Artykuły redakcyjne
Like

Wątpliwe wyjaśnienia WOŚP odnośnie nawiązek

14/01/2014
3425 Wyświetlenia
115 Komentarze
15 minut czytania
Wątpliwe wyjaśnienia WOŚP odnośnie nawiązek

Na serwisie WYKOP pojawiły się anonimowe wyjaśnienia dotyczące zarzutów względem WOŚP (prawdopodobnie przygotowane przez PR-owców Jerzego Owskiaka) pod tytułem  “Zestawienie zarzutów wobec WOŚP i ich konfrontacja z faktami”  http://www.wykop.pl/ramka/1819096/zestawienie-zarzutow-wobec-wosp-i-ich-konfrontacja-z-faktami/ w których “skonfrontowano” moje zarzuty odnośnie niewykazywania nawiązek sądowych zasądzanych na WOŚP w publikowanych na stronach fundacji sprawozdaniach finansowych za lata 2007-2012 z tzw “faktami” wyjaśniając na czym polega rzekoma moja manipulacja. Sytuacja jest arcyciekawa, bo wygląda na to, że manipulantem jest ten, kto zauważa nieścisłości w rozliczeniach finansowych i zadaje pytania a nie ten, którego transparentność pozostawia wiele do życzenia, nie ten kto dokonuje niekontrolowanych operacji na nieswoich pieniądzach pomiędzy zależnymi od siebie podmiotami oraz nie ten, kto na precyzyjne pytania o finanse reaguje krzykiem, obelgami i łażeniem na czworaka przed kamerą. No to przyjrzyjmy się tym moim pytaniom-manipulacjom odnośnie nawiązek i szczerym wyjaśnieniom ludzi od Owsiaka.

0


Zacznijmy od opublikowanego dziś fragmentu zestawienia w obronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nawiązki sądowe zdefraudowane przez Orkiestrę

Źródło: 3obieg
Na czym polega manipulacja?
Tu nie ma manipulacji, to zwyczajne kłamstwo.

Od 1.01.2012r. nawiązki sądowe zasądzane są nie na fundacje tylko na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Do 1.01.2012r. można było zasądzać nawiązki na różnego rodzaju organizacje (źródło: ten sam link co wyżej), ich lista była dostępna pod adresem http://ms.gov.pl/nawiazki/nawiazki.shtml jednak wraz ze zmianą prawa lista zniknęła. Na szczęście jest webarchive, dzięki któremu możemy zobaczyć ostatnią dostępną wersję strony z 11.10.2007r., a także pobrać samą listę.

Autor artykułu podaje także inny, nie działający dziś link, prawdopodobnie w nadziei, że nikt tego nie sprawdzi. Webarchive zarchiwizowało jednak również ten dokument, dzięki czemu możemy pobrać listę z 26.10.2011r.

Jak nietrudno sprawdzić, na żadnej z tych list fundacja WOŚP nie figuruje, co zamyka sprawę nawiązek.

Prawie zamyka, bo jest jeszcze jeden krążący w internecie obrazek, skan artykuł pojawiający się również w źródłowym paszkwilu na 3obieg.pl. Jak zwykle zarzut opiera się na bezmyślnym przeklejaniu przypadkowych informacji, bez weryfikacji o co w nich chodzi.
Na czym polega manipulacja?
Nawiązki na rzecz fundacji o których pisał 3obieg, wpisanych na wskazaną przez niego listę dotyczyły sprawców zdarzeń drogowych i można było je zasądzać tylko do 1.1.2012. Tymczasem opisana w artykule sprawa odbyła się 12.11.2012, czyli grubo po zmianie prawa, a sama sprawa dotyczy pomówienia, przy którym pokrzywdzony może zażądać zadośćuczynienia na rzecz siebie, PCK lub innego celu społecznego – ten pan najwyraźniej wybrał WOŚP. Jak wygląda realizacja tego zadośćuczynienia? Winny pomówienia wykonuje zwyczajny przelew na wskazane konto: z punktu widzenia fundacji ten przelew jest normalną darowizną i tak też jest księgowany. Wpływy z tego tytułu zawierają się w pozycji “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” sprawozdania, przykładowo w 2012 roku jest ona na stronie 15, punkt 5b.

Zobacz więcej na: http://www.wykop.pl/ramka/1819096/zestawienie-zarzutow-wobec-wosp-i-ich-konfrontacja-z-faktami/

 

WOŚP2005

 

Mój komentarz:

W powyższych wyjaśnieniach mamy zamiast odpowiedzi szereg manipulacji powiększających moje wątpliwości co do szczerych intencji podmiotu broniącego się tym anonimowym tekstem.

