POLSKA
Like

W Europie wybuchnie rewolucja Lichwiarstwo utopi ją we krwi

22/07/2014
683 Wyświetlenia
0 Komentarze
36 minut czytania
W Europie wybuchnie rewolucja Lichwiarstwo utopi ją we krwi

Coryllus „Nie dlatego bynajmniej, że socjaliści wstydzą się swoich zbrodni, ale dlatego, że za tym procederem stoją banki, które są rzeczywistymi mocodawcami panów nazywających siebie socjalistami. „…. (więcej)

0


 

Mark Blyth „ 400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów …(więcej )

„Największa gospodarka 
strefy euro dostała chwilowej zadyszki. Tak twierdzi rząd. Część ekonomistów obawia się dłuższego spowolnienia.W II kw. niemiecka gospodarka była pogrążona w stagnacji – podał wczoraj tamtejszy bank centralny”...(źródło )

Tomasz Grzegorz Grosse „ W oczekiwaniu na rewolucję”….”Czy możemy mówić o występowaniu sytuacji przedrewolucyjnej w Europie? Rewolucja oznacza gruntowną zmianę ładu politycznego, która jest wprowadzana przeciwko dotychczasowemu establishmentowi politycznemu i pod hasłami domagającymi się większej sprawiedliwości społecznej. W przypadku integrującej się od ponad półwiecza Europy sytuacja przedrewolucyjna może być związana ze wzrastającą niechęcią społeczną wobec tejże integracji i skutkować zmianą ustroju UE. Ale może być też powiązana z dezintegracją jej dotychczasowej struktury terytorialnej, a więc częściowym lub całkowitym rozpadem Unii „…”Konsekwencje kryzysuTrudno nie zadać pytania, czy przedłużający się kryzys – trwający w Europie od 2008 roku – nie stał się zarzewiem sytuacji przedrewolucyjnej. Zwłaszcza jeśli był on nieskutecznie rozwiązywany w ramach obecnego ładu politycznego.„…”Przywódcy ugrupowań eurosceptycznych życzliwie się odnoszą
 do polityki rosyjskiej na Ukrainie. Kreml z kolei dąży do osłabienia 
procesów integracyjnych w Europie, m.in. podsycając nastroje społeczne niechętne UE „….”Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dowodzą rosnącej fali niezadowolenia społecznego, które wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji gospodarczej. „…”Właśnie dlatego wyborcy coraz głośniej domagają się ograniczenia władzy instytucji europejskich i przywrócenia kompetencji dla rządów narodowych. Wspomniane postulaty miały również odniesienie do odbudowy pełnej demokracji w państwach członkowskich, nadwątlonej w wyniku procesów integracyjnych. Rewolucyjny charakter ostatnich wyborów oddają wypowiedzi Marine Le Pen. Szefowa zwycięskiego Frontu Narodowego we Francji nie kryje, że dąży do upadku Unii Europejskiej. Określa ją jako „sowiecką Unię Europejską”, która „ukradła suwerenność” i możliwości „samostanowienia przez władze narodowe”, a także jest „antydemokratycznym monstrum”. ….”Ryzyko geopolityczne”…”W okresie zimnowojennym na sytuację w Europie stabilizująco wpływała rywalizacja USA i ZSRR. Oddziaływała ona korzystnie na postępy integracji europejskiej ze względu nie tylko na obawę przed zagrożeniem ze strony bloku sowieckiego, ale i na obecność Amerykanów na Starym Kontynencie, którzy zajmowali faktycznie pozycję hegemoniczną w zachodnim bloku sojuszniczym. I to właśnie amerykańska hegemonia była ważnym czynnikiem blokującym możliwość pojawienia się destrukcyjnej rywalizacji wewnętrznej między największymi państwami Europy Zachodniej.
Zmiana ładu światowego po roku 1989 negatywnie wpłynęła na integrację europejską, m.in. dlatego, że osłabło geopolityczne zagrożenie ze strony Rosji. Warto przy tym zaznaczyć, że wspomniane zagrożenie – nawet pod wpływem kryzysu ukraińskiego z 2014 roku – wzrosło jedynie w Europie Środkowej i w państwach nadbałtyckich. Natomiast nie może być traktowane jako czynnik mobilizujący do pogłębienia integracji w zachodniej części kontynentu.Co więcej, oddziaływanie Rosji w coraz większym stopniu wpływa destabilizująco na procesy integracyjne w Europie. Jest to związane z polityką Kremla konsekwentnie dążącą do wspierania ugrupowań skrajnych i eurosceptycznych w UE. Jak dowodzi raport Political Capital Institute, firmy rosyjskie dofinansowują wiele takich partii, a jednocześnie władze Federacji Rosyjskiej starają się nawiązać z nimi bliską współpracę polityczną”…”W tej sytuacji wycofywanie się ze Starego Kontynentu Amerykanów, którzy stabilizowali dotąd integrację europejską, dodatkowo osłabia Europę. Przede wszystkim chodzi o zmniejszanie spójności wewnętrznej Europy i otwieranie jej na rywalizację między największymi potęgami, głównie Francją i Niemcami. Problem rosnącej nierównowagi geopolitycznej między tymi państwami zdynamizowało zjednoczenie Niemiec „…”Niezadowolenie wyborcówDopominanie się o prawa polityczne przez niezadowolone grupy społeczne jest najczęściej bezpośrednią przyczyną dynamiki rewolucyjnej. Proces ten nawiązuje do modnego współcześnie pojęcia legitymizacji politycznej. W przypadku UE rozgoryczenie wyborców wzmaga to, że ich głos jest często lekceważony przez elity polityczne”…”Kryzys gospodarczy jest największym sprawdzianem zarówno dla ekipy sprawującej władzę, jak i dla obowiązującego ładu politycznego. Można w tym miejscu przytoczyć słowa Seymoura Lipseta, że każdy system demokratyczny, aby przetrwać, musi zapewnić rozwój gospodarczy – inaczej traci legitymizację. Kryzys uderzył przede wszystkim w koncepcję opierającą prawomocność ładu politycznego w Europie na wyższej użyteczności UE w stosunku do państw narodowych. Okazało się, że wielopoziomowy system zarządzania w Unii jest jednak dysfunkcjonalny, przynajmniej podczas kryzysu. „….(źródło )

