Globalnie i Lokalnie
Like

Tworzenie fałszywego dowodu w postaci opinii z zakresu biologii, opinia KOBN 080/07

06/09/2014
1108 Wyświetlenia
0 Komentarze
11 minut czytania
Tworzenie fałszywego dowodu w postaci opinii z zakresu biologii,  opinia KOBN 080/07

Dowód z badań polimorfizmu DNA jest jednym z niewielu obiektywnych środków dowodowych, co znalazło między innymi uznanie w dokumentach Unii Europejskiej – Rekomendacja Rady Europy (R1/92)
http://www.igs.org.pl/
pod tym podpisuje się ekspert genetyki sądowej Jakub Czarny na oficjalnych stronach IGS w Bydgoszczy

Co na to inne naukowe stwierdzenia w oficjalnych publikacjach!!!!!!!!!!

0


 


Nierekombinacyjne markery typu STR zlokalizowane na chromosomie Y znalazły szerokie zastosowanie w genetyce sądowej. Są szczególnie przydatne w badaniach:
• Przestępstw na tle seksualnym, ponieważ umożliwiają detekcję i identyfikację męskiego DNA w mieszaninach.
• pozwalają też na wyodrębnienie śladowych ilości męskiego DNA w materiale pochodzącym od kobiety,
• a także ujawnienie więcej niż jednego sprawcy gwałtu!!!!!

Chyba ta prezentacja eksperta i naukowe publikacje nie jest ściemą!!!!

Poniżej przedstawiam jak przeprowadza się takie badania w rzeczywistości, robi się to po najmniejszej linii oporu, bo przedstawia się tylko statystykę śladów DNA!!!!!!!
Po części taka ściema ma swoje potwierdzenie, w odmowie na pisemny wniosek mojego syna o wystąpienie przez sąd orzekający w składzie jednoosobowym reprezentowanym przez wykonującego zawód sędziego Piotra Mioduszewskiego, o dokumentacje z przeprowadzonych badań i przekazania kopii obrońcy.

Co na temat sporządzenia pisemnej opinii mówią przepisy prawa:
art. 200 k.p.k.:

§1.W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa opinię ustnie lub na piśmie.

§2.Opinia powinna zawierać:

1)imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego,

2)imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich,

3)w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji,

4)czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,

5)sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,

6)podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

§3.Osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mogą być, w razie potrzeby, przesłuchiwane w charakterze biegłych, a osoby, które uczestniczyły tylko w badaniach – w charakterze świadków.

1. Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny jak można przeprowadzić identyfikację męskiego DNA w mieszaninach większościowych i mniejszościowych (badanie ad.1.1, ad.3), tabela I, bez wykonania badania loci STR zlokalizowanego na chromosomie Y, to te badanie od DYS 391, wnioski ?????? tabele są w dalszej części

2. Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny dlaczego w badaniu ad.4.1 i 4.2 nie ma odpowiedzi na zadane pytanie ze str.1 z 12, wskazane w pkt.3 lit. b czyli, czy ślady nasienia lub enzymu prostaty w znajdują się wymazie z ujścia cewki moczowej, i okolicy wędzidełka członka pobranym na wacik od mojego syna??????
Dla uwiarygodnienia fałszywej opinii poprzez statystykę udowodniono, że materiał biologiczny pobrany od mojego syna i tak opisany należy do mojego syna, masło maślane!!!!

3. Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny dlaczego badania ad.3, ad.4.1, ad.4.2 nie odsyłają, że wynik badań genetycznych przedstawiono w tabeli I ???? Taka sytuacja potwierdza, że takich badań nie przeprowadzono, ale dla uwiarygodnienia coś w tej tabeli przedstawiono. Ale badań w zakresie polimorfizmu loci STR chromosomu Y “nb” nie badano !!!

O tym poniżej:

1
Badanie ad.1.1
Skoro wykryto mieszaninę pochodzącą od dwóch osób to dlaczego nie przeprowadzono badania w zakresie polimorfizmu loci STR chromosomu Y, to że takiego badania nie przeprowadzono jest potwierdzone w tabeli I str.9 z 12, wynik 1.1-m
Ale w tym samym punkcie ad.1.1 ekspert odniósł się do statystyki występowania częstości oznaczonego profilu genetycznego mężczyzny w populacji polskiej !!!!!!!!!!!
Na jakiej podstawie????????
Ekspercie genetyki sądowej dlaczego nie ma godziny wykonania badania i kto to te badanie wykonał, na stronie 5 z 12 są wykazane dwie osoby, art. 200 k.p.k. w tym zakresie nie pozostawia żadnych wątpliwości!!! Treść przepisu powyżej

Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny po rzekomym brutalnym gwałcie jak wskazałeś w komentarzu do jednego z moich wpisów, wg zeznań funkcjonariuszy policji mój syn miał zużytą prezerwatywę w prawej przedniej kieszeni, dlaczego w tym miejscu nie ujawniono śladów nasienia mojego syna i śladów genetycznych pokrzywdzonej????
Ujawnienie w tym miejscu śladów wynika z logiki oraz o “przenoszeniu” materiału biologicznego !!!!!!! Przecież na spodniach ujawniono inny ślad w postaci krwi ???????????? Tylko takiego śladu z krwi, nie ujawniono na prezerwatywie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dlaczego w opinii znalazło się imię Karol chociaż mój syn nie ma takiego imienia, taki sam błąd jest w badaniu ad.3 czyli na zasadzie kopiuj wklej!!!!
Czy tak przeprowadzono badanie ???? kopia str.6 z 12 poniżej:
kobn 080_07 6 z 120001

2
Bokserki opisane w pkt.2
Badania nie przeprowadzono bo nie ujawniono śladów krwi i nasienia w trakcie oględzin!!!!
Rzecz niebywała, bo takie nasienie ujawniono na prezerwatywie założonej na penisie badanie ad.3, a po gwałcie tę prezerwatywę mój syn zdjął, nie myjąc się założył bokserki czyli powinien pozostawić ślady nasienia!!!!
Następnie włożył zużytą prezerwatywę do kieszeni i tam również nie ujawniono śladów nasienia i na dodatek nie ujawniono materiału genetycznego pokrzywdzonej występującego we frakcji większościowej w badaniu ad.3 !!!!!!!!!!!