1. W moim artykule https://3obieg.pl/czy-jerzy-owsiak-zdefraudowal-nawiazki-sadowe-od-pijanych-kierowcow wyraźnie napisałem, że większość nawiązek sądy mogły zasądzać bezpośrednio na organizacje społeczne tylko do 1 stycznia 2012 r. gdyż potem były zobowiązane zasądzać na nowopowstały Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Wyjaśniłem też że nie wszystkie, ponieważ szczególne podstawy orzekania nawiązek przewidują także przepisy pozakodeksowe zawarte w innych ustawach np. w wypadku skazania za przestępstwo związane z narkotykami na podstawie art. 70 ust. 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii sąd może orzec nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 50.000 zł, a za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na wskazany przez sąd cel związany z ochroną zwierząt. Zmiany w zasadach zasądzania nawiązek, które weszły od 1 stycznia 2012 r. nie dotyczą organizacji otrzymujących nawiązki na podstawie tych szczególnych przepisów. W wypadku tych nawiązek są one nadal orzekane na rzecz konkretnych organizacji.

 

 

Zatem moje badanie także sprawozdania finansowego WOŚP z 2012 r. nie było bezpodstawne. Zwłaszcza w obliczu zamieszczonego skanu z prasy lokalnej w której mowa o nawiązce na WOŚP w wysokości 10 tys.

 

 

2. Nawiązki sądowe nie są nigdy darowiznami, są świadczeniem finansowym, którego obowiązek wynika z prawomocnego wyroku sądowego i którego niewykonanie skutkować może nie tylko egzekucją komorniczą, ale wręcz może np. wiązać się z odwieszeniem kary pozbawienia wolności. Darowizny – przypominam – nigdy nie są obowiązkowe, gdyż to dobrowolny akt jednostronny darczyńcy.

 

 

Żadne więc nawiązki, także ta o kwocie 10 tys. zł z 2012 roku nie mogła więc być wrzucona do wora pod tytułem  “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” na stronie 15 pkt 5) b) sprawozdania finansowego WOŚP z 2012 r. :  http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/Bilans%202012.pdf

 

 

Także dlatego, że nawiązki są pieniędzmi szczególnymi, które co do grosza muszą być wydane przez podmiot na cel wskazany w wyroku, np. na osoby pokrzywdzone w wypadkach czy bezdomne zwierzątka (cytowałem w moim artykule stosowne orzeczenie Sądu Administracyjnego) natomiast darowizny organizacja wydaje jak chce i gdy chce przekazując część na swoje cele statutowe a część na cele administracyjne, chyba że jest precyzyjna wola darczyńcy.

 

 

Powiem więcej, topienie nawiązek w pozycji “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” które w 2012 roku wynosiły 11.219.740,70 zł (ponad jedenaście milionów dwieście tysięcy) jest właśnie niczym innym jak ich ukrywaniem, np. po to, by można było nie wydawać tej kwoty w całości np. na zapobieganie narkomanii.

 

 

Zresztą wrócimy jeszcze do tej kwestii za chwilę.

 

3. Znaleziono link do dwóch list podmiotów uprawnionych do otrzymywania nawiązek, na których nie ma WOŚP co zdaniem anonimowego obrońcy Jerzego Owsiaka zamyka kwestię nawiązek. Przy czym autor, który dokładnie znał adresy obydwu list i jak widać dokładnie wiedział czego szuka raczył zarzucić mi manipulację, tylko dlatego, że ja tych archiwalnych list nie znalazłem. Nie znalazłem również ostatnio 100 zł. czy w ten sposób manipuluję finansami?

 

 

Byłbym przy tym skłonny uznać to “zamknięcie kwestii nawiązek” gdyż w tej publikacji to jest najbardziej jasny punkt i najbardziej precyzyjne wyjaśnienie kwestii zniknięcia nawiązek ze sprawozdań finansowych WOŚP od 2008 r. gdyby nie to, że niestety nic nie wiemy o obydwu listach. Czy są one w ogóle wiarygodne? Otwartą też kwestią są inne nawiązki niż te, których dotyczyła lista? Czy czasem nie było tak, że one jednak dalej były zasądzane z innych tytułów ale nieujawniane w sprawozdaniach finansowych lub bezprawnie topione w pozycjach “Przychody z darowizn rzeczowych i celowych” w latach następnych?

 

 

Zamiast takich karkołomnych i niepewnych wyjaśnień wolałbym zobaczyć zestawienie ile nawiązek WOŚP otrzymał od 2003 r. do dzisiaj i co o wiele ważniejsze: jak dokładnie te nawiązki zostały wydane? Co do grosza.  Wszak od 2005 r. był obowiązek składania takich dokładnych rozliczeń Ministrowi Sprawiedliwości.

