Globalnie i Lokalnie
Like

“Wyrok” Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca do prokuratury

17/03/2016
294 Wyświetlenia
0 Komentarze
2 minut czytania
“Wyrok” Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca do prokuratury

INFORMACJA SERWIS21: Działalność prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego i pozostałych sędziów Trybunału, którzy jawnie gwałcą domniemanie konstytucyjności ustawy przy wyroku z dn. 9 marca 2016 r. podczas gdy takie domniemanie przyjmowano orzekając 3 grudnia 2015 r stało się powodem dla którego, Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE w dniu 16 marca złożyło w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziów TK poprzez poprzez:

0


– rozstrzyganie wniosków ws. zgodności z konstytucją ustawy z dn. 22.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na rozprawie w dniu 9 marca 2016 (K 47/15) w składzie niezgodnym z przepisami art.44 ust.1 i 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu znowelizowanym ustawą z dn. 22.12.2015 i przepisami art.194 ust.1 i 197 Konstytucji RP oraz

– próbę nadania formuły „wyroku” – stanowisku z dn. 9 marca 2016 wyrażonemu przez sędziów na rozprawie, 

Jak wynika z zawiadomienia – w dniu 8 i 9 marca 2016 Trybunał Konstytucyjny w składzie 12 sędziów rozpatrzył wnioski dot. zgodności z konstytucją ustawy z dn. 22.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak wynika z zarządzeń prezesa Trybunału Rzeplińskiego a także z przebiegu rozprawy, posiedzenie Trybunału odbywało się w składzie 12 osób czyli w składzie niezgodnym zarówno z obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, obowiązującą na dzień 9 marca br. (art.44 ust.1 i 3 w związku z art.197 konstytucji) – 13 osób jak i w składzie określonym w Konstytucji RP (art.194 ust.1) tj. 15 osób. Ponadto nie spełniono wymogu kolejności rozpatrywanych ustaw. Wydanie tzw. „wyroku” w składzie niezgodnym z ustawą stanowi przekroczenie uprawnień na niekorzyść interesu społecznego tj. okoliczności określonej w art.231 KK. Równocześnie próba nadania waloru „orzeczenia” rozstrzygnięciu stanowisku wyrażonym przez sędziów na rozprawie w dn. 9 marca 2016 r. stanowi poświadczenie nieprawdy w dokumentach, tj. czyn określony w art.271 Kodeksu Karnego

Stowarzyszenie wnosi przy tym o zabezpieczenie dowodów ewentualnego przestępstwa tj. m.in. oryginału tzw. „wyroku” z dn. 9/03/2016, pismo prezesa TK do KPRM dot. publikacji, metryki akt sprawy, oryginałów zarządzeń prezesa TK i postanowień TK w sprawie k 47/15.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
sprzeciw21

214 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816