„O tym, że Chiny będą w przyszłości największą gospodarką świata i wyprzedzą Stany Zjednoczone, słychać było od dawna, a rozbieżności wśród ekspertów dotyczyły głównie daty. Teraz temat powrócił, zwłaszcza gdy pod koniec kwietnia współpracujący z Bankiem Światowym Międzynarodowy Program Porównawczy (ICP) stwierdził, że może to nastąpić już w… 2014 roku! Wcześniejsze prognozy mówiły o latach 2019–2020. Bank Światowy uważa, że Chiny już mocno wyprzedziły USA w ekspansji gospodarczej „….”Władze ChRL są wyraźnie skonfundowane, chyba że tylko świetnie udają „…”Pełnej treści raportu na początku w Chinach nie opublikowano, zaś Państwowy Urząd Statystyczny wyraził zastrzeżenia do metodologii badań. Dopiero 4 maja oficjalna agencja prasowa Xinhua opublikowała analizę dokumentu, podkreślając, iż „aby dogonić rozwinięte państwa świata, Chiny mają jeszcze długą drogę do przebycia”. Natomiast China Radio Network studziło entuzjazm twierdzeniem, że ustalenia „były bardziej efektem badań statystycznych” niż rzeczywistości, a PKB Chin na mieszkańca nadal pozostaje niski. Trzeba dodać, że pojawiły się również teorie spiskowe, iż cała sprawa i wywołany nią szum to nic innego niż zachodnia propaganda. „…”Przy okazji warto przypomnieć niegdyś słynny, choć już trochę zapomniany testament Deng Xiaopinga, ojca rynkowych reform w Państwie Środka, który pouczał swych następców, by nie wysuwali się na czoło i nie starali się odgrywać roli światowych liderów. Deng radził gromadzenie zapasów i koncentrowanie sił, a przestrzegał przed afiszowaniem się ze swymi prawdziwymi zamiarami.Problem dla świata polega na tym, że owe zamiary Chiny wciąż głęboko skrywają, choć o zgromadzonych przez nie zapasach już sporo wiemy.”…(źródło )

