Komentarze dnia
Like

USA w panice. Rosja wprowadzi chiński autorytarny kapitalizm?

26/07/2014
3935 Wyświetlenia
2 Komentarze
16 minut czytania
USA w panice. Rosja wprowadzi chiński autorytarny kapitalizm?

George Friedman „Następca na Kremlu?

Komorowski ‘ Komorowski „Jeśli zależy nam na (…) zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesie sami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „…(więcej )

0


 

George Friedman „Następca na Kremlu? „…”Obecny prezydent Rosji odtworzył przecież elementy ładu sowieckiego nawet na poziomie struktury obecnego rządu, sięgając po termin politbiuro na określenie ścisłego kręgu współpracowników. Są to oczywiście ludzie, których sam wybrał na piastowane stanowiska, nie należy jednak z tego powodu w żadnym razie przypuszczać, że zachowają lojalność wobec protektora. W politbiurze sowieckiego typu często najbardziej obawiano się właśnie bliskich przyjaciół. „…”Trudno w tej chwili ocenić, jak może się rozwinąć ewentualny kryzys sukcesyjny w Moskwie. Jeśli kierować się kryteriami quasi-demokratycznymi, równie popularni jak Putin są szef resortu obrony Siergiej Szojgu i mer Moskwy Siergiej Sobanin. Do walki o władzę w sowieckim stylu mogliby stanąć szef sztabu Siergiej Iwanow i szef Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. Z pewnością jednak istnieją inni pretendenci do władzy: kto w końcu w roku 1983 mógł przewidzieć pojawienie się Michaiła Gorbaczowa? „…”Naturalnie obecny prezydent Rosji nie jest jeszcze skończony. Rządzi już jednak, wliczając w to czas, gdy oficjalnie ster państwa dzierżył Dmitrij Miedwiediew, 14 lat: to szmat czasu. Być może uda mu się odzyskać oparcie w kraju. Przypuszczam jednak, że jego podwładnym coraz bardziej uparcie chodzą po głowach myśli o dymisji lidera. Niełatwo będzie ustąpić przed Zachodem i pogodzić się z nowym status quo na Ukrainie, obecny stan rzeczy nie może jednak utrzymywać się długo. „…”Wielką niewiadomą pozostaje natomiast pytanie, czy Putin w sytuacji, gdy okaże się poważnie zagrożony politycznie, nie stanie się bardziej niż dotąd agresywny zamiast – jak można by oczekiwać – łagodzić linię. Osoby przekonane, że jest on najbardziej brutalnym władcą Rosji, jakiego można by sobie wyobrazić, powinny rozważyć tę myśl raz jeszcze i wspomnieć na bez wątpienia groźnego Lenina, którego zastąpił nieporównanie bardziej przerażający Stalin. Nie można wykluczyć nadejścia epoki, w której świat gotów będzie wspominać rządy dzisiejszego lidera jako epokę liberalizmu. Jeśli bowiem jego walka o ocalenie oraz dążenia jego ekipy do pozbycia się przybiorą na sile, gotowość obu stron do brutalnych działań może tylko wzrosnąć. „…”Od roku 2004 do 2010 Rosja pracowała nad likwidacją skutków pomarańczowej rewolucji. Podjęto wysiłek odtworzenia sił zbrojnych, zmobilizowano służby wywiadowcze i wykorzystywano wszelkie możliwe środki nacisku gospodarczego, by ukształtować relacje z Ukrainą w korzystny dla Rosji sposób. Jeśli nawet Moskwa nie była w stanie kontrolować Ukrainy, nie zamierzała pogodzić się z perspektywą Kijowa kontrolowanego przez USA czy Europę. „…”W tej sytuacji najazd na Gruzję miał dwa cele: pierwszym było dobitne pokazanie całemu regionowi, że rosyjskie siły zbrojne, które w początku wieku znajdowały się niemal w rozsypce, w kilka lat później zdolne są do działań ofensywnych. „…”Dotychczasowa strategia Putina, która spełniała się do chwili wybuchu ukraińskiego zrywu, zakładała pozostawienie kijowskiej ekipy Janukowycza jej losowi i doprowadzenie do trwałego rozłamu między Stanami Zjednoczonymi i Europą, przede wszystkim za sprawą silnych więzi handlowych i energetycznych z tą ostatnią „…”To zaś oznacza, że zdolność Moskwy do wbicia klina między Europejczyków a Amerykanów drastycznie zmaleje. Tym samym Putin ze skutecznego i finezyjnego przywódcy zdolnego do bezlitosnego użycia siły przeistacza się w niekompetentnego i groźnego tyrana „…”Putin tymczasem powinien przypomnieć sobie los swoich poprzedników. W październiku 1964 roku Nikita Chruszczow wrócił przecież z krótkich wakacji tylko po to, by zostać zastąpiony na swoim stanowisku przez swego protegowanego, Leonida Breżniewa. Niepowodzenia w polityce zagranicznej i gospodarczej doprowadziły do sytuacji, w której postać, zdawałoby się niemożliwa do obalenia, została odsunięta od władzy. „…”Na rok 2014 bank centralny kraju zapowiedział zerową stopę wzrostu. Biorąc jednak pod uwagę obecne wydarzenia, bardziej prawdopodobne wydaje się, że w drugiej połowie roku gospodarka rosyjska osunie się w recesję. „…”Władimir Putin źle ocenił sytuację na Ukrainie, nie przewidział upadku Janukowycza i utknął w nieudanych próbach zmiany stanu rzeczy. Ma też kolegów przekonanych, że poradziliby sobie lepiej od niego „…”W powszechnym przekonaniu Władimir Putin sprawuje w Federacji Rosyjskiej rządy dyktatorskie. Zdołał pokonać lub zastraszyć swych oponentów oraz stworzyć wiele poważnych zagrożeń dla krajów ościennych. Taki punkt widzenia nie jest bezzasadny, w świetle najnowszych wydarzeń warto jednak rozważyć go ponownie. „...(źródło )

„Przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Afryki Południowej (czyli wszyscy członkowie grupy BRICS) podpiszą umowę o Nowym Banku Rozwoju podczas szczytu w brazylijskim Fortaleza. Ponadto zostanie podpisana umowa ramowa w sprawie ustanowienia puli rezerw walutowych wykorzystywanych w przypadku znacznego spadku rezerw walutowych któregokolwiek z państw uczestniczących w grupie. W ten sposób pula walutowa BRICS będzie czymś na podobieństwo, a w perspektywie średnioterminowej prawdopodobnie i alternatywą, Międzynarodowego Funduszu Walutowego.”…..”Teraz o puli rezerw walutowych. Głównym powodem jej utworzenia są źle prognozowane decyzje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego też, aby wesprzeć tę czy inną walutę kraju, który znalazł się w trudnej sytuacji wahania swojej waluty, postanowiono stworzyć pulę walut rezerwowych. Fundusze nie będą nigdzie przekazywane. Określone kwoty zostaną zapisane na rachunkach banków centralnych. A kiedy to będzie konieczne, to czy inne państwo skorzysta z tych pieniędzy.”…”|W krajach członkowskich BRICS zamieszkuje 40 procent ludności świata. Państwa te posiadają ogromne zasoby naturalne, przygotowaną bazę przemysłową i profesjonalny personel, zapewniają prawie 30 procent światowego PKB. Mówi wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu – platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”…”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” – koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego.” „…(więcej )
———–
Ważne

George Friedman ”Wielką niewiadomą pozostaje natomiast pytanie, czy Putin w sytuacji, gdy okaże się poważnie zagrożony politycznie, nie stanie się bardziej niż dotąd agresywny zamiast – jak można by oczekiwać – łagodzić linię. Osoby przekonane, że jest on najbardziej brutalnym władcą Rosji, jakiego można by sobie wyobrazić, powinny rozważyć tę myśl raz jeszcze i wspomnieć na bez wątpienia groźnego Lenina, którego zastąpił nieporównanie bardziej przerażający Stalin. Nie można wykluczyć nadejścia epoki, w której świat gotów będzie wspominać rządy dzisiejszego lidera jako epokę liberalizmu. Jeśli bowiem jego walka o ocalenie oraz dążenia jego ekipy do pozbycia się przybiorą na sile, gotowość obu stron do brutalnych działań może tylko wzrosnąć.
……………….
Mój komentarz

To co prezentuje na,m w swoim artykule Friedman w to w dużej j mierze bełkot propagandowy . To że Putin niedługo upadnie to jet raczej pewne . Dla USA i rządzącej Stanami Zjednoczonymi klasie oligarchów sen z powiek spędza sytuacja w której po obaleniu Putina władze w Rosji przejmuje silny oligarcha i likwiduje …oligarchów .Po czym wprowadza chiński model polityczno gospodarczy, który Komorowski nazwał chińskim autorytarnym kapitalizmem . Ale przecież o tym dość prawdopodobnym scenariuszu nigdzie nie można przeczytać .