 

 

Interesuje mnie też, ile nawiązek zostało ukrytych w “Przychodach z darowizn rzeczowych i celowych” w latach 2008-2011, bowiem fakt, iż znalazłem w internecie tylko ślad jednej nawiązki przekazanej WOŚP w 2012 r. nie oznacza przecież, że nie było ich więcej.

 

 

4. O tym, że kwestia otrzymywanych nawiązek przez WOŚP wcale nie jest zamknięta świadczą sprawozdania finansowe tej Fundacji z lat 2003-2007, które zostały mi udostępnione wczoraj przez życzliwą osobę (podczas pisania sobotniego artykułu ich jeszcze nie miałem). Wtedy nawiązki były jeszcze wyodrębnione w tej błędnej pozycji “Przychody pozostałe z darowizn celowych” jako “Z zasądzeń na zapobieganie wypadkom” na łączną kwotę 1 567 036,04 zł. Zaznaczyć trzeba, że lista podmiotów uprawnionych na której miało nie być WOŚP obowiązywała w Ministerstwie Sprawiedliwości od 2005 r. a mimo to, do końca 2007 (jak wynika z dokumentów samej WOŚP) nawiązki były na Fundację Jurka Owsiaka zasądzane.

 

 

Ciekawe też są ewentualne okoliczności nie znalezienia się WOŚP na ministerialnej liście, jeżeli oczywiście ta lista jest prawdziwa i pełna. Ale to już zupełnie inna kwestia.

 

 

Niemniej, pocieszające jest to, że choć anonimowe – bo wszak “wiadomo” Wielki Czerwony Jurek Owsiak się nikomu tłumaczyć nie musi – to jednak pojawiły się dość szybko w sieci wyjaśnienia odnośnie kwestii finansowych, które można uznać w części za merytoryczne – przynajmniej w kwestii nawiązek. Jeśli oczywiście ktoś umie czytać pomiędzy manipulacjami i nie podchodzi emocjonalnie do prezentowanych w tej publikacji innych kretynizmów.

 

 

Wośp-zestawienie

 

 

Dwa słowa o nich: Tego nie ma w cytowanym przeze mnie fragmencie, tekst “dobrze poinformowanego obrońcy Owsiaka” tłumaczy, że WOŚP tak naprawdę wydaje więcej pieniędzy na cele statutowe niż pozyskuje, czyli więcej niż ma (czyżby z nieujawnionych nawiązek?). Ponadto wyjaśnia, że oprócz wydatków na sprzęt WOŚP wydaje też pieniądze na różne programy medyczne http://www.wosp.org.pl/medycyna  – tymczasem gdy wejdziemy w dowolny program to okaże się, że polega on niemal wyłącznie na ZAKUPIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, na którego wydatki już raz policzyliśmy. Niemal, bo są tam też dodatkowe wydatki na akcje informacyjne i (uwaga!) próby wpłynięcia na polskie władze, by wprowadziły mechanizmy mające na celu włączenie sieci ośrodków diagnostyki onkologicznej w system dziecięcej opieki zdrowotnej w Polsce.

 

 

To akcje informacyjne i wpływanie nie polskie władze kosztuje 170 melonów złotych?

 

 

Co to jest do cholery?! Łapówki?!

 

 

(Na marginesie: zwróciliście uwagę, że wyjaśniła się nazwa jednej ze spółek?)

 

 

Wciąż nie wygląda to ładnie dlatego wciąż będę dociekliwy. Na razie pozwoliłem sobie zadać jednak szereg pytań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy także drogą mailową, korzystając z okazji, że jednak blogerzy przycisnęli Jurka Owsiaka trochę do ściany i ten, jeśli nie chce stracić twarzy przed swoimi zwolennikami takimi jak Michał Wiśniewski, który był dziś u Agaty Młynarskiej zażenowany skakaniem kolegi celebryty po stole – i teraz czekam na udzielenie odpowiedzi.

 

 

Tomasz Parol (ŁŁ)

 

 

Ps. Dwa dni temu wysłałem zapytania do WOŚP podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dziś w nocy otrzymałem następującego SMS-a. Czyżby pierwsza odpowiedź? (rzecz jasna w ramach bezinteresownej pomocy Jerzemu Owsiakowi w walce z hajterstwem?)

 

V__0980

 

Czy ktoś może mi pomóc zweryfikować ten numer telefonu?

 

sprawozdanie_2005

 

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758