„Rola Waszyngtonu w kryzysie ukraińskim może mieć ogromne konsekwencje dla całego świata. Według Johna Pilgera, publicysty “The Guardian”, Stany Zjednoczone dążą do wojny z Rosją. “Po raz pierwszy od czasów Reagana USA prą do światowego konfliktu. Ukraina, ostatni bufor przed Rosją, jest rozdzierana przez faszystowskie siły wspierane przez USA i UE” – czytamy w serwisie internetowym gazety.”…””Nazwa wroga Zachodu zmieniała się na przestrzeni lat. Wcześniej był to komunizm, teraz są to islamscy terroryści. Generalnie są to niezależne społeczeństwa zajmujące strategiczne, bądź bogate w złoża terytorium” – pisze Pilger. Liderzy tych społeczeństw są przeważnie brutalnie usuwani. Pilger przytacza przykłady: Mohammad Mosaddegh – demokratycznie wybrany premier Iranu, Jacobo Arbenz Guzmán – prezydent Gwatemali, czy Salvador Allende – prezydent Chile. Wszyscy usunięci w wyniku zamachu stanu. Pilger oddaje, że liderzy wrogich reżimów są szkalowani w zachodnich mediach. Wcześniej Fidel Castro i Hugo Chavez, teraz Władimir Putin.’…”Co roku amerykański historyk William Blum publikuje raport o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Wynika z niego, że od 1945 roku USA próbowały obalić ponad 50 rządów na całym świecie. Wiele z nich było demokratycznie wybranych. Raport mówi też, że Stany ingerowały w wybory w 30 krajach, bombardowały ludność cywilną również w 30 krajach, używały broni chemicznej i biologicznej i próbowały zabić wielu światowych przywódców. W wielu z tych przypadków USA pomagała Wielka Brytania – przytacza Pilger.”…(źródło )

‘ Norwegowie zostaną bez gotówki „…”Norweska organizacja pracodawców z sektora finansowego Finans Norge twierdzi, że do 2020 roku w jednym z najbogatszych państw świata powinna zniknąć gotówka. Już teraz monety i banknoty są coraz mniej znaczące w obiegu gospodarczym – odpowiadają jedynie za 4% wydatków gospodarstw domowych. Mniej chętnie z gotówki korzystają tylko Szwedzi i Brytyjczycy. „…(źródło )

Napady, strzelaniny, przemyt biżuterii, handel walutą, sutenerstwo – tak w PRL rodziły się fortuny polskich biznesmenów, brylujących później w świecie polityki i mediów. A wszystko pod pełną kontrolą komunistycznej bezpieki. Gdy Roman Giertych sugeruje, że polscy oligarchowie są gotowi zapłacić setki tysięcy złotych, by nie pisano o nich książek, ma rację: korzenie biznesu to największe tabu III RP „…”Pochodzenie kapitału, genealogia rodzinna, powiązania ze światem tajnych służb w przeszłości i obecnie, to wszystko jest dziś skrzętnie skrywane i powoduje u wielu strach – mówi prof. Sławomir Cenckiewicz „….”Skąd ten strach? Inny znany naukowiec, profesor nadzwyczajny, badacz dziejów najnowszych, pytany, dlaczego niemal nie ma naukowych publikacji na ten temat, odpowiada z rozbrajającą szczerością: – W polskiej nauce dominuje pogląd, iż tematyki początków biznesu lepiej nie badać, bo można utonąć w rzece z kamieniami u nóg. „….”4 stycznia 1982 r. wciąż nie działały wyłączone 13 grudnia telefony. Spacyfikowano już krwawo kopalnie „Wujek” i „Manifest Lipcowy”, parę dni wcześniej wyjechali na powierzchnię po dwóch tygodniach spędzonych pod ziemią „chłopcy od Piasta”, kończąc ostatni strajk okupacyjny.
Okoliczności te nie przeszkodziły wicepremierowi Jerzemu Ozdowskiemu spotkać się z przedstawicielem firmy polonijnej Konsuprod – Lotharem Grabowskim. Jej pełnomocnikiem na Polskę był Jan Wejchert, przyszły założyciel telewizji TVN. Towarzysz Ozdowski zapewnił przedsiębiorcę, że stan wojenny nie utrudni działalności wspomnianych firm polonijnych, odwrotnie – mogą one liczyć na wiele udogodnień.Dzień później wicepremier przyjął szersze grono biznesmenów i zapowiedział zastosowanie wobec ich sektora „klauzuli permanentnego uprzywilejowania”. Dodał też, że rozwój ich firm powinien „doprowadzić do powstania nowego sektora w polskiej gospodarce”. …..(źródło )

„Przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Afryki Południowej (czyli wszyscy członkowie grupy BRICS) podpiszą umowę o Nowym Banku Rozwoju podczas szczytu w brazylijskim Fortaleza. Ponadto zostanie podpisana umowa ramowa w sprawie ustanowienia puli rezerw walutowych wykorzystywanych w przypadku znacznego spadku rezerw walutowych któregokolwiek z państw uczestniczących w grupie. W ten sposób pula walutowa BRICS będzie czymś na podobieństwo, a w perspektywie średnioterminowej prawdopodobnie i alternatywą, Międzynarodowego Funduszu Walutowego.”…..”Teraz o puli rezerw walutowych. Głównym powodem jej utworzenia są źle prognozowane decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego też, aby wesprzeć tę czy inną walutę kraju, który znalazł się w trudnej sytuacji wahania swojej waluty, postanowiono stworzyć pulę walut rezerwowych. Fundusze nie będą nigdzie przekazywane. Określone kwoty zostaną zapisane na rachunkach banków centralnych. A kiedy to będzie konieczne, to czy inne państwo skorzysta z tych pieniędzy.”…”|W krajach członkowskich BRICS zamieszkuje 40 procent ludności świata. Państwa te posiadają ogromne zasoby naturalne, przygotowaną bazę przemysłową i profesjonalny personel, zapewniają prawie 30 procent światowego PKB. Mówi wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu – platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”…”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” – koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego.”…(źródło )

Independent Trader „ Chiny posiadające największe rezerwy na świecie szacowane na 3,5 bln USD ogłosiły powołanie do życia instytucji finansowej mającej rywalizować z Bankiem Światowym oraz Azjatyckim Bankiem Rozwoju. „…”Przez ponad 50 lat instytucje takie jak MFW czy Bank Światowy były narzędziem w prowadzeniu polityki nowoczesnego kolonializmu. Kraje trzeciego świata nie mając środków na rozwój niezbędnej infrastruktury prosiły banki z krajów rozwiniętych o pomoc. Największe banki lub konsorcja bankowe ochoczo przyznawały kredyty na budowę portów, lotnisk, autostrad czy elektrowni. Niestety większość środków była marnotrawiona. Głównym efektem inwestycji był przyrost długu, po czym następowały problemy ze spłatą. „…”W pewnym momencie sytuacja finansowa kredytobiorcy pogarszała się na tyle, że jedyne źródła finansowania pochodziły z MFW czy Banku Światowego kontrolowanych przez zachodnie korporacje. Kolejne transze kredytów były przyznawane w taki sposób aby na wiele lat związać dany kraj spiralą długu. Przy okazji dłużnik stawał się całkowicie zależny od zachodnich korporacji. Aby spłacić zaciągnięte kredyty przeprowadzano masową prywatyzację po zaniżonych cenach, oddawano prawa do wydobycia kopalin czy domagano się poparcia rezolucji na forum ONZ.Chiny, które przez ostatnią dekadę urosły znacznie w siłę, naciskały na obie instytucje aby przeprowadzić reformy mające na celu dostosowanie udziału Chin w sposób odpowiadający wielkości ich gospodarki.  Ostatecznie kształt MFW czy BŚ utrzymywany od czasów Bretton Woods (1944) nie przystaje do obecnych czasów. Naciski na MFW nasiliły się zwłaszcza w ostatnich latach po uformowaniu się sojuszu BRICS.”…”Jak działa BŚ wiadomo. ABR natomiast miał być instytucją wspierającą rozwój Azji. W praktyce fundusze o wartości 165 mld USD, kontrolowane przez USA oraz Japonię były ukierunkowane w taki sposób aby nie pozwalać na wzmocnienie roli Chin, które w funduszu posiadają zaledwie 5,5% prawa głosów. „…”Obecny przykład ekspansji kapitałowej jest potwierdzeniem odwrócenia 20-letniego trendu w Chinach. W tym roku bowiem inwestycje realizowane przez chińskie firmy poza krajem macierzystym przewyższą inwestycje zagraniczne realizowane na terenie Chin. „…”Przechodzimy zatem do sytuacji, w której Chiny zmieniają się z beneficjenta inwestycji zagranicznych na fundatora takich inwestycji. Jest to o tyle ważne, że Chiny posiadają największe na świecie rezerwy walutowe szacowane na co najmniej 3,5 bln USD. Rezerwy chińskich firm szacowane są na kolejne 6 – 7 bln USD. „..”Na koniec warto przypomnieć, iż w roku 2014 po raz pierwszy Chiny najprawdopodobniej staną się eksporterem kapitału / inwestycji. Tendencja ta będzie się nasilać z każdym rokiem.  W perspektywie kilku lat będziemy mieli system monetarny w zupełnie innej formie niż obecnie.W sytuacji gdy waluty oparte na rezerwach złota, w tym chiński juan, zyskają znacznie na wartości względem walut papierowych dla Chin z pozycji eksportera kapitału będzie to oznaczało znaczny przyrost siły nabywczej, co pozwoli przyśpieszyć ekspansję chińskich firm na cały świat.„Kto posiada złoto, ten ustala reguły”….(źródło )

