BIZNES
Like

Unia Europejska walczy z CO2 a największe potęgi gospodarcze świata chcą walczyć z rzeczywistymi gazami cieplarnianymi

03/10/2013
884 Wyświetlenia
7 Komentarze
4 minut czytania
Unia Europejska walczy z CO2 a największe potęgi gospodarcze świata chcą walczyć z rzeczywistymi gazami cieplarnianymi

Dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym i jego stężenie w atmosferze nie rośnie. Natomiast w Unii Europejskiej jest ponad 375 spalarni, które rocznie spalają ponad 53 mln ton tej materii, bez pozytywnego efektu energetycznego i rzeczywistych korzyści gospodarczych, łącznie z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych. Taka polityka jest sprzeczna z gospodarką zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

0


 

A gdzie jest gospodarka oparta na wiedzy ? o której się tyle mówi.

 

Światowe porozumienie państw w ramach Konwencji Klimatycznej ONZ w  formie protokołu z Kioto zostało podpisane w 1997 i obowiązywało do końca 2012 roku. Wiele krajów w tym USA i Chiny nie udzieliły poparcia dla przedłużenia zobowiązań redukcyjnych emisji COobjętej protokołem z Kioto. Natomiast, zgodnie wszystkie kraje postanowiły ustanowić nowe globalne porozumienie klimatyczne, które miałoby obowiązywać od roku 2020. Nowe globalne porozumienie klimatyczne ma zostać wynegocjowane do 2015 roku.

Z inicjatywy USA i kilku innych państw UNEP w lutym 2013 r. powstała koalicja „na rzecz klimatu i czystego powietrza” CCAC w ramach programu środowiskowego ONZ. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na zanieczyszczenie powietrza gazami cieplarnianymi, które nie tylko przyczyniają się do wzrostu temperatury na Ziemi, ale mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Przed Polską stanęło więc wiekopomne i przełomowe wyzwanie do pokierowania w największych gospodarczych negocjacjach międzynarodowych w ramach systemu ONZ – COP19 w Warszawie. W sytuacji kiedy kilka miesięcy wcześniej USA zainicjowały nową koalicję „na rzecz klimatu i czystego powietrza” – powietrza atmosferycznego, którego zanieczyszczenie gazami cieplarnianymi z każdym rokiem rośnie. Utworzona została koalicja  która nie dokona już zamachu na dwutlenek węgla – gaz życia – który nie jest gazem cieplarnianym.

Dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym, co zostało przedstawione w materiałach blogera MarEko. W ww. dokumentach przedłożone zostały dowody naukowe i empiryczne, że dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym i nie powoduje przypisanego mu wzrostu temperatury na Ziemi. Dlatego też, kraje takie jak USA i Chiny czy Kanada nie podpiszą nierozważnego porozumienia jaki wynika z treści Pakietu Klimatyczny Unii Europejskiej.

Zagrożenie zmian atmosferycznych (wzrost temperatury powietrza) pochodzi od rzeczywistych gazów cieplarnianych, których przybywa z każdym rokiem.

System oceny jakości powietrza stosowany w Polsce (i w UE), obejmuje badanie poziomu stężenia kilkunastu wybranych substancji takich jak: pył drobny PM10 oraz PM2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, ołów, kadm, arsen, nikiel, rtęć, benzo(a)piren jako wyznacznik wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ozon, tlenek węgla. System ten nie obejmuje dla przykładu całej grupy toksycznych substancji takich jak: dioksyny, furany, perfluorowęglowodory PFCS, sześciofluorek siarki SF6 i inne. Wymienione powyżej substancje ze względu na duże zdolności absorpcyjne należą również do gazów cieplarnianych. Wszystkich substancji w powietrzu atmosferycznym o wymiernych własnościach absorpcyjnych na terenach badanych stref jest już bardzo dużo. Nie wiemy ile gazów cieplarnianych wchodzących w skład obecnego powietrza atmosferycznego jest w rzeczywistości, których nie określamy pomiarami standardowymi. W wielu dzisiejszych dużych aglomeracjach, sumaryczna ilość antropogenicznych gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego jest liczna i mierzona jest już w procentach.

      Czy Polska stanie na wysokości powierzonego zadania ?

 

Wiesław Klimek

 

 

W załączeniu artykuły do pobrania:

 

 

 

Kiedy my budujemy spalarnie, Francuz się z nich wycofują

Spal.Franc.

Informacja o wczorajszym spotkaniu przed Szczytem Klimatycznym

PreCOP19

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758