NEWS
Like

Umorzenie śledztwa w sprawie Smoleńska

11/12/2013
1104 Wyświetlenia
4 Komentarze
1 minut czytania
Umorzenie śledztwa w sprawie Smoleńska

Polscy śledczy uznali, że czarne skrzynki Tu-154M nie zostały sfałszowane, a polska dyplomacja zrobiła wszystko, by odzyskać wrak prezydenckiego samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku.

0


tupolew

 

Pro­ku­ra­tu­ra spraw­dza­ła te wątki po do­nie­sie­niach sej­mo­we­go ze­spo­łu An­to­nie­go Ma­cie­re­wi­cza. Po­li­tyk PiS oraz jego eks­per­ci, prze­ko­ny­wa­li, że pre­mier Do­nald Tusk oraz sze­fo­wie MSZ i MSWiA od­po­wia­da­ją za “za­nie­cha­nie sta­rań o wła­ści­we za­bez­pie­cze­nie szcząt­ków”. Mieli też zgo­dzić się na po­słu­gi­wa­nie się sfał­szo­wa­ny­mi za­pi­sa­mi z po­kła­do­wych re­je­stra­to­rów.

Śled­czy są jed­nak zda­nia, że żad­nych ma­ni­pu­la­cji nie było. Od­rzu­co­no także wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­ce sta­rań o po­wrót wraku do kraju. Pro­ku­ra­tu­ra utrzymuje, że pol­scy urzęd­ni­cy ni­cze­go nie za­nie­dba­li i nie do­szło do nie­do­peł­nie­nia przez nich obo­wiąz­ków.

 

Bez komentarza

Za: narodowcy.net

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758