Belka , Samecki „Kraje zaawansowane w rozwoju nie są już wzorcami bez skazy. Wyłoniła się liczna grupa tzw. wschodzących rynków (Emerging Markets – EMs) – krajów, które są wielkie ludnością i prężnością gospodarki, ale jeszcze nie tak zamożne, jak Stany Zjednoczone lub Europa Zachodnia. Nawet kraje ubogie (głównie afrykańskie) w ostatnich kilkunastu latach rozwijały się znacznie szybciej, niż oczekiwano. „…”Bank Światowy przyjął jako jeden z dwóch głównych celów przeciwdziałanie nadmiernemu rozwarstwieniu dochodów w społeczeństwach.„….”W powiązaniach finansowych krajów zaawansowanych i EMs ewidentnie dominującymi stały się różne formy przepływów prywatnych. Mają one skalę wielokrotnie przewyższającą bezzwrotną pomoc zagraniczną. „…”Jednym z elementów tzw. globalnej architektury finansowej jest Bank Światowy i jego Grupa.Prócz wiodącego Banku obejmuje ona cztery inne instytucje. Najważniejsze z nich to Międzynarodowa Korporacja Finansowa, wspierająca rozwój sektora prywatnego, oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju, finansująca na bardzo dogodnych warunkach różne projekty w krajach uboższych. „….”w latach 70. i 80. Bank Światowy był mocarzem zdolnym zarówno nadawać kierunki myśleniu całego świata(z wyjątkiem krajów komunistycznych) o rozwoju, jak i finansować dużą część wydatków inwestycyjnych w krajach rozwijających się. Dzisiaj, wobec potężnych strumieni prywatnych pieniędzy, płynących różnokierunkowo, a także w świetle wzrostu znaczenia BRICs i szeregu państw o średnich dochodach, jego rola zmniejszyła się. „….”Pod kierunkiem nowego szefa, Jima Kima, przyjęta została nowa strategia działania Banku na najbliższe lata. Skupia się ona na jądrze misji Banku – na walce z ubóstwem.„….”Drugim celem jest ograniczenie rozpiętości dochodowych. „….”Prezes J. Kim akcentuje mocno rolę Banku jako twórczej instytucji, inspirującej rozwiązania problemów, które kraje napotykają na drodze swojego rozwoju. „….”Nadmierne rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie nie sprzyja zrównoważonym procesom rozwojowym w długim okresie. Dlatego to dobrze, że Bank Światowy wyznaczył sobie jako jeden z dwóch głównych celów przeciwdziałanie takim tendencjom, choć to cel niełatwy do osiągnięcia. Co więcej, realizacja tego celu będzie w wielu przypadkach wymagać zmian w polityce gospodarczej krajów korzystających ze wsparcia Banku. Oczywistą kandydaturą do zmian wydaje się polityka podatkowa, ale dla trwałości przekształceń struktury dochodowej potrzebne są stosowne modyfikacje np. polityki społecznej i edukacyjnej. „….”Polski interes
Polska, jako średniak, ale z uzasadnionymi aspiracjami do statusu kraju zaawansowanego, powinna być zainteresowana powodzeniem Banku w realizacji powyższego celu. Naszej konwergencji dochodowej w relacji do Europy Zachodniej towarzyszy powolne narastanie rozpiętości dochodowych wewnątrz kraju (także w układzie regionalnym). …(więcej )

