Bez kategorii
Like

UWAGA!!!- sprzedaż LOTOSU

28/02/2012
336 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
no-cover

NA obecnej sesji- Sejm ma zająć się OBYWATELSKIM projektem zakazującym sprzedaży Lotosu- Rząd jest przeciw ustawie . Trzymajmy rękę na pulsie!!!!

0


 

 

 

w dniu 1 marca 2012 r. (czwartek)

godz. 15:30 – 17:30 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA (druk nr 24) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt 19)

Premier Donald Tusk ocenił, że obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo większościowego pakietu akcji Grupy Lotos, jest nieodpowiedzialny finansowo i jest nie do zaakceptowania.

W projekcie ustawy jest zapisane, że państwo powinno wydać przynajmniej 2 miliardy zł na wykup akcji Lotosu, po to, żeby uzyskać poziom ponad 70-proc. własności i dodatkowy miliard, żeby uzyskać taki sam poziom w tzw. spółkach-córkach. To jest pierwszy powód, dla którego uznajemy ten projekt za nieodpowiedzialny – czyli skutki finansowe" – powiedział Tusk na wtorkowej konferencji prasowej

Jak dodał, rząd nie znajduje żadnego uzasadnienia, aby państwo miało 70 proc. udziałów w Lotosie, jednocześnie mając 23 proc. w Orlenie.

"Prawdziwe pytanie jest takie, dlaczego mielibyśmy robić tak świetny biznes dla prywatnych współwłaścicieli Lotosu – zapowiadając, że państwo musi kupić ustawowo 70 proc?. Gdybym był właścicielem istotnego pakietu w tej części niepublicznej Lotosu, to sam bym napisał taki projekt ustawy z oczywistych względów" – dodał szef rządu.

20 grudnia 2011 r. proces prywatyzacyjny Grupy Lotos został zakończony bez rozstrzygnięcia, nie wpłynęły bowiem do ministerstwa skarbu wiążące oferty na zakup 53,2 proc. akcji.

 

PROJEKT  OBYWATELSKI USTAWY

                                                               Ustawa   z  dnia:  ……………………………………..

                o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.

                                                                                              Art. 1.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)       Grupie Lotos SA – rozumie się przez to spółkę akcyjną Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 135, nr KRS 0000106150;

2)       statucie Grupy Lotos SA – rozumie się przez to statut spółki akcyjnej Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 135, nr KRS 0000106150;

3)       zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji – rozumie się przez zachowanie w posiadaniu przez Skarb Państwa akcji o wartości odpowiadającej powyżej 50% wartości całkowitej wszystkich akcji spółki akcyjnej Grupa Lotos S.A. zapewniających decydujący głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

                                                                                              Art. 2.

  1. Państwo Polskie jest zobowiązane do zachowania większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.
  2. Nadzór nad realizacją zadania wskazanego powyżej w Art.2. Pkt.1. powierza się Radzie Ministrów.  
  3. Za bieżącą realizację zadania wskazanego powyżej w Art.2. Pkt.1. odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

                                                                              Art. 3.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1)       określi sposób odpowiedniej reprezentacji właścicielskiej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapewniający realizację udziału większościowego przez Skarb Państwa w organach Grupy Lotos SA wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych;

2)       zapewni właściwą reprezentację w organach statutowych Grupy Lotos SA takich jak Rada Nadzorcza i Zarząd wynikającą z większościowego udziału w spółce przez Skarb Państwa;

3)       poprzez wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikający z Art.3. Ust.1. oraz właściwą reprezentację w organach Grupy Lotos SA wynikająca z Art.3. Ust.2. zapewni zapisy statutu  Grupy Lotos SA gwarantujące większościową reprezentacje w organach spółki oraz zachowanie większościowego udziału w spółkach bezpośrednio zależnych kapitałowo od Grupy Lotos SA przez Skarb Państwa.

                                                                                              Art. 4.

Każdorazowe odstępstwo od reguły określonej w Art.3. Ust.3. wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa po zasięgnięciu opinii Rady Ministrów.

                                                                                              Art. 5.

  1. Zbycie akcji Grupy Lotos SA przez Skarb Państwa z naruszeniem Art.2. Pkt.1. jest nieważne z mocy prawa.
  2. Zmiana nazwy spółki Grupy Lotos SA, lub zmiana siedziby spółki, lub zmiana numeru w rejestrze KRS nie narusza zasad niniejszej ustawy, w rozumieniu której funkcjonować będzie nowa nazwa spółki z nowymi danymi rejestrowymi. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

                                                                                              Art. 6.

  1. Kto podstępem doprowadza do naruszenia zasad wynikających z Art.2. Pkt.1. niniejszej ustawy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat włącznie.
  2. Kto poprzez niedopełnienie swoich obowiązków narusza Art.2. Pkt.1. oraz zasady wynikające z Art.3. z zastrzeżeniem zawartym w Art.4. niniejszej ustawy utrudniając lub uniemożliwiając realizację wskazanych tam zadań podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

                                                                                              Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.       

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
bizz

",,... Nie klam sobie , to nikt Ci nie sklamie..." Jacek Kaczmarski - Niech..."

28 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816