Putin to zwykły złodziej , który okrada swój kraj , a do tego ktoś kto utrwalił zachodni system polityczno gospodarczy. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, czy Japonii rody oligarchów posiadają banki, korporacje , surowce naturalne , większość bogactw narodu kontrolują politycznie kraj i rząd i maja opresyjny taki sam , totalitarny system podatkowy, czyli podatek dochodowy, podatek vat , przymusowe ubezpieczenia i totalitarne , państwowe szkolnictwo. Jedna różnica to taka ,że na Zachodzie oligarchowie nie nie są premierami , czy prezydentami , po prostu nieformalnie kontrolują rząd . Jest to praktyka, która na Zachodzie stworzył jeszcze w XIX wieku ród oligarchów Rothschildów , a w Rosji oligarchowie , tacy jak Putin rządzą bezpośrednio . Zresztą tą rosyjską odmianę ustroju , który stworzyli Rothschildowie przyjęła też Ukraina . Oligarcha Poroszenko w porozumieniu z innym oligarchą Achmetowem i Stanami Zjednoczonymi został prezydentem kraju . Nowe wybory do Rady Wierchownej jeszcze bardziej utrwalą władzę oligarchów nad Ukraina , co jednak paradoksalnie wzmocni niezależność polityczną Ukrainy , głównie od Rosji , bo przecież nowi , teraz pełną gębą właściciele Ukrainy będą bronili swojej własności i ludności kraju , tych swoich półniewolniczych parobków przed oligarchami rosyjskimi .

Ameryce jest nie na rękę , aby obalił Putna jakiś innych oligarcha i zlikwidował obecny ustrój Rosji , który z grubsza jest kopia Konsensusu Waszyngtońskiego . Zresztą powstaje już Blok Finansowy wymierzony w zachodnie lichwiarstwo do którego weszły Brazylia, Indie ,Chiny i Rosja i RPA . Lichwiarstwo rok temu próbowało zachwiać gospodarką Indii wymusić na niej wprowadzenie ustroju Konsensusu Waszyngtońskiego,w tym podatku dochodowego . Do tej pory podatek dochodowy praktycznie w Indiach nie istniej , bo płaci go tylko 2,7 procent ludzi .Indie to już jednak kolos, niektórzy ekonomiści uważają ich gospodarkę za trzecią po największej na świecie chińskiej, i drugiej USA

W bogatej w surowce Rosji nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla istnienia podatku dochodowego , przymusowych ubezpieczeń społecznych czy VAT,wystarczy wprowadzić podatek transakcyjny oraz opodatkować koncerny , w tym wydobywcze i energetyczne . Ale aby to zrobić trzeba złamać władzę polityczna właścicieli banków i koncernów, czyli oligarchów, należy ich po prostu ich w większości wywłaszczyć z monopoli a resztę poddać politycznej kontroli

Aby powstrzymać upadek Zachodu ten sam proces wywłaszczenia oligarchów musi tam też nastąpić . Ich władza polityczna i ekonomiczna musi zostać zniszczona .

Jeśli Rosjanie zostaną wyzwolenie z niewoli gospodarczej i uwolnieni od bandytyzmu podatkowego, czyli jeśli następca Putna zlikwiduje dla zwykłego Rosjanina podatek dochodowy, podatek, vat , przymusowe ubezpieczenia społeczne , to gospodarka Rosji poszybuje w góre w tempie co najmniej 10 procent rocznie, przyrost naturalny skoczy , a za dziesięć lat Ukraińcy i Polacy będą jeździli jako parobkowie do pracy do Rosji , aby wysłać rodzino pieniądze na przetrwanie w socjalistycznym gułagu europejskiego Konsensusu Waszyngtońskiego .

video 06.05.2014 Chińska gospodarka największa na świecie!!
video Rosja Długie ręce władzy

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758