Przed swoim odejściem Stiglitz zabrał z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego sporą liczbę tajnych dokumentów . Dokument te pokazują ,że MFW żądał od państw ubiegających się o szybka pomoc podpisania tajnej umowy składającej się z 111 artykułów . Wśród nich znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży kluczowych aktywów takich jak instalacje wody pitnej , elektrownie, gaz, linie kolejowe , firmy telekomunikacyjne ,ropa naftowa , banki itd. Kraje otrzymujące pomoc musiały zobowiązać się do przeprowadzenia serii radykalnych i niszczycielskich działań gospodarczych . Równocześnie w Banku Szwajcarii otwierano konta dla polityków ,na które transferuje się setki milionów dolarów tytułem odwzajemnienia się Gdyby politycy krajów rozwijających się odrzucili ta umowę , oznaczałoby to całkowite zamkniecie dla ich kraju kredytów na międzynarodowym rynku finansowym .” …” Przywódcy państw odbiorców pomocy muszą jedynie wyrazić zgodę na wyprzedaż po niskich cenach aktywów państwowych , by w ten sposób otrzymać dziesięcioprocentowa prowizję , która w całości jest przelewana na ich tajne konta w bankach szwajcarskich . Użyjmy słów samego Stiglitza : „można zobaczyć , jak szeroko otwierają im się oczy” na widok gigantycznych przelewów wartości kilkuset milionów dolarów. „…(więcej)

Historyk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ….(więcej )

Paweł Łepkowski „Rok 2013 zostanie zapamiętany przez Amerykanów jako czas rosnących podatków. Rząd Baracka Obamy zobowiązał się spłacić część długu publicznego, który obecnie wynosi 13,6 biliona dolarów. „…..Prawdziwym arcydziełem socjalistycznego rozumowania jest zgłoszony niedawno projekt ustawy federalnej HR 4646 „The Debt Free America Act” („Ameryka wolna od długu”). Jej autorem i propagatorem jest kongresman Chaka Fattah, „…”Przede wszystkim na obłożeniu wszystkich istniejących transakcji gotówkowych czy bezgotówkowych 1-procentowym podatkiem. „….”Ale pomysł kongresmana Chaka Fattaha to nie tylko kij, ale też i marchewka. Projekt przewiduje, że po siedmiu latach nowy system mógłby całkowicie zastąpić dotychczasowy system podatkowy. Amerykanie zostaliby zwolnieni z płacenia podatku dochodowego i całej listy innych obciążeń fiskalnych. „……”W opozycji do tej koncepcji zgłoszony został pomysł autorstwa demokratycznego kongresmana Petera DeFazio z Oregonu i demokratycznego senatora Toma Harkina z Iowy. Uważają oni, że proponowane przepisy ustawy HR 4646 obciążają jedynie zwykłych ludzi, nie ponoszących żadnej winy za sytuację gospodarczą kraju „…..”W tym roku mija sto lat, odkąd rząd federalny po raz pierwszy wprowadził niekonstytucyjny podatek dochodowy. W 1913 roku obowiązywało siedem progów podatkowych – od 1 do 7%. Znamienne, że najwyższą stawkę 7% płacili jedynie obywatele mający roczny dochód w wysokości ponad pół miliona dolarów, co odpowiada sile nabywczej 12 milionów dolarów z 2013 roku „…..”Prawdziwą katorgę przeżyli amerykańscy przedsiębiorcy pod rządami Franklina D. Roosevelta. Od 1932 do 1944 roku najwyższa stawka podatku dochodowego urosła z 63% do 91%. W 1944 i 1946 roku przedsiębiorcy, który uzyskał dochód w wysokości 200 tys. dolarów, po zapłaceniu podatku dochodowego pozostawało w kieszeni zaledwie 18 tysięcy. Czy w takich warunkach opłacało się w ogóle prowadzić działalność gospodarczą? „…(więcej)