3

Badanie ad. 3
Tak samo jak w badaniu ad.1.1 ujawniono mieszaninę pochodząca od dwóch osób i tutaj również nie przeprowadzono badania w zakresie polimorfizmu loci STR chromosomu Y tabela I str.9 z 12, 3-F-m, 3-M, ale statystyka przez eksperta została przedstawiona !!!!!!
To na jakiej podstawie przedstawiono tę statystykę!!!!!!!!!!!
Również nie ma godziny badania oraz kto przeprowadził badanie!!
Nie ma odesłania, że wyniki badań genetycznych przedstawiono w tabeli – chociaż cząstkowe badania zostały przedstawione, kopia str.7 z 12 poniżej początek, jest na str. 6 z 12

kobn 080_07 7 z 120001
To jaką wiarygodność ma to badanie ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny, wg mnie żadnej!!!!!!! Wg innego lekarza również z takim samym tytułem dr n. med. specjalista w zakresie urologii przypomnę dziedzina medycyny zajmująca się układem moczowo-płciowym, stwierdził na piśmie „nieprawdopodobne” jak widać miał rację!!!! Bo co można ujawnić na dowodzie, którego nie ujawniono podczas przeszukania!!!!! Nie ma poz. 1 w protokole przeszukania kopia strony o ujawnieniu rzeczy poniżej:
k10v

Poniżej przedstawiam zaświadczenie lekarza dr n. med. w zakresie urologii, zaświadczenie dla adwokata by w końcu ruszył dupsko i zaczął bronić naszego syna!!!!
zaświadczenie lekarskie0001

4
Badania ad.4.1 i 4.2
Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny przypomnę cel badań
str.1 z 12 rzymska I pkt.3 lit. b wskazania nadto czy ślady nasienia lub enzymów prostaty znajdują się: wymazie z ujścia cewki moczowej i okolicy wędzidełka członka – pobranym na wacik od imię i nazwisko syna.
str. 3 z 12 brązowa papierowa koperta, zamknięta, nienaruszona, przeszyta sznurkiem zabezpieczona pieczęciami wykonanymi referentką „048”, opisana D-I 4274/07; RSD-J-2506/07; 6Ds-1680/07/II; wymazy od imię nazwisko syna (…), w której znajdują się dwie pałeczki wymazowe w próbówkach transportowych. (…)

W pkt. ad. 4.1 i 4.2 zamiast odpowiedzieć na pytanie czy znajduje się nasienie lub enzym prostaty !!!!!!!
Jest przeprowadzona analiza statystyczna i hipoteza, że materiał, który był opisany jako zabezpieczony od syna, że rzeczywiście jest LR razy bardziej prawdopodobny aniżeli hipoteza, że pochodzi od innego mężczyzny.
W tych badaniach również nie ma odesłania – wyniki badań genetycznych przedstawiono w tabeli I
Ale rzekome wyniki badań zostały przedstawione jako 4.1 i 4.2, tylko legenda do tabeli nie zna takich opisów 4.1 i 4.2, bo to ani nasienie, ani enzym prostaty tylko materiał genetyczny mojego syna pobrany od mojego syna, czyli ni pies ni wydra.
Ważne, że coś jest, a że nie to co powinno być kto będzie dociekał !!!!!!!!!!!!!

Odsyłam do badań przedstawionych na str.3 z 5 kopia w dalszej części opracowania i porównania tamtego opisu z tym co jest na str.8 z 12 kopia poniżej:
kobn 080_07 8 z 120001

5
Badanie ad.5
Majtki pokrzywdzonej nie ujawniono frakcji potencjalnych plemników, a badania genetyczne w zakresie polimorfizmu loci STR chromosomu Y dały wynik ujemny.
Pomimo , że wg zeznań pokrzywdzonej mój syn wkładał rękę w majtki, całował krocze nie ujawniono żadnego śladu genetycznego mojego syna !!!!!!!!!!
Również dziwna statystyka, takiej statystyki nie ma w badaniu 1.1, 1.2, 1.3 na str. 3 z 5 kopia w dalszej części. Przecież te majtki były opisane od kogo pochodzą kopia powyżej.

Tabela I. i tabela I. c.d. czyli str. 9 z 12 i str.10 z 12
W tych tabelach jest potwierdzenie, że nie przeprowadzono najistotniejszych badań dla sprawy, czyli w zakresie polimorfizmu loci STR chromosomu Y
Tabele poniżej:
kobn 080_07 9 z 120001
kobn 080_07 10 z 120001

Wnioski str.11 z 12 i 12 z 12 poniżej:
kobn 080_07 11 z 120001

kobn 080_07 12 z 120001

Dla porównania dwóch ekspertyz KOBN 080/07 i KOBN 083/07 poniżej przedstawiam opinię eksperta genetyki sądowej Jakuba Czarnego tę drugą, w której nie występuje statystyka genetyczna, bo materiał pochodzi od osoby, od której pobrano ten materiał :

kobn 083_07 3 z 50001

kobn 083_07 4 z 50001

kobn 083_07 5 z 50001

Ocenę wiarygodności opinii pozostawiam dla czytających. To jeszcze nie koniec mojej analizy w tym temacie, niebawem będzie ciąg dalszy.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816