Bez kategorii
Like

Ustawa w obronie klientów deweloperów

23/04/2011
316 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
no-cover

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie reguluje w całości umów z deweloperami.

0


Poza spółdzielniami mieszkaniowymi klienci firm deweloperskich w wypadku ich upadłości są pozbawieni  ochrony, a ich roszczenia są zaspakajane w dalszej kolejności. Mimo, że poprzez przedpłaty w znacznej części finansują inwestycję prowadzoną przez dewelopera. Prowadziło to do wielu dramatów ludzkich, gdy potencjalni nabywcy nowych mieszkań lub domów jednorodzinnych tracili oszczędności życia.

Na lukę prawną w tym zakresie zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 2 sierpnia 2010 r. oraz w wielokrotnych wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich. Wobec braku zaawansowanych prac ze strony rządu  w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS złożyłem stosowny projekt ustawy o umowach deweloperskich. Głównymi elementami tego projektu są:

1)     Pełna ochrona nabywców odrębnej własności lokali oraz domów jednorodzinnych w firmach deweloperskich, niebędących spółdzielniami mieszkaniowymi,

2)     Objęcie firm deweloperskich nadzorem Ministra Infrastruktury,

3)     Pełne określenie na zasadzie symetrii praw i obowiązków stron zawartej umowy deweloperskiej,

4)     Zabezpieczenie interesów klientów deweloperów na wypadek ich upadłości,

5)     Ukształtowanie umowy deweloperskiej funkcjonującej na pierwotnym rynku mieszkaniowym jako umowy nazwanej, regulowanej w pełnym zakresie ustawą,

6)     Nałożenie obowiązku na deweloperów sporządzania prospektów informacyjnych, zawierania umów deweloperskich pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego oraz przyjmowanie wpłat na poczet przyszłej ceny w zależności od zaawansowania realizowanej inwestycji,

7)     Na deweloperów, którzy nie mają doświadczeń w tym zakresie nakłada się dodatkowe obowiązki: uzyskanie gwarancji bankowej lub utworzenie rachunków powierniczych, na które mogą być dokonywane przez nabywców wpłaty.

Na konferencji prasowej w Sejmie poświęconej przedstawieniu projektu zaznaczyłem, że ze względu na jego wagę społeczną liczę na ponad partyjne porozumienie i uchwalenie ustawy jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Bogusław Kowalski

 

0

Bogus

polityk i publicysta, posel na Sejm RP, czlonek komisji infrastruktury i spraw zagranicznych, byly samorzadowiec

13 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758