, żeby prowadzić wszelkie działania komercyjne, bo nie może tego robić Fundacja. Czyli jak robimy Przystanek Woodstock, na który zaprasza Fundacja, to żeby wynająć scenę czy zapłacić za prąd, wszystkie te finansowe operacje prowadzi Złoty Melon. Produkuje wszystkie nasze gadżety, koszulki, płyty i organizuje Przystanek. Gdyby Fundacja prowadziła działalność komercyjną, nie mogłaby korzystać ze zwolnień podatkowych.” Tłumacząc z polskiego na nasze – pieniądze z WOŚP idą na organizowanie Woodstock, co jest głównym zarzutem oponentów J.O. wobec niego i jego orkiestry. Pytania – po co Fundacji firma “Złoty Melon”? Jakie cele STATUTOWE są realizowane przez Fundację za pośrednictwem ZM ? Dlaczego Fundacja i ZM w ogóle mają ze sobą cokolwiek wspólnego? Czy powołanie ZM nie jest próbą obejścia prawa (“Gdyby Fundacja prowadziła działalność komercyjną, nie mogłaby korzystać ze zwolnień podatkowych”). Chciałbym, aby fundacja wraz ze Złotym Melonem zostały prześwietlone przez dziennikarzy równie wnikliwie jak “Lux Veritatis” o.Rydzyka. Nie mówiąc o prześwietleniu przez organy finansowe.

  0
  • Avatar piter

   Na organizacje przystanku woodstock idą pieniądze od sponsorów oraz pieniądze z odsetek Ze zbiórek nawet 1 zł nie idzie ma koncerty i dobrze o tym wiesz

   0
 43. Echo z komisji poborowej: Czy niegdyś orzeczono niezdolność poborowego Jerzego Owsiaka na podstawie zaświadczenia “żółtych papierów”? Tak? czy nie? A jak nie, to dlaczego taki młody ,jurny i silny byczek nie trafił z kat “B” lub nawet “C” – chociażby do służby nazywanej wtedy umownie: “wojskami łopata, ziemia , powietrze”, czyli OTK?

  0
  • On na żółte papiery wymigał się od wojska, więc ma je nadal. Czyżby nagle ozdrowiał? no i kto go uzdrowił? oto jest pytanie, no i za ile, bo “żółtek” idiota, psychicznie chory raczej by nie mógłby założyć firmy, fundacji.

   0
 44. Jak myślicie? Jakie to wykłady może dawać taki kabotyn i ktoś tak prymitywny? może wykłady z leninizmu-bolszewizmu? no może – słabo się na tym znam, chyba, że wykłady pod tytułem: siema ściema,czyli jak kręcić lody, takie bis amber gold.

  0
  • Kto chce słuchać tego oszołoma Owsika? Może te “wykłady” milicyjnego produktu, są finansowane z naszych podatków? Jakim trzeba być idiotą i dawać dobrowolnie swoje pieniądze bezczelnym złodziejom?

   0
 45. A ta jego żona zatrudniona jako dyrektor działu medycznego, zarabiająca 12,2 tys. zł brutto czyli więcej od profesora AKADEMII MEDYCZNEJ to jakie kwalifikacje posiada ?

  0
 46. Prosty rachunek: gdy WOŚP kupił od >>Złotego Melona>> 10 mln szt. naklejek(serduszek)po 10 gr./szt.to znaczy, że Owsiak zarobił 900 000 zł. Naklejki kupione za 100 000zł. Jeden dzień pracy, zarobek prawie 1 mln zł. Pozdrawiam

  0
 47. TE owsiakowe specjalistyczne urządzenia są tyle warte co złom – serwis , legalizacja odczynniki i obsługa / przekracza kilkakrotnie wartość nowego sprzętu / – np. alkomaty serwis i legalizacja , pompy infuzyjne odczynniki przekraczają wartość nowego urządzenia – nabija kabzę korporacjom serwisowym- czyż nie

  0
 48. Juras, a to prawda co 1988 roku ubeckie córy mówiły że Waglewskiego i spółę na kasiutkę stuknąłeś? Nie wiem czy to prawda, bo łone od 26 lat nic na ten temat nie mówią łoficjalnie. Brak dowodów, czy ojciec pomogli?