————————————-
Ważne
Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” – koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego.”….” wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu – platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu”..
————–

Mój komentarz

To co w socjalistycznej nowomowie na Zachodzie nazywa się kryzysem jest faktycznie załamaniem się systemu społeczno politycznego . Próby ratowania prymitywnego , zacofanego systemu w którym kilkadziesiąt dziedzicznych rodów oligarchów typu Rothschildowie , Rockefellerowie dzięki kontroli nad bankami koncernami stworzył wokół siebie faktyczne centra władzy politycznej , dzięki czemu rządy zostały sprowadzone do roli ekonoma na folwarku pańszczyźnianym ,który ma zarządzać chłopstwem i na bieżąco zajmować administracja folwarku załamały się . Warto tutaj zwrócić uwagę że socjalizm jest idealnym ustrojem dla ugruntowania z jednej strony władzy politycznej i gospodarczej dla super elity społecznej jaką jest warstwa dziedzicznych oligarchów ,a z drugiej strony pozwala w sposób totalitarny kontrolować masy robocze , setki milionów poddanych.

Chiny mają inny nowoczesny na tle Europy i Stanów Zjednoczonych system polityczni gospodarczy . Tam nie dopuszczono do powstania tak jak to się stało na Zachodzi klasy panującej oligarchów. Ośrodek władzy politycznej , czyli urząd premiera i prezydenta oraz rząd są faktycznymi centrami władzy w Chinach . W Chinach w odróżnieniu od Europy wyzwolono ludność z socjalistycznego półniewolniczego systemu gospodarczego . W Europie implozja demograficzna i gospodarcza wzmagana z zewnątrz wzrastającym ciśnieniem gospodarczym , politycznym i militarnym Chin, Indii , Azji i Afryki musi doprowadzić do wybuchu rewolucji .

Aby jej zapobiec lub , aby odbyła się bez rozlewu krwi należałoby przywrócić urzędom premiera i rządom realną władzę polityczna i ekonomiczną , złamać rody oligarchów , czyli wywłaszczyć oligarchów , skonfiskować bez odszkodowania wszystkie monopole w Europie , anulować wszystkie długi narodowe i prawie wszystkie osobiste ludności , zlikwidować ustrój Konsensusu Waszyngtońskiego, zlikwidować socjalizm, czyli dla zwykłych obywateli i małych firm zlikwidować podatek dochodowy , przymusowe ubezpieczenia społeczne, zlikwidować vat .

W wielu państwach prawie 96 , 97 procent płatności odbywa się bezgotówkowo , więc technicznie nie ma przeszkód , aby zastąpić podatek dochodowy i VAT podatkiem transakcyjnym. Ale wtedy nie można byłoby mieć totalitarnej kontroli oraz stosować terroru wobec ludności przy pomocy urzędów skarbowych .

Ponieważ rewolucja w Europie i likwidacja socjalizmu oznacza jednocześnie zniszczenie i wywłaszczenie rodów oligarchów lichwiarskich, przemysłowych te ostatnie utopią anty oligarchiczne i anty socjalityczne powstania w krwi i będą próbowały przeistoczyć Europę w jeden wielki totalitarny obóz socjalistyczny .

video Pieniądze i socjalizm – wykład Matta McCaffreya w Instytucie Misesa.
video Doprowadzić Amerykę do upadku

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816