  0
 49. szczegóły obiegu pieniędzy i o posiadłości na Mazurach i jak dopiero kręcą kasę!!
  http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=2993 szok!!!! tyle kasy za nic!!

  0
 50. Avatar Ewa

  A zauwazyliście jak w mediach nagle zaczęto pozytywnie mówic o wszystkich “fundacjach” ???

  Wystraszyli sie,ze lumingi przestana dotowac złodziejskie łorganizacje pozarz…..
  Maskra co sie dzieje w tym kraju. :((

  0
 51. Avatar Jacek

  Odnośnie sms’a, który autor tekstu dostał, to proponuję to zgłosić na policję jako groźby karalne, dowiedzieć się kto jest właścicielem tego telefonu i obsmarować go publicznie od góry do dołu za to i cieszyć się jak tym bezmózgiem zajmuje się policja i sąd.

  0
 52. .
  Owsik Czyli PO-komuszy Pasożyt Kręcący Lody Na Chorych Polakach. W normalnym demokratycznym państwie na Zachodzie z normalną służbą zdrowia finansowaną poprzez ubezpieczenie społeczne, popędzono by takiego agresywnego, zająkanego naciągacza-komucha Owsika jako psychopatę i oszusta, który za ciężkie pieniądze podatników (wykorzystywanie publicznej TVP) oraz ulicznym wyłudzaniem dziesiątków milionów złotych od biednych Polaków, POdobno ma wspomagać Służbę Zdrowia, którą okradają “kręcący lody” złodzieje z PO. We Francji władze państwowe (parlament, rząd) określają generalne kierunki polityki zdrowotnej, a minister zdrowia definiuje ilość sprzętu i aparatury medycznej. Inwestycje realizuje się poprzez kredyty a nie poprzez wyłudzanie datków charytatywnych od biednych ludzi. W Wielkiej Brytanii w podobny sposób National Health Service zabezpiecz ubezpieczonym pacjentom pełny serwis diagnostyczny w szpitalach i punktach przyjęć i nie wyżebruje nachalnie na ulicach datków na sprzęt. W Niemczech też nie do pomyślenia jest, aby ktoś żebrał na ulicy w imieniu jakiejś charytatywnej fundacji, która chce kupić sprzęt do jakiegoś szpitala. Szpitale finansują zakup sprzętu poprzez bankowe kredyty, które bez problemów spłacają mając umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W USA 84,7 % populacji ubezpieczonych jest albo państwowo albo prywatnie. Nieubezpieczona reszta (15,3 %) ma prawo do bezpłatnej opieki szpitalnej i lekarskiej w nagłych wypadkach poważnego zagrożenia zdrowia i życia (Emergency Medical Treatment and Labor Act). Prywatne szpitale i praktyki kupują sprzęt za kredyty i nie wyżebrują natrętnie pieniędzy na ulicach od przechodniów. Tylko w POkomunistycznym POlaczkolandzie ci sami złodziejscy PO-komuniści co okradają Służbę Zdrowia i kręcą na niej lody, mogą odstawiać wielki cyrk wyłudzając dziesiątki milionów złotych od okradanych pacjentów POto aby wspierać swoje prywatne inwestycje. Tudzież finansować demoralizowanie Polskiej Młodzieży na lewackich spędach w Jarocinie, i przy okazji kupować przestarzały sprzęt za tzw. “działkę” czyli łapówkę, dla prywatnych szpitalnych oddziałów “przejętych” przez cwanych “kręcaczy lodów” – POlszewickich docentów i PrOfesorków. Tylko pilne upublicznienie multi-milionowego majątku tego komunistycznego pasożyta-malwersanta, zastopuje ten kolejny, bezwstydny PO-komuszy i ubekistański przekręt Plugawych Oszustów i SLD-upkówna Narodzie Polskim. Wielka Orkiestra Świątecznej Przemocy, pozwala wszelkiej maści cwaniaczkom żyć po królewsku. I nie muszą nawet ruszać zebranych pieniędzy, wystarczy, że potrzymają pieniądze w banku przez pewien okres i mogą żyć z samych procentów. Chyba każdy z nas chciałby żyć w takim bloku. Jak widać działalność charytatywna w III RP/PRLbis to czysty zysk.

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816